Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Ана Татовић

Др Ана Татовић
Доцент
Ужа научна област: Теоријска и општа електротехника
Катедра за општу електротехнику и електронику

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-720

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 220

 ana.plazinic@ftn.kg.ac.rs

ПРЕДМЕТИ

 • Основе телекомуникација
 • Основе електротехнике 1
 • Основе електротехнике 2
 • Практикум из основа електротехнике 2

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ, ОБРАЗОВАЊЕ И РАДНО ИСКУСТВО

Рођена је у Чачку 26. децембра 1989. године. Основну школу и Гимназију завршила је у Чачку као носилац дипломе Вук Караџић. Студије на Електротехничком факултету у Београду на одсеку Телекомуникације и информационе технологије на смеру Микроталасна техника започела је 2008. године а дипломирала 2012. године. Након завршетка Основних студија уписала је Мастер студије 2012. године на Електротехничком факултету у Београду, на модулу Микроталасна техника, које је завршила 2013. године. Назив мастер рада је био: „Микроталасни филтри реализовани помоћу планарних резонатора са две резонантне учестаности“.  По окончању Мастер студија уписала је Докторске студија на Факултету техничких наука у Чачку, на смеру Електротехничко и рачунарско инжењерство, модул Савремени материјали и технологије у електротехници. Од децембра 2013. године запослена је као асистент за ужу научну област Теоријска и општа електротехника и електроника на Катедри за Општу електротехнику и електронику Факултета техничких наука у Чачку на предметима Основе електротехнике 1,  Основе електротехнике 2 и Основе телекомуникација. Од септембра  2015. године ангажована је као асистент и на предмету Практикум из основа електротехнике 2.

НАУЧНА И СТРУЧНА ДЕЛАТНОСТ

СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА:

Зборници међународних научних скупова [M20]

 1. А. Plazinić, M. Potrebić, D. Tošić, “Compact microwave multilayer dual-band bandpass filter with folded dual-mode resonators”, Journal of   Optoelectronics and Advanced Materials, vol. 19, no. 5-6, May–June 2017, pp. 352–358, 2017, Print ISSN: 1454-4164, Online ISSN: 1841-7132, IF (2016): 0.449, M23.

Зборници међународних научних скупова [M30]

 1. A. Plazinić, M. Plazinić, J. Živanić, "Examination of the metal plate effect as a cover for electromagnetic field of mobile phone", TMT 2014, Budapest, Hungary, Sept. 10-12, the 18th Conf.

 2. Z. Ristanović, S. Djukić, A. Plazinić, D. Sretenović, A. Maričić, "The influence on the Mechanochemical Activation and Heat Effect on the Magnetic Properties if thePowder System  BaTiO3-Fe2O3", The 3Third Serbian Ceramic Society Conference   Advanced Ceramics and Application III” September 29- October 1,2014, Serbian Academy of Science and Arts, Belgrade, Book of abstracts p.99 PS2-17. M34

 3. A. Plazinić, M. Potrebić, D. Tošić, “Circuit model of microwave dual-band bandpass filter”, in Procееdings of the 12th International Conference on Applied Electromagnetics (ПЕС 2015), Niš, Serbia, August 31–September 2, 2015. ISBN: 978-86-6125-145-0, pp. 81–82, M33.

 4. Ana Plazinić, "Reconfigurable Microwave Filter Based on Memristors", COST  IC1401, Second CappoCaccia MemoCiS Training School, May 7-9, 2016, Alghero, Sardinia, Italy.

Часописи националног значаја [M50]

 1. A. Plazinić, M. Potrebić, D. Tošić, M. Plazinić, “Compact microwave triple - mode bandpass filter in planar technology”, Serbian Journal of Electrical Engineering, vol.14, no.2, pp. 217-228, June 2017, ISSN:1451-4869, M51.
 2. A. Plazinić, M. Potrebić, D. Tošić, М. Plazinić, “Minijaturizacija mikrotalasnog planarnog filtra višeg reda”, Tehnika, vol. 71, no. 4, pp. 579-584, 2016. ISSN: 0040-2176, M52.

Зборници скупова националног значаја [M60]

 1. A. Plazinić, M. Potrebić, D. Tošić, “Minijaturizacija filtara realizovanih pomoću rezonatora sa dve rezonantne učestanosti korišćenjem višeslojne tehnike”, Zbornik radova 58. konferencije ETRAN, Vrnjačka Banja, Srbija, 2-5 jun, 2014, pp. MT1.1.1‑4. ISBN: 978-86-80509-70-9, M63.
 2. A. Plazinić, M. Potrebić, “Kompaktan višeslojni filtar sa dva propusna opsega”, Zbornik 59. konferencije ETRAN, Srebrno jezero, Srbija, 8–11 jun, 2015, pp. MT1.2 1–4. ISBN: 978-86-80509-72-3, M63. 
 3. М. Весковић, М. Плазинић, А. Плазинић, "Примена програмског пакета PSPICE у реализацији наставе из области теорије електричних кола", конференција са међународним учешћем, Техника и информатика у образовању, 2014, Факултет Техничких наука Чачак, Чачак, Србија, Мај 30-31, 2014, ISBN: 978-86-7776-165-3, стр. 190-198.

Мастер рад [M70]

 1. Ана М. Плазинић"Микроталасни филтри реализовани помоћу планарних резонатора са две резонантне учестаности", Електротехнички факултет, Београд, 2013.

Међународни пројекти

 1. Учесник пројекта ICT COST Action IC1401 Memristors-Devices, Models, Circuits, Systems and Applications, MemoCiS 2014 -2018