Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.

Међународна мобилност

 

 

Факултет техничких наука у Чачку подржава и промовише међународну мобилност студената, наставног и ненаставног особља.


Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у области општег, стручног, високог и образовања одраслих, младих и спорта. Један значајан део Еразмус+ програма чине пројекти мобилности зарад учења и стицања нових вештина (пројекти у оквиру Кључне активности 1 - КА1). Нови Еразмус+ програм траје од 2021-2027. године.

Пројекти мобилности у области високог образовања подржавају физичку и комбиновану (blended) мобилност студената и мобилност запослених на високошколским установама како из држава чланица ЕУ и трећих земаља придружених Програму (раније познате као програмске земље), тако и трећих земаља које не учествују пуноправно у Програму (раније познате као партнерске земље).

Студентске мобилности
Студенти могу да иду на мобилности из свих области и са свих нивоа студија (кратки програми, основне, мастер и докторске студије). Врсте студентских мобилности које је могуће спровести су:
мобилности ради студирања,
мобилности ради обављања радне праксе,
комбиноване мобилности ради студирања и обављања радне праксе,
докторске мобилности ради студирања или обављања радне праксе,

Мобилности запослених Пројекти мобилности у високом образовању подржавају и мобилност наставног и ненаставног особља, као и запослених у привреди у циљу њиховог даљег професионалног развоја.

Мобилности запослених могу бити мобилности у сврху:
извођења наставе,
усавршавања.

Oд 2016. годинe од када ФТН учествује у Еразмус+ програмима мобилности, остварено је преко 50 међународних мобилности, и наставног особља и студената. Од тог броја укупно је 13 студената ФТН Чачак са свих нивоа студија провело један или два семестра на студијском боравку у земљама као што су Шпанија, Португал, Пољска, Румунија и Грчка.

Више информација о пројектима мобилности у високом образовању можете пронаћи на https://erasmusplus.rs/visoko-obrazovanje/projekti-mobilnosti-visoko-obrazovanje/ као и у Еразмус+ програмском водичу на сајту Европске комисије.

Информације о актуелним конкурсима за мобилности студената и наставног особља Универзитета у Крагујевцу доступне су овде

Контакт:
Лена Тица, Еразмус+ факултетски координатор, lena.tica@ftn.kg.ac.rs
Михаило Кнежевић, административни Еразмус+ координатор, mihailo.knezevic@ftn.kg.ac.rs


Информације о стипендијама са сајта Центра за развој каријере у Крагујевцу

CEEPUSo (Central European Exchange Programme for University Studies) је средњеевропски програм универзитске размене за наставничке и студентске мобилности, основан 1994. године. Државе чланице су: Аустрија, Албанија, БиХ, Бугарска, Македонија, Мађарска, Молдавија, Пољска, Румунија, Словачка, Србија, Словенија, Хрватска, Црна Гора, Чешка. Основни циљ овог програма је унапређење образовања на високошколским институцијама земаља чланица програма. CEEPUS омогућава размене у виду кредитне мобилности (мобилност са циљем стицања ЕСПБ бодова), истраживачких боравака, реализације предавачких активности, као и тзв. летњих школа.

Трећи циклус програма (CEEPUS III) обновљен је 2018. године. ФТН партиципира у 2 CEEPUS мреже:

1. Име мреже: Intelligent Automation for Competitive Advantage (IntACA)
Број мреже: RS-0065-16-2122
Области: Инжењерство, Машинство и конструисање, Друштвено-хуманистичке науке, Природне науке, Бизнис и право
Координатор мреже: Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, проф. др Бојан Лалић blalic@uns.ac.rs
Опис мреже: У мрежи учествује 18 институција (партнера) из 10 земаља. Србија партиципира кроз факултете Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Новом Саду. У мрежу је 2016. године додата Висока школа техничких струковних студија Чачак. Након интеграције Високе школе и Факултета техничких наука у Чачку 2020. године, Факултет техничких наука у Чачку наставља партиципацију у овој мрежи уместо Високе школе.
Локална контакт особа за сарадњу у оквиру Факултета техничких наука у Чачку:
др Ивана Крсмановић, ivana.krsmanovic@ftn.kg.ac.rs

2. Име мреже: Knowledge transfer and awareness on raising energy efficiency (KTAREE)
Број мреже: ME-1805-01-2324
Области: Електротехничко и рачунарско инжењерство, машинско инжењењрство, поморске науке, образовање.
Координатор мреже: Универзитет Црне Горе, Поморски факултет Котор,
Проф. др Татијана Длабач, tanjav@ucg.ac.me
Опис мреже: У мрежи учествује 5 институција (партнера) из 3 земаљe. Србија партиципира кроз факултете Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Београду. Основни циљ стварања мреже јесте чињеница да је енергетска ефикасност један од развојних приоритета земаља учесница овог пројекта. Повезивање у ову мрежу биће корисно студентима свих нивоа студија, а посебно мастер и докторских студија чија је област истраживања енергетска ефикасност и смањење емисије штетних гасова.
Локална контакт особа за сарадњу у оквиру Факултета техничких наука у Чачку:
проф. др Аленка Миловановић, alenka.milovanovic@ftn.kg.ac.rs