Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Марко Шућуровић

Марко Шућуровић
Асистент
Ужа научна област: Електроенергетика
Катедра за електроенергетику

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-753

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 226

 marko.sucurovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

ПРЕДМЕТИ

Основне академске студије - Електротехничко и рачунарско инжењерство (Модули ИЕЕ и ЕЕС):

 • Електричне инсталације и осветљење (5. семестар) 2013-
 • Електромоторни погони (7. семестар) 2018-
 • Дистрибутивне и индустријске мреже (7. семестар) 2019-2021
 • Електротермија (8. семестар) 2018-

Мастер академске студије - Електротехничко и рачунарско инжењерство (Модули ИЕЕ и ЕЕС):

 • Специјалне електричне инсталације (1. семестар) 2014-
 • Регулација електромоторних погона (1. семестар) 2019-

Основне академске студије - Мехатроника:

 • Микроинсталације и компоненте (4. семестар) 

Интегрисане академске студије - Техника и информатика:

 • Примењена енергетска електротехника (6. семестар)
 • Практикум из енергетске електротехнике (6. семестар)

Мастер академске студије - Предметна настава:

 • Методички практикум из електричних инсталација и осветљења (2. семестар)

Основне струковне студије - Електроенергетика:

 • Електричне инсталације и осветљење (4. семестар) 2020-
 • Електротермија (5. семестар) 2020-
 • Електромоторни погони (5. семестар) 2020-2021
 • Специјалне електричне инсталације (5. семестар) 2020-

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Рођен је 1988. године у Трстенику.

Технички факултет у Чачку (данас Факултет техничких наука) је уписао 2007. године, смер Електроенергетика (Индустријска електроенергетика). Основне академске студије је завршио 2011. године са просечном оценом током студија 8,82. Исте године и на истом факултету је уписао Мастер студије студијског програма Електротехничко и рачунарско инжењерство, модул Електроенергетика. Октобра 2012. године је одбранио Мастер рад под називом „Мерење и визуализација обртног магнетног поља статора трофазног и двофазног асинхроног мотора“ са оценом 10. Одбраном овог рада завршава Мастер студије са просечном оценом током студија од 9,86.

Тренутно је студент Докторских студија на Електронском факултету у Нишу, смер Електротехника и рачунарство, модул Електроенергетика.

Током и након завршетка Мастер студија био је ангажован као Стручни сарадник на Катедри за електроенергетику и Катедри за индустријско и системско инжењерство. Тренутно је асистент на Катедри за електроенергетику.

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Радови објављени у научним часописима међународног значаја (M20):

 1. Bjekić, M., Šućurović, M., Božić, M., Rosić, M., Antić, S., "Using computer for measurement and visualization of rotating magnetic field in AC machines", Computer Application in Engineering Education, Volume 25, Issue 4, July 2017, pp. 608-624, ISSN 1061-3773, DOI:10.1002/cae.21825, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cae.21825/full [M23]
 2. Blagojević, M., Papić, M., Vujičić, M., Šućurović, M., "Artificial neural network model for predicting air pollution. Case study of the Moravica district, Serbia", Environment Protection Engineering, Volume 44, Number 1, (2018), pp 129-139. ISSN 0324-8828 [M23]
 3. Koprivica, B., Sucurovic, M., Milovanović, A., "Calibration of AC induction magnetometer", FACTA UNIVERSITATIS Series: Electronics and Energetics, Vol. 31, No. 4 (2018), pp. 613-628, ISSN 0353-3670, DOI:10.2298/FUEE1804613K, http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUElectEnerg/article/view/3675 [M24]
 4. Bjekić, M., Rosić, M., Šućurović, M., "GeoGebra Tool: Development of Applications for Electrical Machines and Drives Teaching Support", International Journal of Engineering Education, Vol. 40, No.1, pp.23-37, 2024, https://www.ijee.ie/contents/c400124.html [M23]

 5. Šućurović, M., Klimenta, D., Tasić, D., "Correction of the IEC formula for the eddy-current loss factor: The case of single-core cables in trefoil formation with metallic screens bonded and earthed at one end", FACTA UNIVERSITATIS Series: Electronics and Energetics, Vol. 37, No. 2 (2024), pp. 391-408, ISSN 0353-3670, DOI:10.2298/FUEE2402391S, http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUElectEnerg/article/view/12407 

Зборници међународних научних скупова (M30):

 1. Vujicic, M., Lazarevic, V., Sucurovic, M., "Analysis of Electric Supplying of City Area Different Customers in the Function of Increasing Load", International Conference ICDQM-2012, Belgrade, Serbia, 28-29 June 2012. [M33]
 2. Vujicic, M., Sucurovic, M., "Choice of Fluorescent Light Bulbs Using the COPRAS Method", International Conference ICDQM-2013, Belgrade, Serbia, 27-28 June 2013. [M33]
 3. Šućurović, M., Stojković, S., Dragićević, S., "Electrical Energy Savings in Lighting – Case Study of Faculty of Technical Sciences, Čačak", Full Papers Proceeding of International Conference "Power Plants 2014", 28-31. October 2014, Zlatibor Serbia, ISBN 978-86-7877-024-1, pp. 669 – 678. [M33]
 4. Bjekic, M., Bozic, M. Rosic, M., Sucurovic, M., "Remote Experiments: Step Motor Control and Magnetic Field Visualization of Induction Machine", The 3rd Experiment@ International Conference exp.at'15, pp 249-254, 2-4 June 2015, University of the Azores, Ponta Delgada, Azores, Portugal, 2015. [M33]
 5. Šućurović, M., Stojković, S., Dragićević, S., Vujičić, M., "The Possibility of Energy Saving in Interior Lighting Using the New Type of Lamps", Proceedings of 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, 20–23. October 2015, Sokobanja, Serbia, ISBN 978-86-6055-076-9, pp. 514 – 523. [M33]
 6. Šućurović, M., Mitrović, N., Bjekić, M., Božić, M., Rosić, M., "Calibration of The Electromagnetic Brake", International scientific conference UNITECH ’15, Gabrovo, Bulgaria, pp I159-I162, 20-21. Nov. 2015. [M33]
 7. Rosic, M., Bebić, M, Djordjevic, N., Bjekić, M., Šućurović, M., "Simulation model of direct torque control with discretized voltage vector intensities", in 6th International Conference Technics and Informatics in Education TIO2016, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, pp. 429–438, 28−29th May 2016. [M33]
 8. Šućurović, M., Božić, M., Dragićević, S., "Educational set up for measurement of photovoltaic modul electrical parameters", in 6th International Conference Technics and Informatics in Education TIO2016, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, pp. 451–456, 28−29th May 2016. [M33]
 9. Koprivica, B., Šućurović, M., Jevtić, N., Milovanović, A., "Measurement of magnetic flux density of large-diameter multilayer solenoid", 13th International Conference on Applied Electromagnetics ПЕС 2017, Niš, Serbia, August 30 - September 01, 2017, Proceedings of Full Papers [Elektronski izvor], CD-O5-2, ISBN 978-86-6125-185-6 [M33]
 10. Šućurović, M., Petronijević, M., Mitrović, N., Rosić, M., "Effects of voltage unbalance on torque oscillations in induction motor", International scientific conference UNITECH ’17, Gabrovo, Bulgaria, pp. I106-I111, 17-18. Nov. 2017. ISSN 1313-230X [M33]
 11. Bozic, M., Vujicic, V., Sucurovic, M., Koprivica, B., "Simple magnetomechanical torque sensor – design, construction and testing", International scientific conference UNITECH ’17, Gabrovo, Bulgaria, pp I112-I116, 17-18. Nov. 2017. ISSN 1313-230X [M33]
 12. Rosić, M., Bjekić, M., Šućurović, M., "Application of Induction Machine U/f Control Through the Educational Laboratory Setup", Proceedings of 7th International Conference Technics and Informatics in Education TIE2018, University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, pp. 351–357, 25−27 May 2018. ISBN 978-86-7776-226-1. UDC: 621.313/.314:004.42MATLAB [M33]
 13. Mitrović, N., Orelj, J., Bjekić, M., Božić, M., Šućurović, M., ''Thermal Imaging of the Electromagnetic Brake'', The 8 th International Conference & Workshop, REMOO Energy-2018, Мay 29-31, 2018, Venice, Italy, ISBN: 978-3-9818275-6-9, Book of Abstracts, T07- 083. [M34]
 14. Šućurović, M., Vujičić, V., Božić, M., Rosić, M., Koprivica, B., ''Testing of magnetomechanical torque sensor using electromagnetic load emulator - temperature correction'', Proceedings of 5th International Coference on Electrical, Electronic and Computing Engineering - IcETRAN 2018, ISBN: 978-86-7466-752-1, pp. 750-754, 11-14 June, 2018 [M33]
 15. Šućurović, M., Božić, M., Vujičić, V., Marjanović, M., Dragićević, S., Rosić, M., “Experimental testing of thermal and electrical performance of a hybrid photovoltaic-thermal solar collector”, Proceedings of VIII International conference - Industrial Engineering and Evniromental Protection - IIZS 2018, ISBN: 978-86-7672-309-6, pp.197-203, Zrenjanin, Serbia, 11-12 October, 2018 [M33]
 16. Koprivica, B., Šućurović, M., Vujičić, V., Božić, M., Rosić, M., “Calibration of torque sensor prototype using commercial torque sensor”, Proceedings of International scientific conference - UNITECH 2018, Vol. I, pp. 53-57, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 16-17. Nov. 2018 [M33]
 17. Bozic, M., Sucurovic, M., Rosic, M., Vujicic, V., Bjekic, M., “Laboratory setup for measurements basic pump system characteristics”, Proceedings of International scientific conference - UNITECH 2018, Vol. III, pp. 154-158, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 16-17. Nov. 2018 [M33]
 18. Vujičić, V., Šućurović, M., Bjekić, M., Rosić, M., Bjekić, M., ”Experimental determination of the stepper motor controlled butterfly valve characteristics”, Proceedings of International scientific conference - UNITECH 2019, Vol. I, pp. 35-39, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 15-16. Nov. 2019 [M33]
 19. Rosić, M., Bjekić, M., Šućurović, M., Vujičić, V., “Experimental comparison of several flux estimation techniques in induction machines”, Proceedings of International scientific conference - UNITECH 2019, Vol. I, pp. 66-73, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 15-16. Nov. 2019 [M33]
 20. Koprivica, B., Šućurović, M., Milovanović, A., Divac, S., ”Measurement uncertainty of test station for measurement of energy efficiency of electrical machines”, Proceedings of International scientific conference - UNITECH 2019, Vol. I, pp. 74-77, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 15-16. Nov. 2019 [M33]
 21. Šućurović, M., Vujičić, V., Bjekić, M., Rosić, M., Bjekić, M., ”Power and efficiency determination of PAT system using laboratory setup”, Proceedings of International scientific conference - UNITECH 2019, Vol. III, pp. 193-198, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 15-16. Nov. 2019 [M33]
 22. Bjekić, M., Vujičić, V., Šućurović, M., Rosić, M., Bjekić, M., ”Educational laboratory pump system setup - pQ open-loop control”, Proceedings of 7th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering - IcETRAN 2020, ISBN: 978-86-7466-852-8, pp. 281–285, 28. September, 2020 [M33]
 23. Šućurović, M., Vujičić, M., ”Educational setup for power cable loading and temperature measurement", Proceedings of 8th International Conference Technics and Informatics in Education TIE2020, University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, pp. 294–297, 18−20 September 2020. ISBN 978-86-7776-247-6. UDC: 621.317:004.42LabVIEW [M33]
 24. Koprivica, B., Dragićević, S., Šućurović, M., ”Infrared thermography with integrated thermal sensor array”, Proceedings of 9th International Scientific Conference on Defensive Technologies, OTEH 2020, pp. 217-221, ISBN: 978-86-81123-83-6, Belgrade, Serbia, 15-16. October 2020 [M33]
 25. Koprivica, B., Milovanović, A., Divac, S., Šućurović, M., "Influence of individual standard uncertainties on total uncertainty of energy efficiency of a three-phase induction motor", Proceedings of International scientific conference - UNITECH 2020, Vol. I, pp. 99-102, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 20-21. Nov. 2020 [M33]
 26. Sucurovic, M., Marjanovic, M., Rosic, M., Bjekic, M., Koprivica, B., "Temperature measurement and current determination of horizontally and vertically placed low-voltage single core cable", Proceedings of International scientific conference - UNITECH 2020, Vol. I, pp. 112-117, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 20-21. Nov. 2020 [M33]
 27. Vujičić, V., Bjekić, M., Šućurović, M., Rosić, M., "Educational aspects of variable frequency controlled pump system", Proceedings of International scientific conference - UNITECH 2020, Vol. II, pp. 206-213, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 20-21. Nov. 2020 [M33]
 28. Bjekić, M., Rosić, M., Šućurović, M., Vujičić, V., ”Energy efficiency contents in laboratory settings in the field of electrical machines and electric drives at the Faculty of technical sciences in Čačak”, Proceedings of 9th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, pp. 179-187, ISBN: 978-86-85535-09-3, Belgrade, Serbia, October 15, 2021. [M33]
 29. Šućurović, M., Klimenta, D., Raičević, N., Perović, B., ”The effect of aging of surface non-metallic coatings on the ampacity of medium voltage rectangular bus”, Proceedings of the 7th Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy - eNergetics 2021, pp. 487-493, ISBN: 978-86-80593-73-8, Niš, Serbia, 16-17 December, 2021. [M33]
 30. Šućurović, M., Brajović, D., Vujičić, M., "Implementation of new equipment for the laboratory exercises – Testing of low-voltage electrical installations", Proceedings of 9th International Conference Technics and Informatics in Education TIE 2022, University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, pp. 103–108, 16−18 September 2022. ISBN 978-86-7776-262-9. DOI: 10.46793/TIE22.103S. [M33]
 31. Šućurović, M., Klimenta, D., Raičević, N., "Thermal effect of solar irradiance on decorative tube-shaped LED lamps", IEEE: 2023 Eight Junir Conference on Lighting (Lighting), 23-25 September 2023, Sozopol, Bulgaria. DOI: 10.1109/Lighting59819.2023.10299455. [M33]
   

Национални часописи (M50):

 1. Vujičić, V., Dragićević, S., Marjanović, M., Šućurović, M., Božić, M., Rosić, M., ”A Laboratory System Development for Measuring Characteristics of Photovoltaic-thermal Panel”, IMK-14 – Research & Development in Heavy Machinery, Vol. 24(2018)4, EN105-108, UDC 621, ISSN 0354-6829, December 2018 [M52]
 2. Šućurović, M., Klimenta, D., Tasić, D., Perović, B., „Korelacija između strujnog opterećenja i temperature za elektroenergetski kabl instaliran u vertikalnoj PVC cevi”, Energija, ekonomija, ekologija, Broj 1, godina XXIV, mart 2022, str. 47-54. ISSN 0354-8651, UDK 621.315.2:519.677 (DOI:10.46793/EEE22-1.47S) [M52]

Зборници конференција и скупова националног значаја (М60):

 1. Шућурoвић, M., Бoжић, M., Бjeкић, M., Рoсић, M., „Meрeњe и визуeлизaциja мaгнeтнoг пoљa трoфaзнoг aсинхрoнoг мoтoрa”, ETРAН 2012. Збoрник рaдoвa 56. Кoнфeрeнциje зa ETРAН, Злaтибoр, EE 2.4-1-4, 11-14. jунa 2012. [M63]
 2. Живанић, Ј., Ћетеновић, Д., Шућуровић, М., Лазаревић, Д., „Дијагностиковање стања изолације енергетског трансформатора мерењем интезитета парцијалних пражњења”, ЕТРАН 2013. Зборник радова 57. Конференције за ЕТРАН, Златибор, ЕЕ 2.4, 3-6 јуна 2013. [M63]
 3. Вујичић, М., Шућуровић, М., „Мерење и анализа струја нелинеарних потрошача у домаћинству”, ЕТРАН 2013. Зборник радова 57. Конференције за ЕТРАН, Златибор, ЕL 4.4, 3-6 јуна 2013. [M63]
 4. Миладиновић, Д., Живанић, Ј., Ћетеновић, Д., Шућуровић, М., „Мерење ефективног времена рада БТД система погона 'Тамнава источно поље' РБ 'Колубара' д.о.о.”, Зборник радова 2. Националне конференције са међународним учешћем РППО13, Чачак, 20-22 септембар 2013. [M63]
 5. Вујичић, М., Шућуровић, М., Јањић, Б., „Реализација видео-конференцијског система у образовању”, Зборник радова 2. Националне конференције са међународним учешћем РППО13, Чачак, 20-22 септембар 2013. [M63]
 6. Шућуровић, М., Вујичић, М., Коларевић, Ђ., „Примена програма RELUX у настави електричног осветљења”, Књига резимеа научно-стручног скупа са међународним учешћем Техника и информатика у образовању – ТИО 2014, Факултет техничких наука, 30-31.5.2014. [M63]
 7. Шућуровић, М., Драгићевић, С., Чековић, И., Плазинић, М., Живанић, Ј., „Анализа утицаја материјала фотонапонских ћелија на добијање електричне енергије – case study – Факултет техничких наука у Чачку”, ЕТРАН 2014. Зборник радова 58. Конференције за ЕТРАН, Врњачка Бања, NM 1.6, 2-5. јуна 2014. [M63]
 8. Vujičić, M., Šućurović, M., „Primer primene metoda SAW, TOPSIS i MOORA kod višekriterijumskog odlučivanja”, International Conference ICDQM-2014, Belgrade, Serbia, 27-28 June 2014. [M63]
 9. Шућуровић, М., Вујичић, М., „Електричне карактеристике LED извора светлости малих снага (≤ 25 W)”, ЕТРАН 2015. Зборник радова 59. Конференције за ЕТРАН, Сребрно језеро, ЕЕ 1.5, 8-11. јуна 2015. [M63]
 10. ШућуровићМ., Вујичић, М., „Повећање електричне отпорности и губитака снаге код НН каблова услед струја виших хармоника”, ЕТРАН 2016. Зборник радова 60. Конференције за ЕТРАН, Златибор, ЕЕ 1.6, 13-16. јуна 2016. [M63]
 11. Vujicic, M., Sucurovic, M., Blagojevic M., "Evaluation and ranking of compact fluorescent lamps in uncertain environments", IV International conference Quality system condition for successfull business and competitiveness, Kopaonik, Proceedings, 30.11.-2.12. 2016. pp. 107-124. ISBN 978-86-80164-04-5. [M63]
 12. Bjekić, M., Šućurović, M., Štatkić, S., Rosić, M., Božić, M., „Pregled rezultata projekta Istraživanje, razvoj i primena programa i mera energetske efikasnosti elektromotornih pogona”, Zbornik radova (Elektronski izvor), VI Regionalna konferencija: Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope - IEEP 2017, Zlatibor, 21-24. jun 2017, Srbija, br. rada 032. ISBN 978-86-7877-028-9. [M63]
 13. Пантелић, М., Шућуровић, М., Вујичић, М., „Утицај персонала на поузданост багерских јединица”, Зборник радова ИТОП19, Четврта национална конференција са међународним учешћем "Информационе технологије, образовање и предузетништво", Чачак, 6. и 7. април 2019, стр. 245-256. ISBN 978-86-7776-233-9. [М63]
 14. Вујичић В., Шућуровић, М., Божић, М., Росић, М., Бјекић,. М., „Образовна лабораторијска поставка пумпног система са могућношћу регулације притиска и протока”, Зборник радова 63. Конференције за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ЕТРАН 2019, стр. 321-325, 3-6. Јун, 2019., Сребрно језеро, Србија, ISBN 978-86-7466-785-9. [M63]
 15. Пантелић, М., Шућуровић, М., Вујичић, М., „Унапређења процеса одржавања рударске механизације увођењем система агрегатне замене”, Зборник радова 22. међународне конференције Управљање квалитетом и поузданошћу – ICDQM 2019, Пријевор, Чачак, 27-28 јун 2019., стр. 68-79. ISBN 978-86-86355-39-3 [М63]
 16. Bjekić, M., Vujičić, V., Rosić, M., Šućurović, M., „Identifikacija parametara mašine jednosmerne struje sa nezavisnom pobudom posle remonta”, Zbornik radova 65. Konferencije za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku - ETRAN 2021, str. 168-173, 8-10. Septembar, 2021., Etno selo Stanišići, Republika Srpska, ISBN 978-86-7466-894-8. [M63]

Техничка и развојна решења (M80):

Бјекић, М., Божић, М., Росић, М., Шућуровић, М., „Електромагнетна кочница са једним обртним диском за лабораторијска испитивања електричних мотора”, Техничко решење, Факултет техничких наука Чачак, 2015. http://www.ftn.kg.ac.rs/docs/resenja/EM_kocnica.pdf [М83]

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА

Национални пројекти:

 1. Истраживач на пројекту ТР33016 "Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона", носилац пројекта Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу. Руководилац пројекта: проф. др Мирослав Бјекић, редовни професор. Пројекат је у подручју технолошког развоја, Министарство за науку и технолошки развој, период: 2011-2014-2019.
 2. Реализатор пројекта "Увођење лабораторијских вежби и информационих технологија у наставу групе предмета Електричне инсталације и осветљење у циљу развоја стручних и предузетничких компетенција студената (Лаб_ИТ_Еио_Комп)", носилац пројекта Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Крагујевцу. Руководилац пројекта: др Момчило Вујичић, ванредни професор. Програмска активност Развој високог образовања, Министартво просвете науке и технолошког развоја Републике Србије. Период реализације: октобар 2019 - јануар 2020.

Међународни пројекти:

Учесник програма Proof-of-Concept (PoC) реализираног у оквиру ЕРАЗМУС+ пројекта под називом „Institutional framework for development of the third mission of universities in Serbia“ - IF4TM, Уговор бр. 561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP. PoC пројекат под називом „Torque sensor based on magnetomechanical effect in commercial steel“ - TorqSens је реализован у периоду од јуна 2018. до јуна 2019. године.