Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Весна Ружичић

Др Весна Ружичић
Доцент
Ужа научна област: Информациони системи
Катедра за информационе технологије

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-716

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 239

 vesna.ruzicic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

EDUCATION

BSc: 1998, Technical faculty Čačak, University of Kragujevac, Serbia

MSc: 2006, Technical faculty Čačak, University of Kragujevac, Serbia

PhD: 2018, Faculty of Technical Sciences Čačak, University of Kragujevac, Serbia

LinkedIn: Vesna Ružičić | LinkedIn 

ORCAID: (0000-0002-9387-7236)

 

ОПШТИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

 

Др Весна Ружичић (девојачко Милић) рођена је 17. јула 1975. године у Трстенику. Основну школу завршила је са одличним успехом, као носилац Вукове дипломе. Средњу техничку школу, смер Машински техничар завршила је у Трстенику 1994. године са одличним успехом. Вишу техничку школу у Трстенику завршила је октобра 1996. године, убрзаним студирањем петог семестра. Исте године у октобру уписала је Технички факултет у Чачку, Педагошко-технички одсек, који је завршила октобра 1998. године и тиме стекла звање професор технике и информатике. Школске 1998/99. године уписала је магистарске студије на истом факултету, научна област Информатка у образовању, смер Техника и информатика. Магистарску тезу под називом "Неки аспекти математичког моделирања у информатичком образовању" одбранила је 17. новембра 2006. године на Техничком факултету, под менторством проф. др Малише Жижовића и тиме стекла звање магистар педагошко-техничких наука. У фебруару 2015. године пријавила је докторску дисертацију под називом "Моделирање знања за развој и примене информационо-експертног система" на Факултету техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу. Докторску дисертацију одбранила је 10. маја 2018. године на Факултету техничких наука у Чачку, под менторством проф. др Живадина Мицића и тиме стекла звање доктор техничких наука.

 

Од 1. фебруара 2000. године ради на Техничком факултету (сада Факултету техничких наука у Чачку) Универзитета у Крагујевцу, као стручни сарадник у лабораторији за рачунарство и информатику. У априлу 2008. године на истом факултету изабрана је у звање асистента за ужу научну област Инфомационе технологије и системи (реизбор 2013. и 2016. године). Јануара 2019. године изабрана је у звање доцента за ужу научну област Инфомациони системи, а септембра 2023. године реизабрана је у звање доцента за научну област Огранизационе науке, ужа научна област Информациони системи. 

 

НАСТАВНО-ПЕДАГОШКА АКТИВНОСТ

 

Од школске 1998/99. године као студент последипломских студија била је ангажована на вежбама из предмета Техничко цртање са нацртном геометријом, Компјутерска графика и Основи рачунарства и информатике. Од заснивања радног односа на Техничком факултету (1. фебруара 2000. године) као стручни сарадник и даље изводи вежбе из наведених предмета. Од априла 2008. године када је изабрана у звање асистента изводи вежбе из предмета Информационо комуникационе технологије, Информациони системи, Пословне рачунарске апликације, Управљање пројектима електронског учења. Више пута била је предавач на курсевима за информатичку обуку запослених и незапослених лица за потребе Завода за тржиште рада, реализованих у организацији Техничког факултета у Чачку.

 

Стручно усавршавање из области ИТ:

- Семинар о управљању пројектима, 2004.

- Курс Oracle академије - Database design and programming with SQL, 2008.

- Курс Oracle академије - PL/SQL programming, 2010.

- Курс Intergrafa - Географски информациони системи

- Обука - ИТ и пословање, организована од стране Научно-технолошког парка у Чачку, 2018.

 

До сада је објавила више научних радова у међународним и домаћим часописима и конференцијама. Објављени радови се односе на примену вишекритеријумске анализе, иновирање знања у високом образовању, праћење трендова иновирања знања за развој информационо-експертног система на платформи стандардизације и унапређење квалитета националне архитектуре знања (НАЗ).

 

ПУБЛИКАЦИЈЕ

 

Рад објављен у врхунском међународном часопису (М21)

 1. Ružičić S. V.,  Micić M. Ž., Creating a strategic national knowledge architecture: A comparative analysis of knowledge source innovation in the ICS subfields of multimedia and IT security,   Computers & Security, Volume 70, pp. 455-466, 2017., ISSN: 0167-4048, https://doi.org/10.1016/j.cose.2017.07.007

Рад објављен у међународном часопису (М23)

 1. Ružičić V., Blagojević M., Geomedia application Tools in Spatial Data Integration, Metalurgia International, ISSN 1582-2214, Volume: 18, Issue: 4, 2013, pp. 259-261.
 2. Ružičić S. V., Micić M. Ž., Knowledge Management Assessment Using PDCA based in Global and Local Standards: in the Case of Technics and Informatics Studies (Article), KSII Transactions on Internet and Information Systems, 2020, vol. 14 No. 5, pp. 2022-2042, 10.3837/tiis.2020.05.009

Рад објављени у научном часопису (М53)

 1. Blagojević M., Ružičić V., Evaluation of Web based intelligent e-learning report system, Journal for Information technology, education development and teaching methods of technical and natural sciences, Volume 3, Number 1, december 2013., pp. 89-93, ISSN 2217-7949

Рад објављени у водећем часопису националног значаја (М51)

 1. Ružičić S. V., Development of methodology for successful realization of the teaching process, Uzdanica, jun 2021, XVIII/1, pp. 231- 244, DOI 10.46793/Uzdanica18.1.231R

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33)

 1. Milić V., Nikolić R., Žižović M., Software choice for student evaluation via multicriteria analysis, Proceedings of III International conference "Informatics Educational Technology And New Media In Educationa", Sombor 2006, pp. 256-259, ISBN 8683097-51-X
 2. Milić V., Damljanović N., Žižović M., Graf of garanties of donation projects quality, 11. International Conference Dependability and Quality Managemant – ICDQM 2008, Belgrade, 18-19 June 2008., Proceedings, pp. 426-428 ISSN 1451-4966
 3. Ružičić V., Blagojević M., Quality assurance  of e-learning through improvement of teaching materials, 3. International Conference on Information Societe Technology and Management - ICIST 2013, Kopaonik, mart 2013., str. 290-293, ISBN 978-86-85525-12-4
 4. Blagojević M., Ružičić V., Evaluation of Web based intelligent e-learning report system, International conference on Information technology and development of education - ITRO 2013, Zrenjanin, June 2013, pp. 103-106, ISBN 978-86-7672-203-7
 5. Ružičić V., Application of some tools and methods aimed at advancement of project management, 6th International Conference Science and higher education in fuction ofsustainable development - SED 2013, Užice, Oktober 2013., ISBN 978-86-83573-39-4
 6. Micić Ž., Ružičić V., Innovation sources of knowledge for clustering standardized field of creativity, 6th International conference Technics and Informatics in Education - TIO 2016, Čačak, 28-29 May, 2016., pp. 254-260, ISBN 978-86-7776-192-9
 7. Micić Ž., Ružičić V., Knowledge Sources in ICS Fields With Daily Intensity of Innovation – „TIE”-2017, 7th International scientific conference Technics and Informatics in Education - TIЕ 2018, Session 2: IT Education and Practice, Čačak, 25-27 May, 2018., pp. 155-162, ISBN 978-86-7776-226-1
 8. Ružičić V., Innovattion sources of knowledge for IT standardization initiatives, 11th International Scientific Conference, Science and Higher Education in Function of Sustainable Development – SED 2019, Drvengrad, Mokra Gora, May 24-25, 2019., ISBN 978-86-83573-95-0
 9. Ružičić V., Mitrović K., Knowledge innovation trends in the standardization fields „Road vehicles engineering” and „Railway engineering”, 7th International Symposium, NEW HORIZONS of transports and communications 2019, Doboj, Bosna i Hercegovina, November 29-30, 2019., ISBN 978-99955-36-78-7
 10. Stanković N., Ružičić V., Application of new software tools in online teaching, 8th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, 18-20th September 2020, pp 225-230, ISBN 978-86-7776-247-6
 11. Stanković N., Ružičić V., Cyber security in education, 9th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, 16-18th September 2022, pp 297-301, ISBN 978-86-7776-262-9
 12. Ružičić V., Nikolić M., Gojgić N., Undergraduate Students Perception of Improvement of Teachers Competencies Base on using Information System, 9th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, 16-18th September 2022, pp 347-351, ISBN 978-86-7776-262-9
 13. Ružičić V., Gojgić N., Nikolić M., Aplication of the information system for the improvement of the theacing of undergraduate studies, 39. International Scientific Conference, KNOWLEDGE IN PRACTICE, 16-18. 12. 2022. Bansko, Bulgaria, ISSN 2546 - 4439
 14. Gojgić N., Ružičić V., Nikolić M., The informatics aspect integration of processing approach of QMS, 2nd International Conference „CONFERENCE ON ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY“ COAST 2023, 31 May – 03 June 2023, HERCEG NOVI, MONTENEGRO
 15. Nikolić M., Ružičić V., Gojgić N., The application of multimedia content in education, 13th International Scientific Conference, Science and Higher Education in Function of Sustainable Development – SED 2023, Vrnjačka Banja, June 5-8, 2023., ISBN 978-86-82078-18-0

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63)

 1. Milić V., Djurčić D., Žižović M., Indeks neodređenosti realizacije projekta, Zbornik radova VIII Internacionalnog simpozijuma YUPMA, str. 324-327, Zlatibor, 2004.
 2. Žižović M., Djurčić D., Milić V., Opšti indeks neodređenosti realizacije projekta, Zbornik radova IX Internacionalnog simpozijuma YUPMA, str. 177-181, Zlatibor, 2005.
 3. Nikolić R., Milić V., Žižović M., Uporedna analiza matematičkog obrazovanja informatičara sa naših i jednog Univerziteta u SAD-u, Zbornik radova II međunarodne naučno-stručne konferencije Informatika, obrazovna tehnologija i novi mediji u obrazovanju, Vol. 1. str. 160-163, ISBN 86-83097-31-5, Sombor, 2005.
 4. Žižović M., Milić V.: Logički okvir projekta, XXXI JUPITER konferencija, 4.5-4.7, Zlatibor, 2005.
 5. Milić V., Nikolić R., Žižović M., Obavljanje različitih poslova u toku studiranja preko interneta na univerzitetima, XI Konferencija o računarskim naukama i informatičkim tehnologijama - YU INFO 2005., Kopaonik, 2005.
 6. Nikolić R., Milić V., Žižović M., Višekriterijumska analiza programa za samoevaluaciju studenata, XII Konferencija o računarskim naukama i informatičkim tehnologijama - YU INFO 2006, Kopaonik, 2006., ISBN 86-85525-01-2
 7. Žižović M., Đurčić D., Milić V., Indeks neodređenosti realizacije projekta u promenljivom okruženju, Zbornik radova XII Internacionalnog simpozijuma projektnog menadžmenta YUPMA, str. 304-307, Zlatibor, maj 2008.
 8. Blagojević M., Milić V., Jedan primer transformacije klasičnih udžbenika u elektronske materijale za učenje, 2. Međunarodna Konferencija, Tehnika i informatika u obrazovanju-TIO 2008, Zbornik radova, Čačak, maj 2008. god., str. 380-385, ISBN 978-86-7776-062-5
 9. Žižović M., Damljanović N., Milić, V., One approach of garanties of donation projects quality, Simpozijum o operacionim istraživanjima - SYM-OP-IS 2008, Soko Banja, Septembar 2008., 417-419, ISBN978-86-7395-248-2
 10. Ružičić V., Nikolić R., Žižović M., Elektronski materijali za konbinovani način učenja, XVI Konferencija o računarskim naukama i informatičkim tehnologijama - YU INFO 2010, Kopaonik 2010., ISBN 978-86-85525-05-6
 11. Ružičić V., Nikolić R., Žižović M., Primena elektronskih materijala za proveru znanja na daljinu, XVII Konferencija o računarskim naukama i informatičkim tehnologijama - YU INFO 2011, Kopaonik 2011., str. 43-45, ISBN 978-86-85525-08-7
 12. Ružičić V., Blagojević M., Geomedia-osnove i primena u integraciji prostornih podataka geografskih informacionih sistema, 6. Međunarodni simpozijum, Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja-TIO6, Tehnički fakultet Čačak, Jun 2011., ISBN 978-86-7776-127-1
 13. Todorović D., Ružičić V., SWOT analiza u školskom razvojnom planiranju, 6. Međunarodni simpozijum, Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja - TIO6, Tehnički fakultet Čačak, jun 2011., ISBN 978-86-7776-127-1
 14. Ružičić V., Todorović D., Smanjenje opterećenosti učenika primenom NTC metode, Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju - RPPO11, Tehnički fakultet Čačak, septembar 2011., str. 366-370, ISBN 978-86-7776-128-8
 15. Ružičić V., Blagojević M., Prilog kreiranju GIS laboratorijskih vežbi, 4. Međunarodna konferencija, Tehnika i informatika u obrazovanju - TIO 2012, Tehnički fakultet Čačak, Jun 2012., ISBN 978-86-7776-138-7
 16. Žižović M., Nikolić R., Ružičić V., Neki aspekti uticaja informaciono komunikacionih tehnologija na upravljanje znanjem, IXX Konferencija o računarskim naukama i informatičkim tehnologijama - YU INFO 2013, Kopaonik, mart 2013., str. 265-268, ISBN 978-86-85525-11-7
 17. Žižović M., Ružičić V., Damljanović N., Đurčić D., Jedan pristup ocene radnih strategija, Simpozijum o operacionim istraživanjima-SYM-OP-IS 2013, Zlatibor, septembar 2013., str. 593-596, ISBN 978-86-7680-286-9
 18. Maksimović M., Ružičić V., Izrada Powerpoint prezentacija i njihov uticaj na motivisanost i uspeh učenika, Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju - RPPO13, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, septembar 2013., str. 344-355, ISBN 978-86-7776-143-1
 19. Мицић Ж., Ружичић В., Трендови иновирања знања у једној стандардизованој области стваралаштва са фокусом на подобласт квалитета, 10. Међународни симпозијум Истраживања и пројектовања за привреду - ИИПП, Београд, Зборник радова, стр. 201-208, 11-13. децембар 2014., ISBN 978-86-84231-35-4
 20. Ружичић В., Мицић Ж., Континуирано праћење трендова извора знања по кластерима интензитета иновативности, 11. Међународни симпозијум Истраживања и пројектовања за привреду - ИИПП, Београд, Зборник радова, стр. 114-123, 22-23. децембар 2015, ISBN 978-86-84231-38-5
 21. Ružičić V., Micić Ž., Koliko studijski programi prate međunarodne ISO i nacionalne SRPS standarde?, XXIII skup Trendovi razvoja: Položaj visokog obrazovanja i nauke u Srbiji, Zlatibor, 22-24. februar 2017,  Tema 5.2: Akreditacija, str. 364-367, ISBN 978-86-7892-904-5
 22. Micić Ž., Ružičić V., Tasić D., Intenzitet inoviranja znanja u visokom obrazovanju na platformi standardizacije, XXIII skup Trendovi razvoja: Položaj visokog obrazovanja i nauke u Srbiji, Zlatibor, 22-24. februar 2017, Tema 1.2: Položaj visokog obrazovanja, str. 88-91, ISBN 978-86-7892-904-5
 23. Micić Ž., Ružičić V., Blagojević M., IT i reinženjering procesa u visokom obrazovanju za kvalitet nacionalne arhitekture znanja, 4. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju - RPPO17, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, 29 septembar - 01 oktobar 2017, str. 293-300, ISBN 978-86-7776-217-9
 24. Micić Ž., Ružičić V., Kreiranje državne arhitekture znanja na platformi standardizacije, kvaliteta studija i inovativnosti IT, XXIV skup Trendovi razvoja: Digitalizacija visokog obrazovanja, Kopaonik, 21-23. februar 2018, Tema 3.1: Inovacije kao poluga privrednog razvoja, Zbornik radova, ISBN 978-86-6022-031-0
 25. Ružičić V., Mitrović K., Značaj inoviranja znanja u standardizovanoj oblasti kvaliteta, 22. Međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - ICDQM 2019, Istraživački centar DQM, Prijevor, 27-28. jun 2019., str. 149-154, ISBN 978-86-86355-39-3
 26. Mitrović Katarina, Ružičić Vesna, Cen Yigang, Liu Ming, Uticaj IoT na poboljšanje bezbednosti učesnika u saobraćaju primenom veštačke inteligencije i detekcije anomalnih događaja, XXVIII Konferencija YU INFO 2022, Kopaonik 2022., Tema: Internet stvari (IoT) i računarske primene, [YU-S4-ISRP], rad 4.5.

Магистарска теза (M72)

         В. Милић, Неки аспекти математичког моделирања у информатичком образовању, Технички факултет у Чачку, Универзитет у Крагујевцу, новембар 2006. године

 

Докторска дисертација

         В. Ружичић, Моделирање знања за развој и примене информационо-експертног система, Факултет технички факултет у Чачку, Универзитет у Крагујевцу, мај 2018. године

 

Учешће на пројектима

 1. "Развој курикулума и наставничких компетенција за предмете на основним академским студијама Информационе технологије акредитоване 2017. године",  Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Програмска активност "Развој високог образовања"; Руководилац пројекта: проф. др Данијела Милошевић; Трајање пројекта: 1.12.2017. - 15.05.2018. године

OСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

 

- Члан Савета Факултета техничких наука у Чачку (oд марта 2013. до марта 2016. године и oд марта 2019. до децембра 2021. године)

- Секретар Катедре за Информационе технологије (од априла 2008. до маја 2010. године и од септембра 2012. до марта 2019. године)

- Заменик председника Савета Факултета техничких наука у Чачку (од 2019. до децембра 2021. године)

- Члан Наставно-научног већа