Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.


  У савременом добу је скоро незамисливо пословање без употребе информационо-комуникационих технологија. Читав свет је умрежен и информације путем различитих мрежа, а пре свега дигиталних (као што је нпр. Интернет), изузетно брзо путују с краја на крај. Потреба за стручњацима који могу да разумеју овај дигитални свет, да користе његове технологије, да креирају нова решења је перманентна. Зато и одлука да се упише студијски програм Информационе технологије који као крајњи циљ има добијање вештина и знања из ове области је одлична одлука.

  Током трогодишњих студија будући инжењер стиче врло широка знања и практична искуства из различитих области као што су хардвер и софтвер рачунара, рачунарске мреже, структурно и објектно-оријентисано програмирање, Интернет, веб програмирање, базе података, креирање и коришћење информационих система и друго.

  На бази Болоњског споразума и трогодишњих студија (шест семестара) остварује се 180 ЕСПБ бодова и звање Струковни инжењер информационих технологија и система.
  Диплома је призната свуда у свету где је Болоњска конвенција усвојена.  Основне вештине и знања које ће стећи будући инжењер Информационих технологија поред осталог односе се на:

  - програмирање у процедуралном и објектно-оријентисаном окружењу,

  - креирање и одржавање корисничких софтвера и Интернет апликација,

  - пројектовање, реализацијa и одржавање база података и информационих система,

  - пројектовање, конфигурисање и одржавање рачунарских мрежа,

  - креирање и коришћење телекомуникационих система,

  - имплементацијa и применa електронског пословање,

  - одабир компонената, формирање рачунара и инсталацијa оперативних система,

  - израдa и применa мултимедијалних садржаја,

  - анализa и праћење података генерисаних на бази информационих система.


На бази потреба привреде у нашој земљи постоје стално отворени конкурси за ИТ инжењере. Сматра се да стално недостаје више хиљада инжењера из ове области. Због тога је и државна управа предузела значајне мере везане за образовање стручњака ова области увођењем додатних активности и у основном и средњошколском образовању, а сходно томе и у високошколском образовању. Поспешено је и формирање специјалних ИТ одељења у средњим школама. Осим у нашој земљи велики број инжењера одлази у иностранство или ради on-line за потребе страних компанија. Може се слободно рећи да је ово, ако не најтраженије, једно од најтраженијих занимања на глобалном нивоу.


  Велики број компанија лоцираних у Чачку, али и ширем окружењу, су заинтересоване за нове кадрове, а посебо за инжењере информационих технологија. У том смису остварена је сарадња са многим фирмама које се баве овим технологијама, а неке од њих су: Uspon DOO, WinWin, Docus DOO, Quantox Technology, Croonus Technologies, Gibli DOO... Наши студенти су радо примани у таквим фирмама за обављање стручне праксе, а они који покажу посебно интересовање и знање неретко постају и први у избору послодавца за ново радно место.


  Факултет техничких наука у Чачку поседује велики број квалитетно опремљених учионица и лабораторија за извођење наставе и вежби. У саставу Факултета налази се и библиотека са бројним публикацијама као и читаоница. У непосредној близини је и Студентски дом, као и Студентски ресторан. За успешно стицање знања и вештина задужен је квалитетан кадар наставника који поседују и дугогодишње искуство у привреди.

  Осим класичне наставе, иста се може одвијати и on-line. Платформе које Факултет користи за ову врсту наставе су Moodle и Office 365.

Да би се уписао студијски програм Информационе технологије на струковним студијама Факултета техничких наука у Чачку потребно је да кадидат има завршено средњошколско образовање и да положи пријемни испит. У зависности од броја освојених бодова будући студент може уписати студирање „на буџету“ или „самофинансирање“. Пријемни испит се полаже или као тест општег знања или као тест из математике, на бази слободног избора кандидата.