Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Александар Јовичић

Др Александар Јовичић
Доцент
Ужа научна област: Производне технологије
Катедра за мехатронику

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-786

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 135

 aleksandar.jovicic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Предмети 

Основне струковне студије

 • Управљање квалитетом
 • Производне технологије и процеси
 • Алати и прибори
 • Заштита животне средине

Мастер струковне студије

 • Планирање експеримента и обрада резултата
 • Системи и стандарди управљања квалитетом
 • Управљање квалитетом производа
 • Управљање ризиком

Биографија

Рођен је 27. јула 1977. године у Чачку. Основну школу завршио је у Вичи а Техничку школу машинског смера завршио је у Гучи. Основне студије уписао је 2006. године на Техничком факултету у Чачку на смеру техника и информатика, са претходно завршеним студијама првог степена - инжењер машинства, где је дипломирао 2008. године. Мастер академске студије уписао је 2008. године на Факултету организационих наука Унивезитета у Београду на студијском програму управљање квалитетом. Студије је завршио 2009. године са просечном оценом (9,23) чиме је стекао звање: мастер инжењер организационих наука. На Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву 2017. године уписао је мастер студије на студијском програму производно машинство. Студије је завршио 2018. године са просечном оценом (9,57) и стекао звање: мастер инжењер машинства. 

На Факултету инжењерских наука у Крагујевцу 2010. године уписао је докторске студије на катедри за производно машинство, научна област машинско инжењерство. Студије је завршио са просечном оценом (9,50). Докторску дисертацију: ”Унапређење кључних индикатора перформанси пословања у индустрији ливарства” одбранио је 16.05.2016. године чиме је стекао научни степен доктор наука – машинско инжењерство.

У периоду од маја 2007. године до новембра 2016. године радио је у Индустријском комбинату „Гуча“ на пословима машинског инжењера конструктора и менаџера квалитета. У марту 2017. године изабран је за доцента на Универзитету Унион - Никола Тесла у Београду за научну област машинско инжењерство. До септембра 2019. године радио је на Високој бродарској школи академских студија у Београду. У октобру 2019. године прелази на Високу школу техничких струковних студија у Чачку где је изабран у звање професор струковних студија за научну област машинско инжењерство. Након припајања Високе школе техничких струковних студија Чачак Факултету техничких наука у Чачку, 14. jула 2021. године изабран је у звање доцента, за ужу научну област Производне технологије.

Завршио је међународну IRCA обуку за екстерног проверавача и водећег проверавача система менаџмента квалитетом према захтевима стандарда ИСО 9001:2015 на TUV Rheinland Academy и система управљања заштитом здравља и безбедности на раду према захтевима стандарда ИСО 45001:2018 на Bureau Veritas Academy.

Интерни је проверивач према захтевима стандарда ИСО 17025:2017 Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање.

Водећи је оцењивач/Lead Auditor за системе менаџмента квалитетом према захтевима стандарда ИСО 9001:2015, система управљања заштиом животне средине према захтевима стандарда ИСО 14001:2015 и система управљања заштитом здравља и безбедности на раду према захтевима стандарда ИСО 45001:2018, одобрен од ROYALCERT INTERNATIONAL REGISTRARS GmbH.

Публикације

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

 Остварени резултати категорије 20:

 1. Slavkovic, R., Jugovic, Z., Dragicevic, S., Jovicic, A., Slavkovic, V., An application of learning machine methods in prediction of wear rate of wear resistant casting parts, Computers & Industrial Engineering, 64 (2013), pp. 850-857.                                                                                                                                 
 2. Slavković, R.,  Arsovski, S.,  Veg, A.,  Jugović, Z.,  Jovicic, A.,  Ducic, N. Casting Process Optimization by the Regression Analysis Applied on the Wear Resistant Parts Molding, Technical Gazette (ISSN 1330-3651, M22), 2012, Vol. 19, No. 1, pp. 141-146.                                                                                               
 3. Nedeljko Dučić, Aleksandar Jovičić, Srećko Manasijević, Radomir Radiša, Žarko Ćojbašić, Borislav Savković, Application of Machine Learning in the Control of Metal Melting Production Process. Applied Sciences 2020 (ISSN 2076-3417; CODEN: ASPCC7, M22) (Topical Collection "Intelligence Systems and Sensors II"), 10 (17), 6048, https://doi.org/10.3390/app10176048.   
 4. Nedeljko Dučić, Aleksandar Jovičić, Radomir Radiša, Srećko Manasijević, Radomir Slavković, Dragan Radović, Application of CAD/CAE/CAM Systems in Permanent-Mold Casting Improvement,Tehnički vjesnik – Technical GazetteVol. 27/No. 6, December 2020., DOI Number): 10.17559/TV-20190422154410.     
 5. Nedeljko Dučić, Srećko Manasijević, Aleksandar Jovičić, Žarko Ćojbašić, Radomir Radiša, Casting Process Improvement by the Application of Artificial Intelligence, Appl. Sci. 2022, 12, 3264.  https://doi.org/10.3390/app120732264.                                

Остварени резултати категорије 30:

 1. Aleksandar Jovicic: Optimization in the Process of Standardization of Low Chrome White Cast Iron Casting, in: Proceedings of 5th International Quality Conference, Kragujevac, Serbia, pp. 315-323, 2011.              
 2. Slavkovic Radomir, Jugovic Zvonimir, Dragicevic Snezana, Arsovski Slavko, Jovicic Aleksandar, Slavkovic Vladimir, A Study of wear Rate Estimation of Casting Parts by Support Vector Machine, 16 th International research&expert conference “Trends in the development of machinery and associated tehnology“, pp.619-622, TMT 10-12 september 2012, Dubai, UEA.             
 3. Aleksandar JOVIČIĆ, Radomir SLAVKOVIĆ, Nedeljko DUČIĆ, Radomir  RADIŠA, Srećko  MANASIJEVIĆ THE APPLICATION OF NUMERICAL SIMULATION IN THE IMPROVEMENT OF THE FLOTATION BALLS CASTING PROCESS USED IN THE MINING INDUSTRY, 37th International Conference on Production Engineering of Serbia, Kragujevac, Serbia on Oct 25-26, 2018.             
 4. Sonja Ketin, Miloš Arsić, Aleksandar Jovič, Management and New Methods (Special Techniques) for Prediction Pollutants in the Integral System of Environmental Safety, 9th International Conference "Economics and Management-Based on New Technologies",EMoNT-2019, 23-26 June 2019, Vrnjačka Banja (Serbia).     
 5. Sonja Ketin, Miloš Arsić, Aleksandar Jovič, Kontrola kvaliteta vazduha u urbanim sredinama, XII  Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem "Upravljanje urbanim razvojem, prilagodljiv grad i zaštita prostora i životne sredine",16. Septembar 2020, Beograd.
 6. S. Čurčić, M. Vesković, A. Jovičić. Possibilities of using biomass waste for cogeneration plants in wastwater treatmanet plants and waste landfills, X INTERNATIONAL CONFERENCE"QUALITY SYSTEM CONDITION FOR SUCCESSFUL BUSINESS AND COMPETITIVENESS" - PROCEEDINGS, Kopaonik: Association for quality and standardization of Serbia, 2021, str.33-42. ISBN 978-86-80164-17-5.
 7. A. Jovičić, N. Dučić, R. Radiša, I. Milićević, M. Popović, V. Vujičić, Improvement of Casting Technology of Continuos Trachs Segment Using CAD/CAM/CAE Software Tools, X International Conference "Heavy Machinery-HM 2021", Vrnjačka Banja, 23-25 June 2021. pp. A39., ISNB 978-86-81412-09-1.
 8. V. Vujičić, I. Milićević, M. Marjanović, N. Dučić, A. Jovičić, S. Dragićević, Offline Robot Programming Using ABB RobotStudio, X International Conference "Heavy Machinery-HM 2021"; Vrnjačka Banja, 23-25 June 2021., pp. C79. ISBN 978-86-81412-09-1.
 9. Aleksandar Jovičić, Nedeljko Dučić, Ivan Milićević, Radomir Radiša, Srećko Manasijević, TESTING OF THE CATERPILLAR TRACK PARTS E-650 FOR THE PRIMARY MINING INDUSTRY, 38 International Conference on Production Engineering, 14-15. Oktobar 2021, Čačak, pp. 212-216. ISBN: 987-86-7776-252-0.
 10. Radomi Radiša, Mile Đurđević, Nedeljko Dučić, Srećko Manasijević, Aleksandar Jovičić, APPLICATION OF DIGITAL TOOLS IN CIRCULAR PRODUCTION OF CASTINGS, 38 International Conference on Production Engineerin, 14-15. Oktobar 2021, Čačak, pp. 346-370. ISBN: 987-86-7776-252-0.
 11. Radomir Radiša, Srećko Manasijević, Nedeljko Dučić, Aleksandar Jovičić, CIRCULAR ECONOMY AND DIGITALIZATION IN CAST PRODUCTION, 5th Metallurgical & Materials Engineering Congress of South-East Europe, 7-10, june 2023, Trebinje, BIH.
 12. Andjelija Mitrović, Jelena Baralić, Aleksandar Jovičić, Izrada kalupa za livenje u SolidWorksu, 39 International Conference on Production Engineering, 26-27. October 2023, Novi Sad, pp.124-129. ISBN 978-86-6022-610-7.

Остварени резултати категорије 50:

 1. Radomir Slavković, Snežana Dragićević, Ivan Milićević, Aleksandar Jovičić, Nedeljko Dučić, Marko Popović, Integrisan proces proizvodnje abrazivnih reznih elemenata bagera u rudarskoj industriji, IMK-14 – Research & Development in Heavy Machinery, (ISSN 0354-6829, М52), 2018, Vol. 24, No. 2.             
 2. А. Jovičić, L. Kukobat, D. Đergović, S. Tešanović: Uticaj organizacionog učenja na finansijske perspektive BSC modela:studija slučaja Livnica „Guča“, Tehnika - Menadzment 68, (2018) 4, 567-573.                          
 3. L. Kukobat, D. Đergović, А. Jovičić, S. Tešanović: Neefikasnost stečajnih postupaka: studija slučaja preduzeća PKB-Voćarske plantaže-Boleč“, Tehnika - Menadzment 69, (2019) 3, 452-457. 
 4. А. Jovičić, L. Kukobat, D. Đergović: Poboljšanje efikasnosti tehnoloških procesa i smanjenje upotrebe resursa u industriji livarstva primenom BAT i BREF dokumenata, Tehnika – Mašinstvo 68 (2019) 6, 832-837.    
 5. D. Đergović, L. Kukobat,  А. JovičićKompetentnost menadžera kompleksnih poslovnih sistema: standardizacija ishoda i kvalitet procesa organizacionog učenja u velikoj domaćoj kompaniji, Tehnika – Kvalitet IMS, Standardizacija i metrologija 20 (2020) 3, 411-417.   
 6. A.Jovičić, D. Đergović, L. Kukobat, S. Ketin: Upravljanje otpadnom livačkom šljakom u skladu sa principima cirkularne ekonomije, Tehnika-Kvalitet IMS, Standardizacija i metrologija - ISSN 2334-7368. -God. 22, br.1 (2022), str. 125-128.   
 7. J. Jovanović, B. Živanović, A. Jovičić, N. Dučić, I. Milićević, M. Popović: The elimination of the anti-coincidence colorimetry in the process of painting the shell of a vehicle by applying WMC, Engineering Today, ISSN:2812-9474, Vol.1(2022) No 3, pp.17-29, DOI:10.5937/engtoday2203017J.                                                               

Остварени резултати категорије 60:

 1. A. Jovicic: Demand management casting abrasion resistant, 39. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija, ISBN: 978-86-86663-83-2., June 07.- 09. 2012.     
 2. A. Jovicic: Quality management flotation balls using box – Wilson gradial method, 38. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Mašinski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija, ISBN: 978-86-86663-69-6., May 19.-21. 2011.                                                                                                                                  
 3. Jovicic Aleksandar, Ivan Macuzic, Marko Djapan: Improving the quality of the technological process in IK “Guca” ad based on value stream mapping, 40. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija, May 23.- 25. 2013.                                                              
 4. Jovicic Aleksandar: Improving energy efficiency based on energy balance in IK “Guca” AD, 40. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija, May 23.- 25. 2013.                                                                                                                                                     
 5. Jovicic Aleksandar: Key performance indicators of industrial foundry, 41. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija, May 22.- 22. 2014.
 6. A.Jovičić, S. Ćurčić, M. Vesković, Uticaj grešaka livenja na kvalitet odlivaka, XXIII Naučno stručni skup Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost, Kopaonik 2021. str. 223-230, ISBN: 978-86-80164-16-8.
 7. Dučić N.,Dragović G., Jovičić A., Stakić A., Moldelovanje i simulacija upravljanja pomoćnim kretanjem kod CNC sistema upotrebom softverskog paketa Matlab/Simulink, 43. JUPITER konferencija, 39. simpozijum NU-ROBOTI-FTS, str. 3.61-3.66, ISBN:987-86-7083-757-7, 04-05 oktobar 2022, Beograd.
 8. A.Jovičić, S. Ćurčić, Izveštavanje o sprovedenim internim proverama u sistemu ISO 45001:2018, 47. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Maj 24-27, 2023, Fakultet inženjerskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu, str.11-17, ISBN:978-86-6335-105-9.

Пројекти:

 1. Иновациони пројекат: Implementation of Computational Intelligence in Foundries In Serbia – ICIFS, Финансиран од стране Иновационог фонда Републике Србије (2018-2019), (Члан пројектног тима).
 2. Развојни програм EUPRO Европске уније (EU) за подршку предузетницима, малим и микро предузећима у циљу конкурентности локалне економије: Набавка опреме и увођење услуга за Индустријски комбинат ливница доо Гуча, финансираног од стране "UNOPSA", GRANT NUMBER: UNOPS-EUPRO-2019-GRANT-091. (2018-2018), (Руководилац пројекта).
 3. Програм подршке развоју конкурентности у 2022 години, мера: Унапређење пословања у складу са захтевима међународно признатих стандарда система менаџмента (2023), одлука Развојне агенције Србије број 1-05-401-241/2023 од 15.05.2023. године, (Руководилац пројекта).
 4. Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија у 2022 години, мера: Куповина и инсталација аутономних робота са способношћу учења и кобота, одлука Развојне агенције Србије број 1-05-401-413/2023 од 06.10.2023. године, (Руководилац пројекта).
 5. "Taks Partner" in the EIT Raw Materials project RIS - DustREC-II (no 22009) "Zero waste reprocesing of EAF and CF dust with competence builde-up" which was selected to receive a grant from the EIT RawMaterials; Grant Agrement EIT RM 2023-25 (GA EIT RM 2023-23). (Учесник на пројекту).

Уџбеници:

 1.  Конструктивна геометрија и инжењерска графика / Војислав Ј. Батинић, Александар И. Јовичић. - Београд: Висока бродарска школа академских студија, 2018 (Краљево: Кварк). - 237 стр.: илустр. ; 30 cm, ISBN 978-86-81338-00-1.