Јавне набавке


План јавних набавки за 2019. годину


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Поступак јавне набавке мале вредности Документација Рок за достављање понуде
Угаљ Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Питања и одговори везани за конкурсну документацију (22.02.2019.)
Измена и допуна конкурсне документације (22.02.2019.)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 22.12.2019.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 2221017
01.03. 2019. године
до 12:30 часова
Рачунари и рачунарска опрема Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Питања и одговори везани за конкурсну документацију (22.02.2019.)
Измена и допуна конкурсне документације (22.02.2019.)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 22.12.2019.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 2222065

04.03. 2019.. године
до 12:30 часова
Архива набавки пре 2019