Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Милена Дамњановић

Милена Дамњановић
Асистент
Ужа научна област: Пословна економија
Катедра за индустријски менаџмент

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-713

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 231

 milena.damnjanovic@ftn.kg.ac.rs

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ И ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ

Милена Дамњановић (по рођењу Станисављевић) рођена је 24.8.1987. године у Крагујевцу. Завршила је Основну школу  "Радоје Домановић" и Другу крагујевачку гимназију, обе као носилац дипломе "Вук Караџић". Живи у Чачку.

Прву годину основних академских студија на Економском факултету у Крагујевцу, смер Међународни менаџмент, уписала је школске 2006/2007. године. Дипломирала је 16.9.2010. године са просечном оценом 9,25 (девет и 25/100), стекавши звање дипломирани економиста. У току школске 2009/2010. године била је добитник стипендије Доситеја, коју додељује Фонд за младе таленте Републике Србије. Мастер академске студије, студијски програм Пословна економија и менаџмент, модул: Међународни менаџмент, уписала је школске 2010/2011. године на Економском факултету у Крагујевцу. Мастер рад, Организационо учење у функцији управљања људским ресурсима, одбранила је 18.10.2012. године, и тако стекла звање мастер економиста. Мастер студије завршила је са просечном оценом 9,6 (девет и 60/100). Докторске академске студије уписала је школске 2012/2013. године, студијски програм Економија, модул Управљање пословањем.

Говори, чита и пише енглески језик, као први страни језик. Поседује IELTS цертификат енглеског језика. Говори, чита и пише италијански језик, као други страни језик. Поседује цертификат школе страних језика Патуљак плус о завршеном средњем курсу италијанског језика.

Посебне компетенције у области коришћења информационих технологија: MS Office (Word, Excel, Power Point), интернет, SPSS (софтвер за статистичку обраду података).

Учесник је бројних курсева, тренинга и радионица (Пословна комуникација у међународном окружењу, Управљање временом, Јачање самопоуздања, Представљање, Лидерске вештине, Презентационе вештине, Асертивна комуникација, Од идеје до акције кроз пројекат).

РАДНО ИСКУСТВО

Од марта 2011. године  била је ангажована хонорарно на Факултету техничких наука у Чачку у реализацији вежби на групи предмета. Од 1. новембра 2013. године изабрана је у звање асистент за ужу научну област Предузетничка економија на Катедри за предузетнички менаџмент. Aнгажована је на предметима: Основе економије, Основе рачуноводства, Примењено књиговодство, Управљачко рачуноводство, Финансијски менаџмент, Корпоративна друштвена одговорност, Бенчмаркинг, Менаџмент промена. 

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Damnjanović, M. (2023). Relation Between Internal Social Responsibility and Job Satisfaction in Serbian Service Companies. In: Arraiano, I.G., Díaz, B., Del Baldo, M., Schmidpeter, R., Idowu, S.O. (eds) Corporate Social Responsibility in a Dynamic Global Environment. CSR, Sustainability, Ethics & Governance, Springer, Cham. pp 247–259, https://doi.org/10.1007/978-3-031-24647-0_13

Damnjanović, M., Zlatanović, D., Leković, B., (2022) Relationship between external corporate social responsibility and affective commitment in service companies in Serbia. 7th International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM 2022), Faculty of Economics in Kragujevac, Republic of Serbia, November 4th, 2022. In Radosavljević, G., Borisavljević, K., (ed.) Contemporary Issues in Economics, Business and Management EBM 2022 (pp. 39-48), Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac.

Damnjanović, M., Zlatanović, D., Leković, B., (2022) Relationship between external corporate social responsibility and affective commitment in service companies in Serbia. 7th International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM 2022), Faculty of Economics in Kragujevac, Republic of Serbia, November 4th, 2022. In Radosavljević, G., Borisavljević, K., (ed.) Contemporary Issues in Economics, Business and Management EBM 2022 - Book of abstracts (pp. 8), Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac.

Damnjanović, M. (2021). The Impact of Participation in Service Company’s Socially Responsible Activities on Employee’s Affective Commitment. 7th ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Hybrid Conference, September 9-10, 2021, Zagreb, Croatia. In Pejić Bach, M., Perovic, Đ., Milković, M., Peković, S., Simićević, V., Zoroja, J., Klopotan, I., Cancer, V., Stepanić, J. (ed.) Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion ConferenceVol. 7, No.1, pp.212–220, IRENET, Zagreb, Croatia. https://doi.org/10.54820/RPPI2505

Damnjanović, M. (2021). The Impact of Participation in Service Company’s Socially Responsible Activities on Employee’s Affective Commitment. 7th ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Hybrid Conference, September 9-10, 2021, Zagreb, Croatia. In Pejić Bach, M., Perovic, Đ., Milković, M., Peković, S., Simićević, V., Zoroja, J., Klopotan, I., Cancer, V., Stepanić, J. (ed.) Book of abstracts of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion ConferenceVol. 7, No.1, pp. 71, IRENET, Zagreb, Croatia. 

Damnjanović, M. (2020) A Chance for Engineers – Technology Entrepreneurship, 8th International Scientific Conference - Technics and Informatics in Education, September 18-20, 2020, Čačak, Serbia. In Milićević, I. (ed.) Proceedings TIЕ 2020 (pp. 58-64), Čačak: Faculty of Technical Sciences

Damnjanović, M. (2019) Investing in Employees in Serbian Companies - Internal Dimension of CSR, 5nd ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, September 12-14, 2019, Rovinj, Croatia. In Milković, M., Seljan, S., Pejić Bach, M., Peković, S., Perovic, Đ., (ed.). Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, Vol. 5, No. 1, pp.367-374, IRENET, Zagreb, Croatia

Damnjanović, M. (2019). Investing in Employees in Serbian Companies - Internal Dimension of CSR, 5nd ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, September 12-14, 2019, Rovinj, Croatia. In Milković, M., Seljan, S., Pejić Bach, M., Peković, S., Perovic, Đ., (ed.). Book of abstracts of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, Vol. 5, No. 1, pp. 60, IRENET, Zagreb, Croatia

Bjekić, D., Stojković, M., Đorić, B., Damnjanović, M.,  Aleksić, V. (2019). Priručnik za buduće nastavnike: o preduzetničkom obrazovanju i profesionalnom razvoju. Čačak: Fakultet tehničkih nauka. ISBN 978-86-7776-235-3

Bjekić, D., Đorić, B., Damnjanović, M., i Stojković, M. (2019). Preduzetnička orijentacija maturanata. Četvrta nacionalna konferencija sa međunarodnim učešće „Informacione tehnologije obrazovanje i preduzetništvo 2019“, 6-7. april 2019, Fakultet tehničkih nauka, Čačak. U A. Veljović (ur.). Zbornik radova ITOP19 (str. 321-332). Čačak: Fakultet tehničkih nauka

Damnjanović, M.Rendulić Davidović, G. (2019). Primena koncepta korporativne društvene odgovornosti u malim i srednjim preduzećima u Srbiji. Četvrta nacionalna konferencija sa međunarodnim učešće „Informacione tehnologije obrazovanje i preduzetništvo 2019“, 6-7. april 2019, Fakultet tehničkih nauka, Čačak. U A. Veljović (ur.). Zbornik radova ITOP19 (str. 355-362). Čačak: Fakultet tehničkih nauka

Damnjanović, M. (2018). Relation between corporate social responsibility reporting and financial indicators of Serbian companies, 5th International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM 2018), Faculty of Economics in Kragujevac, Republic of Serbia 09-10th November, 2018. In Babić, V., (ed.) Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM 2018) (pp. 473-480), Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac

Damnjanović, M. (2018). Relation between corporate social responsibility reporting and financial indicators of Serbian companies, 5th International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM 2018), Faculty of Economics in Kragujevac, Republic of Serbia 09-10th November, 2018. In Veselinović, P., Babić, V., Marjanović, G., Stančić, P., Jakšić, M., Ranković, V. (ed.) Contemporary Issues in Economics, Business and Management EBM 2018 - Book of abstracts (pp. 50), Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac.

Stanisavljević, M. i Stojković, M. (2018). Financial literacy of Engineering Students - Waiting for PISA 2018 Results in Serbia, 7th International Scientific Conference - Technics and Informatics in Education, May 25-27, 2018, Čačak, Serbia. In Milićević, I. (ed.). Proceedings TIE 2018 (pp. 257-262), Čačak: Faculty of Technical Sciences.

Bjekić, D. i Stanisavljević, M. (2018). Terminološka lutanja: komunikaciona kompetentnost između "mekih" i "prenosivih" veština. U A. Veljović (ur.). Zbornik radova ITOP2018 (str. 35-48). Čačak. Fakultet tehničkih nauka. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem ITOP18, 24-25. mart 2018, Čačak: FTN.

Bogićević, J., Stanisavljević, M., Domanović, V. (2018). Finansijske performanse malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji. U A. Veljović (ur.). Zbornik radova ITOP2018 (str. 237-245). Čačak. Fakultet tehničkih nauka. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem ITOP18, 24-25. mart 2018, Čačak: FTN.

Stanisavljević, M., (2017), Značaj obrazovanja za razvoj društveno odgovorne poslovne prakse, U A. Veljković (ur.). Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju 2017 - zbornik radova (str. 371-378). Čačak: Fakultet tehničkih nauka. //4. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju 2017", 29.9.-1.10.2017, Čačak: Fakultet tehničkih nauka

Stanisavljević, M., (2017), The Analysis of CSR Reports of Serbian Companies, 3nd ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, September 7-9, 2017, Dubrovnik, Croatia. In Baćović, M., Milković, M., Pejić Bach, M., Peković, S., Simicevic, V., Zoroja, J., (ed.). Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, Vol. 3, No. 1, pp.373-380, IRENET, Zagreb, Croatia. Available on: https://www.econstor.eu/handle/10419/183798

Stanisavljević, M., (2017), The Analysis of CSR Reports of Serbian Companies, 3nd ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, September 7-9, 2017, Dubrovnik, Croatia. In Baćović, M., Milković, M., Pejić Bach, M., Peković, S., Simicevic, V., Zoroja, J., (ed.). Book of abstracts of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, Vol. 3, No. 1, pp. 83, IRENET, Zagreb, Croatia

Bogićević, J., Stanisavljević, M., Janjić, V. (2017). Računovodstvena podrška preduzetništvu, u A. Veljović (ur.). Zbornik radova ITOP2017 (str. 57-62), Čačak: Fakultet tehničkih nauka; Druga nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo 2017", Čačak, 8. i 9. april 2017. 

Stanisavljević, M. (2017) Does Customer Loyalty Depend on Corporate Social Responsibility?. Naše gospodarstvo/Our Economy, 63(1), 38-46. DOI: 10.1515/ngoe-2017-0004

Stojanović-Aleksić, V., Stanisavljević, M., Bošković, A., (2016), The interdependence of leader-member exchange relation and the leadership style: research in Serbian organizationsEconomic themes, Vol. 54 No. 3, str. 363-383, ISSN 2217-3668

Babić,V., Nikolić, J., Stanisavljević, M., (2016), Corporate governance mechanisms effectiveness: The case of transition countries, Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 13 No. 2, str. 161-175, ISSN 0354-4699

Stanisavljević, M., (2016), The Impact of Corporate Social Responsibility on Customer Loyalty, 2nd ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, September 8-9, 2016, Rovinj, Croatia. In Baćović, M., Milković, M., Pejić Bach, M., Peković, S., (ed.). Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, Vol. 2, No. 1, pp.434-439, IRENET, Zagreb, Croatia. Available on: https://www.econstor.eu/handle/10419/183748

Stanisavljević, M., (2016), The Impact of Corporate Social Responsibility on Customer Loyalty, 2nd ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, September 8-9, 2016, Rovinj, Croatia. In Baćović, M., Milković, M., Pejić Bach, M., Peković, S., (ed.). Book of abstracts of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, Vol. 2, No. 1, pp. 109, IRENET, Zagreb, Croatia

Stanisavljević, M., (2016), Financial literacy of the students of technical sciences, Sixth International Conference "Technics and Informatics in Education - TIO2016", May 28-29, 2016, Čačak: Faculty of Technical Sciences. In I. Milićević (ed.). Book of Abstracts (pp. 50) Čačak: Faculty of Technical Sciences. Available on http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tio2016/Book%20of%20Abstracts%20TIO%202016.pdf 

Stanisavljević, M., (2016), Financial literacy of the students of technical sciences, Sixth International Conference "Technics and Informatics in Education - TIO2016", May 28-29, 2016, Čačak: Faculty of Technical Sciences. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIO 2016 (pp. 367-372), Čačak: Faculty of Technical Sciences. Available on http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tio2016/Radovi%20TIO%202016/EN/Proceedings%20TIO%202016.pdf

Станисављевић, М., Бешић, Ц., (2015), Побољшање конкурентске позиције партнера кроз заједничка улагања – анализа компанија у Србији, Зборник радова Дунавски бизнис форум: Конкурентност и одрживи развој 2015, (34-38), Нови Сад – БСЦ Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију, 4. Национална научно-стручна конференција са међународним учешћем, Нови Сад, 7-9. октобар 2015. године

Бешић, Ц., Станисављевић, М., Бешић, С., Ковачевић, Ђ., (2015), Анализа улоге лидерског понашања предузетника и менаџера у постизању пословне изврсности домаћих предузећа, у: А. Вељовић (ур.). Реинжењеринг пословних процеса у образовању - зборник радова, (417-421), Чачак: Факултет техничких наука, 3. национална конференција са међународним учешћем, Чачак, 25-27. септембар 2015.

Бешић, Ц., Бешић, С., Станисављевић, М., Ковачевић, Ђ., (2015), Анализа унапређења знања као фактора који утиче на конкурентску способност домаћих предузећа, у: В. Мајсторовић (ур.). International Convention On Quality Proceedings, (151-156), Београд: Јединствено удружење Србије за квалитет – JUSK, 12. Међународна конвенција о квалитету 2015, Београд, 1-5.6.2015. године

Бешић, Ц., Ђорђевић, Д., Бешић-Вукашиновић, Д., Станисављевић, М., (2014), Конкурентност у земљама у транзицији – испољене и будуће тенденције, X међународна конференција “Правни и економски аспекти процеса интеграције земаља Југоисточне Еуропе у ЕУ са посебним освртом на Босну и Херцеговину”, 18.-19.12.2014., Влашић – Травник, БиХ, у: Јусуфранић Ј., Имамовић, М.,(ур.), Зборник радова Интернационалног Универзитета Tравник, стр.40-47, ISSN 2232-6607

Бешић, Ц., Станисављевић, М., (2014), Relation between managers’ communication competence and conflict management styles, у Мехић, Е. (ур.),7th International Conference of the School of Economics and Business - Conference Proceedings, стр. 71-81, University of Sarajevo, School of Economics and Business, Сарајево, БиХ, ISBN 978-9958-25-093-4

Станисављевић, М., (2014), Организационо учење у функцији обуке и развоја запослених у организацији, ХР конференција: Управљање квалитетом људских ресурса – савремени трендови – Зборник радова, стр.192-199, Београд, 23. Октобар 2014. године, ISBN 978-86-80194-00-4

Бјекић, Д., Станисављевић, М., Бјекић, М., (2014). Тимска компетентност специјализованих тимова у области енергетске  ефикасности ЕМП, 5. конференција "Техника и информатика у образовању 2014", 30-31. мај 2014, Чачак, у: Милићевић, И. (ур.). Зборник радова, str. 136-141, Чачак: Факултет техничких наука, ISBN 978-86-7776-164-6

Станисављевић, М., (2014), Статус економских предмета у образовању инжењера, 5. конференција "Техника и информатика у образовању 2014", 30-31. мај 2014, Чачак, у: Милићевић, И. (ур.). Зборник радова, str. 142-147, Чачак: Факултет техничких наука, ISBN 978-86-7776-164-6

Златић, Л., Бјекић, Д., Станисављевић, М., (2013), Комуникациона компетентност - терминолошка разграничења, у: Анђелковић, В., Костић, А. и Златановић, Љ. (ур.): Комуникација и људско друштво, Ниш: Филозофски факултет, стр. 65-78, ISBN 978-86-7379-294-1

Бјекић, Д., Бојовић, М., Златић, Л., Станисављевић, М., (2012), Managers’ Communication Competence, Metalurgia International, XVII(7), стр. 239-247, доступно на http://www.metalurgia.ro/Metalurgia_International_7_2012.pdf, ISSN 1582-2214

Станисављевић, M., Пурић, Ј., Михајловић, Б., Влашковић, К., Стојковић, Д., Дамјановић, Ј., Лојаница, Н., (2012), Belgrade Stock Exchange, у Chuda, J., Jara, M., Sienko, P., (ed.), The role of a stock exchange in transition economies, str. 75-119, Cracow University of Economics, Krakow, Poland, ISSN 2081-3848

Златић, Л., Бјекић, Д., Станисављевић, М., (2011), Комуникациона компетентност – терминолошка разграничења и структура, VII конференција са међународним учешћем „Дани примењене психологије: Психологија комуникације“, 23-24.09.2011, Ниш, Књига резимеа, Ниш: Филозофски факултет, ISBN 978-86-7379-228-6

Станисављевић, М., Јеремић, Н., (2011), Influence of Company’s Financial Crisis on Corporate Governance, International dimensions in Economics, Studenckie Kolo Naukowe, OPTEAM, Lodz, Poland; стр.102-110, ISBN 978-83-930820-1-8

Пурић, Ј., Станисављевић, М., (2009), Knowledge management – creating a competitive advantage in the new economy, Conference Proceedings New directions in Economics, Rady Kol Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Krakow, Poland, стр. 33-39,  ISBN 978-83-931384-0-1

Станисављевић, М., (2010), Отпочињање новог пословног подухвата путем франшизинга, саопштење, Међународна студентска конференција, Економски факултет у Крагујевцу, 14-15.12.2010.године