Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Небојша Станковић

Др Небојша Станковић
Доцент
Научна област: Информационе технологије и системи
Катедра за информационе технологије

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-778

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 222

 nebojsa.stankovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Небојша Станковић рођен је у Гњилану 8. августа 1966. године. Основну и средњу школу завршио је у Чачку, занимање програмер. Дипломирао је на Техничком факултету у Чачку, одсек електротехнички, смер Индустријска енергетика 30. октобра 1991. године са темом „Софтверски систем за пројектовање конвертора једносмерне струје“ и стекао звање Дипломирани инжењер електротехнике. Магистарску тезу под насловом „Прилог симулацији рачунарских архитектура“ одбранио је 29. септембра 2009. године на Техничком факултету у Чачку и тиме стекао звање Магистар техничких наука. Докторске студије завршио је 27. децембра 2021. године одбранивши докторску дисертацију на тему „Фактори учења и предвиђање успешности у програмирању применом вештачких неуронских мрежа“. 

Ради на Факултету техничких наука (некадашњи  Технички факултет) у Чачку непрекидно од 1. јануара 1992. године, прво као асистент за предмете Процесни рачунари и Програмски језици, а потом за предмете Основи рачунарства и информатике, Увод у коришћење рачунара, Информационо-комуникационе технологије 1, Информационо-комуникационе технологије 2, Рачунарски системи, Програмирање, Електронско пословање, Рачунарске симулације и анимације, Увод у програмирање. Тренутно ради као асистент за предмете Информационе технологије, Рачунарске апликације, Практикум из програмирања, Практикум из Коришћења рачунара 1, Практикум из Коришћења рачунара 2, Практикум из рачунарских апликација, Мултимедијални системи, Управљање квалитетом софтвера, Савремене ИТ и системи.

Коаутор је три програма стручног усавршавања наставника акредитованих од стране Министарства просвете и спорта Републике Србије: 1) „Употреби рачунар у настави - диференцирана обука наставника“ (акредитован и реализован у периоду 2002-2006); 2) „Диференцирана информатичка обука наставника (акредитован и реализован у школској 2007/2008. години); 3) „Хипермедија у настави“, (акредитован у школској 2011/2012. години). Био је сарадник и инструктор на акредитованом програму стручног усавршавања наставника: „Комуникација и учење у настави технике (КУНТ)“ (акредитован и реализован у периоду 2002-2006, 2007-2009). Учесник је на пројекту МПНТР Републике Србије под називом „Иновирање курикулума и наставничких компетенција за предмет Мултимедијални системи на основним академским студијама Информационе технологије 2018“.

Од 2008. овлашћени је ECDL (European Computer Driving Licence) испитивач. Учествовао је у организацији конференција које организује ТФ/ФТН: „Техника и информатика у образовању“, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2020, 2022.

Више пута је био предавач на курсевима за информатичку обуку запослених и незапослених за потребе Завода за тржиште рада, извођених у организацији Факултета техничких наука у Чачку.

Aутор/ коаутор je преко 50 научних и стручних радова у међународним и домаћим научним/ стручним часописима са рецензијама и у зборницима радова са међународних и домаћих конференција, као и семинара и курсева.

Аутор је више уџбеника и практикума.

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Рад у часопису међународног значаја

 1. Stanković Nebojša, Blagojević Marija, Papić Miloš, Karuović Dijana (2021): Artificial Neural Network Model for Prediction of Students’ Success in Learning Programming, Journal of Scientific & Industrial Research Vol. 80, March 2021, pp. 249-254. ISSN: 0022-4456 [M23]

 2. Nebojša Stanković, Živadin Micić (2018): Innovating and management of the knowledge base on the example of IT applications, Telematics and Informatics, vol. 35 br. 5, str. 1461-1472. ISSN: 0736-5853 [M21]

 3. Papić, Ž., Papić, M., Stanković, N. (2012): The knowledge test for evaluation of the achievement in the subject of computing and informatics, Metalurgia International, vol. XVII, br. 7, str. 170-175. ISSN: 1582-2214  [M23]

 4. Vulović, R., Papić, Ž., Stanković, N., Papić, M. (2012): Ergonomics and health issues caused by working with computer, Metalurgia International, vol. XVII, br. 7, str. 155-160. ISSN: 1582-2214  [M23]

 5. Stаnkоvić, N., Bеšić, C., Pаpić, М., Аlеksić, V. (2011): The Evaluation of Using Mind Maps in Teaching, ТТЕМ – Тechnics Technology Education Management, (2011), Volume 6, Number 2, str. 337 – 343, ISBN: 1840-1503, DRUNPP, Sаrајеvо  [M23]

Рад саопштен на скупу међународног значаја штампан у целини.

 1. N. Stanković, V. Ružičić, „Cyber Security in Education“, 9th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, 16-18th September 2022, pp 297-301, ISBN 978-86-7776-262-9
 2. B. Đorić, M. Blagojević, M. Papić, N. Stanković (2020). Students’ attitudes regarding online learning during covid-19 pandemic, XI International Conference of Information Technology and Development of Education ITRO 2020, Technical Faculty ”Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Serbia, October 2020, pp 157-160, ISBN: 978-86-7672-341-6
 3. N. Stanković, V. Ružičić (2020). Application of new software tools in online teaching, 8th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, 18-20th September 2020, pp 225-230, ISBN 978-86-7776-247-6
 4. Blagojević Marija, Milošević Danijela, Stanković Nebojša (2019). An approach for analyzing of published manuscript with natural language toolkit (NLTK) using python, 5th International conference on Knowledge management and informatics, Kopaonik, 08.-09. 2019. January, Technical College of professional studies in Novi Sad,   pp 11-16. ISBN 978-86-6211-115-9
 5. Marija Blagojević, Nebojša Stanković, Miloš Papić (2019). Knowledge and Importance of Different IT fields for Professional Engagement, International conference on Applied Internet and Information Technologies  October 3-4, 2019, Zrenjanin, Republic of Serbia , pp. 133-136. ISBN 978-86-7672-327-0
 6. N. Stanković, M. Blagojević, M. Papić (2018). Comparative analysis of IT subjects’ teaching quality in highschools, International scientific conference "UNITECH", Proceedings, Volume III, pp. 133-136, ISSN: 1313-230X, 16 – 17th November 2018, Gabrovo, Bulgaria
 7. Papić, M., Stanković, N., Pantelić, N., Vesković, M. (2016). Analysis of Some Online Educational Resources in Serbia, International scientific conference "UNITECH", Proceedings, pp. 268-271, ISSN: 1313-230X, 18 – 19th  November 2016, Gabrovo, Bulgaria
 8. Stanković, N., Papić, M., Pantelić, N. (2016). Some Issues About the Introduction of E-Learning in High Schools in Moravica District, Serbia, International scientific conference "UNITECH", Proceedings, pp. 303-308, ISSN: 1313-230X, 18 – 19th  November 2016, Gabrovo, Bulgaria
 9. Papić, M., Stanković, N., Blagojević, M. (2016). Implementation of Facebook for Communication and Learning in Higher Education, International conference "Informational Technology for e-Education ITeO", Proceedings, pp. 38-43, ISBN: 978-99955-91-96-0, 30 September – 01 October 2016, Banjaluka, Republika Srpska
 10. Stanković, N., Papić, M., Pantelić, N., Jevtić, B. (2016). Dynamic Presentations and Their Use in Education, International conference "Computer Science and Technology", Proceedings, Vol 1. pp. 84-89, ISSN: 1312-3335, 30 September – 01 October 2016, Varna, Bulgaria
 11. Papić, M., Stanković, N., Jevtić, B., Pantelić, N. (2016). Informal learning via Internet forum, Technics and Informatics in Education, Proceedings, pp. 189-196, UDK: 37.018.43:004.738.12, ISBN: 978-86-7776-192-9, 28 – 29th of May 2016, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia
 12. Micić Ž., Stanković, N., Blagojević, M. (2014). Clustering of knowledge innovation in standardized "hardware's" subfields of information technology, 5th International conference on Information technology and development of education, Idvor, 27. June 2014. pp.319-326. (ISBN: 978-86-7672-225-9)
 13. Petrović Slobodan, Micić Živadin, Blagojević Marija, Stanković Nebojša, "EQMx12 MODEL OF EXCELLENCE FOR IS IMPROVEMENT - On the examples of higher education institutions", Technics Technologies Education Management, Volume 8, Number 1, (2013) pp.148-157. ISSN 1840-1503
 14. Živadin Micić, Nebojša Stanković (2013): Knowledge and innovations trends in metallurgy subfields within standardization platform, Metalurgia International, University Bucharest, ISSN 1582-2214, No 18 (8), page 154-160.
 15. Blagojević, M., Stanković, N., Micić, Ž. (2012). Analysis of The Use of the Internet Among Children of School Age, International conference on Information technology and development of education, ITRO 2012, Proceedings, pp. 388-393. ISBN: 978-86-7672-167-2, June 29, 2012, Zrenjanin
 16. Micić, Ž., Blagojević, M., Stanković, N., Božović, M. (2011). “Razvoj i primene međunarodnih standarda u e-ucenju”, XVI Naucno stručni skup Informacione tehnologije, Žabljak, 22-26th February 2011, Proceedings, pp. 59-63. (ISBN 978-86-7664-097-3)
 17. Vulоvić, R., Stаnkоvić, N., Pаpić, М. (2011). Infоrmаciоni sistеm spоrtskе оrgаnizаciје, Infоrmаciоnе tеhnоlоgiје – IТ 2011, Zbоrnik rаdоvа str. 162-166, ISBN: 978-86-7664-097-3, 22-26. fеbruаr 2011., Žаblјаk
 18. Stankovic, N. (2010). The evaluation of using simulators of arithmetic and logical operations in teaching computer systems, IETC 2010 International Educational Technology Conference, April, 26 – 28th, Istanbul, pp. 1501-1504.
 19. Stanković, N., Ranđić, S. (2009). Simulation of the TFaCo processor, 13th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT 2009, Hammamet, Tunisia, 16-21 October 2009. pp. 353-356.
 20. Stanković, N., Ranđić, S. (2009). The visulation of the binary numbers addition without he memory usage, 4th International Symposium of Industrial Enginnering, SIE 2009, Belgrade, Serbia, 10-11 December 2009. pp 173-176.
 21. Stojanović, D., Ranđić, S., Stanković, N. (1994): Adaptive Control Scheme for Deadbeat Controlled Inverter, European Robotics and Intelligent Systems Conference, Vol 2. Malaga 1994. pp. 884-893.

Рад саопштен на скупу националног значаја штампан у целини

 1. Н. Станковић, М. Благојевић (2020). Вештачке неуронске мреже у предвиђању успешности студената у програмирању, XXVI Скуп ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА: “ИНОВАЦИЈЕ У МОДЕРНОМ ОБРАЗОВАЊУ", 16-19.2.2020. Вештачке неуронске мреже у предвиђању успешности студената у програмирању, Копаоник, пп.371-375
 2. Stanković, N., Blagojević, M., Papić, M. (2019). Procena nivoa znanja studenata Fakulteta tehničkih nauka u Čačku iz oblasti programiranja, XXV Skup Trendovi razvoja: "Kvalitet visokog obrazovanja", TREND 2019, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, pp. 73-76, ISBN 978-86-6022-140-9, Srbija, Kopaonik, 11-14. Feb, 2019.
 3. Pаpić, М., Stаnkоvić, N., Pаunоvić, V. (2014). Kоmpаrаtivnа аnаlizа studеntskih prоcеnа prеdmеtа iz оblаsti infоrmаciоnih tеhnоlоgiја, Теhnikа i infоrmаtikа u оbrаzоvаnju, Zbоrnik rаdоvа, str. 275-280, UDK: 005.6:004.9, ISBN: 978-86-7776-164-6, 30 - 31. mај 2014., Fаkultеt tеhničkih nаukа u Čаčku
 4. Ž. Micić, N. Stanković, M. Blagojević (2014). „Trendovi inoviranja znanja u standardizovanim podoblastima IT“, 5. konferencija sa međunarodnim učešćem „Tehnika i informatika u obrazovanju TIO 2014“, 30-31. maj 2014, Fаkultеt tеhničkih nаukа u Čаčku, Zbornik radova, str. 238-244, ISBN: 978-86-7776-164-6
 5. Micić Ž., Stanković, N. (2013). Trendovi znanja na platformi standardizacije životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti, 16th International Conference ICDQM-2013, ISBN 978-86-86355-14-0, str. 519-529. http://www.dqmcenter.com/index.php?page=dqm-konferencije
 6. Micić Ž., Stanković, N. (2013). Inoviranje znanja o multimedijima, zaštiti/ bezbednosti i drugim podoblastima IT, Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju – RPPO 2013, ISBN 978-86-7776-143-1, str. 368-375. http://www.ftn.kg.ac.rs/rppo13/ 
 7. Blagojević, M., Micić, Ž., Stanković, N. (2012). Analiza korišćenja Moodle sistema za upravljanje učenjem, Tеhnika i infоrmаtikа u оbrаzоvаnju – TIO 2012, Zbоrnik rаdоvа 2, str. 487-492, UDK: 37.018.43, ISBN 978-86-7776-139-4, 1 – 3. јun 2012., Čаčаk
 8. Pantelić M., Golubović D., Jugović Z., Stanković N. (2012): Ekološki problemi, Tеhnika i infоrmаtikа u оbrаzоvаnju – TIO 2012, Zbоrnik rаdоvа 2, str. 671-680, ISBN 978-86-7776-139-4, 1 – 3. јun 2012., Čаčаk
 9. Pаpić, М., Vulоvić, R., Drаgоvić, N., Stаnkоvić, N. (2011). E-leаrning – sаvrеmеnе mеtоdе kоmunikаciје, Теhnоlоgiја, infоrmаtikа i оbrаzоvаnjе zа društvо učеnjа i znаnjа – ТIО6, Zbоrnik rаdоvа 1, str. 472-482, UDK: 37.018.43, ISBN: 978-86-7776-122-6, 3 – 5. јun 2011., Čаčаk
 10. Stаnkоvić, N., Pаpić, М., Vulоvić, R. (2011). Studеntskа prоcеnа prеdmеtа iz оblаsti infоrmаciоnih tеhnоlоgiја, Теhnоlоgiја, infоrmаtikа i оbrаzоvаnjе zа društvо učеnjа i znаnjа – ТIО6, Zbоrnik rаdоvа 2, str. 619-624, UDK: 004.9, ISBN: 978-86-7776-127-1, 3 – 5. јun 2011., Čаčаk
 11. Damnjanović, Đ., Krneta, R., Stanković, N. (2011). Vizuelizacija teorije digitalne obrade signala upotrebom Matlab-a, Tеhnоlоgiја, infоrmаtikа i оbrаzоvаnjе zа društvо učеnjа i znаnjа – ТIО6, Zbоrnik rаdоvа 2, str. 642-646, UDK: 621.39:004.42MATLAB, ISBN: 978-86-7776-127-1, 3 – 5. јun 2011., Čаčаk
 12. Pantelić, M., Golubović, D., Jugović, Z., Stanković, N. (2011): Globalni problem planete Zemlje u eri Informatičkih tehnologija, Tеhnоlоgiја, infоrmаtikа i оbrаzоvаnjе zа društvо učеnjа i znаnjа – ТIО6, Zbоrnik rаdоvа 2, str. 883-896, UDK: 502/504:004, ISBN: 978-86-7776-127-1, 3 – 5. јun 2011., Čаčаk
 13. Majstorović, R., Đokić, V., Aleksić, V., Stanković, N. (2011): Primena engleskog jezika u nastavi TIO, Tеhnоlоgiја, infоrmаtikа i оbrаzоvаnjе zа društvо učеnjа i znаnjа – ТIО6, Zbоrnik rаdоvа 2, str. 937-942, UDK: 004.9, ISBN: 978-86-7776-127-1, 3 – 5. јun 2011., Čаčаk
 14. Stanković, N., Ranđić, S. (2011). Korišćenje simulatora u nastavi računarskih sistema, LV konferencija ETRAN Banja Vrućica, Jun 6-9, Elektronski Zbornik radova ETRAN’ 11, Banja Vrućica: RT1.2-EDU.
 15. Pаpić, М., Vulоvić, R., Stаnkоvić, N. (2011). Primеnа аlаtа mеnаdžmеntа znаnjеm u аnаlizi pоdаtаkа studеntskе službе, Rеinžеnjеring pоslоvnih prоcеsа u оbrаzоvаnju – RPPO11, Zbоrnik rаdоvа, str. 179-186, UDK: 005:371.212, ISBN: 978-86-7776-128-8, 23 – 25. sеptеmbаr 2011., Čаčаk
 16. Stanković, N., Marković, G. (2010). Vizuelizacija sabiranja binarnih brojeva korišćenjem memorije, 3rd International Conference „Technics and Informatics In Education“, Čačak, Maj 7-9, Zbornik radova TIO’10, Čačak: Tehnički fakultet‚ 727-733.
 17. Stanković, N., Marković G.,  Marković B. (2009). Simulacija rada ALU-a kao osnovne komponenete CPU-a, V međunarodni naučni skup „Tehnologija, informatika i obrazovanje za društo učenja i znanja“, Novi Sad, Zbornik radova Simpozijum TIO5, Novi Sad: Fakultet Tehničkih nauka.
 18. Marković B., Marković G.,  Stanković, N. (2009). Osnovne karakteristike mikrofonskih redova simulirane u MATLAB-u, V međunarodni simpozijum „Tehnologija, informatika i obrazovanje za društo učenja i znanja“, Novi Sad, Zbornik radova Simpozijum TIO5, Novi Sad: Fakultet Tehničkih nauka.
 19. Stanković, N., Marković, B. (2009). Vizeulizacija booth-ovog algoritma kao deo projekta JAK09, LIII konferencija ETRAN,  Vrnjačka Banja, Jun 15-18, Elektronski Zbornik radova ETRAN’ 09, Vrnjačka Banja: RT4.4-1-3.
 20. Marković, B., Gordana, B., Stanković, N. (2009). Realizacija grafičkog interfejsa za delay-and-sum beamformer, LIII konferencija ETRAN Vrnjačka Banja, Jun 15-18, Elektronski Zbornik radova ETRAN’ 09, Vrnjačka Banja:  AK3.5-1-3.
 21. Stanković, N., Ranđić, S. (2008). Pregled simulatora korišćenih u nastavi računara, Naučna konferencija „Tehnika i informatika u obrazovanju“, Čačak, Maj 9-11, Zbornik radova TIO’08, Čačak: Tehnički fakultet‚ 499-506.
 22. Stanković, N., Ranđić, S. (2008). Primena mentalnih mapa u nastavi, Naučna konferencija „Tehnika i informatika u obrazovanju“, Čačak, Maj 9-11, Zbornik radova TIO’08, Čačak:Tehnički fakultet‚ 214-220.
 23. Bjekić, M., Stanković, N. (2006): Informatička pismenost nastavnika tehnike, Naučna konferencija „Tehničko (tehnološko) obrazovanje u Srbiji“, Čačak, April 13-16, Zbornik radova TOS’06, Čačak: Tehnički fakultet, 494-500.
 24. Бјекић, М., Бјекић, Д., Станковић, Н. (2003): Критеријуми информатичке писмености наставника, Научни скуп са међународним учешћем „Комуникација и медији у савременој настави“, Објављено у целини у: Комуникација и медији - зборник радова, Јагодина: Учитељски факултет, Београд: Институт за педагошка истраживања, 336-352, 2003.
 25. Stanković, N., Đorđević, G., Jevremović G. (1996): Mogućnost razvoja obrazovnog softvera u školskim uslovima, Naučna konferencija „Januarski dani prosvetnih radnika 1996.“, Čačak, Zbornik radova, Čačak: Tehnički fakultet. 
 26. Stanković, N. (1994): Primena softvera u nastavi, Uvodno izlaganje, Naučna konferencija „Januarski dani prosvetnih radnika 1994.“, Čačak, Zbornik radova, Čačak:  Tehnički fakultet.

Рад у часопису националног значаја

 1. Nebojša Stanković, Miloš Papić, Marija Blagojević (2021). A Contribution to Innovation in the Field of Microprocessor Systems: Evaluation of the Use of SIMRA Simulator in Teaching, Tehnika, Number 1, 2021. pp. 61-69, ISSN 0040-2176
 2. Pаpić, М., Stаnkоvić, N., Vulоvić, R. (2011): Primјеnа tеstоvа znаnjа u mјеrеnju pоstignućа učеnikа iz prеdmеtа Rаčunаrstvо i infоrmаtikа, Vаspitаnjе i оbrаzоvаnjе – čаsоpis zа pеdаgоšku tеоriјu i prаksu, (2011), Brој 2, str. 113-126, YU ISSN: 0350-1094, Zаvоd zа udžbеnikе i nаstаvnа srеdstvа, Pоdgоricа
 3. Стојановић, Д., Голубовић, Д., Станковић, Н. (1995): “Passanger vehicle model in active suspension applications”, International Journal MVM, Крагујевац, 1995.

Уџбеници и приручници

 1. Небојша Станковић, Весна Ружичић, уџбеник „Информационе технологије“, 276 стр., Факултет техничких наука у Чачку, 2021., ISBN 978-86-7776-222-3
 2. Vladimir Mladenović, Nebojša Stanković: Udžbenik „Multimedijalne tehnologije i sistemi“, 229 str., Čačak: Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, 2019., ISBN 978-86-7776-231-5
 3. Вучић М., Станковић Н.: Приручник „Informatički paket za početnike u biznisu - Microsoft Office 2003 brzi vodič“, 114 стр., Чачак: Агенција за образовање „Академија“, 2007.
 4. Станковић Н.: Практикум „Excel 2002“, 183 стр., Чачак: Computer Educating centre „Microcom“, 2002.
 5. Станковић Н.: Приручник „Basic I“, 72 стр., Чачак: Computer Educating centre „Microcom“, 2000.
 6. Станковић Н.: Приручник „Internet“, 68 стр., Чачак: Computer Educating centre „Microcom“, 1999.