Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Катарина Митровић

Катарина Митровић
Асистент
Ужа научна област: Информационе технологије и системи
Катедра за информационе технологије

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-716

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 239

 katarina.mitrovic@ftn.kg.ac.rs

 

Основни биографски подаци

 

Митровић Катарина је рођена 1991. године у Чачку. Основну школу „Др Драгиша Мишовић“ и средњу школу „Гимназију“ завршила је у Чачку са одличним успехом.

 

Факултет организационих наука у Београду, смер Информациони системи и технологије уписала је 2010. године, а завршила 2014. године са просечном оценом 9,16. Завршни рад из кога је добила оцену 10,00 је радила из предмета Теорија игара на тему „Бајесове игре и стратешки потези са примерима из кинематографије“. Са завршеним основним студијама стиче звање Дипломирани инжењер организационих наука.

 

Мастер студије на Факултету организационих наука у Београду, смер Информациони системи и технологије, модул Информациони системи, уписала је 2014. године, a завршила 2015. године са просечном оценом 10,00. Мастер рад из кога је добила оцену 10,00 је радила на тему „Развој Веб апликације применом комбинације два програмска језика“. Са завршеним мастер студијама стиче звање Мастер инжењер организационих наука.

 

Године 2016. уписала је докторске академске студије на Универзитету у Београду, студијски програм Интелигентни системи. Положила је све испите са просечном оценом 10,00.

 

Новчану награду за успех постигнут на пријемном испиту за факултет добила је од општине града Чачка 2010. године. Новчану награду за постигнут просек добила је од Факултета организационих наука 2011, 2012, 2013. и 2014. године. Републичку студентску стипендију је добила 2011. године, а општинску 2012, 2013. и 2014. године.

 

Радно ангажовање

 

У новембру 2013. године обавила је стручну праксу на предмету Правне основе информационих система на Факултету организационих наука у сарадњи са МУП-ом РС.

 

У августу 2015. године обавила је стручну праксу у предузећу Слобода А.Д. Чачак, у сектору Економика, организација и информациони системи.

 

Од октобра 2015. године до фебруара 2016. године била је на обуци у фирми CBS Systems у области развоја ЕРП система.

 

Од марта 2016. године ангажована је као сарадник у настави на Факултету техничких наука у Чачку. Од августа 2017. године добија звање асистента.

Предмети на којима је ангажована: Складиштење података и откривање знања, Вештачка интелигенција, Програмирање база података, Објектно оријентисано програмирање, Информациони системи, Информационе технологије, Рачунарске апликације и Увод у информационе системе.

 

Публикације

 

Поглавље у монографији – M14:

 1. Mitrović K, Milošević D. Pose Estimation and Joint Angle Detection Using Mediapipe Machine Learning Solution. In: Filipovic, N. (eds) Applied Artificial Intelligence: Medicine, Biology, Chemistry, Financial, Games, Engineering. AAI 2022. Lecture Notes in Networks and Systems. 2023; 659. Springer, Cham. doi: 10.1007/978-3-031-29717-5_8

Радови у међународном часопису изузетних вредности – М21а:

 1. Mitrović K, Savić AM, Radojičić A, Daković M, Petrušić I. Machine learning approach for Migraine Aura Complexity Score prediction based on magnetic resonance imaging data. Journal of Headache and Pain. 2023; 24:169. (IF2022=7.4) doi: 10.1186/s10194-023-01704-z

Радови у истакнутом мећународном часопису – М22:

 1. Mitrović K, Petrušić I, Radojičić A, Daković M, Savić A. Migraine with aura detection and subtype classification using machine learning algorithms and morphometric magnetic resonance imaging data. Frontiers in neurology. 2023; 14. (IF2023=4.086) doi: 10.3389/fneur.2023.1106612

Радови саопштени на скуповима међународног значаја, штампани у целини – M33:

 1. Mitrović K, Milošević D, Stefanović N. Web Applications Development Using a Combination of Java and Groovy Programming Languages. 6th Informational Conference on Information Society and Technology – ICIST2016. Kopaonik, Serbia. 2016; 2: 359-364.
 2. Mitrović K, Milošević D, Stefanović N, Milošević M. Grails Application in Entrepreneurship. Technics and Informatics in Education – TIO2016, Part II – Information and Educational Technologies. Čačak, Serbia. 2016; 2(18):237-242.
 3. Šošić S, Ristić O, Mitrović K, Milošević D. Software Testing Course in IT Undergraduate Education in Serbia. 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education – TIE 2018. Čačak, Serbia. 2018; 224-229.
 4. Damnjanović Đ, Mitrović K. Usability Testing in Human-Computer Interaction Classroom. 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education – TIE 2018. Čačak, Serbia. 2018; 179-186.
 5. Bursać M, Milošević D, Mitrović K. Proposed Model for Automatic Learning Style Detecting Based on Artificial Intelligence. 11th International Scientific Conference Science and Higher Education in Function of Sustainable Development – SED 2019. Mećavnik – Drvengrad, Užice, Serbia. 2019; 47-54.
 6. Mitrović K, Milošević D, Greconici M. Comparison of Machine Learning Algorithms for Shelter Animal Classification. IEEE 13th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics – SACI 2019. Timisoara, Romania. 2019.
 7. Mitrović K, Milošević D. Flower Classification with Convolutional Neural Networks. 23rd International Conference on System Theory, Control and Computing – ICSTCC 2019. Sinaia, Romania. 2019; 845-850.
 8. Ružičić V, Mitrović K. Knowledge Innovation Trends in the Standardization Field „Road Vehicles Engineering” and „Railway Engineering”. 7th International Symposium NEW HORIZONS of transports and communications 2019. Doboj, Bosna i Hercegovina. 2019.
 9. Karić K, Radović M, Mitrović K. Development and Evaluation of CATAPEX Tutorial for the Database Practice Course. 8th Scientific International Conference Technics and Informatics in Education – TIЕ2020. Čačak, Serbia. 2020; 183-188.
 10. Mitrović K, Milošević D. Classification of Malaria-Infected Cells using Convolutional Neural Networks. IEEE 15th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics – SACI21. Timisoara, Romania. 2021. 
 11. Blagojević M, Milošević D, Mitrović K, Kostić M, Paripović D. Predicting the Ideal Weight in the Process of Hemodialysis in Children Using Artificial Neural Networks. 1st International Conference „Conference on Advances in Science and Technology“ – COAST2022. Herceg Novi, Montenegro. 2022.
 12. Karić K, Gaborović A, Blagojević M, Milošević D, Mitrović K, Plašić J. Comparison of regression methods and tools using the example of predicting the success of graduate master’s students in different fields of education. 9th International scientific conference Technics and Informatics in Education – TIE 2022. Čačak, Serbia. 2022.
 13. Blagojević M, Milošević D, Mitrović K, Kostić M, Paripović D. Predicting the ideal weight in the process of dialysis in children using regression algorithms. XI international conference of social and technological development – STED 2022. Trebinje, Bosna i Hercegovina. 2022.
 14. Milošević D, Mladenović V, Blagojević M, Mitrović K. Application оf Neural Network Model in Pediatric Hemodialysis for Overhydration Prediction: A Case Study of Artificial Intelligence in Healthcare. 2nd International Conference „Conference on Advances in Science and Technology“ – COAST2023.  Herceg Novi, Montenegro. 2023.
 15. Karić K, Stefanović N, Mitrović K. Prediction of Hotel Reservation Cancellation Based on Machine Learning Models. 2nd International Conference „Conference on Advances in Science and Technology“ – COAST2023. Herceg Novi, Montenegro. 2023.
 16. Đorđević S, Milošević D, Mitrović K, Kostić M, Cvetković M, Mladenović V. Prediction of Overhydration in the Process of Pediatric Hemodialysis using Artificial Neural Network. IEEE 12th Mediterranean Conference on Embedded Computing – MECO’2023. Budva, Montenegro. 2023.

Радови саопштени на скуповима националног значаја, штампани у целини – M63:

 1. Ристић О, Митровић К, Урошевић В. Мобилне апликације у учењу алгоритама и структура података. Информационе технологије, образовање и предузетништво – ИТОП2017. Чачaк, Србија. 2017; 259-265.
 2. Ружичић В, Митровић К. Значај иновирања знања у стандардизованој области квалитета. 22. међународна DQM конференција Управљање квалитетом и поузданошћу – ICDQM-2019. Пријевор, Србија. 2019; 149-154.
 3. Митровић К, Ружичић В, Yigang C, Ming L. Утицај ИоТ на побољшање безбедности учесника у саобраћају применом вештачке интелигенције и детекције аномалних догађаја. YU INFO 2022. Копаоник, Србија. 2022.
 4. Карић К, Митровић К. Преглед литературе из области паметних, адаптивних и персонализованих окружења за е-учење и технологија учења. YU INFO 2022. Копаоник, Србија. 2022.

Радови саопштени на скуповима националног значаја, штампани у изводу – М64:

 1. Mladenović V, Milošević D, Blagojević M, Mitrović K. Razvoj sistema za praćenje adekvatnosti procesa hemodijalize sa predikcijom balansa telesne tečnosti kod dece. Konferencija veštačka inteligencija: Knjiga apstrakata. Beograd: Matematički institut SANU. 2023.
 2. Mitrović K, Milošević M. Detekcija požara u ruralnim predelima primenom dubokog učenja. Konferencija veštačka inteligencija: Knjiga apstrakata. Beograd: Matematički institut SANU. 2023.

 

Пројекти

 

Период трајања пројекта: 2021 –
Назив пројекта: Enhancing digital and psychological resilience through peer networking in the online environment in times of crises (DigiPsyRes)
Број пројекта: 2021-1-RS01-KA220-HED-000032204
Програм: Erasmus+
Руководилац пројекта: prof. dr Darko Hinić

 

Период трајања пројекта: 2020 –
Назив пројекта: Adaptive methods for channel and RF front-end equalization in NOMA systems
Број пројекта: 451-02-697 /2022-09/17
Програм: India-Serbia Programme of Cooperation in Science and Technology
Руководилац пројекта: prof. dr Vladimir Mladenović

 

Период трајања пројекта: 2020 –
Назив пројекта: Detekcija anomalija u video nadzoru zasnovana na 5G edge
Број пројекта: 337-00-426/2021-09
Програм: Naučno-tehnološka saradnja Republika Srbija – NP Kina bilateralni
Руководилац пројекта: prof. dr Vladimir Mladenović

 

Период трајања пројекта: 2020 – 2023.
Назив пројекта: Youth new personal & employable skills development
Број пројекта: 2019-3-RO01-KA205-077982
Програм: Erasmus+
Руководилац пројекта: prof. dr Vladan Devedžić

 

Period trajanja projekta: 2020 – 2024.
Naziv projekta: Advanced development of hemodialysis system with predictive fluid balance in body for kids
Program: Eureka
Rukovodilac projekta: prof. dr Vladimir Mladenović

 

Период трајања пројекта: Januar 2018 – Oktobar 2019, Decembar 2019 – April 2020, Decembar 2020 – Februar 2022.
Назив пројекта: Srbija na dohvat ruke – Digitalna transformacija za razvoj, Program prekvalifikacije u IT, JAVA programiranje
Програм: Program Ujedinjenih Nacija za razvoj (UNDP)
Руководилац пројекта: prof. dr Danijela Milošević

 

Период трајања пројекта: 2017 – 2018.
Назив пројекта: Razvoj kurikuluma i nastavničkih kompetencija za predmete na osnovnim akademskim studijama Informacione tehnologije akreditovane 2017. godine
Програм: Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnoloski razvoj Republike Srbije u okviru programske aktivnosti „Razvoj visokog obrazovanja“
Руководилац пројекта: prof. dr Danijela Milošević

 

Период трајања пројекта: 2011 – 2024.
Назив пројекта: Infrastruktura za elektronski podržano učenje u Srbiji
Број пројекта: 47003
Програм: Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnoloski razvoj Republike Srbije
Руководилац пројекта: prof. dr Vladan Devedžić

 

Остало

 

- Завршила курс Етика и интегритет, 2022.

- Члан организационог одбора конференције TIE 2022, Чачак, Србија, 2022.

- Учествовала на тренингу Training source for youth workers, Никозија, Кипар, 2022.

- Члан Тима за каријерно вођење од марта 2022.

- Завршила Huawei HCIA AI курс, 2021.

- Члан организационог одбора конференције TIE 2020, Чачак, Србија, 2020.

- Присуствовала Oracle OpenWorld Middle Еаст догађају, Дубаи, Уједињени Арапски Емирати, 2020.

- Присуствовала World Future Energy Summit скупу, Абу Даби, Уједињени Арапски Емирати, 2020.

- Копредседавајућа на IEEE конференцији ICSTCC 2019, Sinaia, Румунија, 2019.

- Завршила курсеве Академски интегритет 1 и Академски интегритет 2, 2019.

- Завршила Oracle Database Programming with PL/SQL курс, 2019.

- Учествовала на Међународном сајму технике и техничких достигнућа, Београд, Србија, 2019.

- Секретар Катедре за информационе технологије на Факултету техничких наука у Чачку, март 2019 – новембар 2022.

- Завршила обуку ИТ и пословање организовану од стране Научно-технолошког парка, Чачак, 2018.

- Члан организационог одбора конференције TIE 2018, Чачак, Србија, 2018.

- Члан комисије за реакредитацију основних академских студија Информационе технологије, 2017.

- Завршила Oracle Database Design and Programming with SQL курс, 2016.

- Присуствовала Mobile Monday догађају, Београд, Србија, 2014.

- Присуствовала SportBizz конференцији, Београд, Србија, 2013.