Факултет техничких наука у Чачку Универзитетa у Крагујевцу - ФТН Чачак - Добродошли


Јавна одбрана магистарске тезе

18. 12. 2009

Средоје Суботић, дипл. инж. маш. јавно ће бранити магистарску тезу под називом: "Развој модела менаџмента производњом за производе специјалне намене", у понедељак, 21. децембра 2009. године у 12,00 сати, у сали Техничког факултета.