Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.

Зашто студирати Инжењерски менаџмент?
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ

Звање након завршених студија
Дипломирани инжењер менаџмента

Трајање и обим студија
4 године, 240 ЕСПБ

Пријемни испит
Организација или Математика или Информатика

Студијски програм пружа јединствену комбинацију знања из области индустријског инжењерства, менаџерских знања, напредних организационих и лидерских компетенција и знања из области информационих технологија, неопходних за успешно обављање послова развоја, управљања, планирања, организовања и контроле пословних процеса и пројеката у пословно-производним системима свих врста и подручја делатности.


Стручњаци инжењерског менаџмента апсолутно су неопходни свим пословним системима у савременим условима пословања, они се баве најважнијим питањима пословања:
• унапређење позиције предузећа на националном и глобалном тржишту
• развој и ефикасно управљање функцијама и процесима предузећа као што су истраживање и развој, производне операције, маркетинг и дистрибуција производа
• вођење и мотивисање људи у организацији

КО СУ ИНЖЕЊЕРИ МЕНАЏМЕНТА

• Стручњаци који ефикасно управљају свим системима који интегришу људе, материјалне ресурсе, опрему и информације.
• Стручњаци кључни за покретање и развој предузећа, постизање и задржавање лидерске позиције на тржишту.
• Стручњаци способни да развијају иновативне производе и решења која ће предузећа учинити успешнијим.
• Стручњаци способни да успешно покрећу и управљају сложеним пројектима у различитим областима.

ЗАШТО СТУДИРАТИ ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ НА ФТН-У У ЧАЧКУ

• Зато што поседујемо традицију у образовању стручњака инжењерског менаџмента дугу преко 20 година.
• Зато што програм студентима пружа атрактивну комбинацију знања за савремене услове пословања.
• Зато што се стручњаци инжењерског менаџмента у свету сматрају инжењерима будућности.
• Зато што нуди широк спектар могућности за запослење у предузећима свих врста и подручја делатности.
• Зато што образујемо студенте за критичко размишљање и решавање кључних инжењерских и менаџерских изазова 21 века.
• Зато што образујемо нове генерације инжењера са напредним дигиталним и менаџерским компетенцијама у складу са потребама индустрије 4.0.
• Зато што перманентно иновирамо наставне планова у складу са савременим трендовима у свету из области индустријског инжењерства и пословања.
• Зато што образујемо стручњаке у складу са актуелним захтевима привреде.
• Зато што су знања које наши студенти поседују препозната и тражена од стране привреде.
• Зато што је усаглашен са одговарајућим студијским програмима најпрестижнијих универзитета у свету.

ЗНАЊА КОЈА СТИЧЕТЕ

Програм Инжењерски менаџмент поред општих знања из области индустријског инжењерства и менаџмента пружа знања из следећих области.Линк ка листи предмета

КОНЦЕПТ НАСТАВЕ И МОГУЋНОСТИ ТОКОМ СТУДИРАЊА

• Савремени концепт интерактивне наставе (учење кроз интерактивне радионице, тимски рад, пројектне задатке, студије случаја)
• Рад у малим групама
• Интензивна интеракција између професора и студената, активно праћење индивидуалног напретка
• Наставни планови у складу са најновијим трендовима у инжењерству и пословању
• Оспособљавање за решавање реалних проблема у пословању
• Обука за рад са савременим софтверима за подршку пословању
• Могућност студијске праксе у водећим пословним системима у окружењу
• Студијске посете и предавања стручњака из привреде
• Укључивање у пројекте и истраживања са привредом
• Учешће у студентским такмичењима и интерактивним радионицама
• Стипендије и награде за најбоље студенте
• Могућност рада у савремено опремљеним рачунарским лабораторијамаСтуденти Инжењерског менаџмента ФТН-а бележе учешћа и истакнуте резултате на бројним такмичењима као што су: Квизови знања из области менаџмента, Elevator Pitch, такмичење у студији случаја, студентске дебате, Такмичење за најбољу иновативну идеју у организацији Светске банке, Project Management Championship, Школа пословних вештина.

МОГУЋНОСТИ ДАЉЕГ ШКОЛОВАЊА И УСАВРШАВАЊА

Студентима Инжењерског менаџмента пружамо могућност наставка образовања на вишим нивоима студија - мастер и докторским академским студијама.

Због компатибилности са студијским програмима Инжењерског менаџмента и на бројним европским универзитетима, студенти имају могућност наставка школовања на мастер и докторским студијама у иностранству али и да учествују у програмима академске мобилности и један семестар студија похађају на неком од факултета у Европи.

МОГУЋНОСТИ ЗАПОСЛЕЊА

Диплома инжењерског менаџмента ће вам отворити врата у производним и услужним предузећима у свим гранама индустрије.

Дипломирани инжењери менаџмента раде на најодговорнијим позицијама у различитим институцијама, укључујући:
• Инжењер менаџмента производа
• Пројект менаџер
• Инжењер менаџмента производње
• Менаџер набавке
• Менаџер дистрибуције производа
• Маркетинг менаџер
• Менаџер квалитетом
• Координатор система менаџмента квалитетом
• Водећи инжењер припреме производње
• Менаџер организације и заштите на раду
• Професор стручних предмета у средњим школама и многе друге.

Наши дипломирани студенти су запажени, врло успешни и уважени у неким од најуспешнијих домаћих и иностраних предузећа, нека од њих су:

НАШИ СТУДЕНТИ О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ