Недељко Дучић

Др Недељко Дучић
Асистент
Научна област: Производне технологије
Катедра за мехатронику

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32000 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-733

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 132

 nedeljko.ducic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Рођен је 03.08.1986. године у Прибоју где је завршио основну и средњу Машинско – електротехничку школу. По завршетку средње школе 2005. године уписује Технички факултет у Чачку. На четвртој години основних студија постаје стипендиста Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта. Основне студије завршава 2009. године, остваривши просечну оцену 8,85 (осам и 85/100) током студија и оцену 10 (десет) на дипломском испиту. Након дипломирања, 2009. године уписује мастер студије, смер Мехатроника, на Техничком факултету. Мастер рад под називом „Примена теорије осцилација при изолацији вибрација технолошких система“ одбранио је 14.09.2010. године, стекавши звање мастер инжењер Мехатронике, са просечном оценом 9,43 (девет и 43/100) током мастер студија и оценом 10 (десет) на одбрани мастер рада.

Тренутно је докторанд Машинског факултета у Нишу, смер Мехатроника и управљање системима.

                                                                                              

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

A: Радови објављени у међународним часописима (М20)

1. Slavković, R.,  Arsovski, S.,  Veg, A.,  Jugović, Z.,  Jovicic, A.,  Dučić, N., Casting Process Optimization by the Regression Analysis Applied on the Wear Resistant Parts Molding, TECHNICAL GAZETTE, Vol. 19 No. 1, pp. 141-146, 2012. [M23]

2. Radonjić, S.,  Kovač,  P.,  Slavković, R.,  Dučić, N.,  Baralic, J. Experimental determination of chip compression ratio during counterboring, TECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT-TTEM, (2012), vol. 7 br. 2, str. 539-543. [M23]

3. Slavković, R.,  Jugović, Z.,  Milićević, I.,  Popovic, M.,  Dučić, N.,  Nedeljkovic, B. Simulation Methodology as the Basis of CAD/CAM/CAE Design of Dynamically Loaded Castings in Machine Building, METALURGIA INTERNATIONAL, (2012), vol. 17 br. 4, str. 19-26. [M23]

4. Slavković, R., Veg, A., Dučić, N., Slavković, N., Baralic, J., Milićević, I. Rigid Body Dynsmics in Optimization of the Machine Tool Vibroisolation, Techncal Gazette,Vol.22,No.1, 2015.  [M23]

5. Ž. Ćojbašić, D. Petković, S. Shamshirband, C. W. Tongc, S. Chc, P. Janković, N. Dučić, Ј. Baralić, Surface roughness prediction by extreme learning machine constructed with abrasive water jet, Precision Engineering (Available online 7 July 2015, doi:10.1016/j.precisioneng.2015.06.013). [M21]

6. Dučić N., Ćojbašić Ž., Slavković R., Jordović B., Purenović J., Optimization of chemical composition in the manufacturing process of flotation balls based on intelligent soft sensing, Hemijska industrija , 2015 OnLine-First (00):68-68, DOI:10.2298/HEMIND150715068D [M23]

 

Б: Радови објављени на међународним конференцијама (М33)

1. Slavković, R., Dučić, N., Bošković, N. The Methodology Of Vibration Isolation of Technological Systems, 10th International Conference "Research and Development in Mechanical Industry", Proceedings Vol.1, pp. 421-430, Donji Milanovac (Serbija), September (2010).

2. Slavković, R., Jugović, Z., Dučić, N., Milićević, I., Popović, M. Application of the Modal Analysis in Identification of Vibrations Within Construction of Mechanical System, The 7th International Conference Research and Development of Mechanical Elements and Systems- IRMES 2011, Procedings, pp. 231-238, Zlatibor (Serbija), April (2011).

3. Ćirić, R., Savić, B., Jugović, Z., Slavković, R., Dučić, N. Characterization of the properties of exploision processed materials for the construction of mining parts exposed to abrasion, The Seventh International Triennial Conference, Heavy Machinery HM 2011, Procedings pp.37-42, Kraljevo (Serbija), June (2011).

4. Milićević, I., Bošković, N., Slavković, R., Golubović, D., Dučić, N. Design and Simulation of Automation Control System for Mechatronic System Prototype for Produuction of Wired Profiles Wedge Shaped, 11th International Conference "Research and Development in Mechanical Industry", Proceedings Vol.1, pp. 545-549, Soko Banja (Serbija), September (2011).

5. Jugović, Z., Bjekic, M., Slavković, R., Božić, M., Dučić, N. Development of laboratory prototype  of CNC machine with 2D control, The seventh international symposium KOD 2012, Machine and Industial design in Mechanical Engineering, Proceedngs, pp.395-400, Hungary, Balatonfüred (2012).

6. Dučić, N., Ćojbašić, Ž., Slavković, R., Radonjić, S. Application of neural networks for predicting characteristics of elastic supports to productions machines, 11th International scientifics confernce MMA 2012- Advanced  technologies, Procedings, pp. 61-64, Serbia, Novi Sad (2012).

7. Dučić, N., Pavlović,N., Slavković, R. Development of a model of the chip temperature in the cutting process of wear resistant parts, 35th International Conference on Production Engineering, Procedings (ISBN 978-86-82631-69-9), pp 97-101, 2013.

8. Dučić, N., Ćojbašić, Z., Slavković, R. Floating balls wear rate prediction using back propagation  and RBF neural networks, The 8th International Symposium KOD 2014, Machine and Industial Design in Mechanical Engineering, Proceedngs, pp.211-214, Hungary, Balatonfüred (2014).

9. Slavković, R., Milićević, I.,  Dučić, N., Popović, M., Jugović, Z. Identification of supporting elements dynamics of production machines using dynamics of rigid bodies system, The eight International Triennial Conference, Heavy Machinery HM 2014, Procedings pp.B1-B6, Kraljevo (Serbija), June (2014).

10. Milićević,I., Savković, S., Šekarić,M., Slavković,R., Dučić, N., Popović, M. The Use of Virtual Models in the Design of Mechanisms, , The eight International Triennial Conference, Heavy Machinery HM 2014, Procedings pp.E29-E34, Kraljevo (Serbija), June (2014).

11. Dučić, N., Ćojbašić, Ž., Slavković, R. THE APPLICATION OF NEURAL NETWORK IN MANAGING WHITE CAST IRON PRODUCTION, PROCEEDINGS OF THE 2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa2014, East Sarajevo - Jahorina 2014.ISBN 978-99976-623-2-3.

 

B: Радови објављени у националним часописима (М50)

1. Miltenovic, V., Dučić, N., Slavković, R., Radonjić, S., Bošković, N. Increase of the operating life of a mould during the casting process of flotation balls with the aid of triz method, FACTA UNIVERSITATIS, NiŠ,Series: Mechanical Engineering Vol. 10, No 1, 2012, pp. 31 – 40. [M51]

 

ПРОЈЕКТИ

1. TR35015 Primena metoda vestacke inteligencije u istrazivanjima i razvoju proizvodnih procesa (2011-2015).

 

ПУБЛИКАЦИЈЕ

1. Slavković, R., Dučić, N.: CAD/CAM tehnologije – Programiranje CNC mašina primenom Pro/Engineer-a, Tehnički fakultet Čačak (2012).