Факултет техничких наука у Чачку Универзитетa у Крагујевцу - ФТН Чачак - Добродошли


Јавна одбрана магистарске тезе

25. 12. 2009

Милан Весковић, дипл. инж. ел. јавно ће бранити магистарску тезу под називом: "Решавање електростатичких проблема проводника у жлебу са посебним освртом на примену метода фиктивних извора", у уторак, 29. децембра 2009. године у 12,00 сати, у сали Техничког факултета