Danica Fatić

Danica Fatić
Teaching Assistant
Department of Mathematics

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-723

Fax: +381 032/342-101

Office No: 131

 danica.fatic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae


Даница Фатић је рођена 1986.године у Чачку. Основне и мастер студије је завршила на Математичком факултету Универзитета у Београду. Студент је докторских студија на истом факултету. На Факултету техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу ради од 2017.године као сарадник у настави на катедри за машинство.

Предмети

  • Математика 1
  • Математика 2
  • Примењена математика
  • Практикум из математике 1
  • Практикум из математике 2

Публикације

[1] Д.Фатић "Шварц-Пикова лема и примене",мастер рад, Математички факултет Београд,2019.