Факултет техничких наука у Чачку Универзитетa у Крагујевцу - ФТН Чачак - Добродошли


Студентима ФТН представљени програми стипендирања

24. 10. 2014

На Факултету  техничких наука у Чачку представљени су програми стипендија за студенте као и могућности мобилности, стручног усавршавања у иностранству и други облици финансијске подршке студентима два факултета у Чачку. Представница Универзитетског центра за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу Милена Мијаиловић  информисала је студенте је о начинима, условима и могућностима за остваривање различитих видова финансијске подршке наводећи да је суштина реализације тих програма стицање знања и искуства у иностранству, које би студенти  применили по повратку у Србију. Представљању програма присуствовали су представници Студентског парламента ФТН и Агрономског факултета, као и студенти који су заинтересовани да конкуришу за неки од бројних понуђених програма који се реализују на сродним факултетима у Немачкој, Италији, Француској, Шведској и другим државама.

 

Центар за развој каријере је својеврсни студентски сервис који помаже и подржава студенте да у току студија користе разне облике усавршавања  са циљем да се по завршетку студија што боље представе и позиционирају  у пословном окружењу. Поред актуелних студентских програма, Милена Мијаиловић је најавила иностране програме који ће бити реализовани у наредној академској години. Такође, било је речи о мотивисању студената и доношењу одлуке о укључивању у неки од програма, условима за пријаву, роковима, потребној документацији за конкурисање.

 

Stipendije

 

У оквиру редовних активности, организовањем радионица и индивидуалних саветовања, Центар студентима Универзитета у  Крагујевцу помаже да напишу што квалитетнији CV, мотивационо писмо и да се што боље припреме за интервју са потенцијалним послодавцем. Подршка Центра за развој каријере  огледа се превасходно у благовременом информисању и саветовању о могућностима стручног усавршавања и помоћу дипломцима у креирању и реализовању њиховог каријерног плана.