Nikola Stanić

Nikola Stanić
Teaching Assistant
Department of Information Technologies

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-714

Fax: +381 032/342-101

Office No: 237

 nikola.stanic@ftn.kg.ac.rs

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Рођен је 22. децембра 1998. године у Београду. Основну школу „Кнез Лазар" у Лазаревцу је завршио са одличним успехом где је награђен дипломом „Вук Караџић". После завршетка основне школе уписао је техничку школу „Колубара" у Лазаревцу, смер електротехничар рачунара, коју је завршио са одличним успехом.

 

Године 2017. уписао је Факултет техничких наука у Чачку, смер Информационе технологије, где је 2021. године дипломирао са просечном оценом 9.50 са дипломским радом на тему „Пример развоја дигиталне игре коришћењем Unreal Engine софтвера".