Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.

О Факултету sФакултет је основан 1975. године у тренутку када је држава у којој се тада живело пролазила кроз максимум свога развоја. Био је то тренутак када је пред грађанима, а посебно младима Југославије још увек стајала јасна перспектива. Нови факултет је требало да школује професоре машинства, електротехнике и техничког образовања, јер је процењено да основном и средњем образовању недостају квалификовани наставници. Школама су требали наставници који ће моћи да пренесу нова знања настала као резултат технолошког развоја започетог у другој половини XX века. Оснивањем Педагошко – техничког факултета, како се ова високошколска установа првобитно називала, Чачак је остао веран традицији према којој је био пионир у готово свим областима друштвеног живота.

И Факултет је успоставио традицију да буде међу високошколским установама које ће у своје наставне планове пионирски уводити савремене дисциплине, као што су рачунарство, мехатроника, информационе технологије и инжењерски и предузетнички менаџмент. Развој образовне делатности био је праћен развојем научно – истраживачке делатности тако да се поред традиционално добрих резултата у области електротехнике и машинства данас можемо похвалити и истраживачким резултатима у области рачунарства, менаџмента, информационих технологија и психолошко – педагошких наука. Посебно треба нагласити научно – истраживачке домете на плану савремених материјала који су остварени кроз сарадњу са бројним институцијама из земље и иностранства, а нарочито са Институтом техничких наука Српске академије наука и уметности.

    Факултет техничких наука у Чачку је државна институција високог образовања која се бави наставном, научно-истраживачком делатношћу и пружањем интелектуалних услуга. Програми студија конципирани су према потребама студената и захтевима тржишта, а обухватају изучавање најсавременијих стручних дисциплина које прате брзи технолошки развој светске индустрије. Сви програми су акредитовани. У оквиру научно-истраживачке делатности ФТН организује стручне и научне конференције, семинаре, саветовања, форсира усавршавање и студијске боравке за своје наставнике. Факултет је препознатљив и по успешној издавачкој делатности.
      Мисија Факултета је да уз стално иновирање наставних садржаја, примену савремених метода и техника едукације и кроз истраживачки процес, образује младе и квалитетне стручњаке у области техничких наука и педагошко-техничких наука, на академским и струковним студијама: електротехнике, електронике и рачунарства, информатике, информационих технологија, машинства, мехатронике, технологије и менаџмента.
      Визија Факултета је да се развије у модерну европску високошколску институцију признату по својим научно-истраживачким достигнућима и постигнућима свршених студената, мастера и доктора наука. Негујући изврсност у образовању, Факултет тежи промени укупног привредног амбијента Србије у коме се наши инжењери и професори, са теоретским и практичним знањима стеченим на Факултету, равноправно надмећу у тржишној утакмици и тако доприносе свеукупном друштвеном развоју.
        Циљеви:

 • Промовисање вредности технике и технологије као професије и струке;
 • Повећање интересовања за студије електротехнике, електронике, рачунарства, машинства, графичке технологије, информационих технологија, мехатронике, менаџмента;
 • Подизање нивоа квалитета академских и струковних студија;
 • Константно унапређење наставних планова и програма;
 • Оснаживање свих видова сарадње са привредом и других образовних институција у земљи и иностранству;
 • Пружање могућности студентима да прошире своја знања по сопственом избору и да се на тај начин уже специјализују;
 • Преношење најновијих научних и стручних знања, развој науке и научно-истраживачке мисли;
 • Континуирано стварање новог научно-наставног и стручног кадра и усавршавање научног и стручног подмлатка;
 • Осигурање мобилности и међународно признавање стечених квалификација на свим нивоима студија;
 • Организација конференција, радионица, јавних предавања и тиме формирање академске климе у региону;
 • Издавање уџбеничке и друге литературе, научних и ненаучних публикација.


Данас Факултет тражи могућности за нове искораке, како на образовном тако и на научно – истраживачком плану. Свакако, први циљ нам је подићи истраживачке капацитете, јер је то најбољи пут до нових успеха, нових образовних профила и већег броја студената на свим нивоима студија. У склопу тога, приоритет је развој докторских студија организованих око истраживачких пројеката који ће на Факултету реализовати млади људи под руководством искусних наставника.

Факултет потенцијалним студентима нуди образовање на три нивоа академских (основних, интегрисаних, мастер и докторских) и два нивоа струковних студија (основних и мастер) у следећим областима:


АКАДЕМСКЕ студије:


 • Електротехничко и рачунарско инжењерство – основне, мастер, докторске студије
 • Мехатроника – основне, мастер, докторске студије
 • Информационе технологије – основне, мастер, докторске студије
 • Инжењерски менаџмент – основне, мастер, докторске студије
 • Предузетнички менаџмент – основне студије
 • Техника и информатика – интегрисане студије

Струковне студије:


 • Електротехника и рачунарство – основне, мастер студије
 • Машинство и инжењерска информатика – основне, мастер студије
 • Графичка техника – основне студије
 • Производни и еколошки менаџмент – основне студије
 • Информационе технологије – основне студије
 • Производно инжењерство – мастер студије

 

ФТН ЧАЧАК

Запослени на Факултету техничких наука у Чачку


VSS ЧАЧАК

Запослени на Високој школи струковних студија у Чачку