Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Дијана Стојић

Дијана Стојић
Асистент
Ужа научна област: Рачунарска техника
Катедра за рачунарско и софтверско инжењерство

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-721

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 022

 dijana.stojic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Настава

Асистент на предметима:

 • Основи рачунарске технике 1
 • Основи рачунарске технике 2
 • Основи рачунарске технике
 • Архитектура рачунара
 • Организација рачунарских система
 • Софтверски алати

Основни биографски подаци

    Дијана Стојић (девојачко Јагодић) је рођена 7. марта 1988. године у Фочи (Босна и Херцеховина). Завршила је основну школу "Вук Караџић" у Чачку са одличним успехом, а потом и Техничку школу у Чачку, смер електротехничар рачунара такође са одличним успехом.

       Технички факултет у Чачку уписује 2007. године, на смеру Рачунарска техника. Студије завршава у року, 2011. године, са просечном оценом 9,37. Исте године уписује мастер студије на Техничком факултету у Чачку, смер Рачунарско инжењерство. Мастер студије је завршила 2012. године са просечном оценом 10,00. Мастер рад под називом "Софтверска подршка активној RFID локализацији", под руководством проф. др Синише Ранђића, одбранила је са оценом 10.

       Докторске студије на смеру Електротехника и рачунарство, модул Рачунарство и информатика, уписала је 2012. године на Електронском факултету у Нишу.

    Служи се енглеским језиком.

    Додатне информације:

 • Награда Техничког факултета у Чачку за најбољег студента прве године електротехничког смера;
 • Награда Техничког факултета у Чачку за најбољег студента друге године електротехничког смера;
 • Студент продекан на Техничком факултету у Чачку у периоду од 15. децембра 2010. до 29. септембра 2012. године;
 • Учествовање на TEMPUS-овом SIGMUS пројекту;
 • Урађена пракса у D.O.O. DOCUS из Чачка у трајању од јуна 2013. до јуна 2014. године;
 • Стипендста Министарства просвете, науке и технолошког развоја као студент докторских студија у периоду од 1. априла 2013. до 31. марта 2017. године;
 • Као стипендиста Министарства укључена на пројекат ТР32043, при чему је учествовала у раду Лабораторије за рачунарску технику на Факултету техничких наука у Чачку

Радно искуство    

 • Од јануара 2018. године - Асистент при катедри за Рачунарско и софтверско инжењерство, Факултет техничких наука у Чачку;
 • Од новембра 2011. до марта 2012. године - Стручни сарадник на катедри за Рачунарско инжењерство, Технички факултет у Чачку.

Пројекти

    Учесник на пројекту "Развој и моделовање енергетски ефикасних, адаптибилних, вишепроцесорских и вишесензорских електронских система мале снаге", број ТР 32043, од 2013. године.

 • Покровитељство: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 • Носилац пројекта: Институт Михајло Пупин из Београда.
 • Руководилац пројекта: др Горан Димић.
 • Период трајања пројекта: 2011-2019. година.

Публикације

Радови објављени у научним часописима међународног значаја

 1. D. Vujičić, R. Pavlović, Z. Cvetković, S. Ranđić, D. Jagodić, "Telescope pointing based on inertial measurement unit", Serbian Astronomical Journal, No. 194 (2017), pp. 101-107, ISSN: 1450-698X, DOI: 10.2298/SAJ1794101V  [M23]

Саопштење са међународног скупа штампано у целини [M33]

 1. D. Jagodić, D. Vujičić, S. Ranđić, "Android system for identification of objects based on QR code", in Proceedings of 23rd Telecommunication forum TELFOR 2015, pp. 922-925, Belgrade, 2015, ISBN: 978-1-5090-0054-8

 2. Đ. Damnjanović, D. Vujičić, M. Milošević, D. Jagodić, „Some aspects of using the XBOX Kinect technology in the human – computer interaction class“, in Proceedings of the 6th International Conference Technics and Informatics in Education TIO  2016, 28 – 29 May 2016, Čačak, Serbia, pp. 445-450, UDK: 004.5:371.333

 3. D. Jagodić, D. Vujičić, S. Ranđić, „Client-Server System for Improving Ecological Conditions of the Environment“, in Proceedings of 51st International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2016, 28 ‐ 30 June 2016, Ohrid, Macedonia, pp. 445-448, ISBN 978‐9989‐786‐78‐5

 4. D. Vujičić, R. Pavlović, D. Jagodić, U. Pešović, D. Marković, S. Ranđić, “An Attitude Determination System Based on Inertial Measurement Unit”, in Proceedings of International Scientific Conference UNITECH 2016, 18 – 19 November 2016, Gabrovo, Bulgaria, pp. I-281-286, ISSN 1313-230X

 5. D. Marković, D. Vujičić, Ž. Jovanović, U. Pešović, S. Ranđić, D. Jagodić, “Concept if IoT System for Monitoring Conditions of Thermal Comfort”, in Proceedings of International Scientific Conference UNITECH 2016, 18 – 19 November 2016, Gabrovo, Bulgaria, pp. II-360-365, ISSN 1313-230X

 6. D. Vujičić, Ž. Jovanović, D. Jagodić, R. Pavlović, N. Mitrović, S. Ranđić, "An IoT system for monitoring environmental conditions and orientation of the telescope", in Proceedings of International Scientific Conference UNITECH 2017, 17 – 18 November 2017, Gabrovo, Bulgaria, pp. II-159-162, ISSN 1313-230X

 7. Ž. Jovanović, D. Jagodić, D. Vujičić, S. Ranđić, "Java Spring Boot REST Web service integration with Java artificial intelligence Weka framework", in Proceedings of International Scientific Conference UNITECH 2017, 17 – 18 November 2017, Gabrovo, Bulgaria, pp. II-270-274, ISSN 1313-230X

 8. D. Vujičić, D. Jagodić, S. Ranđić, “Blockchain Technology, Bitcoin, and Ethereum: A Brief Overview”, 17th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, 21-23 March 2018, ISBN 978-1-5386-4907-7, DOI: 10.1109/INFOTEH.2018.8345547

 9. Đ. Damnjanović, M. Milošević, D. Vujičić, Ž. Jovanović, D. Jagodić, “Simulations of Analog Circuits in Multisim Software Suite”, In Proceedings of 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, 25-27th May 2018, pp. 290-297, ISBN: 978-86-7776-226-1

 10. D. Vujičić, Ž. Jovanović, D. Stojić, U. Pešović, M. Milošević, S. Ranđić, “Web Service Integrated Matlab Parallel Computing”, In Proceedings of International Scientific Conference UNITECH 2018, 16-17 November 2018, Gabrovo, Bulgaria, pp. II-168 – II-172, ISSN 1313-230X

 11. D. Marković, D. Vujičić, D. Stojić, Ž. Jovanović, U. Pešović, S. Ranđić, “Monitoring System Based on IoT Sensor Data with Complex Event Processing and Artificial Neural Networks for Patients Stress Detection”, 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, 20-22 March 2019, ISBN 978-1-5386-7072-9, DOI: 10.1109/INFOTEH.2019.8717748

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини [M63]

 1. U. Pešović, I. Milanković, D. Jagodić, S. Ranđić, "Model intenziteta globalnog sunčevog zračenja na horizontalnu površinu", INFOTECH 2012, 21. mart – 23. mart 2012. Jahorina, Bosna i Hercegovina

 2. М. Полић, Д. Вујичић, Д. Јагодић, Ж. Игрутиновић, "Могућности примене Kinect технологије у образовању", Зборник радова 4. конференције Техника и информатика у образовању, стр. 642-647, Чачак, 2012, UDK: 37:004.4

 3. Д. Јагодић, Д. Вујичић, У. Пешовић, С. Ранђић, "Хардверско-софтверска платформа за идентификацију објеката у IEEE 802.15.4 бежичним сензорским мрежама", Зборник радова 21. конференције ТЕЛФОР, стр. 240-243, Београд, 2013, ISBN: 978-1-4799-1420-3

 4. Д. Јагодић, Д. Вујичић, У. Пешовић, С. Ранђић, ''Концепт протонити код embedded система'', Зборник радова 22. конференције ТЕЛФОР 2014, стр.979-982, Београд, 2014, ISBN: 978-1-4799-6191-7

 5. D. Vujičić, D. Jagodić, Ž. Jovanović, S. Ranđić, “Integracija Particle Photon IoT uređaja sa Google Cloud platformom”, Zbornik radova ‐ 62. Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, ETRAN 2018, Palić, 11 – 14. juna, 2018. godine, pp. 467-471, ISBN 978‐86‐7466‐752-1

 

Tехничка решења

 1. Д. Вујичић, Д. Јагодић, У. Пешовић, Ж. Јовановић, Д. Марковић, С. Ранђић, “Хардверско – софтверски систем за одређивање оријентације телескопа”, Факултет техничких наука у Чачку и Агрономски факултет у Чачку, 2016. ​[M85]