Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.


Акта факултетаНазив документа Величина Датум
СТАТУТ ФАКУЛТЕТА (Пречишћен текст) објављено 13.01.2020. године 908 KB 13.01.2020.
Одлука о изменама и допунама СТАТУТ-а факултета 569 KB 11.09.2020.
Акциони план 217 KB 05.03.2020.
Дозвола за рад 2704 KB 20.10.2020.
Финансијски план за 2020. годину 584 KB 29.01.2020.
Годишњи финансијски извештај за 2019. годину 684 KB 13.03.2020.
Извештај о раду Факултета техничких наука у Чачку за 2019. годину 2021 KB 09.07.2020.
Одлука о мерилима за утврђивање висине школарине за све степене студија 395 KB 05.03.2020.
План рада Факултета 561 KB 11.03.2020.
План интегритета Факултета техничких наука 223 KB 25.09.2017.
Политика обезбеђења квалитета 233 KB 03.03.2020.
Пословник о раду Наставно-научног већа 426 KB 25.05.2020.
Пословник о раду Савета Факултета 345 KB 02.07.2020.
Пословник о раду Студентског парламента ФТН 12609 KB 12.09.2018.
Правилник о безбедности и здрављу на раду 373 KB 08.01.2014.
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 1772 KB 23.01.2020.
Правилник о буџетском рачуноводству 403 KB 02.07.2020.
Правилник о докторским студијама и стицању звања доктора наука 428 KB 04.03.2020.
Правилник о издавачкој делатности 502 KB 11.03.2020.
Правилник о извођењу и оцени приступног предавања 834 KB 01.07.2016.
Правилник о накнадама трошкова за долазак и одлазак са рада 355 KB 11.03.2020.
Правилник о научно-истраживачкој и стручној делатности 267 KB 10.03.2020.
Правилник о обављању стручне праксе студената 291 KB 08.01.2014.
Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту 500 KB 24.01.2020.
Правилник о полагању завршног, дипломског и мастер испита 310 KB 10.06.2020.
Правилник о правилима студија 552 KB 02.03.2020.
Правилник о раду библиотеке 238 KB 02.03.2020.
Правилник о раду Факултета техничких наука 679 KB 07.07.2020.
Правилник о самовредновању квалитета студијских програма 3389 KB 10.02.2020.
Правилник о систематизацији 1226 KB 03.06.2020.
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији 187 KB 02.11.2020.
Правилник о стицању и расподели прихода 1502 KB 08.01.2014.
Правилник о уџбеницима 258 KB 25.05.2020.
Правилник о упису студената на студијске програме 382 KB 21.07.2020.
Правилник о о условима за избор у звање наставника и сарадника на струковним студијама 395 KB 25.09.2020.
Правилник о вредновању ваннаставних активности студената ФТН-а 1040 KB 02.10.2019.
Правилник о заштити података о личности 4209 KB 14.07.2020.
Ребаланс финансијског плана за 2020. годину 563 KB 02.07.2020.
Стратегија обезбеђења квалитета 1332 KB 24.01.2020.
Уверење о акредитацији високошколске установе 3565 KB 23.09.2014.