Факултет техничких наука у Чачку Универзитетa у Крагујевцу - ФТН Чачак - Добродошли


Јавна одбрана магистарске тезе

13. 04. 2010


    1. Светлана Симић, дипл. физикохем., јавно ће бранити магистарску тезу под називом "Менаџмент ризиком животне средине у школи", у суботу, 17. априла 2010. год. у 1000 сати, у сали Техничког факултета, Светог Саве 65, Чачак.