Лабораторије
Ознака Назив Површина
po-12 Лаб. за информационе технологије (025) 28,35 m²
po-13 Лаб. за савремене материјале (027, 029, 031) 70,36 m²
po-14 Лаб. за рачунарску технику (022) 56,70 m²
III-10 Лаб. за електронику (314) 63,52 m²
III-11 Лаб. за електротехнику (315) 84,50 m²
III-13 Лаб. за електрична мерења (317) 84,50 m²
318 Лабораторија за обновљиве изворе енергије 81,84 m²
l-2 Лаб. за електротермију 45,15 m²
l-5 Лаб. за електричне машине, погоне и регулацију 65,10 m²
l-8 Лаб. за физику 83,16 m²
l-11 Лаб. за електричне инсталације 44,10 m²
l-14 Лаб. за мехатронику 70,39 m²
l-18 Лаб. за технолошке поступке 55,44 m²
l-21 Лаб. за неметале 104,43 m²
Лаб. за механичка испитивања