Факултет техничких наука у Чачку Универзитетa у Крагујевцу - ФТН Чачак - Добродошли

Марко Поповић

Др Марко Поповић
Доцент
Научна област: Конструкционо машинство
Катедра за машинство

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-710

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 235

 marko.popovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI

PREDMETI

 1.  Mašinski elementi
 2.  Osnovi konstruisanja
 3.  CAD/CAE konstruisanje

 

A. Obrazovanje

 1. MAŠINSKI FAKULTET, Univerzitet u Beogradu, Diplomirani mašinski inženjer, 2003.
 2. FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, Univerzitet u Kragujevcu, Magistar tehničkih nauka, 2007.
 3. FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, Univerzitet u Kragujevcu, Doktor tehničkih nauka, 2012.

 

B. Zaposlenje i radno iskustvo

 1. FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA u Čačku, (2004-...), Stručni saradnik i asistent na katedri za Opšte mašinstvo u periodu od 2004 do 2012.god. U zvanje docenta na istoj Katedri izabran je u toku 2013.god. Osim naučno-obrazovne delatnosti, kroz intezivnu saradnju sa privredom učestvuje na izradi različitih analiza, naučnih i stručnih studija i projekata.
 2. Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije - NUPS (2016-...), Izvođenje stručnih predavanja iz oblasti procene vrednosti mašina i opreme.
 3. PROCENA VREDNOSTI MAŠINA I OPREME, (2007-...),  Stručna procena vrednosti mašina i opreme za potrebe finansijskih institucija i privrede. Kao stručni saradnik angažovan je u različitim domaćim i inostranim proceniteljskim kompanijama.
 4. INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE, (2009-...), Izvođenje stručnih predavanja u okviru problematike projektovanja i konstruisanja primenom savremenih inženjerskih alata.
 5. UPRAVA CARINE REPUBLIKE SRBIJE, (2007-...), Priprema stručnih izveštaja o stanju i kvalitetu uvezene proizvodne opreme. Poslovi kontrole i analize uvezene opreme i njene cena, iz oblasti mašinske tehnika, mehanizacije i proizvodne opreme.
 6. OSNOVNI I VIŠI SUD u Čačku, (2007-...), Veštak mašinske struke za oblast mašinske tehnika, mehanizacije i proizvodne opreme. Priprema relevantnih stručnih mišljenja i njihova odbrana pred većem sudija. Procena vrednosti mašina i opreme u sudskim procesima iz oblasti privrednog prava (stečaji, dugovanja, poravnanja, štete i dr.).
 7. ELMONT d.o.o. Čačak, (2005-2007), Priprema i definisanje projektnih zadataka za investitore. Projektovanje mašinskih sistema i konstrukcija, sa praćenjem njihovog izvođenja. Instalacija i primopredaja projektnih rešenja investitoru. Definisanje dokumentacije za ispravno i sigurno rukovanje instaliranom opremom
 8. PMB Čačak, (2003-2004), Priprema i vođenje poslova konstrukcije i izrade mašinskih pozicija za mašine i drugu proizvodnu opremu. Generisanje kompletne konstrukcione dokumentacije i odgovornost za izradu i isporuku proizvoda do kranjih kupaca.
 9. TEHNIKUM Beograd, (1997-1998), Poslovi vezani za izradu tehničke dokumentacije za mašine i opremu. Priprema crteža, generisanje tehnološke dokumentacije i praćenje stepena izrade pozicija u proizvodnji.

 

C. Ostale kvalifikacije

 1. Položen stručni ispit
 2. Posedovanje LICENCE ODGOVORNOG PROJEKTANTA (br. 333 D73506)
 3. Posedovanje LICENCE ODGOVORNOG IZVOĐAČA RADOVA (br. 434 D41309)
 4. Ovlašćeni SUDSKI VEŠTAK iz oblasti mašinstva (br.740-05-01498/2010-03)
 5. Stručni kurs za procenitelja mašina i opreme
 6. LEED Certificate
 7. Engleski jezik (čitanje, pisanje, konverzacija)
 8. Profesionalni rad na računaru i softverima za projektovanje i konstruisanje (SolidWorks, Cosmos Works i Catia)

 

D. Naučno-stručni rad

 

Projekti

 1. Glavni mašinski projekat “Transporteri na liniji za elektrohemijsku obradu delova upaljača minicije velikog kalibra”, Baku, Azerbejdžan, 2016.
 2. Projekat mašinskih tehnologija “Sektora za ultrazvučno pranje fluksa sa armatura”, JOHNSON ELECTRIC, Niš, 2016.
 3. Projekat mašinskih tehnologija “Linije za nanošenje autodepozicione (AD) prevlake na čelik”, JOHNSON ELECTRIC, Niš, 2016.
 4. Projekat mašinskih tehnologija “Sektora za nanošenje praha elektrostatičkim postupkom”, JOHNSON ELECTRIC, Niš, 2016.
 5. Glavni mašinski projekat “Proces proizvodnje i montaže elektromotora JOHNSON ELECTRIC Srbija - FAZA I i FAZA II”, 2015.
 6. Glavni mašinski projekat: "Linija za fosfatiranje, cinkovanje i hromatiziranje mesinganih i čeličnih čaura", Sloboda Čačak - Azerbejdžan, 2013-2014.
 7. Glavni mašinski projekat: "Transportni sistem proizvodne linije za galvanizaciju čaura topovske municije", Baku, Azerbejdžan, 2011-2012.
 8. Projekat tehnološkog razvoja u Srbiji: "Istraživanje i razvoj novih koncepcija veze okretne i neokretne konstrukcije mašina transportne i građevinske mehanizacije", Projekat br.35038, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, 2011-2015.
 9. Projekat tehnološkog razvoja u Srbiji: "Razvoj nove konstrukcije kašike bagera kontinualnog dejstva u cilju integrisanja modularnih reznih zuba", Projekat br.35037, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, 2011-2014.
 10. Glavni mašinski projekat "Rekonstrukcija reznih zuba na bageru SchRs1600 (G-3)", Rudarski basen Kolubara, 2010.
 11. Idejni mašinsko-tehnološki projekat "Fabrika za proizvodnju malih kućnih aparata", SAMSON Company doo, Beograd, 2010.
 12. Idejni mašinsko-tehnološki projekat "Proizvodni sistem za proizvodnju spuštenih plafona i profila za sisteme suve gradnje”, BOHOR doo, Užice, 2009.
 13. Projekat tehnološkog razvoja u Srbiji: "Istraživanje i razvoj nove generacije zuba za rotorne bagere i bagere vedričare”, Projekat br.14038, Ministarstvo za nauku Republike Srbije, 2008-2009.
 14. Glavni mašinski projekat: "Rekonstrukcija linije za izradu koverti u cilju povećanja kapaciteta”, PERGAMENT doo, Čačak, 2008.
 15. Glavni mašinsko-tehnološki projekat: "Linija za transport i odlaganje odlivaka”, Fabrika akumulatora Sombor - FARMAKOM MB koncern, 2007.
 16. Glavni mašinsko-tehnološki projekat: "Automatizovanog sistema za prihvat i paletiranje odlivaka”, Livnica olova Zajača - FARMAKOM MB koncern, Loznica, 2006.
 17. Projekat: „Studijski reflektori – tehnologija i proizvodnja”, ELEKTROVAT doo, Čačak, 2005.
 18. Glavni mašinski projekat: „Ventilacija – stara hala”, PRIM doo, Kostolac 2005.
 19. Glavni mašinski projekat: „Rekonstrukcija linije za izvlačenje žice”, KOMO doo, Čačak, 2004.

 

Objavljeni radovi na konferencijama i u naučno stručnim časopisima   

 1. Popović, M., Slavković, R., Perišić, P., Procena vrednosti mehanizacije primenom komparativnog pristupa, IMK-14 – Research & Development in Heavy Machinery 20(2014)1, 2014
 2. Popović, M., Jugović, Z., Slavković, R., Grujović, N., Milićević, I., Borota, J., Integrated Approach of Cutting Teeth Design in Excavator of Continual Action, The Seventh Triennial International Conference, Heavy Machinery HM 2011, Proceedings, ISBN 978-86-82631-58-3, pp.89-99, Serbia, 2011.
 3. Popović, M., Jugović, Z., Slavković, R., Teorijsko razmatranje interakcije reznog zuba i stenskog materijala, VIII Međunarodni simpozijum MAREN 2010, Zbornik radova ISBN 978-86-7352-210-4, str.307-315, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd, 2010.
 4. Popović, M., Jugović, Z., Slavković, R., Primena DEM numeričke metode u analizi opterećenja reznih elemenata kod rotornih bagera, Časopis IMK-14, Br.34, ISSN 0354-6829, 2010.
 5. Popović, M., Jugović, Z., Slavković, R., Uticaj vertikalnih oscilacija katarke rotornog bagera na opterećenje reznih zuba, Časopis "Traktori i pogonske mašine", Vol.14, br.4, str.64-69, ISSN 0354-9496, 2009.
 6. Popović, M., Jugović, Z., Slavković, R., The concept of Functional Virtual Prototype in the design of excavator cutting teeth, Tribology in Industry, Vol 3-4, 2009.
 7. Popović, M., Jugović, Z., Slavković, R., Zdravković, N., Abrazivno habanje reznih zuba i pouzdanost rotornih bagera, IMK-14, Broj 30-31, 2009.
 8. Popović, M., Procena vrednosti korišćene proizvodne opreme, 11th International Conference ICDQM-2008, Beograd, 2008.
 9. Popović, M., Jugović, Z., Slavković, R., Integrisan pristup konstruisanja habajućih reznih elemenata kod rotornih bagera, 10-a Međunarodna konferencija o tribologiji SERBIATRIB’07, Kragujevac, 2007.
 10. Popović, M., Jugović, Z., Izbor optimalnog rešenja konstrukcije za izradu prototipa dvodelnog zuba rotornog bagera, 10-th International Conference ICDQM-2007, Belgrade, 2007.
 11. Popović, M., Jugović, Z., Slavković, R., Primena parametarskog modeliranja pri projektovanju alata za izradu delova od plastike metodom livenja pod pritiskom, Časopis TEHNIKA, Septembar, 2005.
 12. Popović, M., Golubović, D., Milićević, I., Identifikacija ugiba obradaka u procesu brušenja metodom konačnih elemenata, 30 Jubilarno savetovanje proizvodnog mašinstva SCG, Vrnjačka Banja, 2005.
 13. Popović, M., Jugović, Z., Slavković, R., Adaptivno upravljanje procesom brušenja sa aspekta triboloških pojava, 9 – ta Jugoslovenska konferencija o tribologiji, Jun, 2005.
 14. Popović, M., Slavković, R., Jugović, Z., Unapređenje procesa projektovanja alata za brizganje plastike primenom savremenih CAD sistema, 30-ta Jupiter konferencija, simpozijum CAD/CAM, Beograd, 2004.

 

Autorske i koautorske publikacije, elaborati i studije:

 1. Jugović, Z., Popović, M., Marjanović, M., “Mašinski elementi-Testovi znanja”, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, 2015.
 2. Jugović, Z., Popović, M., “Mašinski elementi”, Priručnik, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, 2012.
 3. Popović, M., "Analiza nosivosti čeličnog stuba NET H80 za metereološka merenja", NetInvest doo, Beograd, 2009.
 4. Popović, M., "Izrada proizvodne opreme za proizvodnju spuštenih plafona i profila za sisteme suve gradnje", Elaborat, Bohor doo, Užice, 2009.
 5. Jugović, Z., Slavković, R., Dragićević, S., Popović, M., „Multimedija u interaktivnoj nastavi mašinstva”, Interaktivni kurs, Tehnički fakultet, Čačak, 2008.
 6. Jugović, Z., Popović, M., “Mašinski elementi – priručnik za izradu grafičkih radova”, Fakultet thničkih nauka, Čačak, 2007.
 7. Jugović, Z., Popović, M., “Mašinski elementi – testovi znanja”, Priručnik, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, 2012.
 8. Popović, M., Golubović, D., “Metod konačnih elemenata – osnove i primena u kompjuterskom inženjerstvu”, Priručnik, Tehnički fakultet, Čačak, 2006.
 9. Popović, M., Interaktivni kurs: „Obuka inženjera za projektovanje primenom računara - Catia V5”, 2005.
 10. Popović, M., "Tehničko-tehnološki elaborat proizvodnje studijskih reflektora", Elektrovat doo, Čačak, 2005.
 11. Jugović, Z., Jordović, B., Popović, M., "Inovacioni centar kao prva faza razvoja tehnološkog parka u Srbiji", Privredna komora Srbije, Beograd, 2004.