Милан Весковић

Мр Милан Весковић
Асистент
Научна област: Теоријска и општа електротехника
Катедра за општу електротехнику и електронику

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32000 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-720

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 220

 milan.veskovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Мр Милан Весковић, асистент                            Mr Milan Vesković, asistent                 M.Sc. Milan Veskovic, assistant
    Предмети:                                                    Predmeti:
    Практикум из основа електротехнике 2            Praktikum iz osnova elektrotehnike 2    Electrical Engineering Basics
    Теорија електричних кола                              Teorija električnih kola                       Electric circuit theory
    Oснове електронике                                      Osnove elektronike                           Electronics
    Линеарна електроника                                   Linearna elektronika                          Linear electronics

Биографски подаци

 

 

Публикације