Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Јелена Баралић

Др Јелена Баралић
Ванредни професор
Ужа научна област: Производне технологије
Катедра за мехатронику

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-733

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 132

 jelena.baralic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Наставни предмети

- Технолошки процеси
- Техничко цртање
- Основе техничке писмености

 

КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

Др Јелена Баралић је рођена 05. 11. 1970. год. у Горњем Милановцу. Основну и средњу школу завршила је у Горњем Милановцу. Машински факултет у Крагујевцу уписала је 1989/90. године. На истом факултету је дипломирала 01.09.1995. године. Тема дипломског рада била је “Обрадивост лима извлачењем и конструкција алата за дубоко извлачење“. Последипломске студије на Машинском факултету у Крагујевцу, на смеру за Производно машинство, уписала је 1996.године. Магистарску тезу под насловом: “Техничка дијагностика хидрауличног система за копирање на обрадним аутоматима“ је одбранила 2004.године. Докторску дисертацију под насловом „Енергија и квалитет обраде абразивним воденим млазом“ одбранила је 2014.године, на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу.

Од октобра 1995.године до априла 1996. године, радила је у АД „Металац“ у Горњем Милановцу као водећи конструктор-технолог, на пословима конструкције алата за обраду деформисањем и пројектовању технолошких процеса за израду посуђа. Од априла 1996. године до октобра 1998. године, ради као главни  инжењер одржавања, такође у АД “Металац“, на пословима одржавања машина и опреме за обраду метала деформисањем. Од октобра 1998. године до јануара 2000. године ради у АД „ФАД“, у Горњем Милановцу, као водећи инжењер одржавања, а од јануара 2000. године до мajа 2006. године као шеф службе за унапређење и развој опреме, такође у АД “ФАД“. У овом периоду, обављала је  послове одржавања, унапређења и пројектовања машина и опреме за обраду материјала резањем, као и за термичку обраду материјала. Од маја 2006. године до септембра 2006. године ради као водећи конструктор производа у АД“ФАД“, на пословима конструкције готових производа.

Од октобра 2007. године ради на Високој школи техничких струковних студија, као стручни сарадник на предметима: Техничко цртање, Компјутерска графика, Технологија обраде и Машине и технолошки процеси. У летњем семестру 2007. године је била ангажована на Техничком факултету у Чачку као хонорарни сарадник за предмет Технологија обраде и процеси. Од октобра 2007. године запослена је на Техничком факултету у Чачку као сарадник, а од 03.09.2008. као асистент на  Катедри за Производно машинство, за предмете: Технологија обраде и процеси, Техничко цртање и Техничко цртање помоћу рачунара, научна област Производне технологије. 18.02.2015. је изабрана за доцента, a 11.12.2019. за ванредног професора, ужа научна област Производне технологије.

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

 

Рад у међународном часопису

 1. S. Radonjić, P. Kovač, R. Slavković, N. Dučić, J. Baralić, Experimental determination  of  chip  compression ratio during counterboring, TTEM, 2012, Vol.7, No.2, pp: 539-543, ISSN: 1840-150
 2. V. Marusić, J. Baralić, B. Nedić, Ž. Rosandić, Effect of machining parameters on jet lagging in abrasive water jet cutting, Tehnički vjesnik, 2013, Vol. 4, pp: 677-682, ISSN: 1330-3651
 3. P. Janković, M. Radovanović, J. Baralić, B. Nedić, Prediction model of surface roughness in abrasive water jet cutting of aluminium alloy, J BALK TRIBOL ASSOC, 2013, Vol. 19, No 4, pp: 585-595, ISSN:1310-4772
 4. S. Ćurčić, J. Baralić, S. Milunović, M. Pavlović, S.  Arskovski, LJ. Radosavljević, Techno-Economic Analysis of Abrasive Water-Jet Machining and Wire Electrical -Discharge Machining, Strojarstvo: časopis za teoriju i praksu u strojarstvu, 2011, Vol.53, No.4., pp: 249-258, ISSN: 0526-1887
 5. R. Slavković, A. Veg, N. Dučić, N. Slavković, J. Baralic, I. Milićević, Rigid Body Dynsmics in Optimization of the Machine Tool Vibroisolation, Techncal Gazette, Vol.22, No.1, pp. 87-94, 2015, ISSN: 1330-3651
 6. Ž. Ćojbašić, D. Petković, S. Shamshirband, C. W. Tongc, Chc. Sudheer, P. Janković, N. Dučić, Ј. Baralić, Surface roughness prediction by extreme learning machine constructed with abrasive water jet, Precision Engineering, 2016, Vol. 43, pp:86-92, ISSN: 0141-6359
 7. J. Baralić, N. Dučić, A. Mitrović, P. Kovač, M. Lučić, Modeling and optimization of temperature in end milling operations, Thermal Science, Vol. 23, Issue 6, pp: 3651-3660, 2019, ISSN: 0354-9836

Рад у водећем часопису националног значаја

 1. B. Nedić, J. Baralić, Специфичности обраде абразивним воденим млазом, ИМК-14, број (26-27), 1-2/2007, (113-120)
 2. B. Nedić, J. Baralić,  The Wear of the Focusing Tube and the Cut-Surface Quality, Tribology in Industry, vol. 32, br. 2, 2010, (38-43)
 3. J. Baralić, P. Janković, M. Popović, Uticaj brzine rezanja i dubine reza na geometriju prednje linije reza pri obradi abrazivnim vodenim mlazom, IMK-14- Istraživanje i razvoj u teškoj mašinogradnji, Broj 25, pp: 27-30, 2019, ISSN 0354-6829

 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини

 1. J. Baralić, S. Radonjić, B.Nedić, Influence of focusing tibe wear on the cut-surface quality, 12th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2008, Istanbul, Turkey, 26-30 August, 2008 (33-36)
 2. Predrag Janković, Miroslav Radovanović, Jelena Baralić: Abrasive material for abrasive water jet cutting and their influence on cut surface quality, Proceedings of the 12th International Conference on Tribology, SERBIATRIB 2011, Kragujevac, Serbia, May 11-13, 2011, 98-102, http://tribolab.mas.bg.ac.rs/proceedings.html
 3. Jelena Braralić, Bogdan Nedić, Predrag Janković: The traverse speed influence on surface roughness in abrasive waterjet cutting applications, Proceedings of the 12th International Conference on Tribology, SERBIATRIB 2011, Kragujevac, Serbia, May 11-13, 2011, 349-353, http://tribolab.mas.bg.ac.rs/proceedings.html
 4. Predrag Janković, Miroslav Radovanović, Jelena Baralić: Cut quality in abrasive water jet cutting, Proceedings of the 34th International Conference on Production Engineering, Niš, Serbia, University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering September 28-30, 2011,  435-438
 5. Bogdan Nedić, Jelena Baralić, Miroslav Radovanović: The complexity of defining the quality of laser cutting, Proceedings of the 34th International Conference on Production Engineering, Niš, Serbia, University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering September 28-30, 2011,  439-442
 6. Baralić Jelena, Nedić Bogdan ,The effect of abrasive water jet cutting parameters on kerf geometry, Proceedings of the 11th International Scientific Conference MMA 2012, Novi Sad, Serbia, September 20-21, 2012, 1-4, ISBN 978-86-7892-419-4, Publisher: University of Novi Sad, Faculty of technical sciences, http://www.ftn.uns.ac.rs/mma2012/
 7. Ј. Баралић, С. Радоњић, Б. Недић, Утицај хабања цеви за усмеравање млаза на квалитет обрађене површине XXXII Саветовање производног машинства Србије 2008, Нови Сад, 18.-20. септембар 2008
 8. Baralić, J., Janković, P., Nedić, B., The waviness of an abrasive water jet generated surface, 13th International Conference on Tribology, SERBIATRIB’13, ISBN: 978-86-86663-98-6, Крагујевац, Србија, 15.-17. мај 2013., (217-221)
 9. Baralić, J., Nedić, B., Janković, P., Machining parameters effect on the jet retardation in abrasive waterjet machining, Proceedings of the 34th International Conference on Production Engineering, Niš, Serbia, University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering September 28-30, 2011,  (443-446)
 10. Baralić, J., Nedić, B.,“ Тhe effect of abrasive water jet cutting parameters on kerf geometry“, 11. International Scientific Conference MMA, Нови Сад, 20.-21. септембар 2012., (1-4)
 11. Baralić, J., Nedić, B.:The influence of abrasive water jet processing parameters on reaction force, 12th International scientific conference MMA 2015 FLEXIBLE TECHNOLOGIES, Andrevlje, September 25-26, 2015
 12. Baralić, J., Nedić, B., Janković, P., Effect of traverse speed and operating pressure on surface roughness in AWJ machining, Proceedings of the 35th International Conference on Production Engineering, Kopaonik, Serbia, University of Kragujevac, Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo, September 25-28, 2013,  (137-140)
 13. S. Đurić, B. Nedić, J. Baralić, J. Bogdanov, A. Miljković, Researching the Possibility of Applying Abrasive Waterjet in Projectile Disassembly Process, beograd, OTEH 2018
 14. J. Baralić, B. Nedić, B. Nedeljković, P. Janković, Wear of the Focusing Tube in Abrasive Water Jet Machining, 4th International Conference “Machanical Engineering in the 21st Century”, Mašinski fakultet Niš, pp. 321-325, ISBN: 978-86-6055-103-2
 15. B. Nedić, J. Baralić, S. Đurić, Cutting Speed and Laser Power Influence on Machined Surface Roughness and Depth of the Laser Milling, 37th International Conference on Production Engineering of Serbia, Fakultet inženjerskih nauka univerziteta u Kragujevcu, pp. 253-259, ISBN: 978-86-6335-057-1
 16. A. Mitrović, P. Kovač, J. Baralić, N. KulundžićAnalysis of Influence of Depth of Cut on Cutting Temperature in Milling in Softwate Advantedge, 4th International Conference “Machanical Engineering in the 21st Century”, Mašinski fakultet Niš, pp. 329-335, ISBN: 978-86-6055-103-2
 17. J. Baralić, B. Nedić, The influence of abrasive water jet processing parameters on reaction force, Proceedings of the 12th International Scientific Conference MMA 2015, Novi Sad, Serbia, September 25-26, 2015, pp.25-28
 18. P. LJ. Janković, J. Č. Baralić, V. A. Blagojević, Modeling as Way to Better Understanding of the Influencing Process Factors- AWJ Machining Case Study, XIII International SAUM Conference, Niš, Serbia, November 09-11, 2016.

 

Рад саопштен на скупу националног значаја штампан у целини

 1. Б. Недић, Ј. Баралић, Утицај параметара обраде абразивним воденим млазом на квалитет обрађене површине, 34. JUPITER Конференција, Машински факултет Београд, Београд, 04.-05. јун 2008. (369-374)
 2. Б. Недић, Ј. Баралић, Обрада абразивним воденим млазом и квалитет обрађене површине, SERBIATRIB, Kрагујевац, 20.-21. јун. 2007
 3. Baralić J., Nedić B., Geometrija reza pri obradi abrazivnim vodenim mlazom, 40. JUPITER konferencija, 17-18 maj 2016., pp. 306-311

 

Учешће на пројектима које финансира Mинистарство за науку Републике Србије 

 1. Истраживање примене савремених неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала: TR35034