Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Аленка Миловановић

Проф. др Аленка Миловановић
Редовни професор
Ужа научна област: Теоријска и општа електротехника
Катедра за општу електротехнику и електронику

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-739

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 120

 alenka.milovanovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Automatsko upravljanje
Elektromagentika
Elektri na merenja

Dr Alenka Milovanović
Automatic Control
Electromagnetics
Electrical Measurement

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Уџбеници и приручници

1. А. Миловановић, М. Бјекић, Б. Копривица: ВИРТУЕЛНА ИНСТРУМЕНТАЦИЈА, Чачак, 2010., 173 страна (Одлуком Наставнонаучног већа Техничког факултета у Чачку бр. LVIII-37/14 од 13.1.2010. године одобрено издавање као универзитетски уџбеник), ISBN 978–86–7776–100-4.

2. М. Бјекић, З. Стевић, А. Миловановић, С. Антић: Регулација електромоторних погона, Чачак, 2010., 212 страна (Одлуком Наставнонаучног већа Техничког факултета у Чачку бр. LVIII-37/15 од 13.1.2010. године одобрено издавање као универзитетски уџбеник), ISBN 978–86–7776–099-1.

3. М. Ђекић, А. Миловановић, С. Вардић: ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЊА, ТФ Чачак, 2008. године, 151 страна, (Одлуком Наставнонаучног већа Техничког факултета у Чачку бр. XIII–1313/18 од 18.06.2008. године одобрено издавање као помоћни универзитетски уџбеник), ISBN 978-86-7776-064-9.

4. М. Ђекић, А. Миловановић: ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА: Лабораторијске вежбе, ТФ Чачак, 2000. године, 96 страна, (Одлуком Наставнонаучног већа Техничког факултета у Чачку бр.523 од 18.маја 2000. године одобрено издавање као помоћни универзитетски уџбеник).

5. М. Ђекић, А. Миловановић, С. Вардић: ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЊА, Факултет техничких наука у Чачку, 2016. године, II издање, 151 страна, ISBN 978-86-7776-201-8.(помоћни универзитетски уџбеник)

6. А. Миловановић,  Б. Копривица: Лабораторијски практикум из Електричних мерења: Мерења неелектричних и магнетских величина – I део, Факултет техничких наука у Чачку, 2016., 47 страна, ISBN 978-86-7776-203-2 (помоћни универзитетски уџбеник).

 

Радови објављени у часописима

M20

 1. Milovanović, A., "Distribution of Earth Atmospheric Electric Field in the Vicinity of the Vehicles for Transport Petroleum Derivates", FACTA UNIVERSITATIS (Niš) Series: Electronics and Energetics, Vol.19, No.2, August 2006, pp. 189 -196, ISSN 0353- 3670. (M24)
 2. Kolundzija, B., Milovanović, A., "An Approximate Expression for the Calculation of the Electric Field in Vicinity of the Cube Electrode with Rounded Wedges", FACTA UNIVERSITATIS (Niš) Series: Electronics and Energetics, Vol.21, No.1, Аpril 2008, pp. 73 -81, ISSN 0353- 3670 (M24)
 3. Milovanovic, A., Koprivica, B., Bjekic, M., "Application of the Charge Simulation Method to the Calculation of the Characteristic Parameters of Printed Transmission Lines", International Review of Electrical Engineering (I.R.E.E), Vol.5 No.6, pp. 2722-2726, 2010. Print ISSN 1827-6660, Cd-Rom ISSN 1827-6679  (M22)
 4. Milovanovic, A., Bjekic, M., "Approximate Calculation of Capacitance of Lines With Multilayer Medium", Journal of Electrical Engineering, Vol. 62  No. 5, pp. 249-257, 2011 ISSN 1335-3632 (M23)
 5. Bjekic, M., Antic, S., Milovanovic, A., "Permanent Magnet DC Motor Friction Measurement and Analysis of Friction’s Impact", International Review of Electrical Engineering (I.R.E.E), Vol. 6 No. 5, pp. 2261-2269, 2011. Print ISSN 1827-6660, Cd-Rom ISSN 1827-6679 (M22)
 6. Nikolic, P., Lukovic, D., Savic, S., Milovanovic, A., Djukic, S., Nikolic M.V.,Stamenovic, B., "Thermal diffusivity of sintered 12CaO x 7Al(2)O(3)", EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS, (2008) Vol.153, Number 1, pp. 183 - 186, ISSN 1951-6355. (M23)
 7. Nikolic, P., Lukovic, D., Nikolic, M.V., Djuric, S., Savic, S., Milovanovic, A., Djukic, S., Stamenovic, B., "Photoacoustic characterization of natural mineral pyrite (FeS2)", EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS, (2008) Vol.153  Number 1, pp. 187-189, ISSN 1951-6355. (M23)
 8. Milovanovic, A., Koprivica, B., "Calculation of Characteristic Impedance of Eccentric Rectangular Coaxial Lines", PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), R. 88 NR 10a/2012, pp. 260-264, ISSN 0033-2097 (M23)                                                     
 9. Koprivica, B., Milovanović, A., Djekić, M., "Effects of Wound Toroidal Core Dimensional and Geometrical Parameters on Measured Magnetic Properties of Electrical Steel", Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol.10, No.3, 2013, pp. 459-471, ISSN 1451-4869. (M23)
 10. Puzović, S., Koprivica, B., Milovanović, A., Djekić, M., "Analysis of measurement error in direct and transformer-operated measurement szstems for electric energy and maximum power measurement", FACTA UNIVERSITATIS (Niš) Series: Electronics and Energetics, Vol.27, No.3, September 2014, pp. 389 -398, ISSN 0353- 3670. (M24)
 11. Milovanović, A., Koprivica, B., "Mathematical Model of Major Hysteresis Loop and Transient Magnetizations", Electromagnetics, Vol.35, No.3, 2015, pp. 155-1 66, ISSN 0272-6343, DOI: 10.1080//02726343.2015.1005202K (M23)
 12. Milovanovic, A.M., Koprivica, B.M., Peulic, A.S., Milankovic, I.L., "Analysis of Square Coaxial Line Family", ACES Journal, Vol. 30, No.1, January 2015, pp. 99-108, ISSN 1054-4887 (M23)
 13. Bjekic M., Milovanovic, A., Koprivica, B., "Prediction of Pull-In and Pull-Out Torque Characteristics of the Permanent Magnet Step Motor" Revue Roumaine Des Sciences Techniques-Serie Electrotechnique et Energetique, Vol. 60, No. 1 2015, pp. 29 – 38 (M23)
 14. Tatovic, M., Milovanović, A., Karapandžić, I., "Device for the remote measurement of meteorological data based on Arduino platform", Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol.13, No.1, February 2016, pp. 133-144, ISSN 1451-4869, DOI: 10.2298/SJEE1601133T (M24)
 15. Koprivica, B.,  Milovanović, A., "Electromagnetic Characterization оf Current Transformer with Toroidal Core under Sinusoidal Conditions" Physica B: Condensed Matter, Vol. 486, April 2016, pp. 34–39, ISSN 0921-4526 (M23)
 16. Koprivica, B., Milovanović, A., Mitrovic N., „Mathematical modelling of frequency-dependent hysteresis and energy loss of FeBSiC amorphous alloy“, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol.422,January 2017, pp. 37–42,, ISSN 0304-8853, DOI:10.1016/j.jmmm.2016.08.061 (M21)
 17. Koprivica B., Dumitru, I., Milovanović, A., Caltun, O., „Harmonic Analysis аnd Modelling оf Magnetisation Process in Soft Ferromagnetic Material“, FACTA UNIVERSITATIS (Niš) Series: Electronics and Energetics, Vol.30, No.1, March 2017, pp. 121-136, ISSN 0353-3670, DOI: 10.2298/FUEE1701121K. (М24)
 18. Koprivica, B., Šućurović, M., Milovanović, A., „Calibration of AC Induction Magnetometer“, FACTA UNIVERSITATIS Series Electronics and Energetics, Vol. 31, No. 4, pp. 613 – 626, 2018, ISSN 0353-3670.(М24)
 19. Koprivica, B.,  Milovanovic, A., Dlabac, T., „An approach to cold junction compensation and identification of unknown thermocouple type“, Revue Roumaine des Sciences Techniques - Serie Électrotechnique et Énergétique, Vol. 63 (3), pp. 277 – 282, 2018,  ISSN 0035-4066. (M23)    

M50

 1. Veličković, D.М., Milovanović, A., "Electrostatic Field of Cube Electrode", Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol.1, No.2, June 2004, pp. 187-198, ISSN 1451- 4869. (M51)
 2. Milovanović, A., "An Influence of the Petrol Pump for the Atmospheric Electric Field Distribution in the Surroundings of the Vehicle", Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol.1, No.3, November 2004, pp. 7-14, ISSN 1451- 4869. (M51)
 3. Koprivica, B., Milovanović, A., Djekić, M., "Determination of Characteristics of Feromagnetic Material using Modern Data Acquisition System", Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol.6, No.3, 2009, pp.451-459, ISSN 1451- 4869.(M51)
 4. Миловановић, А., Бјекић, М., Копривица, Б., "Регулатива из обасти енергетске ефикасности електромоторних погона", Иновације и развој, 2/2011, стр. 67-76. ISSN 0353-2631,( M53)
 5. Миловановић, А., Бјекић, М., Копривица, Б., Антић, С., "Преглед стандарда из области енергетске ефикасности електромоторних погона", ТЕХНИКА, Год. 67., бр.1, 2012, стр. 159-169., ISSN 0353-2631 (M52)

 

Радови саопштени на конференцијама

M30

 1. Milovanović, A., "An Approximate Formula for the Assessment of the Condenser Capa­citance with Multilayer Dielectric", PES¢96 IV International Symposium of Applied Electrostatics 22-24 May 1996, Niš, Yu, Proceedings of Full Papers, pp. 49-51.
 2. Đekić, M., Milovanović, A., "Измерение магнитняй полей" PES¢96, IV International Sympo­sium of Applied Electrostatics 22-24 May 1996, Niš, Yu, Proceedings of Full Papers, pp. 149-150.
 3. Veličković, D. M., Milovanović, A., "Approximate Calculation of Capaci­tance", VIII International IGTE Symposium on Numerical Field Calculation in Electrical Engineering, September 1998, Graz, Austria, Proceedings of Full Papers, pp. 339-344.
 4. Veličković, D., Milovanović, A., "Electrostatic Field of Cub Electrodes", PES¢2001, 5th International Conference on Applied Electromagnetics 8-10 October 2001, Niš, Yu, Proceedings of Full Papers, pp. 193-196.
 5. Veličković, D., Đorđević, A., Đekić A., "The Radio Frequency Field Coverage of the Railway Tunnels by Slit Cable", VI International scientific conference: Problems of integrating of the Eastern-European Railways into the European transport System, Proceedings of Full Papers, 10-12 November 1993, Sofia, Bulgaria.
 6. Veličković, D., Milovanović A., "Distribution of the Atmospheric Electric Field in the Vicinity of the Vehicles", 5th International Symposium EL-TEX 2002, 14-15 November 2002, Lođ, Poland, Proceedings of Full Papers, pp. 324-328.
 7. Veličković, D., Milovanović, A., "Atmospheric Electric Field Distribu­tion in the Surroun­dings of the Vehicles", PES¢2003 6th International Conference on Applied Electromagnetics 1-3 June 2003, Niš, Yu, Proceedings of Full Papers, pp. 305-308.
 8. Milovanović, A., "Atmospheric Electric Field Distribution in the Vicinity of the Vehicle on Petrol Stations", International PhD - Seminar, Computation of Electromagnetic Field, 23-28  September 2004, Budva, Montenegro, Proceedings of Full Papers, pp. 113-118.
 9. Milovanović, A., "Distribution of Еarth Atmospheric Electric Field in the Vicinity of the Vehicles for Transport Petroleum Derivates", PES¢2005 7th International Conference on Applied Electromagnetics 23-25 May 2005, Niš.
 10. Milovanović, A., "Atmospheric Electric Field Distribu­tion in the Vicinity of the Petroleum Transport Vehicles", MMS’2005, Mediterranean Microwave Symposium 2005, September 6-8, Athens, Greece.
 11. Milovanović, A., Kolundzija, B.,"Electric Field Ca­l­cu­lation of Cube Electrode with Rounded   Wedges", 51st Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, Technische Universitat Ilmenau, September 11-15, 2006, CD Proceedings.
 12. Kolundzija, B., Milovanović, A., "An approximate expression for the calculation of the electric field in vicinity of the cube electrode with rounded wedges", PES¢2007 8th International Conference on Applied Electromagnetics 3-5 September, 2007, Niš, CD Proceedings                                                                   
 13. Koprivica, B. M., Milovanovic, A.M., "Modeling of Coplanar Waveguide in Comsol Multiphysics", Comsol Conference Budapest 2008, Hungary, November 24, CD Proceedings.
 14. Milovanovic, A.M., Koprivica, B.M., Veskovic, M.М., "The Capacitance of Two Wire Line with Rectangular Cross Section", International Conference on Electrical Systems Design and Technologies, Hammamet Tunisia, November 8-10, 2008, CD Proceedings,
 15. Milovanovic, A. Koprivica B., "Approximate Calculation of Characteristic Parameters of Rectangular Transmission Lines", 54th International Scientific Colloquium (IWK), Ilmenau University of Technology, Ilmenau, Germany, September 07–11 2009, USB flash edition, ISBN 978-3-938843-45-1
 16. Koprivica, B., Milovanovic, A.,"Application of Charge Simulation Method for Determination of Stripline Capacitance", 10th Mediterranean Microwave Symposium MMS'2010, 25-27 August 2010, Middle East Technical University - Northern Cyprus Campus Guzelyurt, Northern Cyprus, pp. 318 – 322, ISBN: 978-1-4244-7242-0
 17. Milovanovic, A., Koprivica, B., "Analysis of Square Coaxial Lines by using Eqvivalent electrodes method", Joint Conference 3rd international workshop on Nonlinear Dynamics and Synchronization - INDS’11 and  16th International Symposium on Theoretical Electrical Engineeering - ISTET’11, July 25-27, 2011, University of Klagenfurt, Austria, Proceedings of Full Papers, pp.191-196, ISBN: 978-1-4577-0760-5,  DOI:10.1109/INDS.2011.6024808
 18.  Koprivica B., Milovanovic, A., "Modeling of Rectangular Coaxial Lines with Rounded Edges", International Scientific Conference – UNITECH’11, Gabrovo, 18-19.11.2011.god., Proceedings of Full Papers, pp. 59-63, ISSN 1313-230X.
 19. Koprivica B., Milovanovic, A., "Influences of Toroidal Core Dimensions on Measured Properties of Magnetic Material", 57th International Scientific Colloquium IWK2012, Ilmenau University of Technology, Ilmenau, Germany, September 04– 07, 2012, Proceedings of Full Papers, pp. 47 -53, ISBN 978-3-86360-035-8 (print), ISSN 1868-6532 (print).
 20. Milovanovic, A., Koprivica, B., "Charge simulation method application to calculation of Characteristic impedance of shielded striplines" International Scientific Conference – UNITECH’12 Gabrovo, Bulgaria, 16-17.11.2012., Proceedings of Full Papers, Vol.1, pp. 59-63, ISSN 1313-230X.
 21. Koprivica, B., Milovanovic, A., "Analysis of strip width effect on measured magnetic properties of wound toroidal core" International Scientific Conference – UNITECH‘12, Gabrovo, Bulgaria, 16-17.11.2012. Proceedings of Full Papers, Vol.1, pp. 64-68, ISSN 1313-230X
 22. Koprivica, B., Milovanovic, A., Plazinic, M., "Standard Methods of Measurement of the Magnetic Properties of Electrical Steel Strip and Sheet" XI International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, SAUM 2012, Niš, Srboja, 14-16.11.2012., Proceedings of Full Papers, pp. 298-301, ISBN 978-86-6125-072-9.
 23. Koprivica, B., Milovanovic, A., Djekic, M., "Experimental Determination of Chua Type Model Parameters for Electrical Steel Magnetic Hysteresis Representation", 21st Soft Magnetic Materials Conference (SMM 21), Budapest, Hungary, 01-04.09.2013., Book of Abstracts, B2-04.
 24. Koprivica, B., Milovanovic, A., Zivanic, J., "Effects of Wound Toroidal Core Dimensions On Measured Specific Power Loss in Electrical Steel", 21st Soft Magnetic Materials Conference (SMM 21), Budapest, Hungary, 01-04.09.2013., Book of Abstracts, G2-06.
 25. Koprivica, B., Milovanovic, A., " Simplified Chua Type Model for Electrical Steel Magnetic Hysteresis representation– UNITECH‘13, Gabrovo, Bulgaria, 22-23.11.2013. Proceedings of Full Papers, Vol.1, pp. 137-141, ISSN 1313-230X.
 26. Koprivica, B., Milovanovic, A., "Application of virtual instrumentation in determination of AC magnetic properties of electrical steel sheet under DC-biased magnetization– UNITECH‘14, Gabrovo, Bulgaria, 21-22.11.2014. Proceedings of Full Papers, Vol.1, pp. 123-126, ISSN 1313-230X.
 27. Koprivica, B., Milovanovic, A., "Electromagnetic Characteriѕation of Current Transformer njith Toroidal Core Under Sinusoidal Conditions", 10th International Symposium on Hysteresis Modeling and Micromagnetics, HMM 2015, Iasi, Romania, May 18– 20, 2015, Book of Abstracts, P54.
 28. Koprivica B., Dumitru, I., Milovanovic, A., Caltun, O., "Harmonic Analysis of Induced Signal in Magnetisation Process of Toroidal Ferromagnetic Core", 12th International Conference on Applied Electromagnetics ПЕС 2015, Niš, Srbija, August 31 - 02. September, 2015, Proceedings of Full Papers (CD-ROM), CD-O2_3, ISBN: 978-86-6125-145-0
 29. Koprivica B., Dumitru, I., Milovanovic, A., Caltun, O., "The Influence Of Thermal Treatment On Microstructural And Magnetic Properties Of Electrical Steel", Seventeenth Annual Conference YUCOMAT 2015, Herceg Novi, Monte Negro, August 31– September 4, 2015, The Book of Abstracts, Materials Research Society of Serbia, Belgrade 2015, p.21.
 30. Koprivica, B., Milovanovic, A., "Simulation of Frequency-Dependent Magnetic Hysteresis – UNITECH‘15, Gabrovo, Bulgaria, 21-22.11.2015. Proceedings of Full Papers, Vol.1, pp. 223-227, ISSN 1313-230x
 31. Koprivica, B., Milovanovic, A., Mitrovic, N., "Mathematical Modelling of Frequency Dependent Hysteresis and Energy Loss of FeBSiC Amorphous Alloy", 1-st IEEE Conference Advances in Magnetics, AIM 2016, March 14-16, 2016., Bormio, Italy, Book of Abstracts.
 32. Mitrović, N., Orelj, J., Milovanović, A., "Magnetoimpedance Effect in Finemet Microwires for Sensor Application" Serbia, The Fifth Serbian Ceramic Society Conference Advanced Ceramics and Application V, September 21-23.2016., Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, P29, ISBN: 978-86-915627-4-8.
 33. Koprivica, B., Milovanovic, A., Brkovic, В., "Electrical Steel Testing using Modified Epstein Frame", International Scientific Conference – UNITECH‘16, Gabrovo, Bulgaria, 18-19.11.2016. Proceedings of Full Papers, Vol. 1, p. 124-128, ISSN 1313-230X.
 34. Antić, S., Milovanovic, A., Božić M., Remote Experiment within the Teaching Module: PI Control of DC Motor", International Scientific Conference – UNITECH‘16, Gabrovo, Bulgaria, 18-19.11.2016. Proceedings of Full Papers, Vol. 4, p. 314-319, ISSN 1313-230X.
 35. Djurasevic, S., Milovanovic, A., "Correction of systematic errors in odometry model for position determination of mobile tracked robot", LII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST -2017, Niš, Serbia, June 28-30, 2017, Proceedings of Full Papers, pp. 460- 463, ISSN 2603-3259.
 36. Vujičić, V., Božić, M., Koprivica, B., Milovanović, A., "Simple Measurement of Magnetomechanical Effect of Cylindrical Steel Shaft under Static Torsional Stress", ICETRAN -2017, Kladovo, Serbia, June 05-08, Proceedings of Full Papers, pp. MLI1.6.1-4, ISBN 978-86-7466-692-0.
 37. Koprivica, B., Šućurović, M., Jevtić, N., Milovanović, A.,  "Measurement of magnetic flux density of large diameter multilayer solenoid", 13th International Conference on Applied Electromagnetics – ПЕС 2017, Niš, Serbia, August 30 – September 01, 2017, Proceedings of Full Papers, pp.05_2.1-5, ISBN 978-86-6125-185-6.
 38. Luković, M., Koprivica, B., Milovanović, A., Educational Laboratory Setup for Electric Current Measurement using Hall Effect Current Sensors, 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education,TIE 2018, Čačak, Serbia, 25-27th May 2018, Proceedings of Full Papers, pp. 340-346, ISBN 978-86-7776-226-1.
 39. Milosavljević, S., Milovanović, A., Koprivica, B., Virtual instrumentation for load cell – calibration and measurements, 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education,TIE 2018, Čačak, Serbia, 25-27th May 2018, Proceedings of Full Papers, pp. 347-350, ISBN 978-86-7776-226-1.

М60

 1. Миловановић, А., "Приближно одређивање капацитивности коаксијалних водова поли­гоналног пресека", Зборник радова XLIII Конференције ЕТРАН-а, 20-22 септембра 1999.године, Златибор, Србија, стр. 188-190.
 2. Величковић, Д., Миловановић, А., "Расподела земљиног атмосферског електричног  поља у  околини возила", Међународна научно-стручна конференција ELECTRA II -ISO 14000, 10-14. јуна  2002., Тара, Србија, Зборник радова, стр.188-192.
 3. Величковић, Д. М., Миловановић, А., "Електрично поље и потенцијал про­вод­не коцке", Зборник радова XLV Конференције ЕТРАН-а, 5-8. јуна 2001.године, Буковичка Бања, Србија, стр. 186-189.
 4. Миловановић, A., "Примена метода еквивалентне електроде на одређивање расподеле атомсферског електричног поља у околини возила", Зборник радова XLVII Конференције ЕТРАН-а, 8-15. јуна 2003, Херцег Нови, Црна Гора, стр. 260-263.
 5. Миловановић, А., "Утицај облика возила на расподелу атмосферског поља и потенцијала у околини возила", ELECTRA III, Трећа међународна конференција о управљању животном средином, 7-11. јуна 2004.године, Херцег Нови, Црна Гора, Зборник радова, стр. 309-314.
 6. Миловановић, А., "Утицај бензинске пумпе на расподелу атмосферског електричног поља у околини возила", Зборник радова XLVIII Конференције ЕТРАН-а 6 -10. јуна 2004, Чачак, Свеска II, стр. 229-232, (награђен рад).                
 7. Величковић, Д.М., Илић, С.С., Чешелкоска, В., Миловановић, А., "Прорачун расподеле земљиног атмосферског електричног поља у животној и радној средини", Зборник радова XLVIII Конференције ЕТРАН-а 6 -10. јуна 2004, Чачак, Свеска II, стр. 204-216, (рад по позиву).
 8. Копривица, Б., Миловановић, А., Ђекић М., "Примена савременог мерно аквизиционог система за одређивање карактеристика феромагнетика", 53. Конференција ЕТРАН-а, Врњачка Бања, 15–19. јун 2009. године, Зборник радова, CD издање, рад ML3.2 -1-4, (награђен рад) ISBN 978-86-80509-64-8
 9. Миловановић,  А., Копривица, Б., "Упутства, стандарди и правилници делатности везани за паљење електростатичког пражњења на бензинским станицама и претакалиштима", ELECTRA VI, Шеста регионална научно-стручна конференција о систему управљања заштитом животне средине у електропривреди, 6 -10. 12. 2010. године, Златибор, Србија, Зборник радова, CD издање, стр. 60-67, Форум Квалитета, Београд 2011.год
 10. Гаровић, И., Копривица, Б., Миловановић, А., "Примена виртуелне инструментације у реализацији лабораторијских вежби из области електричних мерења", 6. Међународни симпозијум технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања, Технички факултет Чачак, 3 - 5. јуна 2011., Зборник радова, стр. 663-671, ISBN 978-86-7776-127-1,
 11. Милић, М., Копривица, Б., Миловановић, А., "Примена програмског пакета Wolfram Mathematica за унапређење наставе из области теоријске електротехнике, Техника иинформатика у образовању, 1 -3. јуна 2012., Зборник радова, стр. 228-238, ISBN 978-86-7776-138-7, Технички факултет Чачак, 2012. 
 12. Пузовић, С.,  Копривица, Б., Миловановић, А., Ђекић М., "Анализа тачности мерења електричне енергије и максималне снаге у систему директног и полуиндиректног мерења", 57. Конференција ЕТРАН-а, , Златибор, 3–6. јун 2013. године, Зборник радова, CD издање, рад ML1.6.,1-5, (награђен рад –најбољи рад у секцији  Метрологија),  ISBN 978-86-80509-68-6, Друштво за ЕТРАН, Београд, 2013.
 13. Татовић, М., Миловановић, А., "Даљинско мерење метеоролошких података применом Ардуино платформе", 59. Конференција ЕТРАН-а, Сребрно језеро, 8–11. јун 2015. године, Зборник радова, CD издање, рад  ML3.7., стр.1-5, (награђен рад),  ISBN 978-86-80509-72-3, Друштво за ЕТРАН, Београд, 2015
 14. Бојовић, Д.,, Миловановић, М., Копривица, Б., Дамњановић, Ђ., Миловановић, А., "Примена удаљених експеримената за унапређење наставе у области електричних мерења", 59. Конференција ЕТРАН-а, Сребрно језеро, 8–11. јун 2015. године, Зборник радова, CD издање, рад АU2.1., стр. 1-5, ISBN 978-86-80509-72-3, Друштво за ЕТРАН, Београд, 2015
 15. Koprivica, B.,  Milovanović, А., Damnjanović, Đ.,  Remote Experiments–New Quality in Realization of the Laboratory Exercises in the Field of Electrical Measurements, XXII Skup Trendovi razvoja:nove tehnologije u nastavI, Zlatibor, 16. - 19. 02. 2016, Zbornik radova, pp.83-86, ISBN 978-86-7892-795-9.