Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Владимир Радовановић

Др Владимир Радовановић

Ужа научна област: Менаџмент и бизнис

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-717

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 230

 vladimir.radovanovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

НАУЧНА ОБЛАСТ И ПРЕДМЕТИ

Научна област: Менаџмент и бизнис

Предмети на основним и дипломским студијама:

Менаџмент људских ресурса

Организационо понашање

Пословна етика

Предузетничке иновације

Предизетништво и запошљавање

Етика и бизнис

Лидерство и мотивација

Образовање одраслих и доживотно учење

Развој запослених и управљање каријером

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ

Владимир Радовановић рођен је 23. 09. 1959. године. У Лешку је завршио основну, а у Лепосавићу средњу економску школу са одличним успехом. Факултет организационих наука у Београду завршио је 1983. године. На Факултету организационих наука завршио је магистарске студије из области менаџмента и организације, одбраном магистарске тезе "Тренинг менаџмент у развоју људских ресурса" 2004. године стиче звање Магистар техничких наука, подручје организационих наука за менаџмент. На Факултету техничких наука у Чачку 2008. године одбранио је докторску дисертацију "Развој људских ресурса као стратешки фактор конкурентности" и стекао звање Доктора техничких наука. Ожењен је  и отац је троје деце. 

РАДНО ИСКУСТВО

На Факултету техничких наука у Чачку ради од 30.10.2008. године у звању доцент  све до 12. 11. 2013. када је изабран у звање ванредног професора за предмете из научне области Менаџмент и бизнис. У школској  2013./2014. години предаје на основним и  дипломским академским студијама следеће предмете: Менаџмент људских ресурса, Организационо понашање, Предузетничке иновације, Развој запослених и управљање каријером. Предузетништво и запошљавање, Пословна етика, Етика и бизнис, Лидерство и мотивација, Образовање одраслих и целоживотно учење, Од 2007. до 2008. године ради на Високој пословној школи у Чачку на месту асистента и предавача на предметима: Менаџмент људским ресурсима и Пословна економија. Од 1991. до 1999. године ради на месту генералног директора ДД Пољопривреда и трговина "Ратар" у Вучитрну. Од 1988. до 1991. године ради на пословима референта у служби Плана и анализе у РМXК "Трепча" Рудници и флотација "Копаоник" у Лепосавићу. Од 1985. до 1987. године ради на пословима професора у Школском центру "Никола Тесла" у Лепосавићу.

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Објавио је три универзитетска уџбеника:

1. Владимир Радовановић,  Менаџмент људских ресурса, универзитетски уџбеник, 2009године, издавач Факултет техничких наука у Чачку.

2. Владимир Радовановић, Организационо понашање, универзитетски уџбеник, 2011. године, издавач Факултет техничких наука  у Чачаку.

3. Владимир Радовановић,  Развој запослених и управљање каријером, универзитетски уџбеник, 2017. године , изд. Факултет техничких наука у Чачку.

Објавио је   више од 50 радова. Радови су објављени у иностраним и часописима од националног значаја, као и саопштења на  бројним националним и међународним скуповима. Радови су сви из уже научне области за коју је биран.

Радови који се односе на наставно и научно поље рада:

1. Владимир Радовановић, „Развој људских ресурса стратешки фактор успеха“, Часопис „Техника“ бр.2/2006. ISSN 0040-2176, Менаџмент, ISSN 1450-9911, Савез инжењера и техничара Србије, Београд, 2006, стр.(56) 17-21.

2. Владимир Радовановић, „Перманентни развој људских ресурса-услов развоја предузећа“,Часопис „Квалитет“, бр.9-10/2006. ISSN 0354-2408, Београд, 2006. UDC 331.101.262, стр.95-98. COBISS.SR-ID 69459719. 

3. Владимир Радовановић, Љиљана Савић „Људски ресурси носиоци и ствараоци продуктивности“, Часопис “Квалитет“ бр.3-4/2007. ISSN 0354-2408, Београд, 2007.UDC 006-658.5, стр 53-56.  COBISS SR.-ID 69459719.

4. Владимир Радовановић, „Организациона култура-детерминанта ефикасног рада и развоја људских ресурса“,Часопис „Техника“ бр.5/2007, ISSN 0040-2176, Менаџмент, ISSN 1450-9911, Савез инжењера и техничара Србије, Београд, 2007, стр.(57) 17-22.

5. Владимир Радовановић, „Дистанционо образовање на Интернету“, Часопис „Квалитет“, бр.7-8/2007. ISSN 0354-2408, Београд, 2007.UDC 006-658.5, стр.62-65.COBISS SR-ID 69459719.

6. Владимир Радовановић, Љиљана Савић, „Промене у менаџмент приступу и еволуција менаџмента“, Часопис „Пословна политика“ бр. 5-6/ 2008. ISBN 0350-2236, Београд, 2008.UDC 005.52, стр. 41-45.COBISS.SR-ID 99863.

7. Љиљана Савић, Владимир Радовановић, „Квалитетом људских ресурса у свету еколошког развоја“, Часопис „Ecologica“, бр.53/2009. ISSN 0354-3285  Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Србије, Београд, 2009.UDC 502, стр. 75-79.

8. Љиљана Савић, Владимир Радовановић, „Квалитет људских ресурса услов еколошког развоја“, Зборник радова ДРУГОГ МЕЂУНАРОДНОГ СИМПОЗИЈУМА-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ПОДРУЧЈИМА, 2009. у Косовској Митровици, стр.583-591., ISBN:987-80893-23-5. COBISS.SR/ID 158065164.        

9. Владимир Радовановић, „Квалитетни људски ресурси – најважнији ресурси савременог предузећа”, Зборник радова ICDQ - 2009. УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ И ПОУЗДАНОШЋУ, 12. Међународна конференција, 2009.  Београд,   стр. 649-658., ISSN 1451-4966.               

10. Владимир Радовановић, „Лидерство и мотивација“, Часопис „Пословна политика“ бр. 9-10/2010. ISSN 0350-2236, UDC 0059, Београд, 2010. стр. 60-65. COBISS.SR-ID 99863.

11. Владимир Радовановић,  „Конфликти у организацији и њихов утицај на организационо понашање“, Часопис “Пословна политика“, бр.7-8/2010. ISSN 0350-2236, UDC 005.36, Београд,2010. стр.63-67.COBISS.SR-ID 99863.

12. Владимир Радовановић, „Пословна етика и корпоративна култура“, Часопис „Техника“ бр.4/2011. ISSN 0040-2178, Савез инжењера и техничара Србије, Београд, 2011. стр.(61) 651-655. COBISS.SR-ID.          

13. Vladimir Radovanovic, Ljiljana Savic „Education and trainig on the internet“, Proceedings ТECNOLOGY, INFORRMATICS and EDUKATION - FOR LEARNING AND KNOWLEDGE SOCIETY. Interntional Syimposium,Tehnical Faculty Cacak, 2011.page 575-581. ISBN 978-86-7776-127-1. COBISS.SR-ID 184046348. 

14. Владимир Радовановић, „Развој каријере“, Зборник радова РЕИНЖЕЊЕРИНГ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА У ОБРАЗОВАЊУ-НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ, 2011.Чачaк, стр.525-535., ISBN 978-86-7776-128-8. COBISS.SR-ID 186215948.   

15. Љиљана Савић, Владимир Радовановић, Радиша Јанковић „Стратегојски менаџмент - иновативне стратегије“ Зборник радова МАЈСКА КОНФЕРЕНЦИЈА О СТРАТЕГИЈСКОМ МЕНАЏМЕНТУ, 2011. Зајечар, стр.977-985. ISBN 978-86-80987-85-9.

16. Ljiljana Savic, Vladimir Radovanovic, “Impact of management on effectiveness and efficiency of enterprise”, work published at ANNALS of the UNIVERSITY of ORADEA, “FASCICLE  of MANAGEMENT and TECHNOLOGICAL ENGINEERING”, ISSN 1583-0691,Romania, 2011. page 4158-4164.  

17. Љиљана Савић, Владимир Радовановић, „Окружење и пословно одлучивање“, Зборник радова МАЈСКА КОНФЕРЕНЦИЈА О СТРАТЕГИЈСКОМ МЕНАЏМЕНТУ, 2012.Бор, стр.259-266.     ISBN 978-86-86-80987-96-5.      

18. Владимир Радовановић, Љиљана Савић, „ Узицај пословне етике на организационо понашање“, рад објављен у часопису Политичка ревија, 2013. године. Бр 2/2013 ISBN 1451-4281, Београд, UDC 174.005.32, стр. 167-183.

19. Љиљанa Савић, Владимир Радовановић, Љубинко Савић, Радиша Јанковић, „Factors of economic success in the mins”, MINING ENGINEERING, Часопис „Рударски радови“,  бр.2/2012. ISSN 1451-0162, Bor, 2012.стр. 157-164.

20. Владимир Радовановић, Љиљана Савић, Стефан Марковић „Перманентно образовање нужност савременог доба“, Зборник радова ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА У ОБРАЗОВАЊУ - ТИО, ISBN 978-86-7776-139-4, Интернационална конференција,  Чачак, 2012.стр. 868-875. COBISS.SR.-ID 191233292.

21. Владимир Радовановић, „Квалитет људских ресурса – стратегијско опредељење пословног система“, Зборник радова УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ И ПОУЗДАНОШЋУ – ICDQM,  12. Међународна конферемција квалитета, Београд,  2912. стр. (461-473)    ISBN 978-86-86355-10-2.

22. Vladimir Radovanovic, Ljiljana Savic, (2012.). Motivation and job satisfaction-determinants of competitiveness, Metalurgia International, XVII (11), 159-166. ISSN 158-2214.

23. Vladimir Radovanovic, Ljiljana Savic, (2013.).Leadership and motivation-holders of business success, Metalurgia International, XVIII (3), 197-202, ISSN 1582-2214.

24. Vladimir Radovanovic, “Ljiljana Savic,(2013.). Impact of business ethics on organizational behavior of employees, Metalurgia International,  XVIII (6), 160-165. ISSN 1582-2214.

25. Љиљана Савић, Владимир Радовановић, „Утицај управљачких мера на добитак у рударским предузећима“  ЧАСОПИС „РУДАРСКИ РАДОВИ“,  бр.1,  Бор.2013. стр. 171-179. ISSN 145-0162.

26. Љиљана Савић, Владимир Радовановић, „Улога менаџера у савременој економији“, ЗБОРНИК РАДОВА МАЈСКА КОНФЕРЕНЦИЈА О СТРАТЕГИЈСКОМ  МЕНАЏМЕНТУ, Зајечар,  2013.

27. Љиљана Савић, Владимир Радовановић, Љубинко Савић, Радиша Јанковић, „FACTORS OF ECONOMIC SUECESS IN THE MINES”  Mining enginecrimg, Часопис, Рударски радови бр 2/2012. ИССН 1451-0162, Бор, 2012. Стр. 157-164.

28. Љиљана Савић, Владимир Радовановић, "Утицај лидерства на ефикасност организација", International may conference of strategic manamegement, Теехнички факултет, Бор, pp. 259-266. ISSN 978-86-6305-00-6-8 , 24'26 маја 2013. 

29. Владимир Радовановић, Љиљана Савић, „Иновације кључни носиоци привредног развоја“, Интернационална конференција DEPEDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT, ICDQM-2013,  стр. 280-288. Београд, Србија, јуна 2013.

30. Vladimir Radovanovic, Ljiljana Savic, " Knowledge and innovations of development and employment  in themining companies", MINING AND METALLURGY ENGINEERING BOR, 1/20014.page 153-168.UDC 622 ISSN 2334-8836.

31. Љиљана Савић, Владимир Радовановић, "Организација вођена стратегијом" ИНТЕРНАЦИОНАЛНА МАЈСКА КОНФЕРЕНЦИЈА О СТРАТЕГИЈСКОМ МЕНАЏМЕНТУ, 2014. Бор, стр.480-489. ISBN 978-86-6305-019-8.

32. Владимир Радовановић, Гордана Рендулић, "Знање пут економског развоја", Конференција са међународним учешћем ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА У ОБРАЗОВАЊУ-ТИО, Чачак, 2014.  ISBN 978-86-7776-165-3.

33. Владимир Радовановић, Гордана Рендулић, "Улога тренинга у интегрисаном менаџменту квалитетом" Међународна конференција ICDQM-2014. УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ И ПОУЗДАНОШЋУ, Београд, јуна 2014. ISBN 978-86-85355-16-4. 

34. Ljiljana Savic, Vladimir Radovanovic, "BISINESS SUCCESS MANAGEMENT", MINING AND METALLURGY ENGINERERING BOR, 2/2015. Бор, стр. 161-166.ISSN 2334-8836.

35. Владимир Радовановић, Гордана Рендулић. "ЕТИКА И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ". , Конференција са међунарогним учешћем,  РЕИНЖЕЊЕРИНГ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА У ОБРАЗОВАЊУ, Чачак, 2015. стр.203-208. ISBN:978-86-7776-179-0.

36. Владимир Радовановић, Гордана Рендулић: "Људски ресурси и стрес", Зборник радова са 18. међународне конференције ICDQM: UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU, Пријевор, 2015., ISBN 978-86-86355-18-8.

37. Гордана Рендулић, Владимир Радовановић: "Примена QFD методе у образовном процесу", Зборник радова са 18. међународне конференције ICDQM: UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU, Пријевор, 2015., ISBN 978-86-86355-18-8.

38. Doloris Besic, Vladimir Radovanovic, Snezana Besic, Carisa Besic, "CERTAIN ASPECTS OF QUALITY IN EDUCATION MANAGEMENT", Jurnal of Engineering Management and Competitivness, University of Novi Sad, Technical faculty "Mihajlo Pupin" Zrenjanin, 2015. god. str.108 111., ISSN:2334-9638.

39. Гордана Рендулић, Владимир Радовановић, Цариша Бешић „THE ROLE OF TEAM AND TEAMWORK IN MODERN ECONOMY“, Kонференција са међународним учешћем, САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ И КВАЛИТЕТ  У УПРАВЉАЊУ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА, (CEIB), Беиград, 2015.год.

40. Vladimir Radovanovic, Bojana Maricic, Dragoslava Radaljevic, " lIBRARY INFORMATION SYSTEM AND GRADUATES"  Medjunarodna konferencija, TIO-2016. Cacak, Maja,  2016. strana 204 - 2011.ISBN 978-86-7776-192-9.

41. Владимир Радовановић, Гордана Рендулић,  "ТИМОВИ КАО ОРГАНИЗАЦИОНЕ ФОРМЕ И КРУГОВИ КВАЛИТЕТА", 19. Међународна конференција "Управљање квалитетом и поузданишћу" ICDQM-2016. Пријевор, јуна, 2016. str.  ISBN 978-86-86355-31-7 

42.Владимир Радовановић, Гордана Рендулић, "ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ИНОВАЦИЈЕ ПУТ ПОСЛОВНОГ УСПЕХА", UDK:005,5 Национална конференција са  међународним учешћем ИТОП-16, Чачак, Маја, 2016.године, стр.393-400. ISBN

43. Гордана Рендулић, Владимир Радовановић, "РАЗВОЈ И ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ", UDK:0,005,5 Национална конференција са међународним учешћем ИТОП-16, Чачак, маја 2016. године. стр. 401-405. ISBN

44. Владимир Радовановић, Љиљана Савић, Цариша Бешић, "Пословна етика и корпоративна култура-детерминанте пословне ефикасности",  Анали економског факултета у Суботици, бр. 36, децембра, 2016. године, стр:267-280. UDC 330. ISSN 0350-2120.

45. Владимир Радовановић, "Лидер у савременој економији", UDK: 005.322. Национална конференција са међународним учечћем RPPO-17, Факултет техницких наука у Чачку, септембра, 2017.године, стр. 211-219.

46. Владимир Радовановић, Гордана Рендулић, "Знањем и иновацијама у нове туристичке подухвате",  ХиТ Менаџмент у хотелијерству и туризму, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, УДК: 005.94:338.48, ISSN 2334-8267, децембра, 2017. стр. 96-105.

47.Vladimir Radovanovic, Ljiljana Savic “WITH QUALITATIVE HUMAN RESOURCES TO THE WORLD OF ECOLOGICAL PROTECTION  DEVELOPMENT-TREPCA COMPANY CASE, KOSOVSKA MITROVICA”, Casopis  Mining and metallurgy Engineering,  Bor,  broj 3/4. UDK622012-504.06(045)=111, doi:10593/mmeb1704111R, ISSN:2334-8836, decembra, 2017. str.111-122.

48. Ljiljana Savic, Vladimir Radovanovic, Miejana Mrvaljevic, "Economy manadement with focus to productivity", Casopis  Minimg and Metallurgy Engineering, Bor, brpj 1-2 UDC622, ISSN2334=8836, 2018. gid. page 119-130.

49. Vladimir Radovanovic, "HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT IN MiNING COMPANIES", Casopis  Mining and Metallurgy Engineering Bor, broj 1-2 UDK 622, ISSN2334-8836, 2018. page 109-118.

50.Vladimir Radovanovic, B. Маrinčić, B. Dаvidоvski: ”EUTEKA Virtual Library”,Faculty of Technical Sciences Čačak and International League of Esperanto-Speaking Teachers are pleased to announce that the International Scientific Conference on Learning in Virtual Communities will be held in Čačak, ISSN:9776-239-1, str. 21, July 18-19. 2019.

51. Vladimir Radovanović, Bojana Marinčić, Biljana Davidovski: EUteka Corner and Online Learning, 8th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, September 2020. Professional paper UDC: 374:021, page 251-254.

52. Vladimir Radovanovic, Gordana Rendulic Davidovic: Leadership in role of motivators and creators of employees performance, Ekonomika APK "International Scientific and Production Journal ERIH PLUS  baza, Ukraina, UDS: 553.982:339.564(479.24) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202105064 ,2021.-N5.-P.64