Факултет техничких наука у Чачку Универзитетa у Крагујевцу - ФТН Чачак - Добродошли

Милан Марјановић

Милан Марјановић
Асистент
Научна област: Термотехника и термоенергетика
и Конструкционо машинство
Катедра за машинство

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-710

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 235

 milan.marjanovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Рођен у Ужицу 24.07.1990. године. Завршио је основну школу „Емилија Остојић“ у Пожеги 2005. године са одличним успехом. Средњу школу „Техничка школа Пожега“ у Пожеги 2009. године такође је завршио са одличним успехом.

Основне академске студије, општи смер, уписао је на Машинском факултету у Краљеву 2009. године. Основне студије завршио је у року са просечном оценом 9,17, чиме је стекао стручни назив Инжењер машинства. Завршни рад „Пројекат мини соларне сушаре“ одбранио је 12. септембра 2012. године са оценом 10 (десет).  Дипломске академске студије - мастер на Машинском факултету у Краљеву уписао је 2012. године, на смеру Енергетско машинство и аутоматско управљање. Дипломске студије завршио је у року са просечном оценом 9,86, чиме је стекао стручни назив Мастер инжењер машинства. Дипломски рад „Испитивање котла и пројектовање ложишта на пелет“ одбранио је 19. септембра 2014. године са оценом 10 (десет). У оквиру израде мастер рада, али и ван њега, бавио се испитивањем и усавршавањем процеса сагоревања у котловима на пелет и пелет-каминима, као и усавршавањем конструкције истих у оквиру фабрике „Радијатор инжењеринг“ д.о.о.

Укупна просечна оцена током основних и мастер студија је 9,44.

Током студија, у више наврата, добитник стипендија од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и награде од стране општине Пожега. 

Уписао докторске студије на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву 2014.године.

Од марта 2015 је примљен као сарадник на Катедри за опште машинство - Факултет техничких наука у Чачку, у организацији наставе и вежби, као и рада при испитивањима у лабораторији за Мехатронику у оквиру Факултета, а од октобра 2015. године као асистент за уже научне области "Термотехника и термоенергетика" и "Конструкционо машинство".

 

Објављени радови:

 

Марјановић М., Милићевић И., Драгићевић С., Поповић М., Савковић С., „Примена алата Microsoft Excel у настави предмета из области машинства“, VI – Међународна конференција ТИО 2016, Мај 2016.

Савковић С., Вујичић Б., Милићевић И., Марјановић М., Славковић Р., Дучић Н., „Одређивање брзине и убрзања тела при кретању низ вертикалне цилиндричне вођице“, VI – Међународна конференција ТИО 2016, Мај 2016.

Шутић Б., Драгићевић С., Марјановић М., Анализа примене савремених енергетски ефикасних материјала омотача зграда, ЕЕЕ – конференција, Лист савеза енергетичара, година XVIII, Зборник радова ISSN 0354-8651, UDC 620.9, број 1-2, стр. 155-160, UDC 504.53.054:354.4, Златибор, март 2016.

Милићевић И., Југовић З., Марјановић М., Поповић М., Лабораторијско испитивање крутости и флексибилности спирално коругованих цеви великих пречника од пропилена високе густине са металним ојачањем, ИМК 14“ – часопис 14 Октобар, Истраживање и развој, август 2015.

Карамарковић Р., Карамарковић В., Николић М., Марјановић М., Пројектовање и експериментално испитивање топ-фед сагоревача пелета, „IEEP ’15 – V Регионална конференција, Индустријска енергетика и заштита животне средине у земљама југоисточне Европе“, Златибор, Зборник радова, јун 2015.

Марјановић М., Нишавић Б., Соларна сушара, „VI Научно-стручни скуп Студенти у сусрет науци са међународним учешћем“, Бања Лука, Зборник радова, новембар 2013.

 

Ауторске и коауторске публикације, елаборати и студије:

Jugović, Z., Popović, M., Marjanović, M., “Mašinski elementi-Testovi znanja”, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, 2015, ISBN:978-89-7776-185-1