Драгана Бјекић

Проф. др Драгана Бјекић
Редовни професор
Научна област: Психолошке и педагошке науке
Катедра за педагошко-техничке науке

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32000 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-713

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 231

 dragana.bjekic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Životni moto: "Све чим се овај наш живот казује - мисли, погледи, осмеси, речи, уздаси - све тежи ка другој обали, којој се управља као циљу, и на којој тек добива свој прави смисао!" Иво Андрић

 

NAUČNA OBLAST I PREDMETI

Naučna oblast: Psihološke i pedagoške nauke

Predmeti: 
Komunikologija (OAS)
Psihologija, Pedagogija (OAS, IAS, MAS)
Dokimologija (IAS, MAS)
Psihologija nastave i učenja u e-obrazovanju, 
Obrazovanje odraslih i doživotno učenje, 
Metode istraživanja i naučne komunikacije (MAS)
Stručna školska praksa 1, 2, 3 (IAS, MAS)
......

Dragana Bjekic, Full Professor

Psychology, Pedagogy, Communicology
Docimology, Psychology of Teaching and Learning in e-Education
Adult Education and Long Life Learning
Research methods and science communication

.....

Born in 1965
1988, Graduated school psychologist-pedagogist
        Graduated psychologist - clinical orientation
1993, Magister of Psychology
1999, Doctor of psychological sciences
Field of specialization: educational psychology, teachers´ psychology, teachers education, educational sciences of teacher and teaching, docimology, communicology.
Author of 160 papers/chapters in scientific journals, monographies and proceedings, 10 books etc.

..........

Izveštaj o radu redovnog profesora posle 5 godina od izbora u zvanje podnet Senatu Univerziteta u Kragujevcu (sajt Univerziteta u Kragujevcu, stranica Fakulteta tehničkih nauka11.01.2017); oslonjeno na Izveštaj za izbor u zvanje redovni profesor (sajt Univerziteta u Kragujevcu, stranica Fakulteta tehničkih nauka, 1. 12. 2010.)

 

OSNOVNI BIOGRAFSKI I PODACI O OBRAZOVANJU

     Dragana Bjekić (dev. Petrović) rođena je 1965. godine u Čačku, u kome je završila Osnovnu školu "Milica Pavlović", kao i srednje usmereno obrazovanje (dve godine u Medicinskoj školi i dve godine u Gimnaziji) stekavši zvanje novinar-saradnik (1984. godine), obe kao nosilac diplome "Vuk Karadžic" i drugih posebnih diploma. Paralelno sa osnovnom školom završila je i Osnovnu muzičku školu "Dr Vojislav Vučković".
     Na Filozofskom fakultetu u Beogradu započela je školske 1984/1985. godine, a završila 1. 11. 1988. godine studije školske psihologije-pedagogije (a) i studije psihologije kliničkog smera (b) prva u generaciji. Na istom fakultetu je 1989. godine započela i 1993. godine završila postdiplomske studije iz oblasti pedagoške psihologije odbranom magistarske teze "Osobine ličnosti nastavnika i uspešnost u nastavi", pod mentorstvom prof. dr Lidije Vučić, a doktorsku disertaciju "Efekti eksperimentalnih programa na uspešnost nastavnika", prijavljenu oktobra 1996, odbranila je 11. 06. 1999. godine, takođe pod mentorstvom prof. dr Lidije Vučić, stekavši zvanje doktora psiholoških nauka.
     Završila je osnovnu obuku za geštaltpsihoterapijski rad, kao i obuku za trenera-menadžera za poslovne komunikacije.
     Deo lične biografije: udata je i majka dva sina (rodjeni 1995. i 2001. godine); živi u Čačku.

...........

PEDAGOŠKO I RADNO ANGAŽOVANJE

     Na Tehničkom fakultetu radi od 1. oktobra 1989. godine kao asistent-pripravnik, potom kao asistent, od 1999. godine kao docent, potom kao vanredni profesor, a od 27. 01. 2011. godine kao redovni profesor za predmete iz naučne oblasti Psihološke i pedagoške nauke. Predaje na osnovnim, master i integrisanim akademskim studijama sledeće predmete: Psihologija, Pedagogija, Dokimologija, Komunikologija, Psihologija nastave i učenja u e-obrazovanju, Obrazovanje odraslih i doživotno učenje, Metode istraživanja i naučne komunikacije, a na doktorskim studijama Metodologija istraživanja IT i naučna komunikacija; rukovodi realizacijom Stručne školske prakse za studente nastavničkih usmerenja. Rukovodila je radom Katedre za pedagoško-tehničke nauke (oktobar 2007. - novembar 2009; mart 2014 - mart 2017), koordinator Programa razvoja nastavničkih kompetencija i studijskih programa za obrazovanje nastavnika.

     Na početku rada Učiteljskog fakulteta u Užicu je dve školske godine (1993-1995) realizovala vežbe iz Razvojne psihologije. U peridou od aprila 2008. do marta 2012. godine bila predsednik Komisije za samovrednovanje Tehničkog fakulteta, a potom član do februara 2017.

     Autor je programa, instruktor i autor priručnika za programe stručnog usavršavanja nastavnika koje su akreditovali Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja:

 • "Komunikacija i učenje u nastavi tehnike" (koautor je programa akreditovanog za periode 2002-2006, 2007-2009; program organizuje Tehnički fakultet);
 • "Izaberi granicu - podrška nastavnicima početnicima" (autor je programa akreditovanog za periode 2002-2009; program organizuju Udruženje "Mature art" u Čačku i Tehnički fakultet);
 • "Primena testa znanja u osnovnoj i srednjoj školi" (koautor programa akreditovanog od 2007. godine; program organizuje Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja).

      Član je Društva psihologa Srbije - Sekcije univerzitetskih nastavnika psihologije obrazovanja, Društva istraživača u obrazovanju u Srbiji, Društva predmetnih didaktičara (Sekcija Psihologija i Sekcija Pedagogija) i ATEE - Association of Teacher Education in Europe. Učestvuje u aktivnostima TEPE - Teacher Education Policy in Europe network.

       Bila je član različitih komisija i tela Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, kao i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Bila je član je OMK radne grupe za obrazovanje nastavnika MPNTR 2015-2016. Recenzent studijskih programa Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta. Recenzent radova u časopisima kategorija M21-M24.

..........

ISTRAŽIVAČKI NAUČNI I STRUČNI RAD

     Osnovna oblast naučnog i stručnog rada dr Dragane Bjekić (dev. Petrović) jeste psihologija nastavnika, a u okviru toga profesionalni razvoj nastavnika. Istraživanja u oblasti psihologije nastave (u tradicionalnom i e-okruženju) i pedagoške psihologije, posebnih metodičkih područja, pedagoške i poslovne komunikologije, te dokimologije, koja sprovodi samostalno i sa svojim koleginicama i kolegama, integrisana su u razvoj školskog sistema kod nas.

     Projekti:

 1. Učestvovala u realizaciji projekata lokalnog značaja "Evaluativna studija osnovnog obrazovanja opštine Čačak" (2002) i "Strategija razvoja opštine Čačak - područje društvenih delatnosti" (2004-2005).
 2. Učestvovala u realizaciji međunarodnog projekta pod rukovodstvom Ministarstva prosvete i sporta: Program reforme srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji, faza 1, Ocenjivanje u srednjem stručnom obrazovanju (izrada priručnika i programa edukacije), projekat finansirala Evropska unija, a sprovodila European agency for reconstruction, http://www.eat.au.int, i Centar za srednje stručno obrazovanje Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, nosilac projekta VET centar http://www.vetserbia/edu.rs/homesr.htm trajanje projekta 2004-2005.
 3. Učestvuje kao autor i trener trenera u projektu (i programu stručnog usavršavanja nastavnika) "Primena testova znanja u osnovnoj i srednjoj školi" (2006-…) Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.
 4. Učestvovala kao istraživač na projektu Ministarstva nauke "Projektovanje primene propisa EU o energetskoj efikasnosti kućnih aparata" (2008-2010), EE 18018, područje energetske efikasnosti, nosilac projekta Tehnički fakultet.
 5. Učestvovala kao nastavnik u međunarodnom projektu "Razvoj master studija za daljinsko upravljanje" (2009-2010) u okviru WUS-a, nosilac projekta Tehnički fakultet.
 6. Učestvovala u realizaciji TEMPUS projekta "Enhancing the Quality of Distance Learning at Western Balkan Higher Education Institution" DL@WEB, koordinator projekta University of Kragujevac - Technical Faculty Cacak (2010-2013)
 7. Učestvovala kao eksterni instruktor/ekspert u realizaciji TEPMUS projekta "Support and Inclusion of Students with Disabilities at Higher Education Institutions in Montenegro", SINC@HE, 516758-TEMPUS-1-2011, koordinator projekta University of Macedonia, Thessaloniki, Greece (2011-2014)
 8. Učestvovala u realizaciji Tempus projekta "Interdisciplinary Curricula in Computing to Meet labour Market Needs" INCOMING, koordinator projekta: University of Tallinn, Estonia (2012-2015) kao nastavnik na studijskom programu razvijenom i uz podršku projekta.

      U periodu 2011-2014-2016. učestvuje na dva projekta koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj:

 1. "Istraživanje, razvoj i primena programa i mera energetske efikasnosti elektromotornih pogona", TR 33016, područje energetske efikasnosti, nosilac projekta TF/Fakultet tehničkih nauka u Čačku.
 2. "Nastava i učenje - problemi, ciljevi i perspektive" OI 179026, nosilac projekta Učiteljski fakultet u Užicu.

    

PUBLIKACIJE

Pored magistarske teze i doktorske disertacije, objavila je monografiju "Profesionalni razvoj nastavnika" i u koautorstvu monografiju "Komunikaciona kompetentnost nastavnika: konceptualizacija, merenje i razvoj" , 6 poglavlja u monografijama međunarodnog značaja, 118 radova (članaka u časopicima, saopštenja na naučnim skupovima objavljenih u celini, poglavlja u nacionalnim monografijama i tematskim zbornicima), 30 saopštenja na naučnim skupovima štampanim u izvodu; zatim 4 univerzitetska udžbenika "Komunikologija - osnove pedagoškog i poslovnog komuniciranja" (2 izdanja), "Metode istraživanja i naučne komunikacije",  "Dokimološki okviri nastave: ocenjivanje i testovi znanja" (Dragana Bjekić i Željko M. Papić) i "Psihologija učenja i nastave u e-obrazovanju", 2 univerzitetska priručnika (3 izdanja), 4 priručnika za studente i nastavnike, od kojih jedan u elektronskom obliku, kao i prevod sa engleskog jezika delova knjige Pozitivna disciplina (autora Džejn Nelsen). Objavila je priručnike za programe stručnog usavršavanja čiji je autor.

.........................

10 IZABRANIH RADOVA NAJREPREZENTATIVNIJIH ZA NAUČNO I NASTAVNO POLJE RADA

 1. Бјекић, Д. (1999). Професионални развој наставника, Едиција „Педагошке стазе“, Ужице: Учитељски факултет. (Pofesionalni razvoj nastavnika, Teachers´ professional development) (M41)
 2. Златић, Л. и Бјекић, Д. (2015). Комуникациона компетентност наставника: концептуализација, мерење и развој, Ужице: Учитељски факултет. (Teacher communication competence: conceptualization, measurement and development) ((М42)
 3. Bjekić, D., Zlatić, L. (2010). Teacher education and training system in Serbia, in: Karras, K. G. and Wolhuter, C. C. (eds.). International Handbook on Teacher Education WorldWide: Training, Issues and Challenges for Teachers Profession, Athens: Atropos Edition. ISBN 978-960-459-089-9 http://www.atrapos-editions.gr/picture_library/contents.pdf sada na http://www.politeianet.gr/books/9789604590896-sullogiko-atrapos-international-handbook-on-teacher-education-worldwide-volume-i-209502  (M13)
 4. Bjekić, D., Zlatić, L., Čaprić, G. (2008). Reserach procedure of the pre-service and in-service education of communication competent teachers, in: Hudson, B., Zgaga, P. (eds.). Teacher Education Policy in Europe: A Voice of Higher Education Institutions, Monograph of Journal of Research in Teacher Education, Umea: Faculty of Teacher Education - University of Umea, 245-264, ISBN 978-91-7264-600-1, ISSN 1651-0127, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:158520/FULLTEXT01 (M13)
 5. Bjekić, D. i Bjekić, M. (2012). Obrazovni i komunikacioni aspekti politike energetske efikasnosti elektromotornih pogona, u: Bjekić, M. (ur.). Energetska efikasnost elektromotornih pogona, monografija, Čačak: Tehnički fakultet, CD izdanje, ISBN 978-86-7776-137-0 (M45)
 6. Bjekić, D., Krneta, R., Milošević, D. (2010). Teacher Education from E-Learner to E-Teacher: Master Curriculum, TOJET – Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(1), 202-212, Available on http://www.tojet.net/articles/9122.pdf (M22)
 7. Bjekić, M., Bjekić, D., & Zlatić, L. (2015). Communication Competence of Practicing Engineers and Engineering Students: Education and Evaluation, International Journal of Engineering Education, 31(1B), 368-376,  dostupno na http://www.ijee.ie/contents/c310115B.html (M23)
 8. Petrović-Bjekić, D. (1997). Dinamičke osobine ličnosti nastavnika i uspešnost u nastavi, Psihologija, 30(1-2), 93-110. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0048-5705/1997/0048-57059702093P.pdf (M24/M23)
 9. Bjekić, D., Zlatić, L. & Arsović, B. (2011) Teacher Education between New Sciences, Journal of Educational Sciences and Psychology, I(LXIII)1, 1-8. http://jesp.upg-ploiesti.ro/ (M24/M33)
 10. Bjekić, D., Obradović, S., Vučetić, M. & Bojović, M. (2014). E-teacher in inclusive e-education for students with specific learning disabilities, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 128(2014), 128-133, dostupno na http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814022228 (M24/M33)

 ................................

 

RADOVI RAZVRSTANI PREMA KATEGORIJAMA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA 

Radovi su razvrstani prema kategorizaciji radova za područje društvenih nauka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS

Poglavlja u međunarodnim monografijama

Bjekic, D. και Zlatic, L. (2012). Συστημα Εκπαιδευσης και Εκπαιδευσης Δασκαλων στη Σερβια, Κ. Γ. Καρρας και C. C. Wolhuter (Επιμ.). Η Εκπαιδευση Των Εκπαιδευτικων Στον 21ο Αιωνα: Συγχρονες Τασεις και Προκλησεις στα Σστηματα Εκπαιδευσης Δασκαλων σε 90 χωρες (266-277). Αθηνα: ιων Εκδοτικος Ομιλοδ Ιων. ISBN 978-960-508-039-6 доступно на http://www.iwn.gr/product.asp?catid=11742 (M14)

Bjekić, D., Obradović, S. & Zlatić, L. (2012, publikovano 2013). Teacher Education for Teaching Students with Disabilities in Balkan Countries, in: J. Madalinska-Michalak, H. Niemi, & S. Chong (eds.). Research, Policy, and Practice in Teacher Education in Europe, (pp. 65-90), TEPE network and Lodz-Poland: University of Lodz, ISBN 978-83-7525-809-7 (M14) dostupno na https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php#/book:show,4701,research_policy_and_practice_in_teacher_education_in_europe, sadrzaj https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/download/8fd319929a49edf2469d3a82d4d09191_Michalak.pdf

Marinković, S.,     Bjekić, D.,     & Zlatić, L. (2012, publikovano 2013). Teacher's Competence as Education Quality Indicator and Condition, in: J. Madalinska-Michalak, H. Niemi, & S. Chong (eds). Research, Policy, adn Practice in Teacher Education in Europe, (pp. 141-167), TEPE network and Lodz-Poland: University of Lodz, ISBN 978-83-7525-809-7 (M14) dostupno na https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php#/book:show,4701,research_policy_and_practice_in_teacher_education_in_europe, sadrzaj https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/download/8fd319929a49edf2469d3a82d4d09191_Michalak.pdf

Bjekić, D., & Zlatić, L. (2010). Teacher education and training system in Serbia, in: Karras, K. G. and Wolhuter, C. C. (eds.). International Handbook on Teacher Education WorldWide: Training, Issues and Challenges for Teachers Profession, (pp. 473-493), Athens: Atropos Edition. ISBN 978-960-459-089-9 http://www.atrapos-editions.gr/picture_library/contents.pdf,  Athens: ION Publishing Group, ISBN 978-960-508-006-8, http://www.iwn.gr/book.asp?cid=5076 sada na http://www.politeianet.gr/books/9789604590896-sullogiko-atrapos-international-handbook-on-teacher-education-worldwide-volume-i-209502 (M13)

Bjekić, D., Zlatić, L., & Čaprić, G. (2008). Reserach procedure of the pre-service and in-service education of communication competent teachers, in: Hudson, B., Zgaga, P. (eds.). Teacher Education Policy in Europe: A Voice of Higher Education Institutions, Monograph of Journal of Research in Teacher Education, Umea: Faculty of Teacher Education - University of Umea, TEPE - Teacher Education Policy in Europe   Network, 245-264, ISBN 978-91-7264-600-1, ISSN 1651-0127, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:158520/FULLTEXT01 (M13)

Брковић, А., Бјекич, Д., Златич, Л., Дабич, М., Радомирович, В. (1997). Психологическиј профил учител ,Дејствуушчи фактор и индикатор еффективности и метод повисени ка ества на алного вопситани и обраѕовани, Београд и Москва: Заједница учитељских факултета у Србији и научника Русије, 174-192. (M14)

Radovi u međunarodnim časopisima

Obradović, S., Bjekić, D., & Zlatić, L. (2015). Creative Teaching with ICT Support for Students with Specific Learning Disabilities, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 203(August 2015), 291-296, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815049459  doi: 10.1016/j.sbspro.2015.08.297

Bjekić, M., Bjekić, D., & Zlatić, L. (2015). Communication Competence of Practicing Engineers and Engineering Students: Education and Evaluation, International Journal of Engineering Education, 31(1B), 368-376,  dostupno na http://www.ijee.ie/contents/c310115B.html i na http://www.ijee.ie/latestissues/Vol31-1B/20_ijee2969ns.pdf  (M23)

Bjekić, D., Obradović, S., Vučetić, M. & Bojović, M. (2014). E-teacher in inclusive e-education for students with specific learning disabilities, Procedia – Social and Behavioral Sciences 128(2014), 128-133. dostupno na http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814022228  

Bjekić, D., Vučetić, M. & Zlatić, L. (2014). Teacher Work Motivation in the Context of In-service Education Changes, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116, 557-562, dostupno na http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814002584 

Zlatić, L., Bjekić, D., Marinković, S. & Bojović, M. (2014). Development of Teacher Communication Competence, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116, 606-610, dostupno na http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814002821 

Bjekić, D., Bojović, M., Zlatić, L. & Stanisavljević, M. (2012). Managers' Communication Competence, Metalurgia International - domain Management and Marketing, XVII(7), 239-247, available on http://www.metalurgia.ro/Metalurgia_International_7_2012.pdf ISSN 1582-2214 (M23)

Bjekić, D., Bjekić, M., Božić, M., Rosić, M. & Krneta, R. (2012). Energy Efficient Behaviour and Electricity Consumption in Industrial Companies, Metalurgia International - domain Management and Marketing, XVII(7), 130-139, available on http://www.metalurgia.ro/Metalurgia_International_7_2012.pdf ISSN 1582-2214 (M23)

Bjekić, D., Zlatić, L. & Bojović, M. (2010). Izobraževanje komunikacijsko kompetentnega učitelja, Didactica Slovenica – Pedagoška obzorja, 25(5), 29-43, ISSN 0353-1392, COBISS.SI-ID 260138496, http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/vs10-4.html  ( http://cobiss6.izum.si/scriptr/cosibb?id=2357129358026412 (M23)

Bjekić, D., Zlatić, L. & Arsović, B. (2011) Teacher Education between New Sciences, Journal of Educational Sciences and Psychology, I(LXIII)1, 1-8. http://jesp.upg-ploiesti.ro/ 

Obradović, S., Bjekić, D. & Zlatić, L. (2011) Special education in pre-service teacher training, Journal of Educational Sciences and Psychology, I(LXIII)1, 28-35. http://jesp.upg-ploiesti.ro/ 

Bjekić, D. & Zlatić, L. (2010). New Psychological Disciplines And Their Implementation In The Professional Education, Bulgarian Journal of Psychology, 1-4, 292-298, http://psychological.files.wordpress.com/2011/06/bulgarian-journal-of-psychology-20101-4-table-of-contents.doc

Bjekić, D., Krneta, R., Milošević, D. (2010). Teacher Education from E-Learner to E-Teacher: Master Curriculum, TOJET – Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(1), 202-212, Available on http://www.tojet.net/articles/9122.pdf (M22)

Bjekic, D., Zlatic, L., Zlatkovic, B., Stojiljkovic, S. (2008). Interaction Involvement of University Students of Prosocial Profession, International Journal of Psychology, 43(3/4), ISSN 00020-7594. (M23)

Milošević, D., Brković, M., Bjekić, D. (2006). Designing lesson content in adaptive learning environment, International Journal of Emerging Technologies in Learning, 1(2), http://www.online-journals.org/index.php/i-jet

Dunjić-Mandić, K., Bjekić, D., Jaćimović, T., Papić, Ž. (2005). Profesionalne vrednosne orijentacije i preferencije maturanata, Pedagogija, 4: 525-534. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0031-3807/2007/0031-38070701048B.pdf (R52/M24)

Brković, A., Bjekić, D., Zlatić, L. (2001). Osobine ličnosti studenata budućih učitelja, Pedagogija, XXXIX (1), 31-43, http://scindeks.nb.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%262359&page=4&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d2359 (R52/M24)

Bjekić, D. (2000). Uspešnost u nastavi i empatija nastavnika, Psihologija, 33(3-4), 707-724, Download pdf (R52/M24)

Brković, A., Petrović-Bjekić, D., Zlatić, L. (1998). Motivacija učenika za nastavne predmete, Psihologija, 31(1-2), 115-136, Download .pdf (R52/M24)

Petrović-Bjekić, D. (1997). Dinamičke osobine ličnosti nastavnika i uspešnost u nastavi, Psihologija, 30(1-2), 93-110. Download pdf (R52/M24)

Brković, A., Petrović-Bjekić, D., Zlatić, L., Radomirović, V., Dabić, M. (1996). Psihološki profil budućih učitelja, Psihologija, 29(1), 49-62, Download pdf (R52/M24)

Petrović-Bjekić, D. (1995). Životni stilovi nastavnika, Psihologija, 28(1-2), 33-149, Download pdf (R52/M24)

Petrović, D. (1992). Radna motivacija i samoprocena uspešnosti nastavnika srednjih škola, Psihologija, 25(1-2): 145-160, http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=0048-57059202145P (R52/M24)

Radovi na međunarodnim skupovima

a. Bjekić, D., Stojković, M., & Kuzmanović, B. (2016). School-based mentoring of students-teachers in the practice and beginning teachers. Sixth International Conference "Technics and Informatics in Education - TIO2016", May 28-29, 2016, Čačak: Faculty of Technical Sciences. In I. Milićević (ed.). Book of Abstracts (pp. 45-46), Čačak: Faculty of Technical Sciences. Available on http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tio2016/Book%20of%20Abstracts%20TIO%202016.pdf (M34)

b. Bjekić, D., Stojković, M., & Kuzmanović, B. (2016). School-based mentoring of students-teachers in the practice and beginning teachers. In I. Milićević (ed.). Proceedings  TIO 2016 (pp. 344-352), Čačak: Faculty of Technical Sciences. (M33)

a. Bjekić, M. & Bjekić, D. (2016). Energy efficiency of electrical drive: between energy engineering, energy policy and energy education. Sixth International Conference "Technics and Informatics in Education - TIO 2016", 28-29. May 2016, Čačak, Faculty of Technical Sciences. In I. Milićević (ed.). Book of Abstracts (pp. 60), Čačak: Faculty of Technical Sciences. Available on http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tio2016/Book%20of%20Abstracts%20TIO%202016.pdf  (M34)

b. Bjekić, M. & Bjekić, D. (2016). Energy efficiency of electrical drive: between energy engineering, energy policy and energy education. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIO 2016 (pp. 469-476), Čačak: Faculty of Technical Sciences. (M33)

Stojković, M., Bjekić, D. & Kuzmanović, B. (2016). University Curricula for Initial Teacher Education in Serbia, Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) 2016 Conference "Teacher Education from a Global Perspective", May 19-21, 2016, Vallete, Malta: Faculty of Education, University of Malta, TEPE Network;  Programme, parallel Session 1A, Theme 1 "Initial Teacher Education in Europe and in a Global World" (pp. 4).

Bjekić, M., & Bjekić, D. (2015). Electrical engineers' professional development in the field of energy efficiency of electrical drives, International scientific conference UNITECH '15, November 20-21, 2015, Gabrovo, Bulgaria, Selected Readings, (pp. I159) (M33)

Bjekić, D., Vučetić, M., Kuzmanović, B., & Zlatić, L. (2015). The role of teacher-mentor for student school practice in evaluation of university curricula for teacher education, 11th Internationa Conference "Days of Applied Psychology", 25-26. september 2015, Nis: Filozofski fakultet. (M34)

Obradović, S., Bjekić, D., & Zlatić, L. (2015). Creative Teaching with ICT Support for Students with Specific Learning Disabilities, Section 1: ICT Based Solutions for Education, EPC - TKS 2015 (Educatoin and Psychology Challenges - Teachers for the Knowledge Society, May 8-10, 2015, Romania, Ploiesti, http://www.edupsy.ro/index.php/the-conference-program

Obradović, S., Bjekić, D., & Zlatić, L. (2014). School Environment and Socio-Emotional Development of Children with Specific Learning Difficulties, International conference "10th Days of Applied Psychology: Individual and Environment", Niš: Faculty of Philosophy, in: Marković, Z., Đigić, G., & Todorović, D. (eds.). Book of Abstracts "Individual and Environment", (96), Niš: Faculty of Philosophy. (M34)

Bjekić, D., Obradović, S. & Bojović, M. (2014). Standards of Teacher Professional Activities and Standards of Teacher Education: connection and function, Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) 2014 Conference "Overcoming Fragmentation in Teacher Education Policy and Practice", 15-17 May 2014, Zagreb, Book of Abstracts, 4-5, dostupno na http://www.idi.hr/tepe2014/ TEPE_2014_abstracts-Zg.pdf (M34)

Obradović, S., Bjekić, D. & Marinković, S. (2014). Between Teacher Education and Educational Inclusion, Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) 2014 Conference "Overcoming Fragmentatnion in Teacher Education Policy and Practice", 15-17 May 2014, Zagreb, Book of Abstracts, 18-19, dostupno na http://www.idi.hr/tepe2014/TEPE_2014_abstracts-Zg.pdf (M34)

Bjekić, D., Obradović, S., Vučetić, M., & Bojović, M. (2013). E-teacher in Inclusive e-Education for Students with Specific Learning Disabilities, (abstract 23), The International Conference “Education and Psychology Challenges – Teacher for the Knowledge Society – 2nd edition” EPC-TKS 2013, 24-27 October 2013, Sinaia, Romania, Abstracts, dostupno na http://edupsy.ro/index.php/accepted-abstracts (M34)

Bjekic, D., Zlatic, L. & Vcetic, M. (2013). Effects of Verbal intelligence and Interaction Involvement on Students-Teachers Results in Pre-service Education, 12. Educational Psychology - poster session WE P173, The 13th European Congress on Psychology, Stocholm, Sweden, 9-12 July 2013, pp. 97, available on http://www.ecp2013.se/ECP_2013.pdf poster session http://www.ecp2013.se/poster-sessions/ (**)

Bjekić, D., Vučetić, M., & Zlatić, L. (2013). Teacher work motivation in the context of in-service education changes, 5th World Conference on Educational Sciences, Sapienza University, Rome, Italy, 5-8. February 2013, Programme Book, CD Book of Abstracts, (M34)

Zlatić, L., Bjekić, D., Marinković, S., & Bojović, M. (2013). Development of Teacher Communication Competence, 5th World Conference on Educational Sciences, Sapienza University, Rome, Italy, 5-8 February 2013, Programme Book, CD Book of Abstracts  (M34)

Bjekić, D., Obradović, S. & Vučetić, M. (2012). Students With Disabilities in e-Environment: Psychological View, 3rd eLearning Conference, September 27-28, 2012, Belgrade. Proceedings, Belgrade: Metropolitan University, 150-155. dostupno na http://img.metropolitan.ac.rs/econference/download/Zbornik2012.pdf  (M33)

Zlatic, L. & Bjekic, D. (2012). Communication Competence vs. Personality Traits, 16th European Cionference on Personality Psychology, Trieste, July 10-14, 2012, in: Di Bias, L., Carnaghi, A., Ferrante, D. & Piccoli, V. (eds.): Book of abstracts, PO2-41, 231. http://www.theoffice.it/ecp16 (M34)

Bjekić, D., Obradović, S. & Zlatić, L. (2012). Teacher education for teaching students with disabilities in Balkan countries,  6th TEPE Conference "Research, Policy, and Practice in Teacher Education in Europe", 17-19 May 2012, Warszawa, Poland, dostupno na Download (M33)

Marinković, S., Bjekić, D. & Zlatić, L. (2012). Teacher's competencies as education quality indicator and condition, 6th TEPE Conference "Research, Policy, and Practice in Teacher Education in Europe", 17-19 May 2012, Warszawa, Poland, available on http://www.tepe2012.uni.lodz.pl/documentation/papers direktno na http://www.tepe2012.uni.lodz/pl http://www.tepe2012.uni.lodz.pl/uploads/ThemenIV/Marinkovi%C4%87,%20Snezana;%2 0Bjeki%C4%87,%20Dragana%20&%20Zlati%C4%87,%20Lidija.pdf (M33)

Bjekic, D., Zlatic, L. and Marinkovic, S. (2011). Teachers' Innovation Attitudes and Innovation Behaviour, 12th European Congress of Psychology, Istanbul, 4-8 July 2011, Hybrid Abstracts, 11. http://ecp2011.org/assets/Uploads/mailing2/pdf/abstract_book/HYBRID_POSTER.pdf (M34)

Zlatic, L., Bjekic, D. and Bojovic, M. (2011). Social Skills and Interaction Involvement of Student-prospective Teachers, 12th European Congress of Psychology, Istanbul, 4-8 July 2011, Poster Abstracts, 637. http://ecp2011.org/assets/Uploads/mailing2/pdf/abstract_book/POSTER_PRESENTATIONS.pdf (M34)

Bjekic, D. Bjekic, M., Bozic. M. i Rosic, M. (2011). The public relation management in the promotion ov electric drive energy efficiency policy, IEEP 2011, Kopaonik, June 23-26, CD proceedings (M33)

Bjekić, D., Zlatić, L. & Arsović, B. (2011). Teacher Education between New Sciences, Poster 4TC B Session, The First International Conference „Teachers for the Knowledge Society“, 17-19 March, 2011, Sinaia, Romania, Abstracts, 17, available on (retrieved 19 March 2011) http://conference2011.masterprof.ro/images/docs/abstracts_a5.pdf (M34)

Obradović, S., Zlatić, L. & Bjekić, D. (2011). Special education in teacher pre-service education, Poster 35TC B Session, The First International Conference „Teachers for the Knowledge Society“, 17-19 March, 2011, Sinaia, Romania, Abstracts, 75, available on (retrieved 19 March 2011) http://conference2011.masterprof.ro/images/docs/abstracts_a5.pdf (M34)

Milošević, D., Bjekić, D., Krneta, R. (2009). Evaluation of Master Study of E-Learning: Case Study From Serbia, 5th International Conference on Open and Distance Learning ICODL 2009, Open and Distance Education for Global Collaboration & Educational Development, Athens, Greece, November 27-29, Proceedings on CD, 260-269. (M33)

Bjekić, D., Stojanović, D., Bjekić, M., Krneta, R. (2009). Procedures of consumer education concerning saving electric energy in the household, Scinetific Bulletin of the "Politechnica" University of Timisoara, Romania, Proceedings of the 8th International Power Systems Conference, Timisoara, November 5-6, 2009, Transactions on Power Engineering, 54(68), 73-84, ISSN 1582-7194 (M33)

Bjekić, D., Zlatić, L., Čaprić, G. (2008). Reserach (evaluation) procedures of the pre-service and in´service education of communication competent teachers, TEPE conference 2008, Ljubljana, Slovenija, http://www.pef.uni-lj.si/tepe2008/papers/BjekicZlaticCapric.pdf, http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/TEPE%20proceedings.pdf (M33)

Bjekić, D., Papić, Z., Dabić, R., Zlatić, L. (2008). Teachers´ work motivation and readiness to innovation, Comparative Education, Teacher Training, Education Policy and Social Inclusion, 6(1), 52-58. http://www.bces.conference.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/6th.conference.book.2008.pdf (M33)

Bjekic, D., Zlatic, L. Bojovic, M. (2007). Education of Communication Competent Teachers, WCCES XIII World Congress of Comparative Education Societies ( Sarajevo, 3-7. IX 2007), Book of Abstract, Sarajevo: Faculty of Philosophy, MES and CES, 56. Proceedings CD. (M33)

Krneta , R., Bjekic, D., Milosevic, D. (2007). Competencies of e-teaching in the system of teachers´ competence, ETAI 2007, 18-22. September, Ohrid, Macedonia, http://www1.etf.ukim.edu.mk/SCM_C021A06/conference/E3-2.pdf Book of Abstract, 29. CD Preceedings, Available on http://www1/etf.ukim.edu.mk/SCM_CO21A06/conference/E3-2.pdf (M33)

Bjekic, D., Zlatic, L. (2006). Effects of professional activities on the teachers´ communication competencies development, The 31th Annual ATEE Conference "Cooperative partnership in Teacher Education", Ljubljana-Portoroz, 21/25 October 2006; Book of Abstracts, Ljubljana: Sola za ravnatelje, 59-60, http://www.atee2006.si/Files/File/Books_of_abstracts_ATEE06.pdf , (b) in: Brejc, M (ed.). Cooperative partnerships in Teacher Education - Proceedings, Ljubljana: National School for leadership in Education, 163-172, ISBN 978-961-6637-06-0; (c) On-line Proceedings http://www.pef.uni-lj.si/atee/978-961-6637-06-0/163-172.pdf (M33)

Milosevic, D., Brkovic, M., Bjekic, D. (2006). Designing lesson content in adaptive learning anvironments, Conference of Interactive Mobile and Computer Aided Learning IMCL 2006, Amman, Jordan , April 19-21, 2006, http://www. (M33)

Bjekić, D., Zlatić, L. (2009). New Psychological Disciplines and Their Implementation in the Professional Education, South-East European Regional Conference of Psychology, Sophia, Bulgaria , 30. X - 1. XI 2009. (M34)

Zlatković, B., Bjekić, D., Zlatić, L. (2009). Self koncept aktivnih i budućih učitelja, X naučni skup "Banjalučki novembarski dani: Naučna i duhovna utemeljenost društva", 27-28. 11. 2009, Rezimei, Banjaluka: Filozofski fakultet, 56-57. (M34)

Bjekic, D., Zlatic, L., Zlatkovic, B., Stojiljkovic, S. (2008). Interaction involvement of university students of prosocial professions, Poster session XXIX International congress of Psychology, Berlin, Germany, July 20-25, 2008, Retrieved on site http://www1.icp2008.org/guest/AbstractView?ABSID=9152, Congress CD (Međunarodni naučni skup iz Psihologije najvišeg svetskog ranga) (M34)

Petrovic, R., Sajic, S., Petrovic, B., Bjekic, D., Dulic, N., Stojiljkovic, M. (2001). Adolescents and Health risk Behaviour, 23rdInternational Congress of Paediatrics in China, Beijing, September 2001, http://www.unepsa.org/china/abstr.htm (M34)

Bjekić, D. (1999). Oblikovanje univerzitetskih udžbenika - autorizovana diskusija sa okruglog stola međunarodnog skujpa "Vrednosti savremenog udžbenika II", Uice, 1998, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice: Učiteljski fakultet, 81-82. (M35)

Nacionalne monografije i poglavlja u nacionalnim monografijama i tematskim zbornicima

Бјекић, Д. (1999). Професионални развој наставника, Едиција „Педагошке стазе“, Ужице: Учитељски факултет, (Pofesionalni razvoj nastavnika, Teachers´ professional development) (M41)

Златић, Л. и Бјекић, Д. (2015). Комуникациона компетентност наставника: концептуализација, мерење и развој, Ужице: Учитељски факултет. ISBN 978-86-6191-034-0 (Komunikaciona kompetentnost nastavnika: konceptualizacija, merenje i razvoj, Teachers' communication competence: conceptualization, measurement and development)

Bjekić, D. i Zlatić, L. (2014). Inkluzivno obrazovanje: dobit za sve učesnike vaspitno-obrazovnog procesa, u: Nikolić, R. (ur.). Nastava i učenje - savremeni pristupi i perspektive - zbornik radova. (675-686). Užice: Učiteljski fakultet. (M45)

Bjekić, D., Zlatić, L. i Jaćimović, T. (2014). Granice profesionalnog delovanja nastavnika, u: Obrenović, J., Stojiljković, S. i Nešić, V. (ur.). Rad, ličnost i društvo, tematski zbornik radova, (23-36), Niš: Filozofski fakultet. (M45)

Bjekić, D. i Vučetić, M. (2013). E-nastava kao tehnologija profesionalnog delovanja i usavršavanja nastavnika, u: Vidanović, S., Milićević, N. i Opsenica-Kostić, J. (ur.). Razvoj i mentalno zdravlje, tematski zbornik radova, (113-127), Niš: Filozofski fakultet. (M45)

Bjekić, D., Zlatić, L. i Vučetić, M. (2013). Ka standardima profesionalnog delovanja nastavnika, u: Nikolić, R., Kundačina, M. i Nikolić, V. (ur.). Nastava i učenje - kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa - tematski zbornik (Međunarodna naučna konferencija "Nastava i učenje - kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa), (163-174), Užice: Učiteljski fakultet. (M45)

Zlatić, L., Bjekić, D. i Stanisavljević, M. (2013). Komunikaciona kompetentnost - terminološka razgraničenja, u: Anđelković, V., Kostić, A. i Zlatanović, Lj. (ur.): Komunikacija i ljudsko društvo, (65-78), Niš: Filozofski fakultet. (M45)

Bjekić, D., Vučetić, M. i Zlatić, L. (2012). Ishodi obrazovanja nastavnika prema dvodimenzionalnom modelu taksonomije Blumovih saradnika, u: Marinković, S. (ur.). Nastava i učenje - ciljevi, standardi, ishodi - tematski zbornik radova (Naučna konferencija "Nastava i ucenje", Užice, 9. 11. 2012), 147-164, Užice: Učiteljski fakultet. (M45)

Bjekić, D. i Zlatić, L. (2012). Merenje komunikacione kompetentnosti nastavnika, u: Stojiljković, S., Todorović, J. i Đigić, G. (ur.). Ličnost i obrazovno-vaspitni rad, tematski zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, 9-28. (M45)

Obradović, S., Bjekić, D. i Zlatić, L. (2012). Nastavna komunikacija sa učenicima sa specifičnim smetnjama u učenju, u: Stojiljković, S., Todorović, J. i Đigić, G. (ur.). Ličnost i obrazovno-vaspitni rad, tematski zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, 145-157. (M45)

Bjekić, D. i Bjekić, M. (2012). Obrazovni i komunikacioni aspekti politike energetske efikasnosti elektromotornih pogona, u: Bjekić, M. (ur.). Energetska efikasnost elektromotornih pogona, monografija, Čačak: Tehnički fakultet, CD izdanje, ISBN 978-86-7776-137-0 (M45)

Brković, A., Bjekić, D., Zlatić, L. (2009). Ciljevi obrazovanja nastavnika - dosadašnji i novi trendovi, (a) Naučna konferencija "Buduća škola",Beograd, jaguar 2009, (b) u: Potkonjak, N. (ur.), Buduca skola - Zbornik radova, Beograd: Srpska akademija obrazovanja, 569-585. (M44)

Bjekić, D., Zlatić, L. (2010). Didaktičko oblikovanje Komunikologije u obrazovanju učitelja, u: Špijunović, K. (ur.). Obrazovanje i usavršavanje nastavnika - didaktičko-metodički pristup, tematski konferencijski zbornik (Međunarodna konferencija, Užice, 12. 11. 2010), Užice: Učiteljski fakultet, Nitra-Slovačka: Pedagoški fakultet, (M45)

Marinković, S., Bjekić, D., Zlatić, L. (2008). Evaluacija i samoevaluacija nastavnika - pristupi i postupci, u: Marinković, S. ( ur).Obrazovanje i usavršavanje nastavnika - oblici i modeli, monografija/zbornik sa naučnog skupa, Užice: Učiteljski fakultet, 159-178. (M45)

Bjekić, D., Zlatić, L. (2007). Profesionalni stres i ostvarivanje profesionalnih uloga nastavnika, (a) III konferencija "Dani primenjene psihologije", septembar 2007, Niš: Filozofski fakultet, Knjiga rezimea, 29-32, (b) u: Stojiljkovic, S., Nesic, V., Markovic, Z. (ur.). Licnost, profesita i obrazovanje (tematski zbornik), Nis: Filozofski fakultet, 153-172, ISBN 978-86-7379-169-2. (M45)

Zlatić, L., Bjekić, D. (2007). Istorijski osvrt na teorijske i praktične okvire razvoja komunikacione kompetentnosti nastavnika, u: Špijunović, K. (urednik). Obrazovanje i usavršavanje nastavnika - istorijski aspekt (tematski zbornik radova sa naučne konferencije), Užice: Učiteljski fakultet, 117-134. ISBN 978-86-80695-71-8 (M45)

Bjekić, D., Glamočak, S., Zlatić, L., Najdanović-Tomić, J. (2007). Pristupi evaluaciji nastavnikovog rada i usavršavanja, u: Špijunović, K. (urednik). Obrazovanje i usavršavanje nastavnika - istorijski aspekt (tematski zbornik radova sa naučne konferencije), Užice: Učiteljski fakultet, 197-216. ISBN 976-86-80695-71-8. (M45)

Petrović-Bjekić, D., Zlatić, L. (1996). Geštalt psihoterapija u školi, Geštalt zbornik br. 1, Beograd: Udruženje geštalt psihoterapeuta Jugoslavije, 90-101. (M45)

Radovi u nacionalnim naučnim časopisima

Bjekić, D. i Zlatić, L. (2016). Komunikaciona kompetentnost vaspitača predškolskih ustanova, Vaspitanje i obrazovanje, 1(2016), 27-44. (M52/51)

Bjekić, D., Zlatić, L., Rafailović, S. i Šipetić, S. (2014). Socijalna kompetentnost nastavnika: status u kolektivu i stilovi upravljanja konfliktima, Učitelj, 32(1), 7-26, http://www.surs.org.rs/strucnousavrsavanje/casopisucitelj.html (M53)

Bjekić, D., Bjekić, M., Rosić, M. i Božić, M. (2011). Evaluacija inovacija u univerzitetskoj nastavi tehnike: primer nastave električnih mašina i pogona, Pedagogija, LXVI(4), 620-632. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0031-3807/2011/0031-38071104620B.pdf (M51)

Bjekić, D., Bojović, M., Dragićević, S., Bjekić, M. (2008). Razvoj tehničke kompetentnosti, Pedagogija, LXIII(1), 50-61, http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0031-3807/2008/0031-38070801050B.pdf (M51)

Bjekić, D., Vasilijević, D., Krneta, R. (2008). Osposobljavanje za e-učenje i e-nastavu i sistemu stručnog usavršavanja učitelja, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Užicu, 11 (10/2008), 77-92. (M52)

Bjekić, D., Krneta, R., Milošević, D. (2008). Kompetencije za e-nastavu u sistemu profesionalnih kompetencija nastavnika osnovne škole, Inovacije u nastavi, 21(2), 7-20. ISSN 0352-2334 (M52)

Bjekić, D., Zlatić, L. (2007). Kako nastavnici rešavaju poslovne interpersonalne konflikte, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Užicu, 10(8), 41-58. (M52)

Bjekić, D., Zlatić, L., Najdanović-Tomić, J. (2007). Razvoj taksonomije ciljeva i ishoda vaspitanja i obrazovanja Bluma i saradnika, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Užicu, 7, 77-96. (M52)

Zlatić, L., Bjekić, D. (2007). Nastava komunikacije u obrazovanju nastavnika, Inovacije u nastavi, XIX(4), 14-27. (M52)

Bjekić, D., Dunjić-Mandić, K., (2007). Stilovi učenja i profesionalne preferencije maturanata gimnazije, Pedagogija LXII (1), 48-59. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0031-3807/2007/0031-38070701048B.pdf (M51)

Bjekić, D. (2007). Oblikovanje nastave na osnovu stilova učenja i motivacije za predmet, Vaspitanje i obrazovanje, 14(2), 31-47. ISSN 0350-1094 (M53)

Zlatić, L., Bjekić, D. (2005/2006). Komunikaciona kompetencija kao interpersonalna kontrola, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Užicu, 111-125. (M52)

Bjekić, D., Zlatić, L. (2005/2006). Psihologija učenja i nastave iz našeg susedstva - prikaz knjige dr Barice Marentič-Požarnik "Psihologija učenja in pouka", Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Užicu, 410-412. (M52, kritika, polemika)

Bjekić, D., Zlatić, L. (2004). Profesionalno sagorevanje nastavnika, Zbornika radova Učiteljskog fakulteta u Užicu 5/2004, 175-186. (M52)

Bjekić, D., Bojović, M., Zlatić, L. (2003). Komunikacija u učionici: odgovornosti nastavnika, Vaspitanje i obrazovanje, 1/2003: 111-132. (M53)

Bjekić, D. (2002). Geštalt psihoterapija u obrazovanju nastavnika, Vaspitanje i obrazovanje, 1, 86-95. (M53)

Bjekić, D., Zlatić, L. (2002). Snaga muzike u preobraćanju života deteta (prikaz knjige "Prava muzika za vaše dete"), Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Užicu, 4, 353-357. (M52, kritika, polemika, prikaz)

Bjekić, D. (2001). Džejn Nelsen "Pozitivna disciplina" - prikaz knjige, Vaspitanje i obrazovanje, 4, 2003-209. (M53, kritika, polemika)

Bjekić, D., Zlatić, L. (2000). Adolescencija u teorijama razvoja i vaspitnoj praksi, Vaspitanje i obrazovanje, 1, 37-56. (M53)

Bjekić, D. (2000). Kako učenici procenjuju ostvarivanje uloga nastavnika, Nastava i vaspitanje, 5, 707-724. (M51)

Brković, A., Bjekić, D. (1999). Vrednosne orijentacije studenata budućih nastavnika, Zbornik radova Učiteljskog fakuteta 2/99, 89-108. (M52)

Brković, A., Petrović-Bjekić, D., Zlatić, L. (1998). Motivacija učenika za nastavne prdmete matematika i srpski jezik, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, 1/98, 17-40. (M52)

Petrović-Bjekić, D. (1998). Pojam o sebi kod adolescenata - verbalni izraz samosvesti u ranoj i srednjoj adolescenciji, Vaspitanje i obrazovanje, 2-3/98, 99-108. (M53)

Zlatić, L., Petrović-Bjekić, D. (1996). Geštalt psihoterapija - metod modifikacije vaspitno-obrazovnog rada u školi, Vaspitanje i obrazovanje, 4, 78-88. (M53)

Brković, A., Petrović-Bjekić, D., Zlatić, L., Radomirović, V., Dabić, M. (1995). Psihološki profil učitelja - samoaktualizovanost, a) XII Sabor učitelja Srbije, Zlatibor; b) Učitelj, 47-50. (M53)

Petrović, D. (1994). Uspešnost nastavnika u nastavi, Nastava i vaspitanje, 1-2, 13-30. (M51)

Petrović, D., Papić, Ž. (1991). Test znanja kao merni instrument školskog postignuća u stručnim predmetima, Vaspitanje i obrazovanje, 4, 62-76. (M53)

Petrović, D., Pejakov, S., Minčić, T., Popović, T. (1988). Uticaj autoritarnosti vaspitača na moralno rasuđivanje dece u predškolskom uzrastu, Predškolsko dete, 1-2, 75-92. (M53)

Petrović, D, Pejakov, S. (1988). Indikatori za razlikovanje vaspitača autoritarnog tipa ličnosti i vaspitača demokratskog tipa ličnosti, Zbornik radova Pedagoške akademije za obrazovanje vaspitača predškolskih ustanova, Beograd: Pedagoška akademija, 180-191. (M53)

Radovi na naučnim skupovima u zemlji i naučnim skupovima u zemlji sa međunarodnim učešćem

Bjekić, D., Stojković, M., Kuzmanović, B. i Rendulić, G. (2017). Preduzetničko obrazovanje uokvireno profesionalnim razvojem nastavnika, u A. Veljović (ur.). Zbornik radova ITOP2017 (str. 17-30), Čačak: Fakultet tehničkih nauka; Druga nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo 2017", Čačak, 8. i 9. april 2017. (M61)

Bjekić, D. i Bjekić, M. (2017). Komunikacioni okvir programa i mera energetske efikasnosti elektromotornih pogona, u A. Veljović (ur.). Zbornik radova ITOP2017 (str. 95-102), Čačak: Fakultet tehničkih nauka; Druga nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo 2017", Čačak, 8. i 9. april 2017. (M63)

Bjekić, D., Bjekić, M., i Stojanović, D. (2016). Politika i mere energetske efikasnosti elektromotornih pogona podržani preduzetništvom. U A. Veljović (ur.). Zbornik radova ITOP2016 (str. 241-248), Čačak: Fakultet tehničkih nauka; Prva nacionalna konferencija sa međunarodnim ulešćem "Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo", Čačak, 10. i 11. septembar 2016.(M63)

Bjekić, D. i Zlatić, L. (2015). Komunikaciona kompetentnost nastavnika iz ugla učenika i istraživača, u: Marinković, S. (ur.). Nastava i učenje - evaluacija vaspitno-obrazovnog rada, tematski zbornik radova (str. 219-230), Užice: Učiteljski fakultet. (M63)

Bjekić, D. i Bjekić, M. (2015). Obrazovanje inženjera elektrotehnike za sprovođenje koncepta energetske efikasnosti elektromotornih pogona, u: A. Veljović (ur.). Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju - zbornik radova, (345-352), Čačak: Fakultet tehničkih nauka, 3. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Čačak, 25-27. septembar 2015. (M63)

Bjekić, D., Stanisavljević, M. i Bjekić, M. (2014). Timska kompetentnost specijalizovanih timova za energetsku efikasnost EMP, (5. konferencija "Tehnika i informatika u obrazovanju 2014", 30-31. maj 2014, Čačak), u: (a) Milićević, I. (ur.). Knjiga rezimea, (22), Čačak: Fakultet tehničkih nauka. (M64), (b) u: Milićević, I. (ur). Zbornik radova TIO 2014, (136-141). Čačak: Fakultet tehničkih nauka. dostupno na http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencija/tio2014/PDF/301%20Bjekic%20i%20dr.pdf  (M63)

Obradović, S., Bjekić, D. i Zlatić, L. (2013). Kreativnost i darovitost (ne)skrivene disleksijom, 9. naučna konferencija sa međunarodnim učešćem "Dani primenjene psihologije 2013", 27-28. 9. 2013, Filozofski fakultet u Nišu, u: Stojiljković, S. i Đigić, G. (ur.): Knjiga rezimea, Niš: Filozofski fakultet. (M64)

Bjekić, D., Zlatić, L. i Jaćimović, T. (2012). Granice profesionalnog delovanja nastavnika, VIII konferencija "Dani primenjene psihologije", 28-29. septembar 2012, Niš, u: Vidanović, S., Hedrih, V. i Ranđelović, K. (ur.). Knjiga rezimea, Niš: Filozofski fakultet, 134. (M64)

Vučetić, M. i Bjekić, D. (2012). E-nastava kao tehnologija usavršavanja i profeisonalnog delovanja nastavnika, VIII konferencija "Dani primenjene psihologije", 28-29. septembar 2012, Niš, u: Vidanović, S., Hedrih, V. i Ranđelović, K. (ur.). Knjiga rezimea, Niš: Filozofski fakultet, 135. (M64)

Bjekić, D., Aleksić, V. i Vučetić, M. (2012). Dvodimenzionalni model Blumove taksonomije u nastavi TIO, 4. konferencija sa međunarodnim učešće, "Tehnika i informatika u obrazovanju", 1-3. juna 2012. godine, Čačak: Tehnički fakultet, Zbornik radova, (M63)

Obradović, S., Zlatić, L. i Bjekić, D. (2011). Komunikacija učenika sa specifičnim smetnjama u učenju, konferencija sa međunarodnim učešćem „Dani primenjene psihologije: Psihologija komunikacije“, 23-24. 09. 2011, Niš, Knjiga rezimea, Niš: Filozofski fakultet, 116. (M64)

Bjekić, D. i Zlatić, S. (2011). Merenje komunikacione kompetentnosti zaposlenih u obrazovanju, VII konferencija sa međunarodnim učešćem „Dani primenjene psihologije: Psihologija komunikacije“, 23-24. 09. 2011, Niš, Knjiga rezimea, Niš: Filozofski fakultet, 99. (M64)

Zlatić, L., Bjekić, D. i Stanisavljević, M. (2011). Komunikaciona kompetentnost – terminološka razgraničenja i struktura, VII konferencija sa međunarodnim učešćem „Dani primenjene psihologije: Psihologija komunikacije“, 23-24. 09. 2011, Niš, Knjiga rezimea, Niš: Filozofski fakultet, 3. (M64)

Bjekic, M., Bozic, M., Rosic, M. i Bjekic, D. (2011). Evaluacija koriscenja laboratorije i web portala laboratorije u nastavi Elektricnih masina i pogona, ETRAN 2011, Banja Vrucica, 6-9. juni 2011. (m64/63)

Obradović, S., Bjekić, D., Zlatić, L. (2011). Obrazovanje nastavnika za rad u e-okruženju sa učenicima sa specifičnim smetnjama u učenju, Simpozijum "Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja", 3-5. juni 2011, Čačak; Zbornik radova, Čačak: Tehnički fakultet, 316-327. (M63)

Zlatić, L., Bjekić, D. (2010). Status kategorija komunikacione kompetentnosti u studijskim programima učiteljskih fakulteta i stilovi rešavanja konflikata, Simpozijum "Ličnost i obrazovno-vaspitni rad", VI konferencija sa međunarodnim učešćem "Dani primenjene psihologije", 24-25. septembar 2010, Niš, Knjiga rezimea, Niš: Filozofski fakultet, 77-78. (M64)

Đigić, G., Stojiljković, S., Petrović, D., Bjekić, D. (2010). Upravljanje razredom - razvijanje protokola za procenu stavova nastavnika u upravljanju razredom, XVI naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji", Knjiga rezimea, Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. (M64)

Bjekić, D. (2009). Komunikacioni aspekti e-nastave, V međunarodni simpozijum "Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja", 19-20. juni 2009, (a) Rezime, Novi Sad: FTN, 87; (b) u: Danilović, M. (ur). Tehnologija, infomratika i obrazovanje za društvo učenja i znanja – zbornik radova, (M64/34)

Bjekić, D., Dragićević, S. (2010). Uloga nastave tehnike u razvoju energetski efikasnog ponašanja, Konferencija sa međunarodnim učešćem "Tehničko i informatičko obrazovanje", Zbornik radova, Čačak: Tehnički fakultet. (M63)

Bjekić, D., Dragićević, S. (2008). Evropski kontekst obrazovanja nastavnika tehničko-tehnološkog područja u Srbiji, Naučno-stručna konferencija "Tehnika i informatika u obrazovanju", Zbornik radova TIO´08, Čačak: Tehnički fakultet, 30-46. (M61)

Zlatić, L., Bjekić, D. (2008). Životni stilovi kao vrednosni okvir profesionalne etike nastavnika, (a) Naučni skup "Etika u profesionalnom delovanju nastavnika", Knjiga rezimea, Jagodina: Pedagoški fakultet, (b) u: Petrović, R. ( ur.). Etička dimenzija obrazovanja, Jagodina: Pedagoški fakultet, 205-213. (M63/33)

Zlatić, L., Bjekić, D. (2007). Nastava komunikacije u obrazovanju nastavnika, Naučni skup "Didaktičko-metodički aspekti promena u osnovnoškolskom obrazovanju", maj 2007, Beograd: Učiteljski fakultet (objavljeno u časopisu Inovacije u nastavi 2008, navedeno u M52) (M63/33)

Bjekić, D., Krneta, R., Milošević, D. (2007). Kompetencije za e-nastavu u sistemu profesionalnih kompetencija nastavnika osnovne škole, Naučni skup "Didaktičko-metodički aspketi promena u osnovnoškolskom obrazovanju", maj 2007, Beograd: Učiteljski fakultet (objavljeno u časopisu Inovacije u nastavi 2008, navedeno u M52). (M63/33)

Brković, A., Bjekić, D. (2006). Nastavnik kao nosilac promena u obrazovanju, Konferencija "Tehničko (tehnološko) obrazovanje u Srbiji", Zbornik radova TOS´06, Čačak: Tehnički fakultet, 25-30, http://www.tfc.kg.ac.rs/PDF/1_2_Brkovic.pdf (M61)

Bjekić, D. (2006). Stilovi učenja i uspešnost studenata, II konferencija primenjene psihologije, 29-30. septembar 2006, Niš; Primenjena psihologija - Škola i profesija - zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, 83-95. ISBN 978-86-7379-138-8 (M63/33)

Zlatić, L., Bjekić, D., Petrović, V. (2006). Interakciona uključenost i verbalne sposobnosti budućih učitelja, II konferencija primenjene psihologije, 29-30. septembar 2006, Niš; Primenjena psihologija - Škola i profesija - zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, 117-130. ISBN 978-86-7379-138-8 (M63/33)

Brković, A., Bjekić, D. (2006). Psihološke osnove razvoja tehničke pismenosti, Zbornik radova sa konferencije "Tehničko (tehnološko) obrazovanje u Srbiji", Čačak: Tehnički fakultet, 65-82, http://www.tfc.kg.ac.rs/tos/PDF/2_2_Brkovic.pdf (M63)

Brković, A., Bjekić, D., Zlatić, L. (2006). Psihološki profil budućih nastavnika, Zbornik radova sa konferencije "Tehničko (tehnološko) obrazovanje u Srbiji", Čačak: Tehnički fakultet, 462-470. http://www.tfc.kg.ac.rs/tos/PDF/5_2_Brkovic.pdf (M63)

Bjekić, D., Zlatić, L. (2006). Komunikaciona kompetencija nastavnika tehnike, Zbornik radova sa Konferencije "Tehničko (tehnološko) obrazovanje u Srbiji", Čačak: Tehnički fakultet, 471-478, http://www.tfc.kg.ac.rs/tos/PDF/5_3_Bjekic.pdf (M63)

Bjekić, M., Bjekić, D., Turudić, R. (2006). Komunikacija i učenje u nastavi tehnike - prvi akreditovani program stručnog usavršavanja nastavnika tehnike, Konferencije "Tehničko (tehnološko) obrazovanje u Srbiji" – zbornik radova, Čačak: Tehnički fakultet, 501-506, http://www.tfc.kg.ac.rs/tos/PDF/5_7_Bjekic.pdf (M63)

Zlatić, L., Bjekić, D. (2006). Interakciona uključenost studenata tehnike i uspešnost u nastavi komunikologije, Naučni skkup "Empirijska istraživanja u psihologiji", Knjiga rezimea, Beograd: Filozofski fakultet i Institut za psihologiju, 40-42; Zbornik radova "Empirijska istraživanja u psihologiji 2006", Beograd: Institut za psihologiju, 87-97. (M63)

Bjekić, D. (2005). Elementi poslovne komunikacije u profesionalnom delovanju nastavnika, Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Razvijanje komunikacione kompetencije nastavnika i učenika", Jagodina, 2005, (a) Knjiga rezimea, Jagodina: Učiteljski fakultet, Beograd: IPI, (b) Razvijanje komunukacionih kompetencija - zbornik radova, Jagodina: Pedagoški fakultet, Kragujevac: FILUM, 361-371. ISBN 978-86-7604-035-3 (M63/33)

Bjekić, D., Bjekić, M., Bojović, M., Dragićević, S. (2004). Procena sadržaja sa Interneta primenljivih u nastavi na dimenziji konstruktivizam-instruktivizam, Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Tehnologija i informatika u obrazovanju - izazov 21. veka", (a) Knjiga rezimea, Beograd: IPI, 10-11, (b) Zbornik radova (M63/33)

Brković, A., Bjekić, D., Zlatić, L. (2003). Efekti makrosocijalnih promena na izbor profesije i selekciju studenata učiteljskog fakulteta mereni razlikama nivoa intelektualnih sposobnosti, Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Obrazovanje i usavršavanje učitelja", Zbornik radova, Užice: Učiteljski fakultet, 373-390. (M63/33)

Zlatić, L., Bjekić, D. (2003/2004). Procena komunikacionog ponašanja nastavnika, Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Komunikacija i mediji u savremenoj nastavi", Jagodina, (a) Knjiga rezimea, Jagodina: Učiteljski fakultet, 51, (b) Komunikacija i mediji - zbornik radova, Jagodina: Učiteljski fakultet, Beograd: IPI, 322-335. (M63/33)

Bjekić, M., Bjekić, D., Stanković, N. (2003/2004). Kriterijumi informatičke pismenosti nastavnika, Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Komunikacija i mediji u savremenoj nastavi", Jagodina, (a) Knjiga rezimea, Jagodina: Učiteljski fakultet, 48, (b) Komunikacija i mediji - zbornik radova, Jagodina: Učiteljski fakultet, Beograd: IPI, 336-352. (M63/33)

Bjekić, D., Bjekić, M., Dragićević, S. (2003/2004). Selekcija i korišćenje softvera u nastavi, Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Komunikacija i mediji u savremenoj nastavi", Jagodina, 2003, (a) Knjiga rezimea, Jagodina: Učiteljski fakultet, 40, (b) Zbornik radova 8/2004 Učiteljskog fakulteta, Jagodina: Učiteljski fakultet, 121-134. (M63/33)

Bjekić, D., Zlatić, L., Bojović, M. (2003): Ocena visokoškolske nastave - uticaj vremena procenjivanja i vrste procene na rezultate evalaucije, IX naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji", Rezimea, Beograd: Filozofski fakultet, 54-55. (M64)

Bjekić, D., Popović-Božanić, G., jaćimović, T., Karović, Ž. (2003). Evaluacija škole - učeničke i nastavničke procene, IX naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji", Rezimei, Beograd: Filozofski fakultet, 47-49. (M64)

Bjekić, D. (2000). Geštal psihoterapija u obrazovanju nastavnika, 48. Naučno-stručni skup psihologa, Vrnjačka Banja, Knjiga rezimea, Društvo psihologa Srbije, 38. (M64)

Brković, A., Bjekić, D., Zlatić, L. (2000). Socijalna inteligencija i empatija studenata - budućih učitelja", VI naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji", Beograd: Filozofski fakultet, Knjiga rezimea, (M64)

Bjekić, D. (2000). Programi usavršavanja nastavnika - organizacija i efekti, VI naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji", Beograd: Filozofski fakultet, Knjiga rezimea, 34-35. (M64)

Petrović-Bjekić, D. (1999). Učeničke procene ostvarivanja nastavnikovih uloga, V naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji", Beograd: Filozofski fakultet, Knjiga rezimea, 30. (M64)

Brković, A., Petrović-Bjekić, D (1999). Vrednosne orijentacije studenata budućih nastavnika, V naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji", Beograd: Filozofski fakultet, Knjigea rezimea. 27. (M64)

Zlatić, L., Petrović-Bjekić, D. (1999). Oblici učenja u čitankama za III i IV razred osnovne škole iz ugla aktivne nastave, Međunarodni naučni skup "Vrednosti savremenog udžbenika III", Zbornik radova, Užice: Učiteljski fakultet, 295-310. (M63/33)

Zlatić, L., Petrović-Bjekić, D. (1998). Oblici učenja u čitankama za II razred osnovne škole iz ugla aktivne nastave, Međunarodni naučni skup "Vrednosti savremenog udžbenika II", Zbornik radova, Užice: Učiteljski fakultet, 309-320. (M63/33)

Brković, A., Petrović.Bjekić, D., Zlatić, L. (1998). Motivacija učenika za nastavne predmete matematika i srpski jezik, IV naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji" Beograd: Filozofski fakultet, Knjiga rezimea, 4. (M64)

Brković, A., Petrović-Bjekić, D., Radomirović, V., Zlatić, L., Dabić, M. (1997). Psihološki profil učitelja, 44. stručno-naučni skup psihologa Srbije, Tara, Knjiga rezimea, 18. (M64)

Brković, A., Petrović-Bjekić, D., Zlatić, L. (1997). Motivacija učenika za nastavne premete, X kongres psihologa Jugoslavije, Petrovac na moru, Knjiga rezimea, 39. (M64)

Brković, A., Petrović-Bjekić, D., Zlatić, L. (1997). Udžbenik i motivacija učenika za predmet, Zbornik radova sa međunarodnog simpozijuma naučnika Jugoslavije i Rusije "Vrednosti savremenog udžbenika I", Užice: Učiteljski fakultet, 131-150. (M63/33)

Brković, A., Petrović-Bjekić, D., Zlatić, L., Dabić, M., Rаdomirović, V. (1997). Psihološki profil učitelja - pregled istraživanja, Zbornik radova sa okruglog stola "Društvene promene u obrаzovanju učitelja", Jagodina: Učiteljski fakultet. (M63)

Brković, A., Zlatić, L., Dabić, M., Petrović-Bjekić, D., Radomirović, V. (1996). Psihološki profil učitelja - interesovanja i opšta informisanost, II naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji", Beograd: Filozofski fakultet, Knjiga rezimea, 6. (M64)

Brković, A., Petrović-Bjekić, D., Zlatić, L., Radomirović, V., Dabić, M. (1995). Psihološki profil budućih učitelja, I naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji", Beograd: Filozofski fakultet, Knjiga rezimea, 10-11. (M64)

Ranđić, S., Bjekić, D. (1995). Računar u nastavi - nastava o računaru, Naučno-stručni skup "Tehničko obrazovanje", Vrnjačka Banja, Zbornik radova, Zrenjanin: Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", 76-85. (M63)

Petrović, D. (1994). Nastava pomoću računara u psihološkim i pedagoškim časopisima, IV jugoslovenska konferencija "Infomratika u obrazovanju i nove informacione tehnologije", Novi Sad, Zbornik radova, Zrenjanin: Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", 65-69. (M63)

Petrović, D. (1992): Uloga nastavnika tehničkog obrazovanja u profesionalnom razvoju učenika, Naučno-stučni skup "Politehničko obrzaovanje i tehnološki razvoj", Novi Sad. Zbornik radova, Zrenjanin: Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", 58/1-58/9. (M63)

Petrović, D., Krneta, R. (1991). Spremnost nastavnika za nastavu pomoću računara, naučno-stručni skup "Informatika u obrazovanju i nove obrazovne tehnologije", Novi Sad, Zbornik radova, Zrenjanin: Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", 50/1-50/9. (M63)

Petrović, D. (1991). Radna motivacija i profesionalni razvoj nastavnika za uspešnu nastavu tehnike, Dubrovnik, Zbornik radova, Zrenjanin: Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", 25/1-25/6. (M63)

Pejakov, S., Petrović, D. (1987). Skica indikatora za razlikovanje vaspitača autoritarnog tipa ličnosti i vaspitača demokratskog tipa ličnosti, 35. naučno-stručni skup psihologa SR Srbije, Vrnjačka Banja, Knjiga rezimea, 31-32. (M64)

.........

Doktorska disertacija, magistarska teza, diplomski rad

Bjekić, D. (1999). Efekti eksperimentalnih programa na uspešnost nastavnika, Beograd: Filozofski fakultet M71 - Odbranjena doktorska disertacija

Petrović, D. (1993). Osobine ličnosti nastavnika i uspešnost u nastavi, Beograd: Filozofski fakultet M72 - Odbranjena magistarska teza

Petrov.........

Prevodi, udženici i priručnici

Objavljen prevod knjige sa engleskog jezika

Nelsen, Dž. (2001). Pozitivna disciplina, Čačak: IGT (prevela poglavlja I, VII, VIII, D, Dodaci)

Univerzitetski udžbenici

Bjekić, D. (2013). Psihologija učenja i nastave u elektronskom obrazovanju, univerzitetski udžbenik, Čačak: Fakultet tehničkih nauka, DL@WEB, ISBN 978-86-7776-156-1

Bjekić, D.  i Papić, M. Ž. (2013). Dokimološki okviri nastave: ocenjivanje i testovi znanja, univerzitetski udžbenik, Čačak: Fakultet tehničkih nauka, INCOMING, ISBN 978-86-7776-146-2

Bjekić, D. (2010). Metode istraživanja i naučne komunikacije, univerzitetski udžbenik, Čačak: Tehnički fakultet. ISBN 978-86-7776-081-6

Bjekić, D. (2009). Komunikologija: osnove pedagoškog i poslovnog komuniciranja, II izdanje, Čačak: Tehnički fakultet, ISBN 978-86-7776-080-9

Bjekić, D. (2007). Komunikologija: osnove pedagoškog i poslovnog komuniciranja, (366 str.) Čačak: Tehnički fakultet, ISBN 86-7776-055-7

Univerzitetski priručnici

Bjekić, D., Bjekić, M., Papić, Ž. (2009). Pedagoško-metodički priručnk za Praktičan rad buducih profesora tehnicko-informatickog podrucja - Paktikum 1 (sastavni deo Praktikum 2 na CD-u), Čačak: Tehnički fakutet.

Bjekić, D., Bjekić, M., Papić, Ž. (2007). Praktikum 1 - Priručnk za praktičan rad u školi studenata - profesora tehnike i informatike, 2. izmenjeno i dopunjeno izdanje, Čačak: Tehnički fakutet.
Bjekić, D., Bjekić, M., Papić, Ž. (2007). Praktikum 2 - Radna sveska za praktičan rad u školi studenata - profesora tehnike i informatike, 2. izmenjeno i CD dopunjeno izdanje, Čačak: Tehnički fakutet.

Bjekić, D., Bjekić, M., Papić, Ž. (2005). Praktikum 1 - Priručnk za praktičan rad studenata - budućih nastavnika tehničkog obrazovanja i tehnike i informatike, Čačak: Tehnički fakutet.
Bjekić, D., Bjekić, M., Papić, Ž. (2005). Praktikum 2 - Radna sveska za praktičan rad studenata - budućih nastavnika tehničkog obrazovanja i tehnike i informatike, Čačak: Tehnički fakutet.

Priručnici za nastavnike

Savović, B., Bjekić, D., Najdanović-Tomić, J., Glamočak, S. (2007). Primena testova znanja u osnovnoj i srednjoj školi - priručnik za nastavnike, Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, ISBN 978-86-86715-14-2

Bjekić, D., Najdanović-Tomić, J., Glamočak, S., Savović, B. (2007). Primena testova znanja u osnovnoj i srednjoj školi - priručnik za voditelje/ke sa scenarijem seminara stručnog usavršavanja, Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrzaovanja i vaspitanja.

Bjekić, D., Zlatić, L., Dunjić-Mandić, K., Bojović, M., Jaćimović, T. (2007). Izaberi granicu - priručnik za program stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika, IP, Čačak: Mature art i Tehnički fakultet.

Bjekić, D., Papić, Ž. (2006). Testovi znanja: izrada i primena u srednjoj školi, Čačak: PAP, ISBN 86-909167-0-9

Bjekić, D., Papić, Ž. (2005). Ocenjivanje u srednjem stručnom obrazovanju - priručnik, Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, Program reforme srednjeg stručnog obrazovanja, http://www.vetserbia.edu.yu/Zbirka%20%20doc/Ocenjivanje.pdf (... Assessment in Secondary Vocational Education and Training, Handbook, http://www.vetserbia.edu.yu/Zbirka%20doc/Finaldoc/Assessment%20Handbook.pdf

Bjekić, D., Jaćimović, T., Dunjić-Mandić, K. (2004). Izaberi granicu - priručnik za seminar (interni materijal), Čačak: Mature art i Tehnički fakultet.

Bjekić, D., Bjekić, M. (2003). Komunikacija i učenje u nastavi tehnike - priručnik za seminar, Čačak: Tehnički fakultet (CD izdanje).

............

Publikacije, radovi uređeni hronološki

Period od oktobra 1987. god. (prvi studentski radovi podvučeni) do 31. maja 2005. god.

1. Pejakov, S., Petrović, D, (1987). Skica indikatora za razlikovanje vaspitača autoritarnog tipa ličnosti i vaspitača demokratskog tipa ličnosti, 35. Naučno-stručni skup psihologa SR Srbije, Vrnjačka Banja, Knjiga rezimea, 31-32.

2Petrović, D., Pejakov, S., Minčić, t., Popović, T. (1988). Uticaj autoritarnosti vaspitača na moralno rasuđivanje dece predškolskog uzrastaPredškolsko dete 1-2/88, 75-92.

3. Petrović, D, Pejakov, S. (1988). Indikatori za razlikovanje vaspitača autoritarnog tipa ličnosti i vaspitača demokratskog tipa ličnosti, Zbornik radova Pedagoške akademije za obrazovanje vaspitača predškolskih ustanova, Beograd: Pedagoška akademija, 180-191.

4. Petrović, D. (1991). Radna motivacija i profesionalni razvoj nastavnika za uspešnu nastavu tehnike, Naučno-stručna konferencija „Politehničko obrazovanje i tehnološki razvoj“, April 1991, Dubrovnik, Zbornik radova, Zrenjanin: Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", 25/1-25/6.

5. Petrović, D., Papić, Ž. (1991). Test znanja kao merni instrument školskog postignuća u stručnim predmetima, Vaspitanje i obrazovanje, 4, 62-76.

6. Petrović, D., Krneta, R. (1991). Spremnost nastavnika za nastavu pomoću računara, naučno-stručni skup "Informatika u obrazovanju i nove obrazovne tehnologije", Novi Sad, Zbornik radova, Zrenjanin: Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", 50/1-50/9.

7. Petrović, D. (1992). Radna motivacija i samoprocena uspešnosti nastavnika srednjih škola, Psihologija, 25(1-2): 145-160, http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=0048-57059202145P

8. Petrović, D. (1992): Uloga nastavnika tehničkog obrazovanja u profesionalnom razvoju učenika, Naučno-stučni skup "Politehničko obrzaovanje i tehnološki razvoj", Novi Sad. Zbornik radova, Zrenjanin: Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", 58/1-58/9.

9. Petrović, D. (1994). Nastava pomoću računara u psihološkim i pedagoškim časopisima, IV jugoslovenska konferencija "Infomratika u obrazovanju i nove informacione tehnologije", Novi Sad, Zbornik radova, Zrenjanin: Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", 65-69.

10. Petrović, D. (1994). Uspešnost nastavnika u nastavi, Nastava i vaspitanje, 43(1-2), 13-30, http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=0547-33309402013P

11. Ranđić, S., Bjekić, D. (1995). Računar u nastavi - nastava o računaru, Naučno-stručni skup "Tehničko obrazovanje", Vrnjačka Banja, Zbornik radova, Zrenjanin: Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", 76-85.

12. Bjekić, M., Bjekić, D. (1995). Računar u nastavi tehnike: primer obrazovnog softvera u nastavi električnih mašina, Zbornik radova 14(1995)18, Čačak: Tehnički fakultet, 193-202.

12. Brković, A., Petrović.Bjekić, D., Zlatić, L., Radomirović, V., Dabić, M. (1995). Psihološki profil budućih učitelja, I naučni skup "empirijska istraživanja u psihologiji", Beograd: Filozofski fakultet, Knjiga rezimea, 10-11.

13. Brković, A., Petrović-Bjekić, D., Zlatić, L., Radomirović, V., Dabić, M. (1995). Psihološki profil učitelja - samoaktualizovanost, a) XII Sabor učitelja Srbije, Zlatibor; b) Učitelj, 47-50.

14. Petrović-Bjekić, D. (1995). Životni stilovi nastavnika, Psihologija, 28(1-2), 33-149, http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0048-5705/1995/0048-57059502133P.pdf

15. Brković, A., Zlatić, L., Dabić, M., Petrović-Bjekić, D., Radomirović, V. (1996). Psihološki profil učitelja - interesovanja i opšta informisanost, II naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji", Beograd: Filozofski fakultet, Knjiga rezimea, 6.

16. Petrović-Bjekić, D., Zlatić, L. (1996). Geštalt psihoterapija u školi, Geštalt zbornik br. 1, Beograd: Udruženje geštalt psihoterapeuta Jugoslavije, 90-101.

17. Zlatić, L., Petrović-Bjekić, D. (1996). Geštalt psihoterapija - metod modifikacije vaspitno-obrazovnog rada u školi, Vaspitanje i obrazovanje, 4, 78-88.

18. Brković, A., Petrović-Bjekić, D., Zlatić, L., Radomirović, V., Dabić, M. (1996). Psihološki profil budućih učitelja, Psihologija, 29(1), 49-62, http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0048-5705/1996/0048-57059601049B.pdf

19. Brković, A., Petrović-Bjekić, D., Zlatić, L., Dabić, M., Rаdomirović, V. (1997). Psihološki profil učitelja - pregled istraživanja, Zbornik radova sa okruglog stola "Društvene promene u obrаzovanju učitelja", Jagodina: Učiteljski fakultet.

20. Brković, A., Petrović-Bjekić, D., Radomirović, V., Zlatić, L., Dabić, M. (1997). Psihološki profil učitelja, 44. stručno-naučni skup psihologa Srbije, Tara, Knjiga rezimea, 18.

21. Petrović-Bjekić, D. (1997). Dinamičke osobine ličnosti nastavnika i uspešnost u nastavi, Psihologija, 30(1-2), 93-110. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0048-5705/1997/0048-57059702093P.pdf

22. Брковић, А., Бјекич, Д., Златич, Л., Дабич, М., Радомирович, В. (1997). Психологическиј профил учител,Дејствуушчи фактор и индикатор еффективности и метод повисени ка ества на алного вопситани и обраѕовани, Београд и Москва: Заједница учитељских факутлета у Србији и научника Русије, 174-192.

23. Brković, A., Petrović-Bjekić, D., Zlatić, L. (1997). Motivacija učenika za nastavne premete, X kongres psihologa Jugoslavije, Petrovac na moru, Knjiga rezimea, 39.

24. Brković, A., Petrović-Bjekić, D., Zlatić, L. (1997). Udžbenik i motivacija učenika za predmet, Zbornik radova sa međunarodnog simpozijuma naučnika Jugoslavije i Rusije "Vrednosti savremenog udžbenika I", Užice: Učiteljski fakultet, 131-150.

25. Brković, A., Petrović.Bjekić, D., Zlatić, L. (1998). Motivacija učenika za nastavne predmete matematika i srpski jezik, IV naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji" Beograd: Filozofski fakultet, Knjiga rezimea, 4.

26. Zlatić, L., Petrović-Bjekić, D. (1998). Oblici učenja u čitankama za II razred osnovne škole iz ugla aktivne nastave, Međunarodni naučni skup "Vrednosti savremenog udžbenika II", Zbornik radova, Užice: Učiteljski fakultet, 309-320.

27. Brković, A., Petrović-Bjekić, D., Zlatić, L. (1998). Motivacija učenika za nastavne prеdmete matematika i srpski jezik, Zbornик radova Učiteljskog fakulteta, 1/98, 17-40.

28. Brković, A., Petrović-Bjekić, D., Zlatić, L. (1998). Motivacija učenika za nastavne predmete, Psihologija, 31(1-2), 115-136, http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0048-5705/1998/0048-57059802115B.pdf

29. Bjekić, D. (1999). Neverbalna komunikacija u poslovnom ponašanju, Zbornik radova Tehničkog fakulteta 18(1999)12, Čačak: Tehnički fakultet, 127-132.

30. Bjekić, D. (1999). Oblikovanje univerzitetskih udžbenika - autorizovana diskusija sa okruglog stola međunarodnog skupa "Vrednosti savremenog udžbenika II", Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice: Učiteljski fakultet, 81-82.

31. Petrović-Bjekić, D. (1998). Pojam o sebi kod adolescenata - verbalni izraz samosvesti u ranoj i srednjoj adolescenciji,Vaspitanje i obrazovanje, 2-3/98, 99-108.

32. Petrović-Bjekić, D. (1999). Učeničke procene ostvarivanja nastavnikovih uzloga, V naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji", Beograd: Filozofski fakultet, Knjiga rezimea, 30.

33. Brković, A., Petrović-Bjekić, D (1999). Vrednosne orijentacije studenata budućih nastavnika, V naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji", Beograd: Filozofski fakultet, Knjigea rezimea. 27.

34. Bjekić, D. (1999). Profesionalni razvoj nastavnika, monografija, Užice: Učiteljski fakultet.

35. Zlatić, L., Petrović-Bjekić, D. (1999). Oblici učenja u čitankama za III i IV razred osnovne škole iz ugla aktivne nastave, Međunarodni naučni skup "Vrednosti savremenog udžbenika III", Zbornik radova, Užice: Učiteljski fakultet, 295-310.

36. Brković, A., Bjekić, D. (1999). Vrednosne orijentacije studenata budućih nastavnika, Zbornik radova Učiteljskog fakuteta 2/99, 89-108.

37. Brković, A., Bjekić, D., Zlatić, L. (2000). Socijalna inteligencija i empatija studenata - budućih učitelja, VI naučni skup "Empirijska istraživanja upsihologiji", Beograd: Filozofski fakultet, Knjiga rezimea,

38. Bjekić, D. (2000). Programi usavršavanja nastavnika - organizacija i efekti, VI naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji", Beograd: Filozofski fakultet, Knjiga rezimea, 34-35.

39. Bjekić, D. (2000). Uspešnost u nastavi i empatija nastavnika, Psihologija, 33(3-4), 707-724, http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0048-5705/2000/0048-57050003499B.pdf

40. Bjekić, D. (2000). Kako učenici procenjuju ostvarivanje uloga nastavnika, Nastava i vaspitanje, 49(3-4), 707-724, http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=0547-33300005707B

41. Bjekić, D. (2000). Geštal psihoterapija u obrazovanju nastavnika, 48. Naučno-stručni skup psihologa, Vrnjačka Banja,Knjiga rezimea, Društvo psihologa Srbije, 38.

42. Bjekić, D., Zlatić, L. (2000). Adolescencija u teorijama razvoja i vaspitnoj praksi, Vaspitanje i obrazovanje, 1, 37-56.

43. Brković, A., Bjekić, D., Zlatić, L. (2001). Osobine ličnosti studenata budućih učitelja, Pedagogija, 39(1), 31-43, http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=0031-38070101031B

44. Petrovic, R., Sajic, S., Petrovic, B., Bjekic, D., Dulic, N., Stojiljkovic, M. (2001). Adolescents and Health risk Behaviour, 23rd International Congress of Paediatrics in China , Beijing, September 2001, http://www.unepsa.org/china/abstr.htm

45. Bjekić, D. (2001). Džejn Nelsen "Pozitivna disciplina" - prikaz knjige, Vaspitanje i obrazovanje, 4, 2003-209.

46. Bjekić, D. (2002). Geštalt psihoterapija u obrazovanju nastavnika, Vaspitanje i obrazovanje, 1(2002), 86-95.

47. Bjekić, D., Zlatić, L. (2002). Snaga muzike u preobraćanju života deteta (prikaz knjige "Prava muzika za vaše dete"),Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Užicu, 4/353-357.

48. Bjekić, D., Bojović, M., Zlatić, L. (2003). Komunikacija u učionici: odgovornosti nastavnika, Vaspitanje i obrazovanje,1(2003), 111-132.

49. Bjekić, D., Zlatić, L., Bojović, M. (2003): Ocena visokoškolske nastave - uticaj vremena procenjivanja i vrste procene na rezultate evalaucije, IX naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji", Rezimea, Beograd: Filozofski fakultet, 54-55.

50. Bjekić, D., Popović-Božanić, G., Јaćimović, T., Karović, Ž. (2003). Evaluacija škole - učeničke i nastavničke procene, IX naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji", Rezimei, Beograd: Filozofski fakultet, 47-49.

51. Bjekić, D., Bjekić, M. (2003). Komunikacija i učenje u nastavi tehnike - priručnik za seminar, Čačak: Tehnički fakultet (CD izdanje).

52. Bjekić, D., Bjekić, M. Dragićević, S. (2003). Selekcija i korišćenje softvera u nastavi, (a) Naučni skup "Komunikacija i mediji u savremenoj nastavi", Jagodina, Knjiga rezimea: 40. (b) Zbornik radova 8(2004) Učiteljskog fakulteta u Jagodini, 121-134.

53. Brković, A., Bjekić, D., Zlatić, L. (2003). Efekti makrosocijalnih promena na izbor profesije i selekciju studenata učiteljskog fakulteta mereni razlikama nivoa intelektualnih sposobnosti, Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Obrazovanje i usavršavanje učitelja", Zbornik radova, Užice: Učiteljski fakultet, 373-390.

54. Zlatić, L., Bjekić, D. (2003/2004). Procena komunikacionog ponašanja nastavnika, Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Komunikacija i mediji u savremenoj nastavi", Jagodina, (a) Knjiga rezimea, Jagodina: Učiteljski fakultet, 51, (b) Komunikacija i mediji - zbornik radova, Jagodina: Učiteljski fakultet, Beograd: IPI, 322-335.

55. Bjekić, M., Bjekić, D., Stanković, N. (2003/2004). Kriterijumi informatičke pismenosti nastavnika, Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Komunikacija i mediji u savremenoj nastavi", Jagodina, (a) Knjiga rezimea, Jagodina: Učiteljski fakultet, 48, (b) Komunikacija i mediji - zbornik radova, Jagodina: Učiteljski fakultet, Beograd: IPI, 336-352.

56. Bjekić, D., Jaćimović, T., Dunjić-Mandić, K. (2004). Izaberi granicu - priručnik za seminar (interni materijal), Čačak: Mature art i Tehnički fakultet.

57. Bjekić, D., Bjekić, M., Bojović, M., Dragićević, S. (2004). Procena sadržaja sa Interneta primenljivih u nastavi na dimenziji konstruktivizam-instruktivizam, Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Tehnologija i informatika u obrazovanju - izazov 21. veka", Knjiga rezimea 10-11; Zbornik radova, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja:

58. Bjekić, D., Zlatić, L. (2004). Profesionalno sagorevanje nastavnika, Zbornik radova 5(2004), Užice: Učiteljski fakultet, 175-186.

58. Bjekić, D., Bjekić, M., Bojović, M., Dragićević, S. (2004). Procena sadržaja sa Interneta primenljivih u nastavi na dimenziji konstruktivizam-instruktivizam, Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Tehnologija i informatika u obrazovanju - izazov 21. veka", (a) Knjiga rezimea, Beograd: IPI, 10-11, (b) Zbornik radova

59. Bjekić, D. Papić, Ž. (2005). Ocenjivanje u srednjem stručnom obrazovanju - priručnik, Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, Program reforme srednjeg stručnog obrazovanja,http://vetserbia.edu.yu/Zbirka%20doc/Ocenjjivanje.pdf. ILI Assessment in Secondary Vocational Education and Training, Handbook, Belgrade: Ministry of Education and Sport Republic of Serbia, Vocational Education and Training Reform Programme, Programme Implementatnion Unit, http://www.vetserbia.edu/Zbirka%20doc/Finaldoc/Assessment%20Handbook.pdf

60.a. Bjekić, D., Bjekić, M., Papić, Ž. (2005). Praktikum 1 - Priručnik za praktičan rad studenata - budućih nastavnika tehničkog obrazovanja i tehnike i informatike, Čačak: Tehnički fakultet.

60.b. Bjekić, D., Bjekić, M., Papić, Ž. (2005). Praktikum 2 - Radna sveska, Čačak: Tehnički fakultet.

 

Radovi, publikacije objavljeni posle 1. juna 2005. godine (posle pokretanja postupka i konkursa za izbor u zvanje vanrednog profesora)

61. Zlatić, L., Bjekić, D., Maksimović, J. (2005). Promene profesionalnih vrednosnih orijentacija i preferencija u toku školovanja učitelja, Naučni skup "Reforma obrazovanja" - povodom 70 godina života profesora Vilotijevića, Beograd: Učiteljski fakultet .

62. Bjekić, D. (2005/2006): Elementi poslovne komunikacije u profesionalnom delovanju nastavnika, Međunarodna naučna konferencija "Razvijanje komunikacione kompetencije nastavnika i učenika", (a) Knjiga rezimea, Jagodina: Učiteljski fakultet, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, (b) Razvijanje komunikacionih kompetencija - Zbornik radova, Jagodina: Pedagoški fakultet, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, 361-371. ISBN 86-7604-035-3

63. Dunjić-Mandić, K., Bjekić, D., Jaćimović, T., Papić, Ž. (2005). Profesionalne vrednosne orijentacije i preferencije maturanata, Pedagogija, 4: 525-534. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0031-3807/2007/0031-38070701048B.pdf

64. Zlatić, L., Bjekić, D. (2005/2006). Komunikaciona kompetencija kao interpersonalna kontrola, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta 6(2005), Užice: Učiteljski fakultet, 111-125. ISSN 1450-6718

65. Bjekić, D., Zlatić, L. (2005/2006). Psihologija učenja i nastave iz našeg susedstva - prikaz knjige dr Barice Marentič-Požarnik "Psihologija učenja in pouka", Zbornik radova Učiteljskog fakulteta 6(2005), Užice: Učiteljski fakultet, 410-412. ISSN

66. Zlatić, L., Bjekić, D. (2006). Interakciona uključenost studenata tehnike i uspešnost u nastavi komunikologije, Naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji", Beograd: Filozofski fakultet i Institut za psihologiju; (a) Knjiga rezimea, 40-42; (b) Zbornik radova, 87-97. ISBN 86-83797-53-8.

67. Milosevic, D., Brkovic, M., Bjekic, D. (2006). Designing lesson content in adaptive learning environments, Proceedings of the First International Conference on Interactive Mobile and Computer Aided Learning IMCL 2006 (proceedings on CD), Amman-Jordan: Kassel University press, ISBN 3-89958-177-6, Amman, Jordan , April 19-21, 2006. http://www.imcl-conference.org/IMCL2006/pdf/milosevic.pdf

68. Brković, A., Bjekić, D. (2006). Nastavnik kao nosilac promena u obrazovanju, Zbornik Konferencija "Tehničko (tehnološko) obrazovanje u Srbiji", Zbornik radova TOS´06, , Čačak: Tehnički fakultet, 25-30. http://www.tfc.kg.ac.rs/tos/PDF/1_2_Brkovic.pdf

69. Brković, A., Bjekić, D. (2006). Psihološke osnove razvoja tehničke pismenosti, Konferencija "Tehničko (tehnološko) obrazovanje u Srbiji", Zbornik radova TOS´06, Čačak: Tehnički fakultet, 65-82. http://www.tfc.kg.ac.rs/tos/PDF/2_2_Brkovic.pdf

70. Brković, A., Bjekić, D., Zlatić, L. (2006). Psihološki profil budućih nastavnika, Konferencija "Tehničko (tehnološko) obrazovanje u Srbiji", Zbornik radova TOS´06, Čačak: Tehnički fakultet, 462-470. http://www.tfc.kg.ac.rs/tos/PDF/5_2_Brkovic.pdf

71. Bjekić, D., Zlatić, L. (2006). Komunikaciona kompetencija nastavnika tehnike, Konferencija "Tehničko (tehnološko) obrazovanje u Srbiji", Zbornik radova TOS´06, Čačak: Tehnički fakultet, 471-478. http://www.tfc.kg.ac.rs/tos/PDF/5_3_Bjekic.pdf

72. Bjekić, M., Bjekić, D., Turudić, R. (2006). Komunikacija i učenje u nastavi tehnike - prvi akreditovani program stručnog usavršavanja nastavnika tehnike, Konferencija "Tehničko (tehnološko) obrazovanje u Srbiji", Zbornik radova TOS´06, Čačak: Tehnički fakultet, 501-506. http://www.tfc.kg.ac.rs/tos/PDF/5_7_Bjekic.pdf

73. Milosevic, D., Brkovic, M., Bjekic, D. (2006). Designing lesson content in adaptive learning environments,.iJET International Journal of Emerging Technologies in Learning - www.i-jet.org

74. Bjekić, D., Papić, Ž. M. (2006). Testovi znanja: izrada i primena u srednjoj školi, Čačak: PAP. ISNB 86-909167-0-9

75. Bjekić, D. (2006/2007). Stilovi učenja i uspešnost studenata, (a) II konferencija "Dani primenjene psihologije" 29. i 30. septembar 2007, Niš; (b) Zbornik radova "Primenjena psihologija: Škola i profesija", Niš: Filozofski fakultet, 83-95. ISBN 978-86-7379-138-8

76. Zlatić, L., Bjekić, D., Petrović, V. (2006/2007). Interakciona uključenost i verbalne sposobnosti budućih učitelja, (a) II konferencija "Dani primenjene psihologije" 29. i 30. septembar 2007, Niš; (b) Zbornik radova "Primenjena psihologija: Škola i profesija", Niš: Filozofski fakultet, 117-130. ISBN 978-86-7379-138-8

77. Bjekić, D., Zlatić, L. (2006). Effects of professional activities on the teachers´ communication competencies development, The 31st Annual ATEE Conference "Cooperative Parthership in Teacher Education", Ljubljana-Portorož, 21-25 October 2006; (a) Book of Abstracts, Ljubljana: Šola za ravnatelje, 59-60. ISBN 10961-91444-9-X, ISBN 13-978-961-91444-9-7,http://www.atee2006.si/Files/File/Books_of_abstracts_ATEE06.pdf; (b) in Brejc, M. (ed): Co-operative Partnerships in Teacher Education - Proceeding of the 31st Annual ATEE Conference, Ljubljana: National School for leadership in Education, pp. 163-172, ISBN 978-961-6637-06-0; (c) On-line Proceedings http://www.pef.uni-lj.si/atee/978-961-6637-06-0/163-172.pdf

78. Bjekić, D., Zlatić, L., Najdanović-Tomić, J. (2006/2007). Razvoj taksonomije ciljeva i ishoda vaspitanja i obrazovanja Bluma i saradnika, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta 7/2006; Užice: Učiteljski fakultet, 77-96 (UDK 37.015.3); ISSN 1450-6718

79. Zlatić, L., Bjekić, D. (2007). Istorijski osvrt na teorijske i praktične okvire razvoja komunikacione kompetentnosti nastavnika, u: Špijunović, K. (urednik): Obrazovanje i usavršavanje nastavnika - istorijski aspekt, Zbornik radova sa naučne konferencije, Užice: Učiteljski fakultet, 117-134. ISBN 978-86-80695-71-8

80. Bjekić, D., Glamočak, S., Zlatić, L., Najdanović-Tomić, J. (2007). Pristupi evaluaciji nastavnikovog rada i usavršavanja, u: Špijunović, K. (urednik): Obrazovanje i usavršavanje nastavnika - istorijski aspekt, Zbornik radova sa naučne konferencije, Užice: Učiteljski fakultet, 197-216. ISBN 978-86-80695-71-8

81. Bjekić, D., Dunjić-Mandić, K., Bojović, M., Zlatić, L., Jaćimović, T. (2007). Izaberi granicu - priručnik za program stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika, IP, Čačak: Mature art i Tehnički fakultet.

82. Bjekić, D., Dunjić-Mandić, K. (2007). Stilovi učenja i profesionalne preferencije maturanata gimnazije, Pedagogija, 62(1),48-59, http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0031-3807/2007/0031-38070701048B.pdf

83a.. Bjekić, D., Krneta, R., Milošević, D. (2007). Kompetencije za e-nastavu u sistemu profesionalnih kompetencija nastavnika osnovne škole, Naučni skup "Didaktičko-metodički aspekti promena u osnovnoškolskom obrazovanju", maj 2007. Beograd: Učiteljski fakultet i Časopis "Inovacije u nastavi"
83b. Bjekić, D., Krneta, R., Milošević, D. (2008). Kompetencije za e-nastavu u sistemu profesionalnih kompetencija nastavnika osnovne škole, Inovacije u nastavi, 21(2), 7-20,http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=0352-23340802007B

84a. Zlatić, L., Bjekić, D. (2007). Nastava komunikacije u obrazovanju nastavnika, Naučni skup "Didaktičko-metodički aspekti promena u osnovnoškolskom obrazovanju", maj 2007, Beograd: Učiteljski fakultet i Časopis "Inovacije u nastavi".
84b. Zlatić, L., Bjekić, D. (2007). Nastava komunikacije u obrazovanju nastavnika, Inovacije u nastavi, XIX(4), 14-27.

85. Bjekić, D. (2007): Oblikovanje nastave na osnovu stilova učenja i motivacije za nastavni predmet, Vaspitanje i obrazovanje, 2/2007: 31-47.

86. Bjekic, D., Zlatic, L., Bojovic, M. (2007). Education of Communication Competent Teachers, WCCES XIII World Congress of Comparative Education Societies ( Sarajevo, 3-7. IX 2007), Book of Abstract, Sarajevo: Faculty of Philosophy, MES and CES, 56. Proceedings CD.

87a. Bjekić, D., Bjekić, M., Papić, Ž. (2007). Praktikum 1 - Priručnik za Praktičan rad u školi studenata - profesora tehnike i informatike (II izmenjeno i dopunjeno izdanje), Čačak: Tehnički fakultet, ISBN 978-86-7776-053-3.
87b. Bjekić, D., Bjekić, M., Papić, Ž. (2007). Praktikum 2 - Radna sveska za Praktičan rad u školi (II izmenjeno i dopunjeno izdanje), elektronska publikacija, Čačak: Tehnički fakultet, ISBN 978-86-7776-054-0.

88. Krneta, R., Bjekic, D., Milosevic, D. (2007). Competencies of e-teaching in the system of teachers´ competence, ETAI 2007, 18-22. September, Ohrid, Macedonia , Book of Abstract, 29. CD Proceedings.

89a. Bjekić, D., Zlatić, L. (2007). Stres i ostvarivanje profesionalnih uloga nastavnika, III konferencija "Dani primenjene psihologije", 28. i 29. septembar 2007, Niš; Knjiga rezimea, Niš: Filozofski fakultet, 29-30.
89b. Bjekić, D., Zlatić, L. (2008). Profesionalni stres i ostvarivanje profesionalnih uloga nastavnika, u: Ličnost, profesija i razvoj, Niš: Filozofski fakultet, 153-173.

90. Bjekić, D. (2007). Komunikologija: osnove pedagoškog i poslovnog komuniciranja, udžbenik, Čačak: Tehnički fakultet. ISBN 978-86-7776-055-7

91a. Savović, B., Bjekić, D., Najdanović-Tomić, J., Glamočak, S. (2007). Primena testova znanja u osnovnoj i srednjoj školi - priručnik za nastavnike/ce, Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. ISBN 978-86-86715-14-2.
91b. Bjekić, D., Najdanović-Tomić, J., Glamočak, S., Savović, B. (2007). Primena testova znanja u osnovnoj i srednjoj školi - priručnik za voditelje/ke seminara, Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

92. Bjekic, D., Zlatic, L., Capric. G. (2008). Research (evaluation) procedures of the pre-service and in-service education of communication competent teachers, TEPE Conference 2008, Ljubljana, http://www.pef.uni-lj.si/tepe2008/papers/BjekicZlaticCapric.pdf

93. Bjekić, D., Zlatić, L. (2007). Kako nastavnici rešavaju poslovne interpersonalne konflikte, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Užicu, 10(8), 41-58.

94. Bjekić, D., Bojović, M., Dragićević, S., Bjekić, M. (2008). Razvoj tehničke kompetentnostii, Pedagogija, LXIII(1), 50-61. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0031-3807/2008/0031-38070801050B.pdf

95a. Zlatić, L., Bjekić, D. (2008). Životni stilovi kao vrednosni okvir profesionalne etike nastavnika, Naučni skup "Etika u profesionalnom delovanju nastavnika", Knjiga rezimea, Jagodina: Pedagoški fakultet.

95b. Zlatić, L., Bjekić, D. (2008). Životni stilovi kao vrednosni okvir profesionalne etike nastavnika, u: Petrović, R. ( ur.). Etička dimenzija obrazovanja, Jagodina: Pedagoški fakultet, 205-213.

96. Bjekić, D., Dragićević, S. (2008). Evropski kontekst obrazovanja nastavnika tehničko-tehnološkog područja u Srbiji, Naučno-stručna konferencija "Tehnika i informatika u obrazovanju", Zbornik radova TIO´08, Čačak: Tehnički fakultet.

97. Bjekic, D., Papic, Z., Dabic, R., Zlatic, L. (2008). Teachers’ work motivation and readiness to innovation, Comparative Education, Teacher Training, Education Policy and Social Inclusion, 6(1), 52-58. http://www.bces.conference.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/6th.conference.book.2008.pdf

98a. Bjekic, D., Zlatic, L., Zlatkovic, B., Stojiljkovic, S. (2008). Interaction involvement of university students of prosocial profession, Poster session XXIX International congress of Psychology, Berlin, Germany, July 20-25, 2008, Retrieved on site http://www1.icp2008.org/guest/AbstractView?ABSID=9152, ,Congress CD 
98b. Bjekic, D., Zlatic, L., Zlatkovic, B., Stojiljkovic, S. (2008). Interaction involvement of university students of prosocial profession, International Journal of Psychology, 43(3/4), 306, ISSN 0020-7594.

99. Bjekić, D., Zlatić, L., Čaprić, G. (2008). Research procedures of the pre-service and in-service education of communication competent teachers, in: Hudson, B., Zgaga, P. (eds.). Teacher Education Policy in Europe: A Voice of Higher Education InstitutionsMonograph of Journal of Research in Teacher Education, Umea: Faculty of Teacher Education - University of Umea, and Ljubljana: Centre for Educational Policies, Faculty of education, University of Ljubljana, 245-264; http://www.pef.uni-lj.si/tepe2008/documents/a-voice-from.pdf ISBN 978-91-7264-600-1, ISSN 1651-0127

100. Marinković, S., Bjekić, D., Zlatić, L. (2008). u: Marinković, S. (ur.): Obrazovanje i usavršavanje nastavnika - oblici i modeli, monografski zbornik radova sa naučnog skupa, Užice: Učiteljski fakultet.

101. Brković, A., Bjekić, D., Zlatić, L. (2009). Ciljevi obrazovanja nastavnika - dosadašnji i novi trendovi, Naučna konferencija "Buduća škola", Zbornik radova, Beograd: Srpska akademija obrazovanja, 569-585.

102. Bjekić, D., Vasilijević, D., Krneta, R. (2008). Osposobljavanje za e-učenje i e-nastavu i sistemu stručnog usavršavanja učitelja, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Užicu, 11 (10/2008), 77-92.

103. Zlatić, L., Bjekić, D. (2008). Životni stilovi kao vrednosni okvir profesionalne etike nastavnika, u: Petrović, R. ( ur.). Etička dimenzija obrazovanja, Jagodina: Pedagoški fakultet, 205-213. ISBN 978-86-7604-052-0

104. Bjekić, D., Bjekić, M., Papić, Ž. (2009). Pedagoško-metodički priručnik za Praktičan rad budućih profesora tehničko-informatičkog područja - Praktikum 1 (3. izmenjeno i dopunjeno izdanje)Praktikum 2 - Radna sveska, Čačak: Tehnički fakultet. ISBN 978-86-7776-074-8

105. Bjekić, D. (2009). Komunikacioni aspekti e-nastave, V međunarodni simpozijum "Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo znanja i učenja", 20-21. juni 2009, Novi Sad, Knjiga rezimea, Novi Sad: FTN.

106. Bjekić, D. (2009). Komunikologija: osnove pedagoškog i poslovnog komuniciranja, II izdanje, univerzitetski udžbenik, Čačak: Tehnički fakultet. ISBN 86-7776-080-9

107a. Bjekić, D., Zlatić, L. (2009). New Psychological Disciplines and Their Implementation in the Professional Education, South-East European Regional Conference of Psychology, Sophia, Bulgaria , 30. X - 1. XI 2009.

107b. Bjekić, D. & Zlatić, L. (2010). New Psychological Disciplines And Their Implementation In The Professional Education, Bulgarian Journal of Psychology, 1-4, 292-298, http://psychological.files.wordpress.com/2011/06/bulgarian-journal-of-psychology-20101-4-table-of-contents.doc (M24)

108. Bjekić, D., Stojanović, D., Bjekić, M., Krneta, R. (2009). Procedures of consumer education concerning saving electric energy in the household, Scinetific Bulletin of the "Politechnica" University of Timisoara, Romania, Transactions on Power Engineering, 54(68), 73-84, Proceedings of the 8th International Power Systems Conference, Timisoara, November 5-6, 2009), ISSN 1582-7194

109. Zlatković, B., Bjekić, D., Zlatić, L. (2009). Self koncept aktivnih i budućih učitelja, X naučni skup "Banjalučki novembarski susreti: Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi", Banjaluka, 27-28. 11. 2009, Rezimei, Banjaluka: Filozofski fakultet, 56-57.

110. Milošević, D., Bjekić, D., Krneta, R. (2009). Evaluation of Master Study of E-Learning: Case Study From Serbia, 5th International Conference on Open and Distance Learning ICODL 2009, Open and Distance Education for Global Collaboration & Educational Development, Athens, Greece, November 27-29, Proceedings on CD, 260-269.

111. Bjekić, D., Krneta, R., Milošević, D. (2010). Teacher Education from E-Learner to E-Teacher: Master Curriculum, TOJET – Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(1), 202-212, Available on http://www.tojet.net/articles/9122.pdf ISSN: 1303 – 6521

112. Đigić, G., Stojiljković, S., Petrović, D., Bjekić, D. (2010). Upravljanje razredom - razvijanje protokola za procenu stilova nastavnika u upravljanju razredom, XVI naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji", 5-6. februar 2010, Knjiga rezimea, Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

113. Bjekić, D., Dragićević, S. (2010). Uloga nastave tehnike u razvoju energetski efikasnog ponašanja, Konferencija sa međunarodnim učešćem "Tehničko i informatičko obrazovanje 2010", Zbornik radova, Čačak: Tehnički fakultet.

114. Bjekić, D., Zlatić, L. (2010). Teacher education and training system in Serbia, in: Karras, K. G. and Wolhuter, C. C. (eds.). International Handbook on Teacher Education WorldWide: Training, Issues and Challenges for Teachers Profession, Athens: Atropos Edition. ISBN 978-960-459-089-9 http://www.atrapos-editions.gr/picture_library/contents.pdf sada na http://www.politeianet.gr/books/9789604590896-sullogiko-atrapos-international-handbook-on-teacher-education-worldwide-volume-i-209502

 Radovi, publikacije objavljeni od 1. jula 2010. godine (posle raspisivanja konkursa za izbor u zvanje redovnog profesora) 

115. Zlatić, L., Bjekić, D. (2010). Status kategorija komunikacione kompetentnosti u studijskim programima učiteljskih fakulteta i stilovi rešavanja konflikata, Simpozijum "Ličnost i obrazovno-vaspitni rad", VI konferencija sa međunarondim učešće "Dani primenjene psihologije", 24-25. septembar 2010, Niš, Knjiga rezimea, Niš: Filozofski fakultet, 77-78. (M64)

116. Bjekić, D. (2010). Metode istraživanja i naučne komunikacije, univerzitetski udžbenik, Čačak: Tehnički fakultet.

117. Bjekić, D., Zlatić, L. (2010). Didaktičko oblikovanje Komunikologije u obrazovanju učitelja, u: Špijunović, K. (ur.). Obrazovanje i usavršavanje nastavnika - didaktičko-metodički pristup, tematski konferencijski zbornik (Konferencija, 12. 11. 2010, Učiteljski fakultet Užice, Univerzitet "Konstantin Filozof" ' Pedagoški fakultet, Nitra, Slovačka), Užice: Učiteljski fakultet, 157-176. (M45)

118a. Bjekić, D., Zlatić, L. & Arsović, B. (2011). Teacher Education between New Sciences, Poster 4TC B Session, The First International Conference „Teachers for the Knowledge Society“, 17-19 March, 2011, Sinaia, Romania, Abstracts, 17, available on (retrieved 19 March 2011) http://conference2011.masterprof.ro/images/docs/abstracts_a5.pdf (M34)

118b. Bjekić, D., Zlatić, L. & Arsović, B. (2011) Teacher Education between New Sciences, Journal of Educational Sciences and Psychology, I(LXIII)1, 1-8. http://jesp.upg-ploiesti.ro/ (M24)

119a. Obradović, S., Zlatić, L. & Bjekić, D. (2011). Special education in teacher pre-service education, Poster 35TC B Session, The First International Conference „Teachers for the Knowledge Society“, 17-19 March, 2011, Sinaia, Romania, Abstracts, 75, available on (retrieved 19 March 2011) http://conference2011.masterprof.ro/images/docs/abstracts_a5.pdf (M34)

119b. Obradović, S., Bjekić, D. & Zlatić, L. (2011) Special education in pre-service teacher training, Journal of Educational Sciences and Psychology, I(LXIII)1, 28-35. http://jesp.upg-ploiesti.ro/ (M24)

120. Obradović, S., Bjekić, D., Zlatić, L. (2011). Obrazovanje nastavnika za rad u e-okruženju sa učenicima sa specifičnim smetnjama u učenju, Simpozijum "Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja", 3-5. juni 2011, Čačak; Zbornik radova, Čačak: Tehnički fakultet, 316-327. (M63)

121. Bjekic, M., Bozic, M., Rosic, M. i Bjekic, D. (2011). Evaluacija koriscenja laboratorije i web portala laboratorije u nastavi Elektricnih masina i pogona, ETRAN 2011, Banja Vrucica, 6-9. juni 2011. (M63)

122. Bjekic, D. Bjekic, M., Bozic. M. i Rosic, M. (2011). The public relation management in the promotion ov electric drive energy efficiency policy, IEEP 2011, Kopaonik, June 23-26, CD proceedings (M63)

123. Zlatic, L., Bjekic, D. and Bojovic, M. (2011). Social Skills and Interaction Involvement of Student-prospective Teachers, 12th European Congress of Psychology, Istanbul, 4-8 July 2011, Poster Abstracts, 637. http://ecp2011.org/assets/Uploads/mailing2/pdf/abstract_book/POSTER_PRESENTATIONS.pdf (M34)

124. Bjekic, D., Zlatic, L. and Marinkovic, S. (2011). Teachers' Innovation Attitudes and Innovation Behaviour, 12th European Congress of Psychology, Istanbul, 4-8 July 2011, Hybrid Abstracts, 11. http://ecp2011.org/assets/Uploads/mailing2/pdf/abstract_book/HYBRID_POSTER.pdf (M34)

125. Zlatić, L., Bjekić, D. i Stanisavljević, M. (2011). Komunikaciona kompetentnost – terminološka razgraničenja i struktura, VII konferencija sa međunarodnim učešćem „Dani primenjene psihologije: Psihologija komunikacije“, 23-24. 09. 2011, Niš, Knjiga rezimea, Niš: Filozofski fakultet, 3. (M62)

126. Bjekić, D. i Zlatić, S. (2011). Merenje komunikacione kompetentnosti zaposlenih u obrazovanju, VII konferencija sa međunarodnim učešćem „Dani primenjene psihologije: Psihologija komunikacije“, 23-24. 09. 2011, Niš, Knjiga rezimea, Niš: Filozofski fakultet, 99. (M64)

127. Obradović, S., Zlatić, L. i Bjekić, D. (2011). Komunikacija učenika sa specifičnim smetnjama u učenju, VII konferencija sa međunarodnim učešćem „Dani primenjene psihologije: Psihologija komunikacije“, 23-24. 09. 2011, Niš, Knjiga rezimea, Niš: Filozofski fakultet, 116. (M64)

128. Bjekić, D., Zlatić, L. i Vučetić, M. (2011). Status psiholoških faktora uspešnog učenja u pedagoškoj psihologiji kao naučnoj i nastavnoj disciplini, u: Špijunović, K. (ur.). Nastava i učenje - stanje i problemi, monografija sa Međunarodna naučne konferencije "Nastava i učenje - stanje i problemi" (11. novembar 2011), Užice: Učiteljski fakultet, 209-224. (M45)

129. Bjekić, D., Bjekić, M., Božić, M. i Rosić, M. (2011). Evaluacija inovacija u univerzitetskoj nastavi tehnike: primer nastave električnih mašina i pogona, Pedagogija LXVI(4), 620-632. (M51)

130. Bjekić, D., Zlatić, L. & Bojović, M. (2010). Izobraževanje komunikacijsko kompetentnega učitelja, Didactica Slovenica – Pedagoška obzorja, 25(5), 29-43, ISSN 0353-1392, COBISS.SI-ID 260138496, http://cobiss6.izum.si/scriptr/cosibb?id=2357129358026412 publikovano u jesen 2011. (M23)

131. Bjekić, D. i Bjekić, M. (2012). Obrazovni i komunikacioni aspekti politike energetske efikasnosti elektromotornih pogona, u: Bjekić, M. (ur.). Energetska efikasnost elektromotornih pogona, monografija, Čačak: Tehnički fakultet, CD izdanje, ISBN 978-86-7776-137-0 (M45)

132. Bjekić, D., Obradović, S. & Zlatić, L. (2012). Teacher education for teaching students with disabilities in Balkan countries,  6th TEPE Conference "Research, Policy, and Practice in Teacher Education in Europe", 17-19 May 2012, Warszawa, Poland, dostupno na http://www.tepe2012.uni.lodz.pl/uploads/ThemeIII/Bjeki%C4%87,%20 Dragana;%20Obradovi%C4%87,%20Svetlana%20and%20Zlatic,%20Lidija.pdf (M33)

133. Marinković, S., Bjekić, D. & Zlatić, L. (2012). Teacher's competencies as education quality indicator and condition, 6th TEPE Conference "Research, Policy, and Practice in Teacher Education in Europe", 17-19 May 2012, Warszawa, Poland, available on http://www.tepe2012.uni.lodz.pl/documentation/papers direktno na http://www.tepe2012.uni.lodz/pl/uploads/ThemenIV/Marinkovi%C4%87,%20 Snezana;%20Bjeki%C4%87,%20Dragana%20&%Zlati%C4%87,%20Lidija.pdf  (M33)

134. Bjekić, D., Aleksić, V. i Vučetić, M. (2012). Dvodimenzionalni model Blumove taksonomije u nastavi TIO, 4. konferencija sa međunarodnim učešće, "Tehnika i informatika u obrazovanju", 1-3. juna 2012. godine, Čačak: Tehnički fakultet, Zbornik radova 1, Cacak: Tehnicki fakultet, 69-75. ISBN 978-86-7776-138-7, dostupno na http://www.tfc.kg.ac.rs/tio2012/radovi.html (M63)

135. Bjekić, D., Bjekić, M., Božić, M., Rosić, M. & Krneta, R. (2012). Energy Efficient Behaviour and Electricity Consumption in Industrial Companies, Metalurgia International - domain Management and Marketing, XVII(7), 130-139, available on http://www.metalurgia.ro/Metalurgia_International_7_2012.pdf ISSN 1582-2214 (M23)

136. Bjekić, D., Bojović, M., Zlatić, L. & Stanisavljević, M. (2012). Managers' Communication Competence, Metalurgia International - domain Management and Marketing, XVII(7), 239-247, available on http://www.metalurgia.ro/Metalurgia_International_7_2012.pdf ISSN 1582-2214 (M23)

137. Zlatic, L. & Bjekic, D. (2012). Communication Competence vs. Personality Traits, 16th European Cionference on Personality Psychology, Trieste, July 10-14, 2012, in: Di Bias, L., Carnaghi, A., Ferrante, D. & Piccoli, V. (eds.): Book of abstracts, PO2-41, 231. http://www.theoffice.it/ecp16 (M34)

138. Bjekić, D. i Zlatić, L. (2012). Merenje komunikacione kompetentnosti nastavnika, u: Stojiljković, S., Todorović, J. i Đigić, G. (ur.). Ličnost i obrazovno-vaspitni rad, tematski zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, 9-28. (M45)

139. Obradović, S., Bjekić, D. i Zlatić, L. (2012). Nastavna komunikacija sa učenicima sa specifičnim smetnjama u učenju, u: Stojiljković, S., Todorović, J. i Đigić, G. (ur.). Ličnost i obrazovno-vaspitni rad, tematski zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, 145-157. (M45)

140. Bjekić, D., Obradović, S. & Vučetić, M. (2012). Students With Disabilities in e-Environment: Psychological View, 3rd eLearning Conference, September 27-28, 2012, Belgrade, Proceedings, Belgrade: Metropolitan University, 150-155. dostupno na http://img.metropolitan.ac.rs/econference/download/Zbornik2012.pdf  (M33)

141. Bjekić, D., Zlatić, L. i Jaćimović, T. (2012). Granice profesionalnog delovanja nastavnika, VIII konferencija "Dani primenjene psihologije", 28-29. septembar 2012, Niš, u: Vidanović, S., Hedrih, V. i Ranđelović, K. (ur.). Knjiga rezimea, Niš: Filozofski fakultet, 134. (M64)

142. Vučetić, M. i Bjekić, D. (2012). E-nastava kao tehnologija usavršavanja i profesionalnog delovanja nastavnika, VIII konferencija "Dani primenjene psihologije", 28-29. septembar 2012, Niš, u: Vidanović, S., Hedrih, V. i Ranđelović, K. (ur.). Knjiga rezimea, Niš: Filozofski fakultet, 135. (M64)

143. Bjekić, D., Vučetić, M. i Zlatić, L. (2012). Ishodi obrazovanja nastavnika prema dvodimenzionalnom modelu taksonomije Blumovih saradnika, u: Marinković, S. (ur.). Nastava i učenje - ciljevi, standardi, ishodi - tematski zbornik radova (Naučna konferencija "Nastava i ucenje", Užice, 9. 11. 2012), 147-164, Užice: Učiteljski fakultet. (M45)

144. Bjekic, D. και Zlatic, L. (2012). Συστημα Εκπαιδευσης και Εκπαιδευσης Δασκαλων στη Σερβια, Κ. Γ. Καρρας και C. C. Wolhuter (Επιμ.). Η Εκπαιδευση Των Εκπαιδευτικων Στον 21ο Αιωνα: Συγχρονες Τασεις και Προκλησεις στα Σστηματα Εκπαιδευσης Δασκαλων σε 90 χωρες (266-277). Αθηνα: ιων Εκδοτικος Ομιλοδ Ιων. ISBN 978-960-508-039-6 доступно на http://www.iwn.gr/product.asp?catid=11742

145. Bjekić, D., Vučetić, M., & Zlatić, L. (2013). Teacher work motivation in the context of in-service education changes, 5th World Conference on Educational Sciences, Sapienza University, Rome, Italy, 5-8. February 2013, Programme Book, CD Book of Abstracts, (M34)

146. Zlatić, L., Bjekić, D., Marinković, S., & Bojović, M. (2013). Development of Teacher Communication Competence, 5th World Conference on Educational Sciences, Sapienza University, Rome, Italy, 5-8 February 2013, Programme Book, CD Book of Abstracts (M34)

** Bjekíc, D., Zlatic, L. & Vucetic, M. (2013). Effects of Verbal Intelligence and Interaction Involvement on Students-Teachers REsults in Pre-Service Education, 12. Educational Psychology - poster session WE P173, The 13th European Congress on Psychology, Stocholm, Sweden, 9-12 July 2013, pp. 97, available on http://www.ecp2013.se/ECP_2013.pdf poster session http://www.ecp2013.se/poster-sessions

147. Zlatić, L., Bjekić, D. i Stanisavljević, M. (2013). Komunikaciona kompetentnost - terminološka razgraničenja, u: Anđelković, V., Kostić, A. i Zlatanović, Lj. (ur.). Komunikacija i društvo, (65-78), Niš: Filozofski fakultet. (M45)

148. Obradović, S., Bjekić, D. i Zlatić, L. (2013). Kreativnost i darovitost (ne)skrivene disleksijom, 9. naučna konferencija sa međunarodnim učešćem "Dani primenjene psihologije 2013", 27-28. 9. 2013, Filozofski fakultet u Nišu, u: Stojiljković, S. i Đigić, G. (ur.): Knjiga rezimea, Niš: Filozofski fakultet. (M64)

149. Bjekić, D., Obradović, S., Vučetić, M., & Bojović, M. (2013). E-teacher in Inclusive e-Education for Students with Specific Learning Disabilities, (abstract 23), The International Conference “Education and Psychology Challenges – Teacher for the Knowledge Society – 2nd edition” EPC-TKS 2013, 24-27 October 2013, Sinaia, Romania, Abstracts, dostupno na http://edupsy.ro/index.php/accepted-abstracts (M34)

150. Bjekić, D., Zlatić, L. i Vučetić, M. (2013). Ka standardima profesionalnog delovanja nastavnika, u: Nikolić, R., Kundačina, M. i Nikolić, V. (ur.). Nastava i učenje - kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa - tematski zbornik (Međunarodna naučna konferencija "Nastava i učenje - kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa), (163-174), Užice: Učiteljski fakultet. (M45)

151. Bjekić, D. i Papić, M. Ž. (2013). Dokimološki okviri nastave: ocenjivanje i testovi znanja, univerzitetski udžbenik, Čačak: Fakultet tehničkih nauka, ISBN 978-86-7776-146-2

152. Bjekić, D. (2013). Psihologija učenja i nastave u elektronskom obrazovanju, univerzitetski udžbenik, Čačak: Fakultet tehničkih nauka, DL@WEB, ISBN 978-86-7776-156-1

153. Bjekić, D. i Vučetić, M. (2013). E-nastava kao tehnologija profesionalnog delovanja i usavršavanja nastavnika, u: Vidanović, S., Milićević, N. i Opsenica-Kostić, J. (ur). Razvoj i mentalno zdravlje - tematski zbornik radova, (113-127), Niš: Filozofski fakultet. (M45)

154. Bjekić, D., Vučetić, M. & Zlatić, L. (2014). Teacher Work Motivation Context of In-service Education Changes, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116, 557-562, dostupno na http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814002584

155 Zlatić, L., Bjekić, D., Marinković, S. & Bojović, M. (2014). Development of Teacher Communication Competence, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116, 606-610, dostupno na http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814002821

156. Bjekić, D., Obradović, S., Vučetić, M. & Bojović, M. (2014). E-teacher in inclusive e-education for students with specific learning disabilities, Procedia – Social and Behavioral Sciences 128(2014), 128-133. dostupno na http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814022228   (M24)

157. Bjekić, D., Zlatić, L., Rafailović, S. i Šipetić, S. (2014). Socijalna kompetentnost nastavnika: status u kolektivu i stilovi upravljanja konfliktima, Učitelj, 32(1), 7-26, http://www.surs.org.rs/strucnousavrsavanje/casopisucitelj.html (M53?)

158. Bjekić, D., Obradović, S. & Bojović, M. (2014). Standards of Teacher Professional Activities and Standards of Teacher Education: Connection and Function, Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) 2014 Conference "Overcoming Fragmentation of Teacher Education Policy and Practice", 15-17 May 2014, Zagreb, Book of Abstracts, 4-5, dostupno na http://www.idi.hr/tepe2014/TEPE_2014_abstracts-Zg.pdf (M34)

159. Obradović, S., Bjekić, D., & Marinković, S. (2014). Between Teacher Education and Educational Inclusion, Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) 2014 Conference "Overcoming Fragmentation of Teacher Education Policy and Practice", 15-17 May 2014, Zagreb, Book of Abstracts, 18-19, dostupno na http://www.idi.hr/tepe2014/TEPE_2014_abstracts-Zg.pdf (M34)

160a. Bjekić, D., Stanisavljević, M. i Bjekić, M. (2014). Timska kompetentnost specijalizovanih timova za energetsku efikasnost EMP, 5. konferencija "Tehnika i informatika u obrazovanju 2014", 30-31. maj 2014, Čačak, u: Milićević, I. (ur.). Knjiga rezimea, (22), Čačak: Fakultet tehničkih nauka. (M64)

160b. Bjekić, D., Stanisavljević, M. i Bjekić, M. (2014). Timska kompetentnost specijalizovanih timova za energetsku efikasnost EMP, u: Milićević, I. (ur.). Tehnika i informatika u obrazovanju - zbornik radova, (136-141), Čačak: Fakultet tehničkih nauka. dostupno na http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencija/tio2014/PDF/301%20Bjekic%20i%20dr.pdf  (M63)

161. Bjekić, D., Zlatić, L. i Jaćimović, T. (2014). Granice profesionalnog delovanja nastavnika, u: Obrenović, J., Stojiljković, S. i Nešić, V. (ur.). Rad, ličnost i društvo, tematski zbornik radova, (23-36). Niš: Filozofski fakultet. (M45)

162. Bjekić, D. i Zlatić, L. (2014). Inkluzivno obrazovanje: dobit za sve učesnike vaspitno-obrazovnog procesa, u: Nikolić, R. (ur.). Nastava i učenje - savremeni pristupi i perspektive - zbornik radova, (675-686). Užice: Učiteljski fakultet. (M45)

163. Bjekić, M., Bjekić, D., & Zlatić, L. (2015). Communication Competence of Practicing Engineers and Engineering Students: Education and Evaluation, International Journal of Engineering Education, 31(1B), 368-376. dostupno na http://www.ijee.ie/contents/c310115B.html , ceo rad na  http://www.ijee.ie/latestissues/Vol31-1B/20_ijee2969ns.pdf (M23)

164.a. Obradović, S., Bjekić, D., & Zlatić, L. (2015). Creative Teaching with ICT Support for Students with Specific Learning Disabilities, Section 1: ICT Based Solutions for Education, EPC - TKS 2015 (Educatoin and Psychology Challenges - Teachers for the Knowledge Society, May 8-10, 2015, Romania, Ploiesti, http://www.edupsy.ro/index.php/the-conference-program (M34)

164.b. Obradović, S., Bjekić, D., & Zlatić, L. (2015). Creative Teaching with ICT Support for Students with Specivic Learning Disabilities, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 203(August 2015), 291-296, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815049459  doi: 10.1016/j.sbspro.2015.08.297

165. Златић, Л. и Бјекић, Д. (2015). Комуникациона компетентност наставника: концептуализација, мерење и развој, Ужице: Учитељски факултет. ISBN 978-86-6191-034-0 (Komunikaciona kompetentnost nastavnika: konceptualizacija, merenje i razvoj, Teachers' communication competence: conceptualization, measurement and development) (M42)

166. Bjekić, D., Vučetić, M., Kuzmanović, B., & Zlatić, L. (2015). The role of teacher-mentor for student school practice in evaluation of university curricula for teacher education, 11th Internationa Conference "Days of Applied Psychology", 25-26. september 2015, Nis: Filozofski fakultet.

167. Bjekić, D. i Bjekić, M. (2015). Obrazovanje inženjera elektrotehnike za sprovođenje koncepta energetske efikasnosti elektromotornih pogona, u: A. Veljović (ur.). Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju - zbornik radova, (345-352), Čačak: Fakultet tehničkih nauka, 3. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Čačak, 25-27. septembar 2015. (M63)

168. Bjekić, D. i Zlatić, L. (2015). Komunikaciona kompetentnost nastavnika iz ugla učenika i istraživača, u: Marinković, S. (ur.). Nastava i učenje - evaluacija vaspitno-obrazovnog rada, tematski zbornik radova (str. 219-230), Užice: Učiteljski fakultet. (M63)

169. Bjekić, M. & Bjekić, D. (2015). Electrical engineers' professional development in the field of energy efficiency of electrical drives, International scientific conference UNITECH '15, November 20-21 2015, Gabrovo, Bugaria, Selected Readings, (pp. I159) (M33)

170. Bjekić, D. i Zlatić, L. (2016). Komunikaciona kompetentnost vaspitača predškolskih ustanova, Vaspitanje i obrazovanje, 1(2016), 27-44. (M53)

171. Stojković, M., Bjekić, D. & Kuzmanović, B. (2016). University Curricula for Initial Teacher Education in Serbia, Teacher Education Policy in Europe (TEPE) Network 2016 Conference "Teacher Education from a Global Perspective", May 19-21, 2016, Vallete, Malta: Faculty of Education, University of Malta, TEPE network, Programme Parallel Session 1A, Theme 1 "Initial Teacher Education in Europe and in a Global World" (pp. 4)

172.a. Bjekić, D., Stojković, M., & Kuzmanović, B. (2016). School-based mentoring of students-teachers in the practice and beginning teachers. Sixth International Conference "Technics and Informatics in Education - TIO2016", May 28-29, 2016, Čačak: Faculty of Technical Sciences. In I. Milićević (ed.). Book of Abstracts TIO 2016 (pp. 45-46), Čačak: Faculty of Technical Sciences. Available on http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tio2016/Book%20of%20Abstracts%20TIO%202016.pdf (M34)

172.bBjekić, D., Stojković, M., & Kuzmanović, B. (2016). School-based mentoring of students-teachers in the practice and beginning teachers. In I. Milićević (ed.). Proceedings  TIO 2016 (pp. 344-352), Čačak: Faculty of Technical Sciences. (M33)

173.a. Bjekić, M. & Bjekić, D. (2016). Energy efficiency of electrical drive: between energy engineering, energy policy and energy education. Sixth International Conference "Technics and Informatics in Education - TIO 2016", 28-29. May 2016, Čačak, Faculty of Technical Sciences. In I. Milićević (ed.). Book of Abstracts TIO 2016 (pp. 60), Čačak: Faculty of Technical Sciences. Available on http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tio2016/Book%20of%20Abstracts%20TIO%202016.pdf  (M34)

173.b. Bjekić, M. & Bjekić, D. (2016). Energy efficiency of electrical drive: between energy engineering, energy policy and energy education. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIO 2016 (pp. 469-476), Čačak: Faculty of Technical Sciences. (M33)

174. Bjekić, D., Bjekić, M., i Stojanović, D. (2016). Politika i mere energetske efikasnosti elektromotornih pogona podržani preduzetništvom. U A. Veljović (ur.). Zbornik radova ITOP2016, (str. 241-248), Čačak: Fakultet tehničkih nauka; Prva nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo", Čačak, 10. i 11. septembar 2016.(M63)

175. Bjekić, D., Stojković, M., Kuzmanović, B. i Rendulić, G. (2017). Preduzetničko obrazovanje uokvireno profesionalnim razvojem nastavnika, u A. Veljović (ur.). Zbornik radova ITOP2017, (str. 17-30), Čačak: Fakultet tehničkih nauka; Druga nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo", Čačak, 8. i 9. april 2017. (M61)

176. Bjekić, D. i Bjekić, M. (2017). Komunikacioni okvir programa i mera energetske efikasnosti elektromotornih pogona, u A. Veljović (ur.). Zbornik radova ITOP2017 (str. 95-102), Čačak: Fakultet tehničkih nauka; Druga nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo 2017", Čačak, 8. i 9. april 2017. (M63)

177. Bjekić, D., Bojović, M., & Stojković, M. (2017). Nonverbal communication literacy of engineering students, 20th european conference on literacy, Madrid Spain, July 3-6, 2017, Complutense University, Conference programme pp. 86, dostupan na  http://aelemadrid2017.com/wp-content/uploads/2016/06/C-Programa-CONFERENCIA.pdf, e-Book of abstracts (Thursday, 6 July – from 11.15 a.m. to 12.30 p.m. Table 38) http://aelemadrid2017.com/en/schedule-european-conference/#_PROGRAMACONFERENCIA

 http://www.ftn.kg.ac.rs/indexec.php?inc=edithomepage.php&akt=12&edit=1

178. Bjekić, D., Stojković, M., Zlatić, L., & Kuzmanović, B. (2017). Communication literacy of practicing teacher and student-teacher, 20th european conference on literacy, Madrid Spain, July 3-6, 2017, Complutense University, Conference programme pp. 89, http://aelemadrid2017.com/wp-content/uploads/2016/06/C-Programa-CONFERENCIA.pdf, e-book of abstracts (Thursday, 6 July . from 11.15 a.m. to 12:30 p.m. Posters Session 5) http://aelemadrid2017.com/en/schedule-european-conference/#_PROGRAMACONFERENCIA