Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Марко Росић

Др Марко Росић
Ванредни професор
Ужа научна област: Електроенергетика
Катедра за електроенергетику

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-762

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 224

 marko.rosic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

 

Предмети:

Електромоторни погони (2012-)

Регулација електромотрних погона (2009-)

Пројектовање помоћу рачунара у енергетици (2008-)

Фреквентни претварачи и серво контролери (2017-)

Електрична вуча и возила (2017-)

--------------------------------------------------------

Вишемоторни електрични погони (2015-2021)

Испитивање електричних машина (2016-2021)

Релејна заштита (2008-2015)

Техника високог напона (2008-2015)

Електричне машине 1 (2011-2014)

Електричне машине 2 (2011-2015)

Енергетски трансформатори (2008-2011)
Електричне машине (2008-2011)

Асинхроне машине (2008-2010)

Основи електротехнике (2007) - демонстратор

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ    

Лични подаци

Марко (Манојле) Росић, доктор наука електротехнике и рачунарства, рођен 31. јула 1984. године у Прибоју.
Живи и ради у Чачку.

 

Образовање

Основну и средњу електротехничку школу завршио је у Прибоју. У току школовања више пута је награђиван за постигнуте успехе на такмичењима из електротехнике.

Студије електротехничког одсека – смер индустријска електроенергетика на Техничком факултету у Чачку, Универзитет у Крагујевцу, уписао је школске 2003/04. године, а завршио септембра 2008. године одбраном дипломског рада „Лабораторијски практикум: Контакторска опрема у погону асинхроног мотора“ (ментор др Мирослав Бјекић) са оценом 10. Просечна оцена у току студија 9,34. Стечени академски назив: Дипломирани инжењер електротехнике. У току студија више пута је награђиван за најуспешнијег студента кao и најуспешнијег дипломираног студента на смеру Електротехника.

Докторске студије на Електротехничком факултету у Београду, Универзитет у Београду, модул Енергетски претварачи и погони уписао је школске 2008/09. године, а завршио 2016. године, одбраном докторске тезе под називом „Редукција таласности код директне контроле момента асинхроног мотора применом компаратора са више нивоа“ (ментор др Борислав Јефтенић и др Милан Бебић). Просечна оцена у току студија 10,00. Стечени академски назив: Доктор наука – електротехника и рачунарство.

 

Професионална каријера

У зaвршнoj гoдини основних студиja 2007/08 године нa Teхничкoм фaкултeту у Чaчку aнгaжoвaн je кao дeмoнстрaтoр нa прeдмeту Oснoви Eлeктрoтeхникe.

По завршетку студија 2008. године, нaстaвљa дa рaди нa Teхничкoм фaкултeту (дaнaс Фaкултeт тeхничких нaукa Чaчaк) као сарадник у настави (2008-2009), асистент (2009-2016), доцент (2016-2021), а данас је у звању ванредног професора (2021-) за ужу научну област Електроенергетика.

 • Члан је председништва друштва за ЕТРАН (од 2023 год.) и члан програмског одбора за научне скупове ЕТРАН / IcETRAN конференција (од 2018) године, http://etran.etf.rs/indexk.html
 • Члан уређивачког одбора часописа Serbian Journal of Electrical Engineering - SJEE, категорије M24, од 2019. године, www.journal.ftn.kg.ac.rs/editorial.html 

 

Учешће на обукама и тренинзима

 1. EPLAN Electric P8 - Основна обука, EXOR ETI d.o.o, 9.10-11.10.18 год., Београд
 2. EPLAN Electric P8 - Напредна обука, EPLAN Software&Service GmbH 21.12-22.12.21 год., Београд

 

Учешће на пројектима

Учешће у домаћим  пројектима

 1. Истраживач на пројекту ЕЕ18018 "Пројектовање примене прописа ЕУ у енергетској ефикасности кућних апарата", носилац пројекта Технички факултет Чачак, Универзитет у Крагујевцу, руководилац др Радојка Крнета, ванредни професор, пројекат у подручју технолошког развоја, Министарство за науку и технолошки развој, период: 2007-септембар 2010.

 2. Истраживач на пројекту ТР33016 "Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона", носилац пројекта Технички факултет Чачак, Универзитет у Крагујевцу, руководилац др Мирослав Бјекић, доцент, пројекат у подручју технолошког развоја, Министарство за науку и технолошки развој, период: 2011-2014-2019.

 3. Истраживач на пројекту "Пројектовање и развој прототипа четвороосне нумерички управљане машине за наваривање“, носилац пројекта Иновациони центар Машинског факултета у Београду, Универзитет у Београду, руководилац пројекта Проф. др Звонимир Југовић, програм иновационе делатности утврђеном за 2011. годину Министарства за просвету и науку Републике Србије, број пројекта 451-03-00605/2012-16/25.

 4. Руководилац пројекта "Развој курикулума предмета Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици у циљу унапређења дигиталних и предузетничких компетенција студената (РаППРЕ)", носилац пројекта Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Крагујевцу; руководилац др Марко Росић, доцент; програмска активност Развој високог образовања, Министарство просвете науке и технолошког развоја Републике Србије; период 2018-2019.

 5. Сарадник на пројекту "Иновирање групе стручно апликативних предмета струдијског програма ЕРИ - модул Индустријска електроенергетика у циљу развоја дигиталних компетенција и увођења елемената концепта Индустрија 4.0 (ИееДигКомпИ4.0)", носилац пројекта Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Крагујевцу; руководилац Проф. Др Мирослав Бјекић; програмска активност Развој високог образовања, Министарство просвете науке и технолошког развоја Републике Србије; период 2018-2019.

 6. Сарадник на пројекту "Осавремењавање наставе 3 обавезна предмета Електричне машине 2, Аутоматско управљање и Електромоторни погони на студијском програму основних академских студија електротехничко и рачунарско инжењерство (ЕМПА)", носилац пројекта Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Крагујевцу; руководилац Др Сања Антић, доцент; програмска активност Развој високог образовања, Министарство просвете науке и технолошког развоја Републике Србије; период 2020-2021.
   

Учешће у међународним пројектима

 1. Researcher and Administrative Officer on the project: "543667-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPHES Building Network of Remote Labs for strengthening university-secondary vocational schools collaboration", supported by The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), project coordinator Prof. Radojka Krneta, Faculty of Technical Sciences Cacak, period: 2013-2016.

 2. Researcher on the Proof-of-Concept (PoC) program: "Torque sensor based on magnetomechanical effect in commercial steel – TorqSens". PoC program was realised in the frame of ERASMUS+ project entitled “Institutional framework for development of the third mission of universities in Serbia” - IF4TM in the period from June 2018 to June 2019.

Списак научних и стручних радова

Међународни часописи M(20)

 1. Bjekić, D., Bjekić, M., Božić, M., Rosić, M. & Krneta, R., “Energy Efficient Behaviour and Electricity Consumption in Industrial Companies”Metalurgia International, No. XVII(7), 2012, pp. 130-139, ISSN: 1582-2214, 2012 [M23]
 2. Bjekić, M., Stojanović, D., Rosić, M., Božić, M., "Analysis of Mitigation Techniques for Bearing Currents in PWM Inverter Drives"Metalurgia International, No. XVIII(2), 2012, pp. 91-98, ISSN: 1582-2214, 2012 [M23]
 3. Koprivica, B., Bozić, M., Rosić, M., Bjekić, M., “Application of Standard and Modified Eh-Star Test Method for Induction Motor Stray Load Losses and Efficiency Measurement”Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 9, No. 3, October 2012, pp. 277-391, ISSN: 1451-4869, DOI: 10.2298/SJEE1203377K, 2012 [M24]
 4. Rosić, M., Jeftenić, B., Bebić, M., “Reduction of Torque Ripple in DTC Induction Motor Drive with Discrete Voltage Vectors”Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 11, No. 1, February 2014, pp. 159-173, ISSN 1451-4869 DOI:10.2298/SJEE131204014R, 2014 [M24]
 5. M. M. Rosic, M. Z. Bebic, “Analysis of Torque Ripple Reduction in Induction Motor DTC Drive with Multiple Voltage Vectors”Advances in Electrical and Computer Engineering, Vol. 15, No. 1, pp. 105-114, 2015, ISSN: 1582-7445, e-ISSN: 1844-760, DOI:10.4316/AECE.2015.01015, 2015 [M23]
 6. M. Bjekić, M. Šućurović, M. Božić, M. Rosić, and S. Antić, “Using computer for measurement and visualization of rotating magnetic field in AC machines”Comput. Appl. Eng. Educ., Volume 25, Issue 4, no. 21825, pp. 608–624, ISSN: 1061-3773, DOI:10.1002/cae.21825,  Apr. 2017 [M22]
 7. M. Rosić, S. Antić, M. Bebić, “Improvements of torque ripple reduction in DTC IM drive with arbitrary number of voltage intensities and automatic algorithm modification”, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, Vol. 29, No.2, pp. 687-703, DOI: 10.3906/elk-2003-10, ISSN: 1300-0632, Available online: 29.07.2020. [M23]
 8. Ćalasan, M.; Alqarni, M.; Rosić, M.; Koljčević, N.; Alamri, B.; Abdel Aleem, S.H.E. "A Novel Exact Analytical Solution Based on Kloss Equation towards Accurate Speed-Time Characteristics Modeling of Induction Machines during No-Load Direct Startups"Applied Sciences, 2021, 11, 5102. https://doi.org/10.3390/app11115102 [M22]

 9. Rosić, M., Koprivica, B., Bjekić, M., "Smart DTC Algorithm with Automatic Torque Ripple Adjustment", Journal of Electrical Engineering, Vol.73, no.2, pp.88-98, 2022, https://doi.org/10.2478/jee-2022-0012 [M23]

 10. Divac, S., Rosić, M., Zurek, S., Kopricica, B., Chwastek, K., Vesković,. M., "A Methodlology for Calculation the R-L Parameters of a Nonlinear Hysteretic Inductor Model in the Time Domain", Energies 2023, 16, 5167, https://doi.org/10.3390/en16135167 [M23]

 11. Chwastek, K.; Najgebauer, M.; Jabłoński, P.; Szczegielniak, T.; Kusiak, D.; Koprivica, B.; Rosić, M.; Divac, S. "Modeling Dynamic Hysteresis Curves in Amorphous Magnetic Ribbons"Applied Sciences, 2023, 13, 9134. https://doi.org/10.3390/app13169134 [M22]
 12. Antic, S., Rosic, M., Djurovic, Z. et al. Comparison of structured residuals design techniques for actuator and sensor fault detection and isolation in a permanent magnet DC motor. Electrical Engineering (2023). https://doi.org/10.1007/s00202-023-02021-z [M23]

 13. Bjekić, M., Rosić, M., Šućurović, M. GeoGebra Tool: Development of Applications for Electrical Machines and Drives Teaching SupportInternational Journal of Engineering Education, Vol. 40, No.1, pp.23-37, 2024, ISSN:0949-149X, https://www.ijee.ie/contents/c400124.html [M23]

 14. Rosić, M., Bjekić, M., Bjekić, D. The Efficacy of GeoGebra Tool in Enhancing Electrical Machines and Drives InstructionsInternational Journal of Engineering Education, Vol.40, No.1, pp.38-43, 2024, ISSN:0949-149X, https://www.ijee.ie/contents/c400124.html [M23]

 

Међународне конференције и скупови M(30)

 1. Bjekic, D., Bjekic, M., Bozic. M., Rosic, M.“The public relation management in the promotion of electric drive energy efficiency policy”Proceedings of 3rd regional conference Industrial Energy and Environmental Protection in south eastern european countries - IEEP 2011, CD proceedings, pp. 1-8, ISBN: 978-86-7877-022-7, Kopaonik, Serbia, 21-25 June, 2011 [M33]
 2. Rosic, M., Bozic, M., Bjekic, M., Antic, S., “Energy efficiency of electric pump drive”Proceedings of International scientific conference - UNITECH ’12, Gabrovo, Bulgaria, Vol. I, pp. 51-58, ISSN: 1313-230X, 16-17. Nov. 2012 [M33]
 3. Antic, S., Bjekic,M., Bozic, M., Rosic, M., “Motor Rewinding and Effect on Efficiency”Proceedings of International scientific conference - UNITECH ’12, Gabrovo, Bulgaria, Vol. I, pp. 43-50, ISSN: 1313-230X, 16-17. Nov. 2012 [M33]
 4. Božić, M., Rosić, M., Koprivica, B., Bjekić, M., Antić, S., “Efficiency classes of three-phase, cage-induction motors (IE-code) software”Proceedings of IX International Symposium Industrial Electronics - INDEL2012, pp. 87-91, ISBN: 978-99955-46-14-4, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, November 1-3, 2012 [M33]
 5. Bjekic, M., Bozic, M., Rosic, M., Popovic, M., Petković, D., “Design , Construction , Calibration and Use of A New Type of Electromagnetic Brake”Proceedings of XLVIII International Scientific Conference on Infromation, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2013, Vol. 2, pp. 727-730, ISBN:978-9989-786-89-1, Ohrid, Macedonia, 26-29 June, 2013 [M33]
 6. Božić, M., Mitrović, N., Rosić, M., “Realization of flying shear for laboratory experiments”Proceedings of XLVIII International Scientific Conference on Infromation, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2013, Vol. 2, pp. 847-850, ISBN:978-9989-786-89-1, Ohrid, Macedonia, 26-29 June, 2013 [M33]
 7. Božić, M., Rosić, M., Bjekić M., “Remote control of electromagnetic load emulator for electric motors”Proceedings of 11th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation - REV2014, Polytechnic of Porto (ISEP) in Porto, pp. 389-390, DOI: 10.1109/REV.2014.6784196, ISBN: 978-1-4799-2024-2, Portugal from 26-28 February, 2014 [M33]
 8. Rosić, M., Božić, M., Bjekić M., “Station for Emulation of Load and Electrical Motors Testing”Proceedings of XLIX International Scientific Conference on Infromation, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2014, Vol. 2 pp. 395-398, ISBN: 978-86-6125-109-2, Niš, Serbia, 25-27 June, 2014 [M33]
 9. Bozic, M., Rosic, M., Bjekic, M., Đorđević, G., “Platform for teaching feed forward and jerk control”, Proceedings of International scientific conference - UNITECH ’14, Vol. IV, pp. 286-291, ISBN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 21-22. Nov. 2014 [M33]
 10. Rosic, M., Bozic, M., Bjekic, M. Ristic, L., “Electrical Motor Testing Station with Electromagnetic Load Emulator: An Overview of Design, Construction and Calibration with Examples of Use”Proceedings of 3rd International Symposium on Environment – Friendly Energies and Applications - EFEA2014, pp. 371-376, DOI: 10.1109/EFEA.2014.7059959, ISBN: 978-1-4799-7518-1, Paris, France, 19-21 Nov. 2014,  [M31]
 11. Bjekic, M., Bozic, M., Rosic, M., Sucurovic, M., “Remote experiments: Step Motor Control and Magnetic Field Visualization of Induction Machine”Proceedings of 3rd Experiment@International conference - exp.at'15, pp. 153-154, DOI:10.1109/EXPAT.2015.7463250, Electronic ISBN: 978-1-4673-7717-1, USB ISBN: 978-1-4673-7716-4 2-4 June 2015, University of the Azores, Ponta Delgada, Azores, Portugal, 2015 [M33]
 12. Rosic, M., Bebic, M., Djordjevic, N., Jeftenic, B., Bjekic, M., “Torque Ripple Reduction in DTC with Discretized Voltage Intensities”Proceedings of 18th International Symposium POWER ELECTRONICS - Ee2015, Paper No. DS1-T2-1, pp. 1-6, ISBN:978-86-7892-757-7, Novi Sad, Republic of Serbia, 28th - 30th October, 2015 [M33]
 13. Sucurovic, M., Mitrovic, N., Bjekic, M., Bozic, M., Rosic, M., “Calibration of the electromagnetic brake”, Proceedings of International scientific conference - UNITECH ’15, Vol. I, pp. 159-162, ISSN 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 20-21. Nov. 2015 [M33]
 14. Rosić, M., Bebić, M, Djordjevic, N., Bjekić, M., Šućurović, M, “Simulation model of direct torque control with discretized voltage vector intensities”, Proceedings of 6th International Conference Technics and Informatics in Education - TIE2016, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, Proceedings TIE 2016, pp. 429–438, UDC: 621.313.33:004.42, ISBN 978-86-7776-192-9, 28−29th May, 2016 [M33]
 15. Bjekić, M., Božić, M., Rosić, M., Antić, S., Remote experiment: Serial and parallel RLC circuit, Proceedings of 3rd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering - IcETRAN2016, Zlatibor, Serbia, pp. AUI1.2.1-6, ISBN: 978-886-7466-618-0, 13–16 June, 2016 [M33]
 16. Rosic, M., Bjekic, M., Bebic, M., Jeftenic, B., Electromotive force compensation in direct torque control with discretized voltage intensities”, Proceedings of 4th International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications - EFEA 2016, pp. 1-6, ISBN: 979-1-5090-0750-9, DOI:10.1109/EFEA.2016.7748810, Belgrade, Serbia, 14-16 September, 2016 [M33]
 17. Rosić, M., Antić, S., Bjekić, M., Vujičić, V., Educational laboratory setup of DC motor cascade control based on dSPACE1104 platformProceedings of 5th International Conference on Renewable Electrical Power Sources - ICREPS2017, v.5 n.1, pp. 213-222, ISBN:978-86-81505-84-7, DOI:10.24094/mkoiee.017.5.1.213, Belgrade, Serbia, 12-13 October, 2017 [M33]
 18. Šućurović, M., Petronijević, M., Mitrović, N., Rosić, M., Effects of voltage unbalance on torque oscillations in induction motorProceedings of International scientific conference - UNITECH ’17, Vol. I, pp. 106-111, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 17-18. Nov. 2017.  [M33]
 19. Rosić, M., Bjekić, M., Šućurović, M, Application of induction machine U/f control through the educational laboratory setup, Proceedings of 7th International Conference Technics and Informatics in Education - TIE2018, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, UDC: 621.313/.341:004.42MATLAB, ISBN 978-86-7776-226-1, pp. 351-357, 25−27th May, 2018 [M33]
 20. Šućurović, M., Vujičić, V., Božić, M., Rosić, M., Koprivica, B., Testing of magneto-mechanical torque sensor using electromagnetic load emulator - temperature correction, Proceedings of 5th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering - IcETRAN 2018, ISBN: 978-86-7466-752-1, pp. 750-755, www.etran.rs, 11-14 June, 2018 [M33]
 21. Šućurović, M., Božić, M., Vujičić, V., Marjanović, M., Dragićević, S., Rosić, M., Experimental testing of the thermal and electrical performance of a hybrid photovoltaic-thermal solar collector, Proceedings of VIII International conference - Industrial Engineering and Environmental Protection - IIZS 2018, ISBN: 978-86-7672-309-6, pp.197-203, Zrenjanin, Serbia, 11-12 October, 2018 [M33]
 22. Rosić, M., Luković, M., Bjekić, M., Koprivica, B., “Slip compensation of U/f controlled induction machine through educational laboratory setup”, Proceedings of the International scientific conference - UNITECH 2018, Vol. I, pp. 16-23, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 16-17. Nov. 2018 [M33]
 23. Koprivica, B., Sućurović, M., Vujiučić, V., Božić, M., Rosić, M., “Calibration of torque sensor prototype using commercial torque sensor”, Proceedings of the International scientific conference - UNITECH 2018, Vol. I, pp. 53-57, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 16-17. Nov. 2018 [M33]
 24. Božić, M., Šućurović, M., Rosić, M., Vujičić, V., Bjekić, M., “Laboratory setup for measurements basic pump system characteristic”, Proceedings of the International scientific conference - UNITECH 2018, Vol. III, pp. 154-158, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 16-17. Nov. 2018 [M33]
 25. Vujičić, V., Šućurović, M., Bjekić, M., Rosić, M., Bjekić, M. ”Experimental Determination of the Stepper Motor controlled Butterfly Valve Characteristics”Proceedings of the International scientific conference - UNITECH 2019, Vol. I, pp. 35-39, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 15-16. Nov. 2019 [M33]
 26. Šućurović, M., Vujičić, V., Bjekić, M., Rosić, M., Bjekić, M. “Power and Efficiency Determination of Pat System Using Laboratory Setup”Proceedings of the International scientific conference - UNITECH 2019, Vol. III, pp. 193-198, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 15-16. Nov. 2019 [M33]
 27. Rosić, M., Bjekić, M., Šućurović, M., Vujičić, V., “Experimental Comparison of Several Flux Estimation Techniques in Induction Machines”Proceedings of the International scientific conference - UNITECH 2019, Vol. I, pp. 66-73, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 15-16. Nov. 2019 [M33]
 28. Radusin, A., Rosić, M., Koprivica B., “Induction Machine Control Algorithm Implementation with MSK29335 Digital Platform”Proceedings of 8th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education - TIE2020, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, UDC: 621.313/.314:004.42MATLAB, ISBN: 978-86-7776-247-6, pp. 304-310, 18-20th September, 2020 [M33]
 29. Ojdanić, V., Rosić, M., Bjekić, M., “Laboratory DC Machine Test Bench with Siemens DCM Drive”Proceedings of 8th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education - TIE2020, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, UDC: 621.313/.314:004.42, ISBN: 978-86-7776-247-6, pp. 311-316, 18-20th September, 2020 [M33]
 30. Bjekić, M., Vujičić, V., Šućurović, M., Rosić, M., Bjekić, M., “Educational Laboratory Pump System Setup - pQ Open-Loop Control”, Proceedings of 7th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering - IcETRAN 2020, ISBN: 978-86-7466-852-8, pp. 281-286, 28-29. September 2020 [M33]
 31. Šućurović, M., Marjanović, M., Rosić, M., Bjekić, M., Koprivica, B., Temperature measurement and current determination of horizontally and vertically placed low-voltage single core cableProceedings of the International scientific conference - UNITECH 2020, Vol. I, pp. 112-117, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 20-21. Nov. 2020 [M33]
 32. Vujičić, V., Bjekić, M., Šućurović, M., Rosić, M.“Educational Aspects of Variable Frequency Controlled Pump System”Proceedings of the International scientific conference - UNITECH 2020, Vol. II, pp. 206-2013, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 20-21. Nov. 2020 [M33]
 33. Bjekić M., Rosić M., Šućurović M., Vujičić V., "Energy Efficiency Contents in Laboratory Settings in the Field of Electrical Machines and Electric Drives at the Faculty of Technical Sciencess Čačak"9th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, 15. Oct. 2021 [M33]

 34. Andrzejewski A., Rosić M., "Protection againts electric shock in electrical engineering didactic laboratories"Proceedings of 9th International scientific conference Technics and Informatics in Education - TIE2022, pp. 109-115, DOI: 10.46793/TIE22.109A, Faculty of Technical Sciences Čačak, Serbia, 16-18. September 2022 [M33]

 35. Blagojević V., Rosić M., "Field reversal DC machine braking with DCM drive"Proceedings of 9th International scientific conference Technics and Informatics in Education - TIE2022, pp.129-136, DOI: 10.46793/TIE22.129B, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, 16-18. September 2022 [M33]

 36. Rosić M., Pesović U., "Graphical representation of basic electrical power quantities measured with power logic pm5000 series", Proceedings of International Scientific Conference UNITECH '22, Vol. I, pp. 98-102, Gabrovo, Bulgaria, 18-19. November 2022 [M33]

 37. Rosić M., Bjekić M., Bogdanović M., Ljeljen I., "Adaptation of AC load bank system for programable resistive loading and testing of diesel generators", Proceedings of 22n International Symposium INFOTEH-JAHORINA, pp. 203-207, Jahorina, Republic of Srpska, BiH, 15-17 March 2023 [M33]

 38. Bjekić M., Rosić M., "Graphical interpretation of characteristics of magnetic circuits, induction machines, and standardized types of electrical drives using GeoGebra software support", Proceedings COAST 20232nd International Conference on Advances in Science and Technology, ISBN 978-9940-611-06-4, pp. 215-225, Herceg Novi, Montenegro, 31. May - 3. June 2023 [M33]

 39. Antić S., Luković V., Rosić M., Pešović U., "FPGA Digital circuit for actuator and sensor FDI of DC motor with an amplifier"Proceedings of 10th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering - IcETRAN 2023, pp. EEI1.4 1-5, doi: 10.1109/IcETRAN59631.2023.10192108East Sarajevo, Republic of Srpska, BiH5.-8. June 2023 [M33]

 40. K. Chwastek, M. Najgebauer, B. Koprivica, M. Rosić, S. Divac: A Comparison of Two Approaches to Model Power Losses under Increased Excitation Frequency, 14th Symposium of Magnetic Measurements & Modelling, 16-18 Oct. 2023, Zakopane, Poland, pp. 29. [M34]
 41. M. Najgebauer, K. Chwastek, P. Jabłoński, B. Koprivica, M. Rosić, S. Divac: Scaling-based Analysis of Magnetic Losses under Non-sinusoidal Excitations, 14th Symposium of Magnetic Measurements & Modelling, 16-18 Oct. 2023, Zakopane, Poland, pp. 31-32. [M34]
 42. B. Koprivica, K. Chwastek, M. Rosić, M. Najgebauer, S. Divac: Influence of Shunt Resistor Value on Control Quality During Magnetic Hysteresis Measurement, 14th Symposium of Magnetic Measurements & Modelling, 16-18 Oct. 2023, Zakopane, Poland, pp. 35-36. [M34]
 43. P. Jabłoński, K. Chwastek, M. Najgebauer, D. Kusiak, T. Szczegielniak, B. Koprivica, M. Rosić, S. Divac: Modeling of the effect of eddy currents on the shape of hysteresis loop in permalloy, 14th Symposium of Magnetic Measurements & Modelling, 16-18 Oct. 2023, Zakopane, Poland, pp. 57-58. [M34]

 

Истакнута монографија националног значаја M(40)

 1. Bjekić, M., Stojanović, D., Milovanović, A., Koprivica, B., Rosić, M., Božić, M., Plazinić, M. Antić, S., Bjekić, D., Krneta, R., Jeftenić, B., Štatkić, S., Bebić, M., Ristić. L., „Energetska efikasnost elektromotornih pogona”, Tehnički fakultet Čačak, ISBN: 978-86-7776-137-0, 2012 [M45]

 

Национални часописи M(50)

 1. С. Стојковић, М. Росић, „Анализа прикључења мале електране са синхроним генераторима на дистрибутивну мрежу софтверским алатом ATP-EMTP”Енергија, ekonomija, ekologija, Бр. 3-4/Година XI/Март 2009., UDC 620.9, ISSN: 0354-8651, стр. 94-100, 2009 [M52]
 2. Бјекић, Д, Бјекић, М., Росић, М., и Божић, М., „Евалуација иновација у универзитетској настави технике: пример наставе електричних машина и погона”Педагогија, 66 (4), 2011, UDK: 378.147::62; 378.6:62(497.11), стр. 620-632. ISSN 0031-3807, 2011 [M51]
 3. Божић, М., Росић, М, Бјекић, М., и Антић, С., „Препреке увођењу енергетски ефикасних електромотора и њихово превазилажење”Иновације и развој, Бр. 2, стр.31-46, UDK: 621.313.13(045)=861, ISSN: 0353-2631, 2011 [M53]
 4. Vujičić V., Dragićević S., Marjanović M., Šućurović M., Božić M., Rosić M.,  A Laboratory System Development for Measuring Characteristics of Photovoltaic-thermal Panel”, IMK-14 – Research & Development in Heavy Machinery, Vol. 24(2018)4, EN105-108, UDC 621, ISSN 0354-6829, December 2018 [M52]
 5. B. Koprivica, M. Rosić, K. Chwastek, "Time Domain Analysis of Excess Loss in Electrical Steel"Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 16, No. 3, October 2019, pp. 439-454, ISSN: 1451-4869 , eISSN: 2217-7183, DOI: https://doi.org/10.2298/SJEE1903439K, 2019 [M51]
 6. M. Rosić, M. Bjekić, "Load Bank System Modification for Appropriate Diesel Generator Testing by Programmable Resistive Load", IJEEC International Journal of Electrical and Computer Engineering, Vol. 7, No.1 2023: IJEEC, DOI: 10.7251/IJEEC2301001R, 2023 [M54]
 7. K. Chwastek, B. Koprivica, M. Rosić, R. Gozdur, P. Gębara: Modelling Hysteresis Loops of Non-oriented Electrical Steel, Przegląd Elektrotechniczny, Vol. 99, No. 11, Nov. 2023, pp. 221-223, DOI: 10.15199/48.2023.11.40 [M53]

 

Националне конференције и скупови M(60)

 1. С. Стојковић, М. Росић, „Информациони систем за статистику кварова и анализу поузданости високонапонских растављача”29. Саветовање CIGRE Srbijа, Златибор, R А3-09, стр. 1-8, ISBN: 978-86-82317-67-8, 31. мај – 6. јун, 2009 [M63]
 2. Росић, М. и Бјекић, М., „Садржаји из области електричних машина и електромоторних погона на факултетима у Србији и окружењу”Зборник радова 3. Конференције са међународним учешћем Техника и Информатика у Образовању - ТИО2010Технички факултет, Чачак стр. 336-347, ISBN: 978-86-7776-105-9, UDK: 37:(627+621.313/.314)](075.8)(497.11), 7-9. Мај, 2010 [M63]
 3. Росић, М. и Бјекић, М., „Техничко решење коришћења контакторске опреме за извођење лабораторијских вежби из електромоторних погона”Зборник радова 3. Конференције са међународним учешћем Техника и Информатика у Образовању - ТИО2010, Технички факултет, Чачак, стр. 348-353, ISBN:978-86-7776-105-9, UDK: 371.3:62-3](075.8)(076.5), 7-9. Мај, 2010 [M63]
 4. Рoсић, M., Бoжић, M., Бjeкић, M., „Oсмoфaзнa Скoтoвa спрeгa трaнсфoрмaтoрa: кoнструкциja, визуeлизaциja и примeнa”Зборник радова 6. Симпозијума са међународним учешћем Технологија инфоматорка и образовање - ТИО6, Teхнички фaкултeт Чачак, стр. 647-654, ISBN: 978-86-7776-127-1, UDK: 621.313/.314:004.42 LabVIEW, 3-5. Jун, 2011 [M63]
 5. Бoжић, M., Рoсић, M., Бjeкић, M., „Визуeлизaциja пoступкa синхрoнизaциje синхрoнoг гeнeрaтoр нa мрeжу”Зборник радова 6. Симпозијума са међународним учешћем Технологија инфоматорка и образовање - ТИО6, Teхнички фaкултeт Чачак, стр. 655-662, ISBN: 978-86-7776-127-1, UDK: 621.313/.314:004.42LabVIEW, 3-5. Jун 2011 [M63]
 6. Бjeкић, M., Бoжић, M., Рoсић, M., Бјекић, Д., „Eвaлуaциja кoришћeњa лaбoрaтoриje и WEБ пoртaлa лaбoрaтoриje у нaстaви eлeктричних мaшинa и пoгoнa”Збoрник рaдoвa 55. Кoнфeрeнциje зa електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ETРAН 2011, стр. EE1.8-1-4, ISBN: 978-86-80509-66-2, Бaњa Врућицa, 6-9. Јун, 2011 [M63]
 7. Бoжић, M., Бjeкић, M., Рoсић, M., „Aквизициja eлeктричних пaрaмeтaрa и фoрмирaњe фaзoрскoг диjaгрaмa кoришћeњeм LabVIEW-a”, Збoрник рaдoвa 55. Кoнфeрeнциje зa електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ETРAН 2011, стр. EE1.7-1-4, ISBN: 978-86-80509-66-2, Бaњa Врућицa, 6-9. Јун, 2011 [M63]
 8. Рoсић, M., Бoжић, M., Aшaнин, Њ., „Рeaлизaциja eдукaтивнoг лaбoрaтoриjскoг фрeквeнтнoг рeгулaтoрa сa микрoкoнтрoлeрoм PIC18F4431”Збoрник рaдoвa 55. Кoнфeрeнциje зa електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ETРAН 2011, стр. EE1.6-1-4, ISBN: 978-86-80509-66-2, Бaњa Врућицa, 6-9. Јун, 2011 [M63]
 9. Рoсић, М., Бjeкић, M, Божић, М. „Meтoдe импулснo ширинскe мoдулaциje крoз имплeмeнтaциjу нa DSP TMS320F2812”, Зборник радова 4. Интернационалне конференција Техника и Информатика у Образовању - ТИО2012, Teхнички фaкултeт Чачак, стр. 200-207, ISBN: 978-86-7776-138-7, UDK:004::621.313/314, 1-3. Јун, 2012 [M63]
 10. Рoсић, M., Бjeкић, M., Бoжић, M., „Moдeлoвaњe дирeктнe кoнтрoлe мoмeнтa aсинхрoнoг мoтoрa сa дискрeтним нaпoнским вeктoримa у Simulink-у”Збoрник рaдoвa 56. Кoнфeрeнциje зa електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ETРAН 2012, стр. EE 2.3-1 - 2.3-4, ISBN: 978-86-80509-67-9, Злaтибoр, 11-14. Jун, 2012 [M63]
 11. Шућурoвић, M., Бoжић, M., Бjeкић, M., Рoсић, M., „Meрeњe и визуeлизaциja мaгнeтнoг пoљa трoфaзнoг aсинхрoнoг мoтoрa”Збoрник рaдoвa 56. Кoнфeрeнциje зa електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ETРAН 2012, стр. EE 2.4-1 - 2.4-4, ISBN: 978-86-80509-67-9, Злaтибoр, 11-14. Jун, 2012 [M63]
 12. Росић, М., Јефтенић, Б., Бебић, М., „Анализа могућности смањења рипла момента код ДТЦ са дискретним напонским векторима”Зборник радова 57. Конференције за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ЕТРАН 2013, стр. EE2.1.1-6, ISBN: 978-86-80509-68-6, Златибор, 3-6. Jун, 2013 [M63] – рад награђен наградом „Најбољи рад младог истраживача
 13. Стојановић, Д., Росић, М., „Када погон са фреквентним претварачем не штеди енергију”Зборник радова 57. Конференције за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ЕТРАН 2013, стр. EE1.7.1-6, ISBN: 978-86-80509-68-6, Златибор, 3-6. Jун, 2013 [M63]
 14. Божић, М., Росић, М., „Развој платформе за испитивање алгоритама управљања моторима наизменичне струје”Зборник радова 57. Конференције за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ЕТРАН 2013, стр. EE1.3.1-6, ISBN: 978-86-80509-68-6, Златибор, 3-6. Jун, 2013 [M63]
 15. Лaзић, A., Росић, М., Бoжић, M., „Грaфички кoриснички интeрфejс зa пoрeђeњe кaрaктeристикa дирeктнe кoнтрoлe мoмeнтa aсинхрoнe мaшинe сa дискрeтним и кoнтинуaлним нaпoнским вeктoримa”, Зборник 5. Кoнфeрeнциje сa мeђунaрoдним учeшћeм Teхникa и Инфoрмaтикa у Oбрaзoвaњу - TИO2014, стр. 174-181, ISBN: 978-86-7776-165-3, Чaчaк, 30-31. Maj, 2014 [M63]
 16. Бoжић M., Бjeкић M., Рoсић, M., „Кoнцeпт џeпнe лaбoрaтoриje примeр упрaвљaњa мoтoрoм jeднoсмeрнe струje”Зборник 5. Кoнфeрeнциje сa мeђунaрoдним учeшћeм Teхникa и Инфoрмaтикa у Oбрaзoвaњу - TИO2014, стр. 162-167, ISBN: 978-86-7776-165-3, Чaчaк, 30-31. Maj, 2014 [M63]
 17. Рoсић, M., Бoжић M., Бjeкић M., Антић, С., „Едукативни удаљени експеримент управљања серво контролером”,Зборник 59. Конференције за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику – ЕТРАН 2015, стр. AU2.2.1-5, ISBN: 978-86-80509-72-3, Сребрно језеро, 8-11. Jун, 2015 [M63]
 18. Антић С., Бoжић M., Бjeкић M., Росић М., „Удаљена лaбoрaтoриjскa вeжбa зa дeмoнстрaциjу струjнoг и нaпoнскoг упрaвљaња мoтoрoм jeднoсмeрнe струje”Зборник 59. конференције за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ЕТРАН 2015, стр. AU2.3.1-6, ISBN: 978-86-80509-72-3, Сребрно језеро, 8-11. Jун, 2015 [M63]
 19. Бjeкић, M., Бoжић, M., Рoсић, M., „Кoришћeњe удaљeнoг eкспeримeнтa у нaстaвнoм мoдулу „Вeзивaњe oтпoрникa”Збoрник рaдoвa, XXII скуп Tрeндoви рaзвoja: „Нoвe тeхнoлoгиje у нaстaви”, W1.1-5, стр. 99-102, Злaтибoр, 16.-19. Фeб. 2016 [M63]
 20. Бјекић, М., Шућуровић, М., Штаткић, С., Росић, М., Божић, М., "Преглед резултата пројекта Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона", Зборник радова (Електронски извор), VI Регионална конференција: Индустријска енергетика и заштита животне средине у земљама Југоисточне Европе - IEEP 2017, Број рада 032, ISBN: 978-86-7877-028-9, Златибор, Србија, 21-24. Јун, 2017 [M63]
 21. Вујичић В., Шућуровић, М., Божић, М., Росић, М., Бјекић,. М., "Образовна лабораторијска поставка пумпног система са могућношћу регулације притиска и протока"Зборник радова 63. Конференције за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ЕТРАН 2019, стр. 321-325, ISBN 978-86-7466-785-9, Сребрно Језеро, Србија, 3-6 Јун, 2019 [M63]
 22. Бјекић М., Вујучић В., Росић М., Шућуровић М. “Идентификација параметара машине ЈС са независном побудом после ремонта”Зборник 65. конференције за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ЕТРАН 2020, Етно Село Станишићи, Бјељина, 8-10 Септембар 2021 M[63]
 23. Росић М., "Интелигентни ДТЦ алгоритам са аутоматском реорганизацијом у зависности од рипла момента"Зборник 66. конференције за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ЕТРАН 2022, стр. 234-240, ISBN 978-86-7466-930-3, Нови Пазар, Србија, 6-9. Јун 2022 [M63]

 

Докторска теза (M70)

 1. Росић, Marko М., 1984- (2016) "Редукција таласности код директне контроле момента асинхроног мотора применом компаратора са више нивоа", Докторска дисертација, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, 2016 [M71]
  http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3409 

 

Техничка и развојна решења и пријаве патената M(80)

 1. Бoжић, M., Рoсић, M., Бjeкић, M., Кoпривицa, Б., „Сoфтвeр зa oдрeђивaњe стeпeнa искoришћeњa и клaсe eнeргeтскe eфикaснoсти трoфaзних aсинхрoних мoтoрa снaгa дo 7,5 kW“, Teхничкo рeшeњe (сoфтвeр), Teхнички фaкултeт Чaчaк, 2012, доступно у списку техничких решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја, редни број 830,
  http://www.ftn.kg.ac.rs/docs/resenja/Softver_za_odredjivanje_stepena_iskoriscenja_AM.pdf [M85]
 2. Југовић, З., Јаковљевић, Ж., Бјекић, М., Божић, М., Росић, М., „Четвороосна нумерички управљана машина за наваривање“, Техничко решење, Фaкултeт тeхничких нaукa, Чачак, Машински факултет Београд, 2014,
  http://www.ftn.kg.ac.rs/docs/resenja/Masina_za_navarivanje.pdf [M82]
 3. Бјекић, М., Божић, М., Росић, М., Шућуровић, М., „Електромагнетна кочница са једним обртним диском за лабораторијска испитивања електричних мотора“, Техничко решење, Факултет техничких наука Чачак, 2015, доступно у списку техничких решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја, редни број 2009,
  http://www.ftn.kg.ac.rs/docs/resenja/EM_kocnica.pdf [M83]

 

 1. Копривица, Б., Росић, М., Божић, М., Вујичић, В., Шућуровић,. М., Татовић, М., „Магнетомеханички сензор момента са осовином од конструкционог челика“, П-2019/1629, децембар 2019 [M87]

 

Уџбеници, практикуми, збирке задатака

 1. Бјекић М. и Росић М., "Контакторска опрема у погону асинхроног мотора, лабораторијски практикум са CD-ом", ISBN 978-86-7776-071-7, Технички факултет Чачак, 2008.
 2. Добричић, М., Бјекић, М. i Росић, М."Трансформатори – збирка решених задатака", ISBN 978-86-86139-56-6, Висока школа техничких струковних студија Чачак, 2011.
 3. Бјекић, М., Росић, М., Добричић, М., "Збирка задатака из Електричних машина (Електромеханичко претварање енергије, Машине једносмерне струје, Асинхроне машине)", ISBN 978-86-7776-206-3, Факултет техничких наука у Чачку, 2017.
 4. М. Росић, "EPLAN Electric P8 - основни ниво (Практиркум из предмета Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици)", ISBN 978-86-7776-250-6, Факултет техничких наука у Чачку, 2020.

 

Коаутор збирки удаљених лабораторијских експеримената (један од аутора реализованих лабораторијских експеримената):

 

 1. Каталог удаљених лабораторијских експеримената и вежби са упутствима за употребуФакултет техничких наука у Чачку, 2015., уредници Бјекић, М., Крнета, Р., ISBN 978-86-7776-180-6.
 2. Каталог лабораторијских наставних модула са удаљеним експериментимаФакултет техничких наука у Чачку, 2016., уредници Крнета, Р., Бјекић, М., ISBN 978-86-7776-189-9.