Факултет техничких наука у Чачку Универзитетa у Крагујевцу - ФТН Чачак - Добродошли


Сарадња Техничке школе и Техничког факултета

13. 12. 2011

Ученици 4. разреда Техничке школе у Чачку са смера електротехничар аутоматике и електротехничар рачунара обавили су део практичне наставе из предмета Аутоматизација у Лабораторијама за електромоторне погоне и регулацију електромоторних погона. Ђаци су имали прилику да се упознају са опремом лабораторије уз помоћ које им је демонстрирано више вежби и техничких решења из области аутоматике.

Дугогодишња успешна сарадња Техничке школе и Техничког факултета огледа се у извођењу дела практичне наставе на Факултету, предвиђене у оквиру редовног наставног плана намењеног средњошколцима електротехничких образовних профила.