No Photo

Др Павле Спасојевић
Доцент
Научна област: Материјали
Катедра за физику и материјале

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32000 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-735

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 128

 pavle.spasojevic@ftn.kg.ac.rs