Gordana Rendulić-Davidović

Gordana Rendulić-Davidović
Teaching Assistant
Department of Industrial Management

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-717

Fax: +381 032/342-101

Office No: 230

 gordana.rendulic@ftn.kg.ac.rs

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Гордана Рендулић рођена је 16. децембра 1985. године у Чачку. Основну школу "Милан Благојевић" у Лучанима завршила је као одличан ђак. Средњу техничку школу у Гучи (одељење у Лучанима) завршила је 2004. године као носилац Вукове дипломе и тиме је стекла звање економски техничар. Живи у селу Лучанима.

АКАДЕМСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Гордана Рендулић је школске 2007/2008. године уписала основне академске студије на Техничком факултету у Чачку (Универзитета у Крагујевцу) смер: Индустријски менаџмент. Дипломирала је 13. марта 2012. године са просечном оценом у току студија 9,67 (девет и 67/100) и оценом 10 (десет) за дипломски рад на тему "Тренинг менаџмент у развоју људских ресурса". У току основних студија добила је следеће награде:

 • Награда најбоље рангираном студенту на пријемном испиту у школској 2007/2008. години, 
 • Награда најбољем студенту треће године студија у школској 2009/2010. години, 
 • Награда „Др Миливоје Урошевић“ за најбољег дипломираног студента у школској 2011/2012. години.

У току основних студија, 2011. године, завршила је и курс Oracle академије "Database Design and Programming With SQL"

Мастер академске студије уписала је новембра 2012. године на Факултету техничких наука у Чачку ( Универзитета у Крагујевцу). Мастер академске студије завршила је 6. јуна 2015. године са просечном оценом у току студија 9, 83 (девет и 83/100) и оценом 10 (десет) за мастер рад на тему "Планирање квалитета у различитим процесима рада" и стекла звање Мастер инжењер менаџмента.

Докторске академске студије уписала је школске 2015/2016. године на Факултету организационих наука у Београду  (Универзитета  у Београду) смер Менаџмент.

РАДНО ИСКУСТВО

Гордана Рендулић запослена је од новембра 2013. године на Факултету техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу прво као сарадник на катедри а затим (од октобра 2014. године) као сарадник у настави. Јула 2016. године бирана је у звање асистента за ужу научну област Менаџмент и бизнис на истом факултету. Ангажована је на извођењу вежби из предмета:

 • Организационо понашање (од 2013.),
 • Предузетништво и запошљавање (од 2013),
 • Менаџмент људских ресурса (од 2014.),
 • Предузетничке иновације (од 2014.),
 • Лидерство и мотивација (од 2014.),
 • Основе предузетништва (од 2014.),
 • Менаџмент трендови (од 2014.),
 • Пословна етика (од 2015.),
 • Менаџмент знања (од 2015.).

ПУБЛИКАЦИЈЕ

 1. Владимир Радовановић, Гордана Рендулић (2014): Знање – пут економског развоја, Зборник радова са 5. конференције ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА У ОБРАЗОВАЊУ ТИО 2014, Чачак, 30 - 31. мај 2014., Чачак: Факултет техничких наука, 510-516, ISBN 978-86-7776-164-6
 2. Владимир Радовановић, Гордана Рендулић (2014): Улога тренинга у интегрисаном менаџменту квалитетом, Зборник радова са 17. међународне конференције  ICDQM: UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU, Београд, 27-28. јун 2014., Пријевор: Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу DQM, 154-160, ISBN 978-86-86355-16-4
 3. Гордана Рендулић, Владимир Радовановић (2015): Примена QFD методе у образовном процесу, Зборник радова са 18. међународне конференције ICDQM: UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU, Београд, 25-26. јун 2015., Пријевор: Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу DQM, 127-132, ISBN 978-86-86355-18-8
 4. Владимир Радовановић, Гордана Рендулић (2015): Људски ресурси и стрес, Зборник радова са 18. међународне конференције ICDQM: UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU, Београд, 25-26. јун 2015., Пријевор: Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу DQM, 366-375, ISBN 978-86-86355-18-8
 5. Владимир Радовановић, Гордана Рендулић (2015): Етика и информационе технологије, Зборник радова са 3. Националне конференције са међународним учешћем РЕИНЖЕЊЕРИНГ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА У ОБРАЗОВАЊУ РППО15, Чачак, 25 - 27. септембар 2015., Чачак: Факултет техничких наука, 203-208, ISBN 978-86-7776-179-0
 6. Гордана Рендулић, Владимир Радовановић, Цариша Бешић (2015): Улога тимова и тимског рада у савременој економији, Зборник радова са 4. ХР конференције: САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ И КВАЛИТЕТ У УПРАВЉАЊУ ЉУСКИМ РЕСУРСИМА, Београд, 22–23. oктобар 2015.,191–198, ISBN 978-86-86745-55-2 доступно и на http://www.hr-conference.org/zbornik-radova-2015.html
 7. Владимир Радовановић, Гордана Рендулић (2016): Тимови као организационе форме и кругови квалитета, Зборник радова са 19. међународне конференције ICDQM: UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU, Београд, 29-30. јун 2016., Пријевор: Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу DQM, 327-333, ISBN 978-86-86355-18-8
 8. Владимир Радовановић, Гордана Рендулић (2016): Предузетничке иновације пут пословног развоја, Зборник радова са 1. Националне конференције са међународним учешћем ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ИТОП16, Чачак, 10-11. септембар 2016., Чачак: Факултет техничких наука, 391-398, ISBN 978-86-7776-200-1
 9. Гордана Рендулић, Владимир Радовановић (2016): Развој предузетничке иницијативе, Зборник радова са 1. Националне конференције са међународним учешћем ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ИТОП16, Чачак, 10-11. септембар 2016., Чачак: Факултет техничких наука, 399-403, ISBN 978-86-7776-200-1​