Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.

Програм развоја наставничких компетенција

Програм развоја наставничких компетенција -
психолошко-педагошко-методичко образовање наставника

 

Овај програм психолошко-педагошко-методичког образовања наставника намењен је наставницима основних и средњих школа који током студија нису похађали, или нису похађали довољно предмета/курсева из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, тј. немају из групе психолошко-педагошко-методичких предмета остварених најмање 30 ЕСПБ и најмање 6 ЕСПБ стручне школске праксе.

 

По члану 8. Закона о основама система образовања и васпитања сви заинтересовани за рад у школи морају имати образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 ЕСПБ бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова

 

Програм омогућава да наставници избором неопходних ППМ предмета стекну основни ниво психолошких, педагошких, дидактичких, методичких и других компетенција нужних за реализацију наставног и васпитно-образовног процеса. Ово је програм доживотног образовања! Програм је одобрио Сенат Универзитета у Крагујевцу 26. 1. 2014. године.

 

На програм се могу уписати наставници који раде у школама, као и кандидати који не раде у школи, намеравају да траже посао у школи, а завршили су студије и стекли звања предвиђена правилницима о врсти стручне спреме наставника за поједине наставне дисциплине.

Овај програм доживотног образовања одобрио је Сенат Универзитета у Крагујевцу 26. 1. 2014. године.

Питања у вези са програмом можете послати на PRNK@ftn.kg.ac.rs.

 

Преузмите Програм развоја наставничких компетенција pdf


Преузмите брошуру pdf
 
Обрасци за пријаву:

- word Образац 1 - Пријава кандидата

- word Образац 2 - Еквиваленција

- word Образац 3 - Избор курсева са листе предмета

 


Kompetencije

 

 


 

Сви акредитовани студијски програми за стицање наставничких компетенција

 

Факултет техничких наука у Чачку реализује и два акредитована студијска програма која обезбеђују стицање звања мастер професор: