Јавне набавке


План јавних набавки за 2018. годину


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Поступак јавне набавке мале вредности Документација Рок за достављање понуде
Угаљ Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели оквирног споразума за угаљ (28.11.2017.)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму (14.12.2017.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1683617
24.11. 2017. године
до 10:00 часова
Услуге фиксне и мобилне телефоније
(25.10.2017.)
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 01.11.2017.)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 30.10.2017.)

Измена и допуна конкурсне документације (01.11.2017.)
Измена и допуна конкурсне документације (30.10.2017.)

Питања и одговори везани за конкурсну документацију (30.10.2017.)

Одлука о додели уговора (08.11.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 1 (06.12.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 2 (06.12.2017.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1662000
03.11. 2017. године
до 10:00 часова
Угаљ Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора (04.07.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (25.07.2017.)

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1529954
29.06. 2017. године
до 10:00 часова
Радови на замени фасадне браварије, фаза I
(16.05.2017.)
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава (19.05.2017.)

Измена и допуна конкурсне документације (19.05.2017.)

Питања и одговори везани за конкурсну документацију (19.05.2017.)

Одлука о додели уговора (05.06.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (14.06.2017.)

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1485081
25.05. 2017. године
до 10:00 часова
Рачунари и рачунарска опрема
(28.04.2017.)
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава (04.05.2017.)

Измена и допуна конкурсне документације (04.05.2017.)

Питања и одговори везани за конкурсну документацију (04.05.2017.)

Питања и одговори везани за конкурсну документацију (07.05.2017.)

Одлука о закључењу оквирног споразума (17.05.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (13.07.2017.)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму (29.05.2017.)

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1465716
08.05. 2017. године
до 10:00 часова
Поправка рачунара, рачунарске и друге сличне опреме
(25.04.2017.)
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора (04.05.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (17.05.2017.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1458839
03.05. 2017. године
до 10:00 часова
Угоститељске услуге
(15.03.2017.)
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1407777

Одлука о додели уговора (28.03.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 1 (07.04.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 2 (07.04.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 3 (07.04.2017.)
23. 03. 2017. године
до 10:00 часова
Електрична енергија
(07.03.2017.)
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1395837

Одлука о додели уговора (17.03.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (06.04.2017.)
15. 03. 2017. године
до 10:00 часова
Канцеларијски материјал ЈНМВ 1/2017
(21.02.2017)
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1377903

Одлука о додели уговора (08.03.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (20.03.2017.)
1. 03. 2017. године
до 10:00 часова
Архива набавки пре 2017