Dimitriјe Rozgić

Dimitriјe Rozgić
Teaching Assistant
Department of Power Engineering

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-761

Fax: +381 032/342-101

Office No: 228

 dimitrije.rozgic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

 

 

 

ПРЕДМЕТИ
 • Елементи разводних постројења (2008-)
 • Основи електротехнике (2008-2011)
 • Теорија електричних кола (2008-2009)
 • Електрична вуча (2008-2009)
 • Елементи и модели ЕЕС-а (2009-)
 • Електране (2009-)
 • Анализа ЕЕС-а (2014-)
 • Техника високог напона (2015-)
 • Експлоатација електроенергетских система(2020-)

 

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Розгић Димитрије, рођен је 03.09.1977. године у Виљуши, општина Чачак. Средњу Техничку школу завршио је у Чачку (одсек електротехнички, електротехничар аутоматике). Дипломирао је на Техничком факултету у Чачку , смер Електроенергетски системи, као студент генерације, са просечном оценом 8,95. Докторске студије  на Факултету техничких наука у Чачку, модул Електроенергетика, уписао је школске 2017/18.

Од 01.11.2008. ради на Факултету техничких наука у Чачку. Године 2019 изабран је за асистента на Катедри за Електроенергетику за групу електроенергетских предмета.

 

 

 

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Међународни часописи:

 1. P. B. Petrovic, Dimitrije Rozgic, Computational Effective Modified Newton-Raphson Algorithm for Power Harmonics Parameters Estimation IET Signal Processing, , Vol. 12, Issue 5, p. 590 –598, 2018/IF 1.345, ISSN 1751-9683 [M22], DOI: 10.1049/iet-spr.2017.0573
 2. V. Mijailović, D. Ćetenović, A. Ranković, P. Petrović, D. Rozgić, "Analysis of Faults in Active Distribution Network with and without Synchronous Generator Using Instantaneous Symmetrical Components in Time Domain", Electrical Engineering (Archiv für Elektrotechnik), Vol. 100, No. 3, pp. 2117-2127, DOI: 10.1007/s00202-018-0689-5, 2018. [M23]

Међународне конференције:

 1. Predrag. B. Petrovic, Dimitrije Rozgic, "Power Harmonics Measurements Based on Modified Newton-Raphson Procedure ", IEEE EUROCON 2019 -18th International Conference on Smart Technologies ,1st -4thof July 2019, Novi Sad, Serbia , ISBN: 978 1 5386 9301 8, DOI: 10.1109/EUROCON.2019.8861625

Национални часописи:

 1. A. Ranković, V. Mijailović, D. Rozgić,  D. Ćetenović, " Optimization of electric and magnetic field emissions produced by independent parallel overhead power lines", Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 14, No. 2, pp. 199-216, ISSN: 1451-4869, DOI: 10.2298/SJEE161115002R, 2017. [M24]

Националне конференције:

 1. Димитрије Розгић, Миленко Ђурић,"Естимација амплитуде и фреквенције комбиновањем методе најмањих квадрата и Њутн-Рапсонове методе", LIX конференција ЕТРАН, реферат ЕЕ1.3 стр. 1-6, Сребрно Језеро, јун 2015
 2. Димитрије Розгић, "Прорачун потребне енергетске апсорпционе моћи одводника пренапона при деловању атмосферских пренапона", LVIII конференција ЕТРАН, реферат ЕЕ1.6 стр. 1-11, Врњачка бања, јун 2014
 3. Димитрије Розгић , Предраг Петровић, "Нови алгоритам за естимацију параметара сигнала у ЕЕС-у базиран на Пронијевој методи",  ЕТРАН 2020. Нови Сад, ЕЕ1.6 28. Септембер 2020. [М63]

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА

 1. Истраживач на пројекту ИИИ 42009 "Интелигентне енергетске мреже", носилац пројекта Електротехнички факултет Београд, руководилац др Жељко Ђуришић, доцент, пројекат у подручју интегралних и интердисциплинарних истраживања, Министарство за науку и технолошки развој