Факултет техничких наука у Чачку Универзитетa у Крагујевцу - ФТН Чачак - Добродошли


Јавне одбране магистарских теза

21. 09. 2010

Младен Јањић, дипл. инж. ел., јавно ће бранити магистарску тезу под називом "Математички модели синхроних генератора", у среду, 22. септембра 2010. год. у 15 сати  у сали Техничког факултета.

Гордана Марковић, проф. техн. и инф., јавно ће бранити магистарску тезу под називом "Примена образовног рачунарског софтвера у настави средњошколског информатичког образовања",  у четвртак, 23. септембра 2010. год. у 12 сати  у сали Техничког факултета.

Веис Шерифи, дипл. инж. грађ., јавно ће бранити магистарску тезу под називом "Логистичка подршка у инвестиционој градњи са посебним освртом на управљање чврстим комуналним отпадом", у петак,
24. септембра 2010. год. у 12 сати у сали Техничког факултета.

Иван Радовић, дипл. инж. ел., јавно ће бранити магистарску тезу под називом " Могућност уградње генератора у водоводни систем ради напајања дистрибутивне електричне мреже",   у  петак,
24. септембра 2010. год.  у 12 сати у сали Техничког факултета.

Владимир Остраћанин, дипл. инж. ел., јавно ће бранити магистарску тезу под називом "Динамички модел микромотора са сталним магнетима",у петак, 24. септембра 2010. год. у  14 сати у сали Техничког факултета.

Анђелија Митровић, проф. техн. и инф., јавно ће бранити магистарску тезу под називом                         "Имплементација виртуелног окружења  у MOODLE LMS  за колаборативно учење 3D моделирања", у петак, 24. септембра2010. год. у 13 сати, у сали Техничког факултета