Јавне набавке


План јавних набавки за 2017. годину


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Поступак јавне набавке мале вредности Документација Рок за достављање понуде
 Поправка рачунара, рачунарске и друге сличне опреме
(25.04.2017.)
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1458839
03.05. 2017. године
до 10:00 часова
Угоститељске услуге
(15.03.2017.)
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1407777

Одлука о додели уговора (28.03.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 1 (07.04.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 2 (07.04.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 3 (07.04.2017.)
23. 03. 2017. године
до 10:00 часова
Електрична енергија
(07.03.2017.)
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1395837

Одлука о додели уговора (17.03.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (06.04.2017.)
15. 03. 2017. године
до 10:00 часова
Канцеларијски материјал ЈНМВ 1/2017
(21.02.2017)
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1377903

Одлука о додели уговора (08.03.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (20.03.2017.)
1. 03. 2017. године
до 10:00 часова
Архива набавки пре 2017