Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Јелена Јовановић

Др Јелена Јовановић
Професор струковних студија
Ужа научна област: Организација и менаџмент
Катедра за индустријски менаџмент

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-792

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 136

 jelena.jovanovic@ftn.kg.ac.rs

EDUCATION

MSc: 2006, Faculty of Transport and Traffic Engineering, University of Belgrade, Serbia

PhD: 2015, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Serbia

ORCAID: (0000-0001-7418-6061)

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ И ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ

Јелена Р. Јовановић (девојачко Ђукић) рођена је 26. августа 1980. године у Чачку, где је завршила основну и средњу Техничку школу на смеру Електротехника, образовни профил: Електротехничар аутоматике.

Дипломирала је на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду, на Катедри за друмски и градски саобраћај и транспорт, 2006. године, након чега уписује докторске студије на Машинском факултету у Београду на Катедри за индустријско инжењерство.

Докторирала је 2015. године, одбранивши рад под називом "Истраживање процеса управљања производним циклусом сложеног производа", и тиме стекла звање доктора наука – машинско инжењерство.

Део личне биографије: Живи у Београду са супругом и ћерком.

НАСТАВНО-ПЕДАГОШКА АКТИВНОСТ

2006-2016. ради као стручни сарадник а затим као асистент на Вишој техничкој школи/Високој школи техничких струковних студија у Чачку.

Од 2010. оснивач и руководилац, поред професора Радисава Ђукића, Кабинета за производно инжењерство и инжењерски менаџмент у компанији „Слобода“ Чачак.

2016-2020. изабрана у звање професора струковних студија, на Високој школи техничких струковних студија у Чачку, област Организација и менаџмент.

Од 2020. запослена као професор струковних студија на Факултету техничких наука у Чачку, Универзитета у Карагујевцу (научно-стручна област Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент из поља Техничко-технолошких наука).

ПРЕДМЕТИ

Научна/стручна област: Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Предмети на којима је држала или држи предавања и/или вежбе:

ОСС: Увод у менаџмент, Организација производње, Организација и економика бизниса, Управљање производним процесима, Производни информациони системи, Планирање производње, Методе и алати за управљање пројектом, Производни менаџмент и предузетништво, Моделовање у инжењерском менаџменту

ССС: Софтверски алати, Пројектовање у техници, Експериментална мерења

МСС: Планирање експеримента и обрада резултата, Пројектовање у техници, Пројектовање производних циклуса, Управљање пројектом, Менаџмент људским ресурсима, Теорија производних циклуса, Моделовање сложеног производа, Припрема производње и логистика, Производни менаџмент

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Аутор је или коаутор преко 80 радова, који су саопштени на скуповима међународног и националног значаја или објављени у домаћим и међународним часописима. Коаутор је 3 књиге, 4 практикума и 10 скрипти који представљају основну литературу из истоимених предмета, који се изучавају у оквиру акредитованих студијских програма ФТН у Чачку, и припадају уже стручној области Организација и менаџмент. Објављени научни и стручни радови, уџбеници, скрипте и практикуми директно третирају проблематику из области Индустријског инжењерства, инжењерског и производног менаџмента. Један мањи део дат је у наставку.

Радови објављени у часописима међународног значаја (М20)

 1. Jovanović, Ј., Milanović, D., Đukić, R.: Production cycle design of a complex product and analysis of flow coefficient, Metalurgia International, vol. 18, no. 7, pp. 126-132, 2013 (IF=0.134) (ISSN 1582 – 2214) (M23)
 2. Jovanović, Ј., Milanović, D., Đukić, R.: Manufacturing cycle time analysis and scheduling to optimize its duration, -Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, vol. 60, no. 7-8, pp. 512-524, 2014 (IF=0.883) (ISSN 0039-2480) (DOI:10.5545/sv-jme.2013.1523) (M22)

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33)

 1. Jovanović, J., Milanović, D., Đukić, R.: “Applying the criteria of decision making trends under uncertainty situations”, -Proceedings of the 13th International Symposium SymOrg 2012: Innovative Management and Business Performance, Zlatibor, Serbia, 2012., pp. 273-279.
 2. Jovanović, J., Milanović, D., Radović, M., Đukić, R.: “Investigations of time and economic dimensions of the complex product production cycle”, -Proceedings of the 5th International Symposium on Industrial Engineering - SIE2012, Belgrade, Serbia, 2012., pp. 85-88.
 3. Jovanović, J., Milanović, D., Adamović, Ž., Đukić, R.: “Models for describing the structure of product and projection of manufacturing cycle”, -Proceedings of the 16th International research/expert Conference, TMT2012, Dubai, UAE, 2012., pp. 207-210.
 4. Jovanović, J., Milanović, D., Misita, M., Đukić, R.: “Investigations of production function in complex business manufacturing systems”, -Proceedings of the 6th International Quality Conference 2012, Kragujevac, Serbia, 2012., pp. 551-560.
 5. Јовановић Ј., Ђукић Р., Mилановић Д. Д., Applying Savage criterion to decision making in production management, 7th International Conference - ICQME 2012., University of Montenegro, Faculty of Mechanical Engineering Podgorica, Тиват, 2012.
 6. Jovanović J., Đukić R.: “Establishing technological cycle time length of the production phase in the combined mode of workpiece move”, -Proceedings of the 6th International Symposium on Industrial Engineering - SIE2015, Belgrade, Serbia, 2015., pp. 355-358.
 7. J. Jovanovic, R. Đukic and B. Saric: „Investigation of Economic Dimension of the Complex Product Production Cycle”, 4th Contemporary Issues in Economy & Technology – CIET 2020, Split-Croatia, 29-30 May 2020., pp. 638-645.
 8. J. Jovanović: “Analysis of contributory factors on the technological cycle time,” The 38th International Conference on Production Engineering – ICPE-S, Čačak, Serbia, October 14-15, 2021., pp. 332-337.
 9. J. R. Jovanović, A. Mitrović: “Designing of manufacturing cycle of a complex product using gantt chart“, The 1st International Conference on Advances in Science and Technology – COAST 2022, Herceg Novi, Montenegro, May 26–29, 2022, pp 255-265.
 10. A. Mitrović, M. Radović, J. Baralić, J. R. Jovanović and M. Tomić: “Implementation of metal cutting technology course in the virtual world second life“, The 1st International Conference on Advances in Science and Technology – COAST 2022, Herceg Novi, Montenegro, May 26–29, 2022, pp 870-875.
 11. J. R. Jovanović: “Utilization of machine capacity and structure of losses per cause of downtime“, The 8th International Symposium on Industrial Engineering - SIE2022, Belgrade, Serbia, September 29–30, 2022, pp 82-85.
 12. Jelena R. Jovanović: „Solving the linear programming problem using software WINQSB“, 2nd International Conference on Advances in Science and Technology – COAST 2023, 31 May - 03 June, 2023 in Herceg Novi, Montenegro. pp 259-267.
 13. Jelena Jovanović: „An approach for business-manufacturing systems modeling in order to apply optimization processes“, 14th International Quality Conference – IQC 2023, May 24th –27th, 2023 in Kragujevac, Serbia. pp 177-184.

Радови објављени у часописима националног значаја (М50)

 1. Ђукић, Р., Јовановић, Ј.: Примена MS Project-а у области производње сложеног производа, -Квалитет, бр. 7-8, стр. 87-90, 2010. (ISSN 0354-2408) (M53)
 2. Jovanović, J., Milanović, D., Radović, M., Đukić, R.: Investigations of time and economic dimensions of the complex product production cycle, -Journal of Applied Engineering Science (Истраживања и пројектовања за привреду), Vol. 10, no. 3, pp. 153-160, 2012., (doi:10.5937/jaes10-2514) (ISSN 1451-4117) (M51)
 3. J. Jovanović, B. Živanović, A. Jovičić, N. Dučić, I. Milićević, M. Popović:  The elimination of the anti-coincidence colorimetry in the process of painting the shell of a vehicle by applying WCM, Engineering Today, Vol. 1(3), pp. 17-29, 2022, ISSN 2812-9474 (M53)

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (M63)

 1. Ђукић Ј., Ђукић Р., Значај увођења ЕМС у привредним субјектима са сопственим возним парком, 31. Саветовње Производног машинства Србије и Црне Горе са међународним учешћем (СПМСЦГ 2006), Крагујевац, 2006.
 2. Ђукић Р., Ђукић Ј.Утврђивање технолошке дужине производног циклуса при комбинованом начину кретања предмета рада у појединачној и малосеријској производњи, Фестивал квалитета – 34. Национална конференција о квалитету, 2. Национална конференција о квалитету живота, Крагујевац, 2007.,
 3. Ђукић Р., Ђукић Ј.Вишенивовско дизајнирање процеса оптимизације производног програма, 33. Јупитер конференција са међународним учешћем, Универзитет у Београду – Машински факултет, Златибор, 2007.
 4. Ђукић Ј., Ђукић Р., Истраживање производне функције групе производа у ситуацијама неизвесности, 33. Јупитер конференција са међународним учешћем, Универзитет у Београду – Машински факултет, Златибор, 2007.
 5. Ђукић Ј., Ђукић Р., Стандарди за управљање заштитом животне средине, XI Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента, YUPMA, Златибор, 2007.,
 6. Ђукић Ј.Управљање рециклажом искоришћених аутомобила и транспортних возила, XI Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента, YUPMA, Златибор, 2007.
 7. Ђукић Р., Добричић М., Ђукић Ј.Пројектовање квалитативних модела за предвиђање стања стохастичких система, XI Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента, YUPMA, Златибор, 2007.
 8. Ђукић Ј., Милановић Д. Д., Ранђић Д., Место одржавања возила у оквиру ЕМС-а, Научно стручни скуп одржавања, Будва, 2007.
 9. Ђукић Р., Јовановић Ј.Рангирање алтернатива коришћењем софтвера „ПРАПОК“, Фестивал квалитета – 35. Национална конференција о квалитету, Крагујевац, 2008.
 10. Ђукић Р., Мутавџић М., Јовановић Ј.Оптимизација производње коришћењем софтвера „QSB“, Фестивал квалитета – 35. Национална конференција о квалитету, Крагујевац, 2008.
 11. Ђукић Р., Добричић М., Јовановић Ј.Квантитативни модели засновани на експоненцијалној регресији, Фестивал квалитета – 35. Национална конференција о квалитету, Крагујевац, 2008.
 12. Ђукић Р., Јовановић Ј.Оптимизација производње коришћењем софтвера „МАТОПТ“, XII Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента, YUPMA, Златибор, 2008.
 13. Ђукић Р., Јовановић Ј., Стефановић М., Анализа и пројектовање производног циклуса сложеног производа, 34. Јупитер конференција са међународним учешћем, Универзитет у Београду – Машински факултет, Београд, 2008.
 14. Ђукић Р., Милановић Д. Д., Јовановић Ј.Квантитативни модели засновани на геометријској регресији, Дванаесто саветовање SQM2008, Универзитет Црне Горе – Машински факултет у Подгорици, Милочер, 2008.
 15. Ђукић Р., Јовановић Ј.Приказ алтернативних трендова програмске оријентације и одабраних критеријума за одлучивање, Дванаесто саветовање SQM2008, Универзитет Црне Горе – Машински факултет у Подгорици, Милочер, 2008.
 16. Јовановић Ј., Ђукић Р., Пројектовање производног циклуса сложеног производа коришћењем софтверског алата MS Project, Симпозијум о рачунарским наукама и информационим технологијама – YU INFO 09, Информационо друштво Србије, Копаоник, 2009.
 17. Ђукић Р., Јовановић Ј.Програм за рангирање алтернатива по одабраним критеријумима одлучивања, Симпозијум о рачунарским наукама и информационим технологијама – YU INFO 09, Информационо друштво Србије, Копаоник, 2009.
 18. Ђукић Р., Јовановић Ј.Управљање производњом коришћењем софтвера MS Project, Фестивал квалитета – 36. Национална конференција о квалитету, Крагујевац, 2009.
 19. Ђукић Р., Јовановић Ј.Теорија и пракса организације и производног менаџмента, Фестивал квалитета – 36. Национална конференција о квалитету, Крагујевац, 2009.
 20. Јовановић Ј., Ђукић Р., Планирање и праћење поизводње коришћењем софтвера MS Project, XIII Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента, YUPMA, Златибор, 2009.
 21. Јовановић Ј., Ђукић Р., Управљање производним процесима коришћењем апликативног софтвера MS Project, XXXIII Саветовање производног машинства Србије са међународним учешћем (СПМС 2009), Машински факултет Београд, Београд, 2009.
 22. Ђукић Р., Брадић З., Јовановић Ј., Стефановић М., Планирање производње сложеног производа, XXXIII Саветовање производног машинства Србије са међународним учешћем (СПМС 2009), Машински факултет Београд, Београд, 2009.
 23. Ђукић Р., Јовановић Ј.Утицај људских ресурса на динамичко управљање производним системима, XXXV Јупитер конференција са међународним учешћем, Универзитет у Београду – Машински факултет, Београд, 2009.
 24. Ђукић Р., Јовановић Ј., Мутавџић М., Истраживање степена коришћења машинских капацитета, узрочника застоја и структуре губитака, XXXV Јупитер конференција са међународним учешћем, Универзитет у Београду – Машински факултет, Београд, 2009.
 25. Јовановић Ј., Ђукић Р., Програм за обраду експерименталних мерења из области студија рада и времена, Конференција о рачунарским наукама и информационим технологијама – YU INFO 2010, Информационо друштво Србије, Копаоник, 2010.
 26. Ђукић Р., Жижовић М., Милановић Д. Д., Јовановић Ј.Истраживање тенденција производне оријентације у условима неизвесности, XXXVI Јупитер конференција са међународним учешћем, Универзитет у Београду – Машински факултет, Београд, 2010.
 27. Ђукић Р., Јовановић Ј.,  Примена MS Project-а у области производње сложеног производа, Четрнаесто саветовање SQМ2010, Универзитет Црне Горе – Машински факултет у Подгорици, Тиват, 2010.
 28. Јовановић, Ј.: “Пројектни приступ структури сложеног производа”, -Зборник радова са 36. Јупитер Конференције са међународним учешћем, Београд, 2010., стр. 4.29-4.34 (ISBN 978-86-7083-696-9)
 29. Јовановић, Ј.: “Дизајнирање стуктуре сложеног производа у циљу примене MS Project-a”, -Зборник радова са 37. Националне Конференције о квалитету са међународним учешћем, Крагујевац, 2010., стр. 35.1-35.7 (ISBN: 978-86-86663-52-8)
 30. Ђукић, Р., Милановић, Д., Јовановић, Ј.: “Програм за утврђивање степена коришћења машинских капацитета”, -Зборник радова са 37. Националне Конференције о квалитету са међународним учешћем, Крагујевац, 2010., стр. 36.1-36.7 (ISBN: 978-86-86663-52-8)
 31. Јовановић, Ј., Милановић, Љ.Д., Покрајац, С., Ђукић, Р.: “Глобално сагледавање производних и финансијских ефеката пословно-производних система”, - Зборник радова са 38. Јупитер Конференције, Београд, 2012., стр. 1.17-1.22 (ISBN 978-86-7083-757-7)
 32. Јовановић, Ј., Mилановић, Д., Ђукић, Р.: “Примена софтверских алата у циљу оптимизације производње”, - Зборник радова са 18. Конференције о рачунарским наукама и информационим технологијама – YU INFO 2012, Копаоник, 2012., стр. 625-629 (ISBN: 978-86-85525-09-4)
 33. Jovanović J., Đukić R.: “Uticaj proizvodno-transportne partije na trajanje tehnološkog ciklusa proizvodne faze”, 40. Jupiter konferencija sa međunarodnim učešćem, Beograd, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, str. 4.1-4.6, Beograd, maj 2016.
 34. J. Јовановић, Пројектовање производног циклуса сложеног производа применом техника мрежног планирања, 43. Јупитер конференција са међународним учешћем, Октобар 2022, Београд, Машински факултет Универзитета у Београду, стр. 4.1-4.6 (ISBN: 978-86-6060-137-9)

Докторска дисертација (M71)

Jovanović J.: „Истраживање процеса управљања производним циклусом сложеног производа“, докторска дисертација, Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, 2015.

Публиковане књиге и практикуми:

 1. Ђукић Р., Јовановић Ј.Организација производње, Висока школа техничких струковних студија Чачак, Чачак, 2010., ISBN 978-86-86139-40-5
 2. Ђукић Р., Јовановић Ј.Увод у менаџмент, Висока школа техничких струковних студија Чачак, Чачак, 2010., ISBN 978-86-86139-43-6
 3. Ђукић Р., Јовановић Ј.Производни информациони системи – практикум, Висока школа техничких струковних студија, 2011.,  ISBN 978-86-86139-53-5
 4. Ђукић Р., Јовановић Ј., Организација производње - практикум, Висока школа техничких струковних студија Чачак, Чачак, 2010., ISBN 978-86-86139-41-2
 5. Ђукић Р., Јовановић Ј.Планирање производње - практикум, Висока школа техничких струковних студија Чачак, Чачак, 2010., ISBN 978-86-86139-42-9
 6. Ђукић Р., Јовановић Ј.Управљање производним процесима - практикум, Висока школа техничких струковних студија, 2011.,  ISBN 978-86-86139-54-2

НАУЧНО-СТРУЧНИ ПРОЈЕКТИ И ЕЛАБОРАТИ

Пројекти МПНТР

Ј. Јовановић, Р. Ђукић, А. Митровић, Пројекат: Дигитализација Кабинета за производно инжењерство у циљу развоја предузетничких компетенција студената, пројекат је финансиран од стране МПНТР у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“, МПНТР – ФТН Чачак, Чачак, 2020. (руководилац пројекта). РВО 111-00-00057/08/2020-06

Елаборати

 1. Р. Ђукић, Ј. Јовановић и др., Пројекат: Процена капитала-Процена вредности опреме и инвентара Компанија "Слобода" А.Д. – А.Д. "Слобода Апарати" Чачак, Агенција за техничке и пословне услуге "Ослонац"- Кабинет за производни и инжењерски менаџмент, Чачак, 2013.
 2. Р. Ђукић, Ј. Јовановић, Пројекат: Процена капитала-Процена вредности опреме и инвентара Компанија "Слобода" А.Д. – А.Д. "Слобода Апарати" Чачак, Агенција за техничке и пословне услуге "Ослонац"- Кабинет за производни и инжењерски менаџмент, Чачак, 2015.

Стручни пројекти

 1. Експериментална мерења из области студије рада и времена и обрада резултата коришћењем софтверског пакета Mathematica, пројекат: Компанија „Слобода“ Чачак - Висока школа техничких струковних студија Чачак, 2009-2010.
 2. Експериментална мерења из области коришћења машинских капацитета и обрада резултата коришћењем софтверског пакета Mathematica, пројекат: Компанија „Слобода“ Чачак - Висока школа техничких струковних студија Чачак, 2010-2011.

 ОСТАЛО

2005. Сертификат о стеченом звању инструктор групних фитнес програма, Виша школа за спортске тренере - Београд, Београд

2005. Сертификат о учешћу на I FISAF SCG work shops & convention, BAFA – FISAF Serbia and Montenegro, Београд

2009. Уверење за тренинг под називом: Израда пословног плана и дефинисање свих сегмената будућег пословања, Привредна комора Београд, Београд

2015. Учешће на научно-стручном скупу под називом: International Conference on Production Engineering – ICPE 2015 у Привредној комори Србије, на позив CeNT-а, а у имe Зајeдницe научно-истраживачких институција производног машинства Србијe

Чланства

Од 2012. члан IAENG (International Association of Engineеrs), IAENG membership number 119505

Од 2021. члан Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС), чланска карта број 2109