Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Сандра Милуновић Копривица

Др Сандра Милуновић Копривица
Ванредни професор
Ужа научна област: Мемаџмент трендови и бизнис
Катедра за друштвено-хуманистичке науке

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-738

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 122

 sandra.milunovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Dr Sandra Milunović Koprivica
Vanredni profesor

Menadžment kvalitetom, Tehnoekonomske analize, Inženjerska ekonomija, Standardizacija i sertifikacija, Standardizacija u IT, Praktikum - standardizacija i dokumentacija, Lanci snabdevanja, Sistem kvaliteta životne sredine

Sandra Milunovic Koprivica, Assistant professor

Quality Management, Techno-economic Analysis, Engineering Economics, Standardization and Certification, Standardization in IT, Practicum - Standardization and Documentation, Supply Chain, Environmental Quality System


Born in 1979, B.Sc. 2002 (B.Sc. in Industrial Management), M.Sc. 2005 (M.Sc. in Quality Management), Ph.D. 2013 (Ph.D. in Quality Management).

OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI

Dr Sandra Milunović Koprivica, dipl. inž. za industrijski menadžment, rođena je 21.02.1979. godine u Čačku. Osnovnu školu završila u Slatini 1994. godine i Ekonomsku školu u Čačku 1998. godine, obe kao nosilac diplome „Vuk Karadžić“. Na Tehničkom fakultetu u Čačku, smer Industrijski menadžment diplomirala 2002. godine odbranom diplomskog rada iz predmeta logistički sistemi pod naslovom: Razvoj logističkog sistema u trgovinskom preduzeću sa ocenom 10 (srednja ocena u toku studija 8,39). Magistarski rad "Razvoj i primena koncepta neodređenosti pri modeliranju u menadžmentu kvalitetom" odbranila 1.4.2005. godine na Tehničkom fakultetu u Čačku. Doktorsku disertaciju "Razvoj metodologije za upravljanje kvalitetom projekata u industriji" odbranila je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu 17. 4. 2013. godine. Radi kao nastavnik u zvanju vanredni profesor za užu naučnu oblast Menadžment trendovi i biznis. Bila je angažovana u svojstvu istraživača na pet projekata koja su finansirana od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine.  Učestvovala je u nekoliko projekata uvođenja, dokumentovanja, primene i održavanja sistema menadžmenta kvalitetom u privrednim organizacijama u svojstvu konsultanta. Poseduje diplome ocenjivača sistema menadžmenta kvalitetom Nigel Bauer i AFNOR. Učestvovala je u realizaciji seminara za edukaciju menadžera iz oblasti preduzetničkog menadžmenta, menadžmenta kvalitetom, internih provera QMS. U okviru naučnih istraživanja objavila je više od 80 radova, od čega 7 radova u časopisima sa SCI liste. Koautor je 2 monografije.

Udata je, majka dvoje dece.

MAGISTARSKI RAD, DOKTORSKA DISERTACIJA, PUBLIKACIJE, PROJEKTI

Magistarski rad

    Milunović S.: Razvoj i primena koncepta neodređenosti pri modeliranju u menadžmentu kvalitetom, Magistarski rad, Tehnički fakultet  u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu, Čačak, 2005.

Doktorska disertacija

    Milunović S.: Razvoj metodologije za upravljanje kvalitetom projekata u industriji, Doktorska disertacija, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2013.

PUBLIKACIJE

Monografije

 1. Papić Lj., Milunović S.: Menadžment kvalitetom u uslovima neodređenosti, Monografija, DQM Istraživački centar, Čačak, 2005.   
 2. Ćurčić S., Dragićević S., Milunović S., Đurić M.: Mogućnosti korišćenja biomase i otpadnog drveta od komunalnih sistema za dobijanje različitih oblika energije, Čačak, 2010.

Priručnici

 1. Papić Lj., Milunović S.: Interne provere prema standardu JUS ISO 19011:2003, Priručnik praktičnog seminara, DQM   Istraživački centar, Prijevor, 2006, 105 s.
 2. Ječmenica R., Milunović S.: Inženjersko-ekonomske analize, Tehnički fakultet, Čačak, 2007, 92 s.

Radovi saopšteni na međunarodnim i nacionalnim skupovima

 1. Papić Lj., Milunović S., Ristić M.: Obrazovanje za kvalitet u ambijentu  podržanom informacionim tehnologijama, 1.   konferencija Ocena profesionalnog rizika: teorija i praksa, Niš, 2003, s. 149-154.
 2. Papić Lj., Ristić M., Milunović S.: World Wide Web kao podrška učenju na daljinu, Zbornik radova 7. Međunarodne konferencije Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Beograd, 2004, s. 512-519.
 3. Papić Lj., Nenadić D., Milunović S.: Primenenie sovremennih metodov menedžmenta kačestva dlya sokrašćeniya cikla vipuska novogo produkta, Materialy 25. yubileynogo mezhdunarodnogo seminara  Problemi tekhnicheskogo regulirovaniya i menedzhmenta kachestva na sovremennom etape, Moskva, 2005, s. 66-67.
 4. Papić Lj., Milunović S.: Fuzzy kvalitet i mogućnost fuzzy analize, Zbornik radova 8. Međunarodne konferencije Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Beograd,  2005, s. 625-631.
 5. Milunović S.: Preduzetnički menadžment, U: Efektivni menadžment u preduzeću, Zbornik prezentacija DQM Infrormativnog seminara održanog u preduzeću Kolubara-Metal u   Vreocima   25-26.   avgusta   2005,   Papić Lj.,  redaktor,  DQM Istraživački centar, Prijevor, 2005, s. 65-134.
 6. Milunović S.: Biznis plan preduzeća, U: Efektivni menadžment u preduzeću, Zbornik prezentacija DQM Infrormativnog seminara održanog u preduzeću Kolubara-Metal   u   Vreocima   25-26.   avgusta   2005,   Papić Lj.,  redaktor,  DQM Istraživački centar, Prijevor, 2005, s. 323-373.
 7. Papić Lj., Lević Z., Milunović S.: Povećanje  efikasnosti  sistema održavanja vazduhoplova, Zbornik radova 9. međunarodne konferencije Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću DQM-2006, Beograd, 2006. 
 8. Nenadić D., Milunović S.: Biznis plan u sistemu upravljanja preduzećem, Treća konferencija, Savetovanje o kvalitetu u automobilskoj industriji, Kragujevac, 2006.
 9. Ćurčić S., Milunović S., Đurić M.: Preporuke za uvođenje sistema HACCP u ugostiteljskim i hotelskim objektima, Festival kvaliteta 2007, Kragujevac, 2007.
 10. Milunovic S., Jecmenica R., Curcic S.: Ecoefficiency in function of sustainable development like a double profit strategy, The Quality festival 2007, Kragujevac, 2007.
 11. Milunović S., Ječmenica R., Ćurčić S.: Razvoj modela pripreme preduzeća za sertifikaciju prema ISO 9001:2000, Menadžment, inovacije i razvoj 2007, Vrnjačka Banja 2007.
 12. Milunović S., Ječmenica R., Nikolić I.: Razvoj modela upravljanja projektima prema standardu ANSI/PMI 99-001-2000, YUPMA 2007, Zlatibor, 2007.
 13. Curcic S., Milunovic S.: Reenginering prefabricated systems in function flexibility and productivity, International scientific conference UNITECH 2007, 23-24. November 2007, Gabrovo.
 14. Ćurčić S., Milunović S.: Mesto i uloga logističkog sistema u okviru upravljanja lancima snabdevanja, Međunarodna konferencija SM 2008, Subotica, 2008.
 15. Curcic S., Djuric M., Milunovic S., Dragicevic S., The use of biomass and wood waste from municipal systems like energy sources, 26th International Conference Science in Practice, Osijek, Croatia, 5-7 May, 2008.
 16. Ćurčić S., Đurić M., Milunović S., Mandić L.: Kompostiranje kao savremeni vid tretmana čvrstog komunalnog otpada u funkciji zaštite životne sredine, Festival kvaliteta, Kragujevac, 2008.
 17. Curcic S., Milunovic S., Savovic I., Djuric M.: Logistics Information Support for Environmental Management for organizations in the food chain, Quality festival, Kragujevac, 2008.
 18. Ćurčić S., Nikolić R., Šebeković A., Milunović S.: Evidentiranje biomase i otpadnog drveta i njihov energetski potencijal na području opština Vrnjačka Banja i Novi Pazar, JUPITER konferencija, Beograd, 2008.
 19. Milunović S.: Upravljanje projektom razvoja industrijskog proizvoda, Zbornik radova YUPMA 2008, Zlatibor, 2008, s. 486-490.
 20. Milunović S., Ječmenica R., Ćurčić S.: Prilog analizi troškova kvaliteta projekata u industriji, Zbornik radova XXXII Savetovanja proizvodnog mašinstva sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, 18-20.09.2008.
 21. Milunović S., Ječmenica R.: Mogućnosti primene pojedinih metoda u analizi  troškova industrijske proizvodnje, Zbornik radova XXXII Savetovanja proizvodnog mašinstva sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, 18-20.09.2008.
 22. Milunović S.: Formiranje plana kvaliteta proizvoda primenom metode strukturiranje funkcije kvaliteta, Zbornik radova XXXV Simpozijuma o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2008, Soko Banja, 2008.
 23. Ćurčić S., Milunović S.: Logistička podrška za energetsku efikasnost komunalnih sistema, Stručno-naučna VII konferencija održavanja "KOD – 2009“sa međunarodnim učešćem, Ulcinj, 2009.
 24. Milunović S., Ćurčić S.: Logistička podrška za korišćenje automobilskog otpada, Prva konferencija o reciklaži automobilskog otpada,.ISBN 987-86-7672-120-7, Zbornik radova, str. 81-86, Zrenjanin, 2009. 
 25. Ćurčić S., Milunović S.: Modern systems for industrial products storage and commissioning, Proceedings on CD ROM of 9th International Conference RaDMI 2009, Vrnjačka Banja, ISSN 978-86-6075-006-0, pp. 441-448.
 26. Curcic S., Milunovic S., Serifi V.: Sustainable development of the use of biomass  and waste wood from municipal systems, Proceedings of I International Conference „Ecology of urban areas“, Zrenjanin,   2011.
 27. Curcic S., Milunovic S. : Management of transport biomass for energy production, Proceedings of I International Conference - Economics and management based on new tehnologies- EMoNT 2011, Kladovo, 2011, pp. 86-90. 
 28. Ćurčić S., Dragićević S.,  Milunović S.: Sušenje biomasa u funkciji povećanja energetskog potencijala, Naučno-stručni skup Menadžment, Inovacije, Razvoj, Zbornik radova na CD, Vrnjačka Banja, 2011. 
 29. Milunovic S., Curcic S., Maric A.: Quality definition of logistics service, 5th International Quality Conference, Procedingss on CD, Mašinski fakultet Kragujevac 2011, pp. 449- 459.
 30. Milunovic S., Ristic O., Maric A.: Cold storage logistics for raspberry: the possibilities for establishing integrated cooling chain, proceedings of 4rd International Conference ″SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT″ SED 2011, Uzice, Serbia, 7 - 8 October 2011, (section 4, page 128-133)
 31. Ristic O., Milunovic S., Maric A.: Modelling cold storage database, Proceedings of 4rd International Conference ″SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT″ SED 2010, Uzice, Serbia, 7 - 8 October 2011, (section 2, page 71-76)
 32. Milunovic S., Ristic O., Maric A., Improving the Efficiency of  the Wheat Supply Chain, CEFood 2012, Proceedings of 6th Central European Congress on Food, University of Novi Sad, Institute of Food Technology, Novi Sad, Serbia, 23-26 May 2012, ISBN: 978-86-7994-027–8, COBISS.SR-ID 271466759, pp. 1448-1454, http://cefood2012.rs/                                                                            
 33. Milunovic S., Maric A., Ristic O., HACCP System Application in the Wheat Supply Chain, 6th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 08 June  2012, ISBN: 978-86-86663-82–5, pp. 903-912, http://www.cqm.rs/2012/cd/index.htm
 34. Ristić O., Milunović S., Marić A., Djordjevic Lj., Modeling Database and Application for Silos, 12th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry”- RaDMI 2012, SaTCIP (Scientific and Technical Center for Intellectual Property) Ltd., 14-17. September 2012., Vrnjacka Banja, ISBN: 978-86-6075-037-4, pp. 856-861, http://www.radmi.org/RaDMI_2012/index_2012.htm
 35. Milunovic S., Ristic O., Maric A., Good Hygiene Practice and Safety in Silos for Wheat, Proceedings of 5th International Conference Science and Higher Education in Function of Sustainable Development -SED 2012, Bussines Technical College Uzice, October 04 - 05, 2012, ISBN 978-86-83573-26-.4, pp. 7-78-7-83, http://sed.vpts.edu.rs/                                                                               
 36. Ćurčić S., Milunović S., Pavlović M., Tolmač D., Drying Biomass in a Function of Increasing Energy Resources, Proceedings of II International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2012), Organizer Technical Faculty „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin, Zrenjanin, 2012, ISBN: 978-86-7672-184-9, COBISS.SR-ID 274556935, pp. 231-239, http://www.tfzr.uns.ac.rs/ieep/index_sr.php                                                            
 37. Curcic S., Milunovic S., Pavlovic M., Storage and use of Biomass from Municipal Systems for Energy Production, Proceedings of II International Conference „Ecology of Urban Areas 2012“, Technical faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, Zrenjanin, Serbia, 2012, ISBN 978-86-7672-172-6, COBISS.SR-ID 274263047,  pp.  276-282, http://www.tfzr.uns.ac.rs/urbaneco/  
 38. Милуновић С., Ћурчић С., Методика образовања из области технике заснована на примени учења на даљину, Зборник радова конференције Техника и информатика у образовању, Књига II, Технички факултет Чачак, 1-3. јун 2012, ISBN 978-86-7776-139-4, COBISS.SR-ID 191233292, UDK 37.018.43, стр. 512-518, www.tfc.kg.ac.rs/tio2012/simpozijum.html
 39. S. Milunovic Koprivica, A. Maric, Contribution to feasibility analysis of investments in renewable energy, Quality system condition for successfull business and competitiveness, Association for Quality and Standardization-Serbia, pp. 99 - 106, ISBN 978-86-80164-04-5, Srbija, 30. November - 2. December 2016.   
 40. S. Milunovic Koprivica, Taguchi methods - modern methods for product development of high level quality, International Scientific Conference UNITECH 2016, Technical University of Gabrovo, vol. IV, pp. 197 - 200, ISSN: 1313-230X, Bulgaria, 18 - 19. November 2016.
 41. S. Milunovic Koprivica, A. Maric, Basic changes in standard ISO 9001:2015 in theory and practice, International Scientific Conference UNITECH 2016, Technical University of Gabrovo, vol. IV, pp. 192 - 196, ISSN: 1313-230X, Bulgaria, 18 - 19. November 2016.
 42. S. Milunović Koprivica, R. Marković, D. Vranić, Tehničko i informatičko obrazovanje u funkciji razvoja kreativnosti i preduzetničke orjentacije učenika, Druga nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo ITOP17, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, pp. 517 - 523, ISBN: 978-86-7776-211-7, Čačak, Srbija, 8. - 9. Apr, 2017 
 43. S. Milunovic Koprivica, A. Maric, S. Arsovski, Certification in serbian agri-food industry, 1st International Conference for Quality Research - Quality Fest 2017, University of East Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering, East Sarajevo, pp. 23 - 30, ISBN: 978-99976-719-1-2, RS, BiH, 26 - 28. October, 2017.
 44. S. Milunovic Koprivica, A. Maric, Quality of industrial products in uncertainty conditions, 17th International Conference "Research and Development in Mechanical Industry"- RaDMi 2017, SaTCIP Vrnjačka Banja, pp. 274 - 280, ISBN: 978-86-6075-062-6, Srbija, 14 - 17. September 2017.
 45. B. Koprivica, S. Milunovic Koprivica, No-Load Operation of Single-Phase Transformer at Low Frequencies, International Scientific Conference – UNITECH’17, Technical University of Gabrovo, Bulgaria, vol. 1, pp. I-75 - I-79, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 17 - 18. November 2017.
 46. Ristić, M.Milošević, M.Radović, S. Milunović Koprivica, M. Vesković, New Trends in Software Testing Course in Higher Education, International Scientific Conference “UNITECH 2018” – Gabrovo, Technical University of Gabrovo, 16-17 November 2018, ISSN 1313-230X, pp. III 164 - III 169.
 47. Milunovic Koprivica S., Maric A., Ristic O., Arsovski S.,Decision making in industrial enterprises in conditions of uncertainty, Quality Festival 2019, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISBN: 2620-2832, pp. 405-410.
 48. Ristić О., Šošić S., Milošević М., Milunović-Koprivica S., Marić P.: VIRTUAL COMMUNITIES IN SOFTWARE TESTING LEARNING:A CASE STUDY, International Scientific Conference “UNITECH 2019” – Gabrovo, Technical University of Gabrovo, 15-16 November 2019, ISSN 1313-230X, pp. III-177-III-182.
 49. Ćurčić S., Žižović M., Milunović Koprivica S., Božić M., Turanjanin D.: PRODUCTION POSSIBILITIES OF PELLETS FROM RESIDUES WHEN PRUNING RASPBERRIES AND BLACKBERRIES, International Scientific Conference “UNITECH 2019” – Gabrovo, Technical University of Gabrovo, 15-16 November 2019, ISSN 1313-230X, pp. III-311-III-314.
 50. Ćurčić S., Vujičić M., Milunović Koprivica S.: Development of a technology for production of pellets and briquettes of raspberry and blackberry, VII International Scientific Conference Quality system condition for successful business and competitiveness, Association for quality and standardization of Serbia, Kopaonik, 27/11-29/11/2019, ISBN 978-86-80164-13-7, pp. 39-47.

Radovi objavljeni u međunarodnim časopisima sa impakt faktorom

 1. Curcic S., Tadic D., Pavlovic M., Arsovski S., Milunovic S.: Fuzzy Multi-criteria for Selecting the Best Location for a Reginal Landfill, Revista De Chimie, Societade de Chimie din Romania, 2011, Vol. 62, No. 8, ISSN 0034 - 7752, pp. 825-832,  http://www.revistadechimie.ro/pdf/CURCIC%20S.pdf%20811.pdf
 2. Curcic S.,  Baralic J.,  Milunovic S.,  Pavlovic M., Arsovski S.and Radosavljevic Lj.: Techno-economic Analysis of Abrasive Water-jet machining and Wire electrical -discharge machining,  Strojarstvo, Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez, Zagreb, Vol. 53, No. 4. (2011), pp. 249-258, ISSN 0562-1887,UDK 621.9.048:621.9.04:621.924.3:621.7.044.4, http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=119634
 3. Milunovic S.,  Filipovic J.: Methodology for quality management of projects in manufacturing industries, Total Quality Management & Business Excellence, Taylor and Francis Group, Vol. 24, No. 1 (2013), pp. 91-107, DOI:10.1080/14783363.2012.728851, ISSN 1478-3363, http://dx.doi.org/10.1080/14783363.2012.728851
 4. Marić A., Ristić O., Curović D.,  Milunović  S., Djordjević Lj.: Quality improvement of critical modules in the logistics processes, Metalurgia International, Vol. 18(5) (2013), pp. 126-130, ISSN 1582-2214
 5. Milunović Koprivica S., Filipovic J.: Application of Traditional and Fuzzy Quality Function Deployment in the Product Development Process, Engineering Management Journal, 30(2), pp. 98-107, 2018, ISSN 1042-9247, DOI: 10.1080/10429247.2018.1438027, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10429247.2018.1438027?journalCode=uemj2
 6. Pravdić P., Milunovic Koprivica S.,  Maric A., Ristic O., Besic C.: Analysis of Industrial Companies Business Goals in Conditions of Uncertainty, Journal of Scientific & Industrial Research, Vol. 79 (3) (2020), pp. 189-192, ISSN: 0975-1084
 7. Ristic O.,  Milunovic Koprivica S., Milosevic M.: One Approach to Providing Quality and Reliability Programs in Conditions of Uncertainty, Journal of Scientific & Industrial Research Vol. 79(5) (2020), pp. 401-405,  ISSN: 0975-1084

Radovi objavljeni u međunarodnim i nacionalnim časopisima

 1. Papić Lj., Vasić B., Milunović S.: Revitalizacija organizacije kroz reinženjering procesa rada, Tehnika - Kvalitet, standardizacija i metrologija 4(2004)5, s. 1-8.
 2. Papić Lj., Milunović S.: Strukturiranje funkcije kvaliteta: tradicionalni i fuzzy prilaz, Kvalitet 5-6, 2005, s. 70-77.
 3. Papić  Lj.,  Milunović   S., Nenadić   D.: Mogućnosti   primene   koncepta  neodređenosti u  inženjerstvu  pouzdanosti,  Tehnika-Kvalitet, standardizacija i metrologija 5(2005)5, s. 1-8.
 4. Ćurčić S., Milunović S.: Od EMS do ekoefikasnosti, Kvalitet, 2007.
 5. Ćurčić S., Milunović S.: Razvoj logističkog sistema za upravljanje komunalnim otpadom u Čačku, Kvalitet, 2007. 
 6. Milunović S.,JečmenicaR., ĆurčićS., Razvoj modela pripreme preduzeća za sertifikaciju prema ISO 9001:2000, Naučno-stručni časopis Menadžment, inovacije, razvoj, april 2007, str. 46-49.
 7. Milunovic S., Curcic S.: Product Development Using Quality Function Deployment (QFD), International Journal for Quality Research, Vol. 1, No. 3, UDK-005.6, pp. 243-247, 2007.
 8. Dragićević S., Ćurčić,S., Đurić,M., Milunović,S., Mogućnosti korišćenja biomasa i komunalnog otpada kao energenata, Časopis Tehnika - Mašinstvo, Godina LXIII , Broj 4, ISSN 0040-2176, str. 7-14., 2008.
 9. Curcic S., Milunovic S., Savovic I., Djuric M.: Logistics Information Support for Environmental Management for Organizations in the Food Chain, International Journal for Quality Research, Vol. 2, No. 3, UDK-005.51:338.43, pp. 165-170, 2008.
 10. Milunović S., Ječmenica R., Ćurčić S.:Menadžment kvalitetom projekata u oblasti energetske efikasnosti, Naučno-stručničasopisMenadžment, inovacije, razvoj, Br. 6, Januar 2008, Godina 3, str. 43-46.
 11. Milunovic S., Curcic S.: Techno-economic analysis of the possibility of utilizing biomass as an energy source for biogas production, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and technological Engineering, Volume VIII (XVIII), pp. 1908-1913, 2009.
 12. Ćurčić S., Dragićević S., Milunović S.: Tehnologije korišćenja biomase u postrojenjima za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije, Časopis Energija, ekologija, ekonomija, 1/2010.
 13. Ćurčić S., Dragićević S., Milunović S.: Pripremne tehnologije i njihov uticaj na regionalnu logistiku lanca snabdevanja bioenergijom, Časopis Energetske tehnologije, Broj 1, 2011, str. 24-29.
 14. Ristić O., Marić A., Milunović S.: Upravljanje održavanjem proizvodnih sistema - modeliranje i simulacija troškova održavanja proizvodnih linija, IMK -14 Istraživanje i razvoj, Godina XVII, Broj (40) 3/2011, str. 37-40.  
 15. Curcic S., Milunovic S., Stjepanovic S., Logistic Information system for cogeneration plants in the Serbia, Лист Савез енергетичара Србије „Енергија, економија, екологија“, Година XIV,  Број 1-2, ISSN 0354-8651, UDC:620.95:004, 2012, стр. 167-169, http://www.сavezenergeticara.org.rс/category/energetika-2012                                                                                                                                  
 16. Curcic S., Milunovic S., Logistic Support for Cogeneration Plants with Resources of Communal Systems, Лист Савеза енергетичара Србије „Енергија, економија, екологија“, Година XIV, Број 1-2, ISSN 0354-8651, UDC:620.4.04:620.9, 2012, стр. 176-179, http://www.сavezenergeticara.org.rс/category/energetika-2012/  
 17. Милуновић С., Ћурчић С., Логистички модел управљања пројектима енергетске ефикасности, Енергетске технологије, Друштво за сунчеву енергију  Србија солар, Год. 10,  Бр. 1, ISSN 1451-9070, UDK 620.9(082), COBISS.SR-ID 195908615, 2013, стр. 4-9.
 18. S. Milunović Koprivica, S. Ćurčić, Some Considerations About Sustainability and Financing Projects of Biomass use in Energy Purpose, Energija, ekologija, ekonomija, List Saveza energetičara, vol. 19, no. 1-2, pp. 171 - 176, ISSN: 0354-8651, UDC: 620.9, 2017.     
 19. B. Koprivica, K. Chwastek, S. Milunovic Koprivica, Short-circuit and load operation of single-phase transformer at low frequencies, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 95 NR 7/2019,  doi:10.15199/48.2019.07.05, pp. 21-24.
 20. Milunović Koprivica S., Bešić C., Ristić O.: QFD method application in the process of hotel service quality improvement, Hotel and tourism management, Faculty of hotel management and tourism in Vrnjačka Banja, University of Kragujevac, ISSN 2620-0279, 2019,  Vol. 7, No. 2, pp. 57 -66.

UČEŠĆE NA PROJEKTIMA MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE 

 1. Развој модела и софвера за управљање ризиком, поузданошћу, заштитом и осигурањем индустријских система, Пројекат технолошког развоја, Евид. број 0083, 2002-2005., Министарство за науку, технологију и развој Србије.
 2. Развој мерно-информационих система за праћење и анализу потрошње електричне енергије индустријских потрошача, Пројекат технолошког развоја, Евид. број 222001, 2005-2007, Министарство за науку, технологију и развој Србије.
 3. Развој и примена логистичких система за коришћење биомаса и отпадног дрвета као енергента у домаћинствима и индустрији, Пројекат из Националног програма Енергетске ефикасности, НПЕЕ 243005, 2006-2009, Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије.
 4. Истраживање когенерационих потенцијала у комуналним и индустрисјким енерганама Републике Србије и могућности за ревитализацију постојећих и градњу нових когенерационих постројења, Пројекат из програма интегралних и интердисциплинарних истрaживања, Евид. бр. 42013, 2011-2019, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 5. Развој и примена нових и традиционалних технологија у производњи конкурентних прехрамбених производа са додатом вредношћу за домаће и светско тржиште - Створимо богатство из богатства Србије, Пројекат из програма интегралних и интердисциплинарних истраживања, Евид. бр. 46001, 2011 – 2019, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

OBLASTI INTERESOVANJA

Menadžment kvalitetom

Standardizacija

Inženjerska ekonomija (Ekonomika poslovanja)