Факултет техничких наука у Чачку Универзитетa у Крагујевцу - ФТН Чачак - Добродошли

Катарина Павловић

Катарина Павловић
Асистент
Научна област: Математика
Катедра за индустријски менаџмент

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-748

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 227

 katarina.tasic@ftn.kg.ac.rs

БИОГРАФИЈА

 

Катарина Тасић рођена је 1987. године у Чачку. На Математичком факултету, Универзитета у Београду, школске 2006/07 године уписала је смер Професор математике и рачунарства, на којем је 2009/10. године стекла звање Дипломирани математичар. На истом факултету, школске 2011/12. године стекла је звање Мастер математичар.  Школске 2015/16, уписала је докторске академске студије Математике на природно-математичком факултету Универзитета у Нишу.

 

НАСТАВНИ РАД

 

Педагошко искуство стекла је радећи као професор математике у неколико основних и средњих школа у Београду и Чачку, а од 2016. године ради на Факултету техничких наука у Чачку као асистент на математичкој групи предмета:  Математика 1, 2 и 3, Практикум из математике 3, Квантитативне методе и Дискретна математика.

 

ПУБЛИКАЦИЈЕ

 

[1] К. Тасић,  "Рад у паровима - међусобни утицај ученика различитих нивоа постигнућа", мастер рад, МФ Београд, 2012.

[2] M. Janjić, K. Tasić, N. Damljanović, M. Žižović, A new method of cluster estimation, 6th DQM International Conference Life Cycle Engineering and Management ICDQM 2015, Prijevor, Srbija, 514-560.